logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Aguilar Paredes, Carlos

Càrrec:
Vicedegà de màrqueting i equipament
Adreça:
Melcior de Palau, 140
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Despatx:
121b
Correu electrònic:
Telèfon:
934035775

Professor al grau de Comunicació Audiovisual, Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Llicenciat en ciències Físiques i  Doctor en comunicació Audiovisual per la Universitat de Barcelona. Des de 2011 participa en projectes d’investigació competitius relacionats amb la qualitat del mitjans de comunicació públics i la relació entre la formació de la ciutadania i les competències socials.  La seva docència i recerca es desenvolupa en l'àmbit del mitjans de comunicació en tant que sistemes complexos i en aspectes tècnics dels processos de captació, edició i transmissió dels continguts audiovisuals.

Línia de recerca: Comunicació i mitjans audiovisuals (Estructura del sistema audiovisual, condicionants i conseqüències sociopolítiques del consum de als mitjans).

Publicacions
2019
Informe
García Asensio, M.ª Á.; Sánchez, L.; Franganillo, J.; Marquès, E.; Aguilar, C.; Villanueva, S.; Vilaseca, J.; Ortiz, P. (2019). Informe final. Innovant en les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals. 2016PID-UB/026.. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/128070  
2018
Article de revista
Jiménez-Iglesias, L.; Aguilar-Paredes, C.; Sánchez-Gómez. L; Pérez-Montoro, M. (2018). "User experience and the media: the three­-click rule on newspaper websites for smartphones". Revista Latina de Comunicación Social. núm. 76, p. 595-613.. ISSN/ISBN: 1138-5820. DOI: 10.4185/RLCS-2018-1271en  
Jiménez-Iglesias, L.; Aguilar-Paredes, C.; Sánchez-Gómez, L.; Pérez-Montoro, M.;. (2018). "Experiencia de usuario y medios de comunicación. La regla de los tres clics en las webs de periódicos para smartphones". Revista Latina de Comunicación Social. núm. 73, p. 595-613. ISSN/ISBN: 1138-5820. DOI: 10.4185/RLCS-2018-1271  
García Asensio, Mª Ángeles; Aguilar Paredes, Carlos; Jiménez Iglesias, Lucía; Ruiz Moreno, Cristina; Sánchez Gómez, Lydia. (2018). "El discurso reproducido como indicador del pluralismo interno de los medios de comunicación: el caso de los telediarios de TVE y TV3". Revista Latina de Comunicación Social. núm. 73, p. 991-1015. ISSN/ISBN: 1138-5820. DOI: 10.4185/RLCS-2018-1293  
Article
García, M. Á.; Sánchez, L.; Marquès, A.; Aguilar, C.; Villanueva, S.; Jiménez, L. (2018). Innovando en la mejora de las capacidades persuasivas del estudiante de Comunicación Audiovisual: el pitch profesional. Revista del CIDUI. vol. 2018, núm. 4. Recuperado de https://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/view/348938/440146  
Material Docent
García Asensio, Ma. Ángeles (María Ángeles); Sánchez, Lydia; Aguilar, Carlos (Aguilar Paredes); Villanueva Baselga, Sergio; Ortiz Alvarez, Paula; Marquès Emo, Anna; Vilaseca Corderroure, Jaume Elies; Rius Cruz, Sandra. (2018). El pitching audiovisual Universitat-Indústria: 7' per vendre's i vendre un projecte. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/121587  
García Asensio, M. Á.; Sánchez Gómez, Lydia; Marquès Emo, Anna; Vilaseca Corderoure, Jaume Elies; Rius Cruz, Sandra; Franganillo, Jorge; Aguilar, Carlos (Aguilar Paredes); Villanueva Balsega, Sergio; Ortiz Álvarez, Paula; Montolío Durán, Estrella; Yúfera . (2018). Rúbrica para el pitch audiovisual. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/123348  
Capítol de llibre
Sanz Aznar, J.; Aguilar Paredes, C. (2018). Investigaciones en datificación de la era digital. EGREGIUS ediciones. p. 95-114. ISSN/ISBN: 978-84-17270-17-9.
Aguilar Paredes, C.; Villanueva Baselga, S.; Sánchez Gómez, L,. (2018). La opinión pública y la comunicación política en entornos digitales. EGREGIUS ediciones. p. 29-47. ISSN/ISBN: 978-84-17270-18-6. Recuperado de http://www.lulu.com/content/libro-tapa-blanda/la-opini%c3%b3n-p%c3%bablica-y-la-comunicaci%c3%b3n-pol%c3%adtica-en-entornos-digitales/22882099  
Comunicació a congrés
Aguilar Paredes, C.; Sánchez Gómez, L; Gabernet Navarro, J. (2018). Selective exposure in Spanish sports newspapers. 7th European Communication Conference Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation Book of Abstracts. USI Università della Svizzera italiana. p. 551-551. ISSN/ISBN: 978-88-6101-019-2.
Ponència
Sanz, Javer; Aguilar-Paredes, C.; Jíménez, L.; Martínez, M. (2018). Representatividad de las mujeres en las valoraciones fílmicas. Estudio de caso en las fimografías estadonunidense, india y turca a trevés de IMDB. IV Congreso Internacional sobre Género y Comunicación. Sevilla. ESP.
Cardenal, A.; Aguilar Paredes, C.; Perez-Montoro, M. (2018). Gateways to news and selective exposure: Evidence from survey and navigation data. IV International Journal of Press/Politics Conference. Oxford. 826.
Aguilar Paredes, C.; Gabernet, J.; Sánchez , L. (2018). Selective exposure in Spanish sports newspapers. 7th European Communication Conference ECREA: Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation (http://www.ecrea2018lugano.eu/). Lugano. CHE.
Presentació comunicació
García Asensio, Mª Ángeles; Sánchez Gómez, Lydia; Marquès Emo, Anna; Aguilar Paredes, Carlos; Villanueva Baselga, Sergio; Jiménez, Lucía. (2018). Innovando en la mejora de las capacidades persuasivas del estudiante de Comunicación Audiovisual: el pitch profesional. X CIDUI 2018. International Congress on University Teaching and Innovation: Espais d'aprenentatge: agents de canvi a la universitat. Bellaterra. ESP.
Garcia Casanova,Raquel; Escribano Salvà, Maria; Aguilar Paredes, Carlos. (2018). "Representación de las mujeres en epresentación de las mujeres enTV3 y TV1".. III CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROMACHISMOS EN LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN. Sevilla. ESP.
Tabueña Puente, Anaís; Aguilar Paredes,Carlos. (2018). La evolución de la representación arquetípica de la mujer en las princesas Disney. III CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROMACHISMOS EN LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN. Sevilla. ESP.
2017
Article de revista
Villanueva Baselga, S; Aguilar, Carlos ; Sánchez, Lydia. (2017). "Participación Política, Medios de Comunicación y Redes Sociales en los Adolescentes Catalanes". RISE - International Journal of Sociology of Education. vol. 6, núm. 1, p. 61-84. ISSN/ISBN: 2014-3575. DOI: 10.17583/rise.2017.2496  
Publicacions Multimèdia
Marquès, A ; Aguilar-Paredes, C. (2017). "S1PE": Gamificación para conocer el sector audiovisual. Una propuesta de innovación docente en el grado de Comunicación Audiovisual ["I am an Executive Producer": immersion throught gamification to know the businnes. A proposal of innovative educational . . Recuperado de https://zaguan.unizar.es/record/62878/files/036.pdf  
Presentació comunicació
Aguilar Paredes, Carlos; Gabernet, Josep. (2017). La comunicació aborda el consum partidista de diaris esportius per part dels usuaris de diferents ideologies polítiques.. Conference. Regionalism and Nationalism in Contemporary International Sport. Vic. ESP.
Sanz, Javier; Aguilar, Carlos; Jiménez, Lucia. (2017). El fenómeno antifan masculino como reacción al fenómeno fan femenino, un caso de micromachismo.. II Congreso internacional micromachismos en la comunicación y la educación. Sevilla. ESP.
Anna Marquès; Carlos Aguilar-Paredes. (2017). 'S1PE': Gamificación para conocer el sector audiovisual. Una propuesta de innovación docente en el grado de Comunicación Audiovisual.. CINAIC-Congreso internacional sobre aprendizaje, innovación y competitividad 2017. Saragossa. ESP. DOI: 10.26754/CINAIC.2017.000001_036.
Cardenal, Ana Sofía; Aguilar, Carlos; Pérez-Montoro, Mario. (2017). Selective exposure and digital news: how pathways to news online shape the information people get exposed to. Symposium on Digital Media, Political Polarization and Challenges to Democracy. Viena. AUT.
Villanueva Baselga, Sergio; Aguilar, Carlos; Sánchez,Lydia. (2017). Participación Política, Medios de Comunicación y Redes Sociales en los Adolescentes Catalanes. VII Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital. Zaragoza. ESP.
Ponència
Jiménez Iglesias, Lucía; Aguilar Paredes, Carlos; Sánchez, Lydia. (2017). Discourse and Information Quality: Analysing Referred Speech in Two Spanish Public Television Services. Interdisciplinary Discourse Studies Theory and Practice. Warwick. GBR.
Sanz Aznar, J.; Aguliar Paredes, C. (2017). Análisis del fenómeno fan y antifan desde los datos de la IMDb. VII Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital. Zaragoza. ESP.
2016
Article de revista
Aguilar, C.; Gómez, P.; Villanueva-Baselga, S.; Sánchez, L. (2016). "Propuesta de un índice de la calidad informativa de los telenoticias de las televisiones autonómicas españolas". El Profesional de la Información. vol. 25, núm. 1, p. 75-87. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2016.ene.08  
Gómez, P.; Aguilar, P.; Villanueva, S.; Sánchez, L. (2016). "Calidad informativa: un estudio comparativo de los servicios informativos de las televisiones autonómicas públicas y privadas en España". Cuadernos.Info. núm. 38, p. 165-181. ISSN/ISBN: 0719-3661. DOI: 10.7764/cdi.38.741  
Aguilar, C.; Pérez-Montoro, M.; Sánchez, L. (2016). "The ecosystem for accessing TV series and films in Spain: An outline of the situation following the Intellectual property act 2015". El Profesional de la Información. vol. 25, núm. 6, p. 870-881. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2016.nov.04  
Altres
Fuertes Gutiérrez, L.; Aguilar Paredes, c. (2016). La dramaturgia en los debates políticos. . Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/106068/1/TFG_LauraFuertes.pdf  
Presentació comunicació
Aguilar Paredes, Carlos; García Asensio, Mª Angeles; Sánchez, Lydia;. (2016). Discourse and informative quality: measuring referred speech in the new services of Spanish public television channels. Memory, Commemoration and Communication: Looking Back, Looking Forward. Leicester. GBR.
Aguilar Paredes, Carlos. (2016). Apps per jugar. Una proposta d'Itinerari d'aprenentatge mitjançant l'aprenentatge basat en problemes.. ITWordEdu8. Barcelona. ESP. http://www.itworldedu.cat/documents/ponencies/2016/MET-3-Escola-Pia-Sitges.pdf.
Aguilar Paredes, Carlos; Sánchez, Lydia; Villanueva, Sergio. (2016). Proposal of a Quantitative Index of Deviation of the Information Quality ( IDCI ). Memory, Commemoration and Communication: Looking Back, Looking Forward. Leicester. GBR.
Aguilar Paredes, Carlos; Sánchez, Lydia; Villanueva, Sergio. (2016). Propuesta de un índice cuantitativo de desviación de la calidad informativa (IDCI). Congreso Iberoamericano de comunicación. Madrid. ESP.
2015
Article de revista
Aguilar-Paredes, Carlos; Pérez-Montoro, Mario. (2015). "Ecosistema del acceso a series y películas en España". Anuario ThinkEPI. vol. 9, p. 144-146. ISSN/ISBN: 1886-6344.
Villanueva, S. ;Aguilar, C. ;Gómez, P.; Sánchez, L. (2015). "Democratic Quality and Pluralism in News Services fo Spanish Regional Television Channels". Media and Communication. vol. II, núm. 3, p. 149-163. ISSN/ISBN: 2336-9981.
Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Aguilar, C.; García, M. Á.; Martín, C.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2015). "Emprender en cav: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un MOOC". . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/66404  
Comunicació a congrés
Romeo, M. (2015). Los cursos online masivos y abiertos (mooc) como herramientas de empoderamiento. Libro de Actas del 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 382. ISSN/ISBN: 978-84-606-6429-1. Recuperado de http://congresoeducacion.es/edu_web/DOC/LIBROACTAS3RD.pdf  
Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Aguilar, C.; García, M.A.; Martín, C.; Burset, S.; González, v.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2015). Emprender en cav: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un mooc. 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 383-383. ISSN/ISBN: ISB 978-84-606-6. Recuperado de http://congresoeducacion.es/edu_web/DOC/LIBROACTAS3RD.pdf  
Material Docent
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; Besolí, A; Bosch, E.; Burset, I.; Garcia, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Sánchez, L. (2015). MOOC: Emprender la Emprendeduría. .
Llibre
Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Aguilar, C.; García, M.A.; Martín, C.; Burset, S.; González, v.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2015). Emprender en cav: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un mooc. Avances en Ciencias de la Educación y el Desarrollo, 2015. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 451-456. ISSN/ISBN: 978-84-608-7207. Recuperado de http://congresoeducacion.es/edu_web4/CAPITULOS_2015.pdf  
Presentació comunicació
Yepes-Baldó, M.; Romeo, M; Aguilar, C.; García, M. Á.; Martín, C.; Burset, S.; González, V. Gustems, J; Sánchez, L.; Bosch, E. (2015). Emprender en CAV: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un Mooc. 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. Simposio invitado: Los cursos online masivos y abiertos (Mooc) como herramientas de empoderamiento. San Sebastián. ESP.
Gómez, P.; Aguilar, C.; Villanueva, S.; Sánchez, L. (2015). Calidad de los contenidos informativos en la televisión de proximidad: los telenoticias de TV3,TVC, IB3, NaTV y CyLTV. ComLoc2015. Los medios de comunicación públicos de proximidad en Europa. El cierre de RTVV como paradigma..
Villanueva-Baselga, S.; Aguilar-Paredes,; Gómez-Domínguez, P; Sánchez-Gómez, L. (2015). Democratic quality and pluralism in the news services of Spanish regional television channels. Third International Scientific-Expert Conference Media and PR: Public Media Service and Public Interest. Bijelo Polije. MNE. Media and Communication, ISSN 2336-9981.
Yepes-Baldó, M.; Romeo, M; Aguilar, C.; García, M. Á.; Martín, C.; Burset, S.; González, V. Gustems, J; Sánchez, L.; Bosch, E. (2015). Emprender en CAV: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un Mooc. 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. Simposio invitado: Los cursos online masivos y abiertos (Mooc) como herramientas de empoderamiento. San Sebastián. ESP.
2014
Article de revista
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.Á.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2014). "Directrices académico-docentes en el grado de CAV: Un estudio exploratorio multifuente". REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació. vol. 7, núm. 1, p. 76-92. ISSN/ISBN: 1886-1946. DOI: 10.1344/reire2014.7.1715  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.Á.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2014). "Directrices académico-docentes en el grado de CAV: Un estudio exploratorio multifuente". REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació. vol. 7, núm. 1, p. 76-92. ISSN/ISBN: 1886-1946. DOI: 10.1344/reire2014.7.1715  
Romeo, M.; Yepes, M.; Aguilar, C.; García-Asensio, M.Á.; Bosch, E.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; González, V.; Martín, C.; Berger, R. (2014). "Aprendre a emprendre en el sector audiovisual. El Mooc com a eina per millorar l'empleabilitat". Revista del CIDUI. núm. 2, p. 1-11. ISSN/ISBN: 2385-6203. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/60144  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; García, M.A.; González, V.; Bosch, E.; Calderón, D.; Berger, R.; Martín, C. (2014). "Aprendizaje profesionalizado en CAV: Difundiendo el talento más allá de las aulas". . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55671  
Comunicació a congrés
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; García, Mª.; González, V.; Bosch, E.; Berger, R.; Martín, C.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2014). Aprendizaje profesionalizado en CAV: difundiendo el talento más alla de las aulas.. Libro de Actas del II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 562-562. ISSN/ISBN: 978-84-617-0156-8. Recuperado de http://www.ugr.es/~aepc/IIEDUCACION/LIBROACTASIICONGRESO.pdf  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; Garcia, M. A.; Bosch, E.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; González, V.; Martín, C.; Berger, R. (2014). Aprendre a emprendre en el sector audiovisual. El MOOC com a eina per millorar l'empleabilitat. Actas VIII Congreso internacional de docencia universitaria e innovación (CIDUI 2014). Dipòsit digital UB. Innovadoc. p. 1-14. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/60144  
Presentació comunicació
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; García, M.A.; Bosch, E.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; González, V.; Martín, C.; Berger, R. (2014). Aprendre a empendre en el sector audiovisual. El MOOC com a eina per millorar l'empleabilitat. VIII Congrés Internacional de Docència Universitaria i Innovació (CIDUI 2014). Models flexibles de formació: una resposta a les necessitats actuals. Tarragona. ESP.
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; García, M.A.; González, V.; Bosch, E.; Berger, R.; Martín, C.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2014). Aprendizaje profesionalizador en CAV: difundiendo el talento más allá de las aulas. II Congreso internacional de ciencias de la educación y del desarrollo. Granada. ESP.
Gómez, P.; Aguilar, C.; Villanueva, S.; Sánchez, L. (2014). Pluralismo político y contenidos informativos: estudio comparativo de la calidad democrática de las televisiones autonómicas en España. V Congreso Internacional del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Radiotelevisión autonómica, local y comunitaria. La comunicación de proximidad amenazada.. Bilbao. ESP.
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; García, M.Á.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; González, V.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R. (2014). Aprendre a emprendre en el sector audiovisual. El MOOC com a eina per millorar l'empleabilitat. CIDUI. Models flexibles de formació: una resposta a les necessitats actuals.. Barcelona. ESP. Tarragona.
Villanueva-Baselga, S.; Aguilar-Paredes, C.; Sánchez, L. (2014). ¿Sólo vídeo o también cine? Revisión del modo participativo en la Teoría del Documental. IV Congreso de la Asociación Española de Investigación en Comunicación (AE-IC): Espacios de Comunicación. Bilbao. ESP.
2013
Altres
Bosch, E.; Burset, S.; Romeo, M.; Yepes i Baldó, M.; Sánchez, L.; González-Argüello, V.; García-Asensio, M.Á.; Gustems, J.; Martín, C.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). Análisis prospectivo para una docencia por competencias. Profesores, profesionales y egresados en el grado de Comunicación Audiovisual. . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/44584  
García, M.A.; Romeo; M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gónzález, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Berger, R.; Martín, C.; Aguilar, C. (2013). Reflexions al voltant de la planificació de la matèria Projectes. . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34568  
Article de revista
Romeo; M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; Gónzález, V.; Berger, R.; Gustems, J.; Bosch, E.; Martín, C.; Aguilar, C. (2013). "Proyectos: una experiencia de aproximación universidad-empresa". . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34584  
Sánchez, L.; González, V.; Garcia, M. A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Berger, R.; Burset, S.; Bosch, E.; Martín, C.; Aguilar, C. (2013). "Desarrollo de la materia proyectos en comunicación audiovisual: La visión de profesores, profesionales y egresados". . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34575  
Romeo; M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; Gónzález, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). "Projectes en CAV: Un entorn de treball col·laboratiu per a l'avaluació de competències. Informe final del projecte 2011PID-UB/99". . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34569  
Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García-Asensio, M. Á.; González-Argüello, M. V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C.;. (2013). "Projectes en CAV: Un entorn de treball col·laboratiu per a l'avaluació de competències. FASE II. Informe final Projecte 2012PID-UB/115". . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/47584  
Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). "Projectes en CAV: Un entorn de treball col.laboratiu per a l'avaluació de competències". . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34569  
Sánchez, L.; González, M.V.; García, M.A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Berger, R.; Burset, S.; Bosch, E.; Martín, C.; Aguilar, C. (2013). "Desarrollo de la materia de Projectos en Comunicación Audiovisual. La visión de profesores, profesionales y egresados". . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34575  
Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; García, M.A.; González, V.; Berger, R.; Burset, S.; Aguilar, C.; Duran, J. (2013). "Trajectòria i concreció de les accions del grup GID-CAV (1998-2011)". . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34512  
Garcia, M.A.; Aguilar, C.; Romeo, M.; Yepes, M.; Burset, S.; González, V.; Sánchez, L. (2013). "Las asignaturas Proyectos en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona: un ejemplo de evaluación por competencias". . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34513  
Sánchez Gómez, L.; Romeo Delgado, M.; Yepes i Baldó, M.; Burset Burillo, S.; Garcia, M.A.; González, V.; Gustems Carnicer, J.; Bosch, E.; Berger, R.; Martín, C.; Aguilar Paredes, C. (2013). "Diseño y evaluación del proceso docente a partir de una metodologia multifuente: percepciones de estudiantes, profesores, profesionales y egresados en el grado de comunicación audiovisual". . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/53475  
Comunicació a congrés
Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García-Asensio, M. Á.; González-Argüello, M. V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). La calidad docente a partir de la evaluación 360º. Una experiencia en el Grado de Comunicación Audiovisual. Libro de resúmenes de los trabajos aceptados en el X Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior. Dipòsit digital UB. Innovadoc. p. 11-11. ISSN/ISBN: 978-84-695-8376-0. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/44768  
Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; Garcia, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). Grup d'Innovació Docent i d'Investigació en Comunicació Audiovisual (GID-CAV). Setena trobada de professorat de ciències de la salut. Fundación Privada Educación Médica y Viguera Editores. p. 64-64. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34514  
Burset, S.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; González, V.; García, M.A.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). Diseño y evaluación del proceso docente a partir de una metodología multifuente: percepciones de estudiantes, profesores, profesionales y egresados en el grado de comunicación audiovisual. Libro de Actas del II Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC, 2013). p. 504-508. ISSN/ISBN: 978-84-695-8927-4. Recuperado de http://www.dmami.upm.es/dmami/documentos/liti/ACTAS_CINAIC_2013.pdf  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; González, V.; Sánchez, L.; Berger, R.; Burset, S.; García, M.A.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Aguilar, C. (2013). Evaluación 360º. Una herramienta de mejora continua en el grado de comunicación audiovisual. UNIVEST 2013 IV Congrés Internacional: Estratègies cap a l'aprenentatge col·laboratiu. ICE- Universitat de Girona. ISSN/ISBN: 978-84-8458-417-9. Recuperado de http://hdl.handle.net/10256/8187  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García; Mª A.; González, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2013). Evaluar para mejorar: implementación de una metodologia 360º en el Grado de Comunicación Audiovisual. Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2013. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 86-90. ISSN/ISBN: 978-84-697-2103-2. Recuperado de http://congresoeducacion.es/edu_web/DOC/CAPITULOSEDU2013.pdf  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Berger, R.; Martín, C.; Aguilar, C. (2013). La calidad docente a partir de la evaluación 360º. Una experiencia en el Grado de Comunicación Audiovisual (Universidad de Barcelona). Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 47-52. Recuperado de http://www.ugr.es/~aepc/XFORO/FECIES2013.pdf  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sanchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; Gonzalez, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2013). Evaluar para mejorar: Implementación de una metodología 360º en el Grado de Comunicación Audiovisual. I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. Universidad de Granada. p. 89-89. ISSN/ISBN: 978-84-695-9145-1. Recuperado de http://www.ugr.es/~aepc/IIEDUCACION/LIBRORESUMENESEDUCACION_.pdf  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García,M.A.; González, V.;Gustems, J.; Bosch, E.; Aguilar, C y Calderón, D. . (2013). Evaluar para mejorar: Implementación de una metodología 360º en el Grado de Comunicación Audiovisual. Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 86-90. ISSN/ISBN: 978-84-697-2103-2. Recuperado de http://  
Presentació comunicació
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; González, V.; Sánchez, L.; Berger, R.; Burset, S.; García, M.A.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Aguilar, C. (2013). Evaluación 360º. Una herramienta de mejora continua en el Grado de Comunicación Audiovisual. IV Congreso Internacional UNIVEST. Girona. ESP. Actas del IV Congreso Internacional UNIVEST´13 'Estratègies cap a l'aprenentatge col·laboratiu'.
Burset, S.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.;García, Mª A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R; Aguilar, C. (2013). Análisis prospectivo para una docencia por competencias: pofesores, profesionales y egresados en el grado de comunicación audiovisual. III Congreso Internacional de Docencia Universitaria (III CIDU 2013). Vigo. ESP.
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). La calidad docente a partir de la evaluación 360º. Una experiencia en el Grado de Comunicación Audiovisual (Universidad de Barcelona). X Foro internacional sobre la Evaluación de la calidad de la investigación y de la Educación Superior (FECIES). Granada. ESP. Ramiro-Sánchez, T. y Ramir, M. T. (2013) Comp: Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior. Pag. 11.
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2013). Evaluar para mejorar: implementación de una metodología 360º en el grado de comunicación audiovisual. I International Congress of Educational Sciences and Development.. Santander. ESP. Libro de actas I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo (pag. 89) http://www.ugr.es/~aepc/WEBEDUCACION/LIBRORESUMENESEDUCACION.pdf Ramiro-Sánchez, T. y Ramir, M. T. (2013) Comp: Evaluación de la Calidad de la Investigación y d.
Burset, S.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; González, V.; Garcia, M. A.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). Diseño y evaluación del proceso docente a partir de una metodología multifuente: percepciones de estudiantes, profesores, profesionales y egresados en el grado de comunicación audiovisual. II Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. Madrid. ESP. http://www.dmami.upm.es/dmami/documentos/liti/ACTAS_CINAIC_2013.pdf (pàgines 504-508).
2012
Comunicació a congrés
Sánchez, L.; González, V.; Garcia, M. A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Berger, R.; Burset, S.; Bosch, E.; Martín, C.; Aguilar, C. (2012). Desarrollo de la materia proyectos en comunicación audiovisual: La visión de profesores, profesionales y egresados. VII CIDUI: La Universitat, una institució de la societat/ VII: La Universidad, una institución de la sociedad // VII: The university, an institution of society. ISSN/ISBN: 978-84-695-4073-2. Recuperado de http://www.cidui.org/images/stories/documentos/La_universitat_CIDUI VII.pdf  
Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; Gónzález, V.; Berger, R.; Gustems, J.; Bosch, E.; Martín, C.; Aguilar, C. (2012). Proyectos: una experiencia de aproximación universidad-empresa. IX Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. Universidad Europea de Madrid. p. 366-372. ISSN/ISBN: 978-84-95433-56-5. Recuperado de http://www.uem.es/myfiles/pageposts/programa_jiu.pdf  
Sánchez, L.; González, V.; Garcia, M.A.; Romeo, M.; Yepes, M.; Burset, S.; Gustems, J.; Berger, R.; Bosch, E.; Martin, C.; Aguilar, C. (2012). Proyectos: una experiencia de aproximación universidad-empresa. Llibre d'actes. ISSN/ISBN: 978-84-695-4073-2. Recuperado de http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/issue/current  
Romeo, M; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M; González, V.; Berger, R; Gustems, J.; Bosch, E; Martín, C. i Aguilar, C. (2012). Proyectos: una experiencia de aproximación universidad-empresa. Actes de les IX Jornadas Internacionales de innovación universitaria. Retos y oportunidades del desarrollo de los nuevos títulos en educación superior.. p. 366-372. ISSN/ISBN: 84-695-8245-3.
Presentació comunicació
Villanueva Baselga, S.; Aguilar, C.; Sánchez, L. (2012). Participatory documentary: towards a new mode of representation. 4th European Communication Conference (ECC). Estambul. TUR.
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Berger, R.; Gustems, J.; Bosch, E.; Martin, C.; Aguilar, C. (2012). Proyectos: Una experiencia de aproximación Universidad-Empresa. IX Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. Madrid. ESP.
Sánchez, L.; González V.; García, M.A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Berger, R.; Burset, S.; Bosch, E.; Martin, C.; Aguilar, C. (2012). Desarrollo de la materia Proyectos en Comunicación Audiovisual: La visión de profesores, profesionales y egresados. VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Barcelona. ESP. http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/article/view/149/136.
2011
Article de revista
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2011). "Extraction of information of audio-visual contents". tripleC. vol. 9, núm. 2, p. 543-550. ISSN/ISBN: 1726-670X. Recuperado de http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/issue/view/22  
Material Docent
Romeo Delgado, M.; Aguilar Paredes, C.; Berger, R.; Bosch, E.; Burset Burillo, S.; García, M.A; González Argüello, M. V.; Martín, C.; Sánchez Gómez, L.; Yepes i Baldó, M. (2011). Document de treball per a l'elaboració de les directrius académico-docents de l'assignatura de projectes I. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/20902  
Romeo, M.; Yepes, M.; Aguilar, C.; Berger, R.; Burset, S.; Durán, J.; Garcia, Á.; González, V.; Sánchez, L. (2011). Pla Docent Projectes I. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/17742  
Romeo, M.; Yepes, M.; Aguilar, C.; Berger, R.; Bosch, E.; Burset, S.; Garcia, Á.; González, V.; Martín, C.; Sánchez, L. (2011). Fitxa base de l'assignatura de Projectes I. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/21113  
Presentació comunicació
Romeo Delgado, M. . (2011). Las asignaturas Proyectos en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona . VIII Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. Madrid. ESP.
García, M.A.; Aguilar, C.; Romeo, M.; Yepes, M.; González, V.; Gómez, L; Burset, S.; Berger, R. (2011). Las asignaturas Proyectos en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona: un ejemplo de evaluación por competencias. VIII Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria: retos y oportunidades del desarrollo de los nuevos títulos en educación superior. Madrid. ESP. Actas de las VIII Jornadas internacinales de innovación universitaria. 11 y 12 de julio de 2001. Universidad Europea de Madrid. Vicerrectorado de Profesorado e Investigación. Vicerrectorado de Calidad e Innovación Académica. CD-ROM. ISBN: 978-84-95433-46-.
2010
Ponència
Aguilar, c. Sánchez, L.; Campos, M. (2010). Extraction of information of the audio-visual contents. FIS 2010: Fourth International Conference on the Foundations of Information Science. Beijing. CHN.
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2010). Extraction of information of audio-visual contents. Fourth International Conference on the Foundations of Information Science: Towards a new science of information. Pequín. CHN.
Pòster
Caballero, J.; Aguilar, C. (2010). Evaluation of the influences exercised by Gilles Deleuze on the film studies. 3rd European Communication Conference: Transcultural Communicaiton - Intercultural Comparisons. HAMBURG. DEU.
Taula rodona
Aguilar, C. (2010). Identity Crisis? Being a Generalist or a Specialist in the Network Society. Third Annual Meeting of the ICTs-and-Society Network. Castelldefels. ESP.
Participació comitè científic/o
Aguilar, C. (2010). CILECT 2010. Hospitalet del Llobregat. ESP.
2009
Article de revista
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2009). "Situational analysis of the communication flow in audiovisual media". tripleC. vol. 7, núm. 2, p. 208-213. ISSN/ISBN: 1726-670X. Recuperado de http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/98  
Capítol de llibre
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2009). Teoría de situaciones y contenidos audiovisuales.. CISCI, INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFORMATICS AND SYSTEMICS (IIIS). CISCI. ISSN/ISBN: 1-934272-66-3.
Ponència
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2009). Teoria situacional y contenidos audiovisuales. 8ª Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática, CISCI 2009, Orlando, USA, Junio 2009. Orlando. USA. 8ª Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática, CISCI 2009, Orlando, USA, Junio 2009, Vol. 3, pp. 7-9, ISBN-10:1-934272-66-3.
2008
Capítol de llibre
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2008). Una aproximación situacional al estudio de los contenidos audiovisuales.. ¿Qué es información?. ISSN/ISBN: 978-84-9773-451-6.
Presentació comunicació
Aguilar, C; Sánchez, L.; Campos, M. (2008). Una aproximación Situacional al estudio de los contenidos audiovisuales. I Encuentro Internación de expertos en teoría de la información. León. ESP. Díaz, J.M. y Salto, F. (eds.) (2008) ¿Qué es información?. León: Universidad de León..
2003
Material Docent
Aguilar, C. (2003). Astronàutica: Pel camí dels estels . Idees i Vincles del segle XX.. Recuperado de http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/credits/credit.htm  
Aguilar, C. (2003). Transports: Un món que es fa més petit . Idees i Vincles del segle XX.. Recuperado de http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/credits/credit.htm  
2002
Material Docent
Aguilar, C. (2002). Termodinámica. Projecte Aracné, ciència en Xarxa..