logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Membres Publicacions Orla

Centre de Recerca Informació, Comunicació i Cultura

El Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura de la Universitat de Barcelona (en endavant, CRICC) és un centre de recerca adscrit a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, creat al 2017 a partir de la transformació de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura (OBLL) de la UB i de la seva obertura a tots els àmbits de recerca actualment actius a la facultat: informació i documentació, patrimoni documental, gestió de biblioteques i institucions culturals i comunicació audiovisual.


URL: https://fbd.ub.edu/grups/cricc

Publicacions

2019
Revisió
Ardanuy Baró, Jordi. (2019). L'impacte de la recerca acadèmica en humanitats i ciències socials: recomanacions per a una avaluació integral. Blok de BiD. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/127379  
Franganillo, J. (2019). El discurso híbrido: formas de escribir en la web. Blog de l'Escola de Llibreria. Recuperado de https://fbd.ub.edu/edl/ca/el-discurso-hibrido-formas-de-escribir-en-la-web  
Informe
García Asensio, M.ª Á.; Sánchez, L.; Franganillo, J.; Marquès, E.; Aguilar, C.; Villanueva, S.; Vilaseca, J.; Ortiz, P. (2019). Informe final. Innovant en les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals. 2016PID-UB/026.. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/128070  
Presidència comitè científic/or
Gascón, Jesús. (2019). IV Congresso ISKO Espanha e Portugal / XIV Congresso ISKO Espanha (Barcelona, julio 2019). Barcelona. ESP.
Presentació comunicació
Boté, J. (2019). Educational writing skills in communication in Social Media to grade students. 5th International Conference on Communication and Management, ICCM2019. Atenes. GRC. Comunicació.
Elies, M., Jiménez, M., Solà, P., Forment, I, Fernández, A., Ignatova, T., Trullàs, E., Morgó, J., Jaume-E. Vilaseca, M. Á. García , M. L. Cuffí. (2019). EXPERIENCIA PIONERA ApS: TRABAJO COLABORATIVO ENTRE ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DE COMUNICACIÓN AUDIOVIAL. Xa Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. Barcelona. ESP.
Jimeno Maroto, Irene; De la Torre Ávila, Leonardo; Gresle, Anne-Sophie; Villanueva Baselga, Sergio; Pinazo Delgado, María Jesús. (2019). Creando estrategias para el progreso en la lucha contra el subdiagnóstico en Chagas con y para comunidad boliviana en Zaragoza. V Congreso Internacional de Antropología. Madrid. ESP.
Urbano, Cristóbal ; Gascón, Jesús. (2019). Descubrir el continente oculto, o de la importancia de identificar forma y función de los recursos información en la formación del bibliotecario-documentalista. 4º Congreso ISKO (España-Portugal) / 14º Congreso ISKO España (11-12 de julio de 2019). Barcelona. ESP.
Pòster
Boté, J. (2019). Datasets Management inclusion into collections and digital preservation aspects. Digitale Horizonte. Graz. AUT. Pòster.
Puyal, C.; Alpáñez, C.; Caro, C.; Grifol, E.; Guardiola, E.; Martín, A.; Montcusí, C.; Roca, A.; Salas, E.; Vall, A. (2019). Cómo reinventarse compartiendo conocimiento: proyecto GICSExplora. XVI Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud. Oviedo. ESP.
Ponència
Abadal, E. (2019). Acceso abierto: el nuevo modelo de comunicación científica. I Foro de Innovació + Diabesidad en el siglo XXI. Madrid. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2019). Remiendos y menudencias: de los trabajos ordinarios a los festivos en efímeros impresos.. II Jornada del CTCN: Els efímers i la impremta rosellonesa. Barcelona. ESP.
Rueda Ramírez, P.; Agustí, Ll. (2019). Mercurio en la república de las letras: las bibliotecas privadas en los catálogos de venta de los libreros españoles (1660-1800).. Private Libraries and Private Library Inventories, 1665-1830: Locating, Studying and Understanding Sources. Ravenstein. NLD.
Participació comitè científic/o
Gascón, Jesús. (2019). IX EDICIC Ibérico (Barcelona, julio 2019). Barcelona. ESP.
Material Docent
Franganillo, J. (2019). Comunicació a la Xarxa. Lloc web per a la projecció professional: rúbrica d'avaluació.. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/127535  
Conferència invitada
Gascón, Jesús. (2019). Algunas cuestiones del tratamiento de las obras jurídicas en RDA. 11ª Conferencia Regional sobre Catalogación y 9º Seminario sobre Servicios de Información. San Luis Potosí. MEX.
Gascón, Jesús. (2019). Catalogación de impresos antiguos con RDA. 11ª Conferencia Regional sobre Catalogación y 9º Seminario sobre Servicios de Información. San Luis Potosí. MEX.
Article
Agustí, L. (2019). ¿Beneïts siguin els censors?. El món d'ahir: història d'autor. núm. 9, 137-147.
Balagué, Núria. (2019). Fem-nos conèixer [Ressenya de LeMire, Sarah; Graves, Stephanie J.; Farrell, Shannon L.; Mastel, Kristen L. (2018). Outreach and engagement. SPEC Kit 361. Washington, DC: Association of Research Libraries].. Blok de BiD. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/fem-nos-coneixer  
Mañà, T. (2019). Llibres per a infants i adolescents. 2018, l'any de les dones.. Serra d'Or. núm. 711, 72-76.
Négrier, E.; Bonet, L. (2019). La participation culturelle est-elle une innovation sociale?. Nectart. vol. 1 Semestre, núm. 8, 96-106. Recuperado de https://editions-attribut.com/product/nectart-8/  
Pons i Serra, Amadeu. (2019). «ÍnDICEs CSIC»: control bibliogràfic d'articles de revista espanyols. Blok de BiD. núm. 23/01/2019. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/indices-csic-control-bibliografic-darticles-de-revista-espanyols  
Rueda Ramírez, P. (2019). La librería ambulante: el camión de los editores de 1935.. Andalucía en la Historia. vol. 16, núm. 63, 56-61.
Santos-Hermosa, Gema. (2019). L'Educació Oberta a Europa: avenços, integració amb la ciència oberta i rol bibliotecari. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació .
Villanueva Baselga, Sergio; Perez-Montoro, Mario; Sánchez, Lydia. (2019). The use of statistics to define taxonomies of film voices: a practical approach to documentary classification. Visual Communication.
Altres
Baró, M. (2019). Beatos, mecachis y percebes. Blog de l'Escola de Llibreria. Recuperado de https://fbd.ub.edu/edl/ca/beatos-mecachis-y-percebes  
2018
Taula rodona
Agustí, L.; Alòs-Moner, A. (2018). La biblioteca i les persones que hi treballem. Jornada Unesco 2018: La biblioteca: àgora de ciutadania. Blanes. ESP.
Agustí, L.; Bosch, R.; Fenoll, C. (2018). El futur de les biblioteques. Forum Edita: III Trobada anual del Llibre i l'Edició. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2018). Widening the Horizon: sowing idees for the future. 26th ENCATC Annual Conference 'Beyond EYCH2018. What is the cultural horizon? Opening up perspectives to face ongoing transformations'. Bucarest. ROU.
M. Baró. (2018). Cal la biblioteca escolar al segle XXI?. 15es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació.
Rueda Ramírez, P. (2018). Libros perdidos, fragmentos, inventarios. Libris satiari nequeo: de la Edad Media a la era digital. Valencia. ESP.
Sánchez, L. (2018). Epistemologies and ontologies of communication. 7th European Communication Conference ECREA: Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation (http://www.ecrea2018lugano.eu/). Lugano. CHE.
Tejada-Artigas, Carlos; Rodríguez-Yunta, Luis; Dinu, Roxana; Guallar, Javier. (2018). Profesionalización en la gestión de revistas, labores editoriales y postpublicación. CRECS 2018 - 8ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (Barranquilla, 2-4 mayo 2018). Barranquilla. COL.
Térmens, M.; López de Solís, I.; Sánchez, I.; González, R.; Martínez, A.G. (2018). Instituciones y empresas: ¿coinciden necesidades y oferta?. Jornada sobre preservación del patrimonio digital. Madrid. ESP.
Proceeding
Wulff, E; Abadal, E. (2018). Oceanographic data in the EU legislation: a temporal evolution analysis. Bollettino Di Geofisica Teorica Ed Applicata. núm. 59, 228-229.
Presidència de sessió
Bonet, L. (2018). Sharing Perceptions Experience: time to analyse and to reflect. 26th ENCATC Annual Conference 'Beyond EYCH2018. What is the cultural horizon? Opening up perspectives to face ongoing transformations'. Bucarest. ROU.
Villanueva Baselga, Sergio. (2018). Chair of panel 'Historical Perspectives' at Film Studies Sections. 7th European Communication Conference.
Presentació comunicació
Anglada, L.; Borrego, Á. (2018). Developing Digital Scholarship in Spanish libraries. 20th Fiesole Collection Development Retreat: Serving Learning and Scholarship. Barcelona. ESP. http://www.casalini.it/retreat/web_content/2018/presentations/anglada_borrego.pdf.
Argudo, Sílvia; Comalat, Maite; Ferraz, Eva. (2018). El plan de mejoras de centro como pieza clave para garantizar la mejora continua: propuesta para su desarrollo práctico. XV Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES). Santander. ESP. 10-12 de Mayo de 2018.
Bonet, L. (2018). The management of human resources in temporarily intensive cultural projects:The case of European music festivals. Research workshop 'Creativity, Labour markets and Innovation in the Arts and the Creative Industrie'. Sydney. AUS.
Bonet, L.; Castells, R. (2018). Factors of economic success in the Catalan film production: 2008-2014. 20Th International Conference on Cultural Economics (ACEI). Melbourne. AUS.
Bonet, L.; Rykkja, A. (2018). Crowdfunding cultural projects and public policies logic: Nordic countries versus Spain contexts and trends. 20th International Conference on Cultural Economics (ACEI). Melbourne. AUS.
Boté, Juan-José. (2018). Theoretical approach to enhance information literacy and lifelong learning through Montessori methodology. 15th International Conference on Social Sciences. Leuven. BEL. Actes del congrés.
Boté, Juan-José. (2018). Diferentes estrategias de recuperación de Información en YouTube en investigación. I Simposio virtual sobre redes sociales en Internet. La Habana. CUB. Actes del congrés.
Boté, Juan-José. (2018). Buenas prácticas en el posicionamiento de contenidos de video en YouTube. I Simposio virtual sobre redes sociales en Internet. La Habana. CUB. Actes del congrés.
Campán, N.,; Rabella, A.,; Boté, Juan-José. (2018). Montessori Methodology Applied to Maths - The Math Day. 15th International Conference on Social Sciences. Leuven. BEL. Actes del congrés.
Camps-Pinós, A.; Cervera-Biedma, E.;Cervera-Farré, A.; Mercadal-Torres, A.; Pagès-Camps, G.;Santos-Hermosa, G. (2018). El rol dels professionals de la Biblioteca en el nou model d'aprenentatge de la UOC. 15 es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona. ESP.
Cuffí, M. L.; Jiménez, M.; Elies, P.; Solà, I.; Forment, I.; Colom, H., Álvarez, F.; Martín, M.; García, T.; Rizardi, T.; Vilaseca, J.-E.; García, M. Á. (2018). Adherencia al tratamiento de la úlcera neuropática: una actividad de aprendizaje y servicio en la universidad. IX Congreso Nacional y I Europeo de Aprendizaje-Servicio en Educación Superior. Madrid. ESP.
García Asensio, M. Á.; Vilaseca Corderroure, J. E. y Cuffí Chéliz, L. (2018). Rúbrica analítica para la evaluación de competencias profesionalizadoras de estudiantes de Medicina y de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona participantes en un proyecto de Aprendizaje y Servicio. X CIDUI 2018. International Congress on University Teaching and Innovation: Espais d'aprenentatge: agents de canvi a la universitat. Girona. ESP.
García Asensio, Mª Ángeles; Sánchez Gómez, Lydia; Marquès Emo, Anna; Aguilar Paredes, Carlos; Villanueva Baselga, Sergio; Jiménez, Lucía. (2018). Innovando en la mejora de las capacidades persuasivas del estudiante de Comunicación Audiovisual: el pitch profesional. X CIDUI 2018. International Congress on University Teaching and Innovation: Espais d'aprenentatge: agents de canvi a la universitat. Bellaterra. ESP.
Garcia Casanova,Raquel; Escribano Salvà, Maria; Aguilar Paredes, Carlos. (2018). "Representación de las mujeres en epresentación de las mujeres enTV3 y TV1".. III CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROMACHISMOS EN LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN. Sevilla. ESP.
Mandl, T; S Dreisiebner; P Libbrecht; Boté, J. (2018). Challenges for international and multilingual MOOCs: Experiences with the Information Literacy Online (ILO) learning service.. The Future of Education in Information Science - International Symposium on the future of education in Information Science.. Pisa. ITA. Actes del congrés.
Ocon, D.; Bonet, L. (2018). The role of festivals as an Inter-governmental tool for cultural cooperation in the ASEAN Plus Three geopolitical context. 10th International Conference on Cultural Policy Research. Tallinn. EST.
Perez-Montoro, Mario; Freixa, Pere; Codina, Lluís. (2018). Anatomía del Webdoc en los cibermedios: taxonomía para una nueva propuesta de comunicación interactiva. VI Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación. Salamanca. ESP.
Pérez-Montoro, Mario; Freixa, Pere; Codina, Lluís. (2018). Visualización de información como estrategia periodística para la investigación social. X Congreso Internacional de Ciberperiodismo. Bilbao. ESP. PÉREZ-MONTORO, Mario; FREIXA, Pere and CODINA, Lluís (2018). "Visualización de información como estrategia periodística para la investigación social". LARRONDO, Ainara; MESO, Koldobika; PEÑA, Simón (eds.) (2018). Profesionales y audiencias en el ecosist.
Rueda Ramírez, P. (2018). Tratadicos devotos: impresos para las misiones franciscanas de Escornalbou en la Cataluña moderna. XIX Jornadas de Trabajo de la Asociación Española de Bibliografí. Madrid. ESP.
Sánchez, L; Campos, M. (2018). Epistemological presuppositions in communication theory. 7th European Communication Conference ECREA: Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation (http://www.ecrea2018lugano.eu/). Lugano. CHE.
Santos-Hermosa, G. (2018). Recursos Educativos Abiertos en las universidades españolas: estado de la cuestión.. XVII Workshop REBIUN de Proyectos Digitales. Sevilla. ESP.
Santos-Hermosa, Gema. (2018). Recursos Educativos Abiertos en las universidades españolas: estado de la cuestión. XVII Workshop REBIUN de Proyectos Digitales. Sevilla. ESP.
Tabueña Puente, Anaís; Aguilar Paredes,Carlos. (2018). La evolución de la representación arquetípica de la mujer en las princesas Disney. III CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROMACHISMOS EN LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN. Sevilla. ESP.
Vall Casas, A.; Boter, C.; Hernández Rabanal, C. (2018). Recursos d'informació sobre recursos entre els adolescents: ni biblioteca (pública) ni centre d'atenció primària. 15es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació: Diversitat de BiDes. Barcelona, 10 i 11 de maig de 2018. Barcelona. ESP.
Villanueva Baselga, Sergio. (2018). Representaciones fílmicas del VIH: estigma y trauma cultural. III Jornades Internacionals Comunicació i Salut '#parlemdeVIH?'. Barcelona. ESP.
Zamorano, M.M.; Bonet, L. (2018). The Ibero-American cultural diplomacy and the (re)shaping of Ibero-Americanism. 10th International Conference on Cultural Policy Research. Tallinn. EST.
Zamorano, M.M.; Bonet, L. (2018). A conceptual framework on right and left-wing populist cultural policies: similitudes and differences from the Argentina case. 10th International Conference on Cultural Policy Research. Tallinn. EST.
Pòster
Botí M.; Burló, L.; Sánchez, L.; Planas, C.; Rovira, J. (2018). Trencant sostres. Jornada: Construint una universitat compromesa i crítica: Aprenentatge i Servei, i Objectius de Desenvolupament Sosteninble. Barcelona, 13 d'abril de 2018.. Barcelona. ESP.
Colom, H.; Forment, I.; García, P.; Martí, M. Rizardi, T; Solà, P.; Elias, M.; Jiménez, M.; Cuffí, L; García Asensio, M. Á; Vilaseca, J. E. (2018). Divulgació dels tractament d'úlceres neuropàtiques en diabètics. Jornada: Construint una universitat compromesa i crítica: Aprenentatge i Servei, i Objectius de Desenvolupament Sostenible.. Barcelona. ESP.
Estany A.; Malagrida R.; Villanueva Baselga S.; Ferrer L.; Folch C. (2018). Community-based participatory research project on HIV-related stigma in collaboration with secondary school students. BDebate: 'Open Science: from values to practice. Building a roadmap for transformative change'. Barcelona. ESP.
Hosta, O.; Medina, A.;Nassim, M.; Gomà, L.; Bautista, L.;Garcia Asensio, M A.;Sánchez, Lydia.; Jariod, D.; Tarrés, M.; Rius, S.; Termens, M. (2018). Aulas de Arena. Jornada: Construint una universitat compromesa i crítica: Aprenentatge i Servei, i Objectius de Desenvolupament Sosteninble. Barcelona, 13 d'abril de 2018.. Barcelona. ESP.
Maspons, R.; Boté, J.; Grimau, F. (2018). Pàgines web versus aplicacions mòbils dels CRAIs de les universitats. 15es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona. ESP.
Morgó, J.; Sabaté, M. M.; Trullàs, E.; Vilaseca, J.E.; Cuffí, L; García Asensio, M. Á. (2018). Antibiòtics: consum responsable. Jornada: Construint una universitat compromesa i crítica: Aprenentage i Servei, i Objectius de Desenvolupament Sostenible. Barcelona, 13 d'abril de 2018.. Barcelona. ESP.
Prohens, B.; Ortiz, E.; Louzao; I.;Muñoz, Á.; Gómez, E.; Navarro, M.; Cotrina, B.; Cantos, M.; García Asensio, M. Á. (2018). BiDes. Jornada: Construint una universitat compromesa i crítica: Aprenentatge i Servei, i Objectius de Desenvolupament Sosteninble. Barcelona, 13 d'abril de 2018.. Barcelona. ESP.
Tatiana Ignatova; Oleksandre Yashchenko; Andrea Fernández; Mar Sabaté; Eloi Trullàs; Victor Granados; Judit Morgó; Joel Solé; Noemí Vacas; Jaume-Elies Vilaseca; Maria Ángeles García; Maria Laura Cuffí. (2018). Advocating the Responsible Use of Drugs through an Academic Service-learning Activity in Higher Education.. Experimental Biology 2018 Meeting. San Diego (EE.UU). San Diego. USA. Advocating the Responsible Use of Drugs through an Academic Service-learning Activity in Higher Education. Tatiana Ignatova, Oleksandre Yashchenko, Andrea Fernández, Mar Sabaté, Eloi Trullàs, Victor Granados, Judit Morgó, Joel Solé, Noemí Vacas, Jaume-Eli.
Wulff, E.; Abadal, E.; Térmens, M. (2018). Oceanographic data in the EU legislation: a temporal evolution analysis. IMDIS 2018 (International Conference on Marine Data and Information Systems). Barcelona. ESP.
Ponència
Abadal, E. (2018). Nuevas métricas y modelos para evaluar las publicaciones científicas. El futuro de las revistas de patrimonio cultural.
Abadal, E. (2018). Los retos de las revistas científicas en el contexto de la ciencia abierta. 5° Ciclo del Seminario Permanente de Editores de Revistas Académicas.
Abadal, E. (2018). Els reptes de les revistes científiques en el context de la ciència oberta. Seminari sobre Comunicació Científica i Ciència Oberta. Barcelona. ESP.
Abadal, E. (2018). Els reptes de les revistes científiques. 2a jornada RCUB: Bones pràctiques aplicables a les revistes de la UB per encarar els reptes de futur.
Aguilar Paredes, C.; Gabernet, J.; Sánchez , L. (2018). Selective exposure in Spanish sports newspapers. 7th European Communication Conference ECREA: Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation (http://www.ecrea2018lugano.eu/). Lugano. CHE.
Bonet, L. (2018). Lessons Learned from the Be SpectACTive! Project: Citizenship Empowerment and its Implications for Museums and Exhibitions. ICEE-ICFA Cultural Heritage Transition and Transformation. Barcelona. ESP.
Cardenal, A.; Aguilar Paredes, C.; Perez-Montoro, M. (2018). Gateways to news and selective exposure: Evidence from survey and navigation data. IV International Journal of Press/Politics Conference. Oxford. 826.
Comalat Navarra, Maite. (2018). La formación universitaria de los profesionales a evaluación. IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Bibliotecas públicas: profesionales para todos los públicos. Logroño. ESP. Pendent de publicació de les actes..
de la Torre Ávila, L; Jimeno, I; Pinazo, MJ; Gresle, AS; Villanueva Baselga, S. (2018). A Participative Science Shop with Bolivian Citizens to Facilitate Access to Chagas Disease Diagnosis and Treatment in Zaragoza, Spain. 8th Living Knowledge Network. Budapest. HUN.
Guallar, Javier. (2018). Uso de los medios sociales por revistas académicas: el caso de EPI. CRECS 2018 - 8ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (Barranquilla, 2-4 mayo 2018). Barranquilla. COL.
María Ángeles García Asensio. (2018). Estrategias discursivas para una comunicación clara: el reto comunicativo de instituciones públicas españolas llevado alas aulas de EFE.. I Jornadas Internacionales de Español para Fines Específicos de la Universidad de Navarra. 24 y 25 de mayo de 2018. Pamplona. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2018). "Los libreros españoles en las flotas de Indias en tiempos de Felipe III: agentes y textos en los circuitos atlánticos".. 56 Congreso Internacional de Americanistas. Salamanca. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2018). Libros raros en los inicios del mercado del libro antiguo en España (1750-1840).. Colloque Rareté et livres rares du XVe au XXIe siècle. Rennes. FRA.
Sanz, Javer; Aguilar-Paredes, C.; Jíménez, L.; Martínez, M. (2018). Representatividad de las mujeres en las valoraciones fílmicas. Estudio de caso en las fimografías estadonunidense, india y turca a trevés de IMDB. IV Congreso Internacional sobre Género y Comunicación. Sevilla. ESP.
Villanueva Baselga, Sergio. (2018). Civil Wars of the Mediterranean region in films: cinemas and cultural traumas. 7th European Communication Confrence. Lugano. CHE.
Participació comitè científic/o
García Asensio, M. Á. (2018). Jornada. Construint una universitat compromesa i crítica. Aprenentatge i Servei, i Objectius de Desenvolupament Sostenible. Barcelona, 13 d'abril de 2018.. Barcelona. ESP.
Guallar, Javier. (2018). CRECS 2018 - 8ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (Barranquilla, 2-4 mayo 2018). Barranquilla. COL.
Guallar, Javier. (2018). Los archivos de Televisión después de la digitalización: gestión y acceso abierto. II Jornada fondo documental TVE (RTVE, 16 abril 2018). Madrid. ESP.
Pons i Serra, Amadeu. (2018). Membre comitè científic. V Jornada de Biblioteques Patrimonials. Barcelona. ESP.
Sánchez, L. (2018). Reviewer for the Philosophy of Communication Section -7th European Communication Conference ECREA: Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation.. 7th European Communication Conference ECREA: Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation (http://www.ecrea2018lugano.eu/). Lugano. CHE.
Térmens, M. (2018). XX Jornada de gestión de la información. Madrid. ESP.
Villanueva Baselga, Sergio. (2018). Reviwer of the Film Studies Section at 7th ECREA Conference in Lugano. 7th ECREA Conference in Lugano. Lugano. CHE.
miscellaneous
Agustí, Ll; Baró, M.; Rueda Ramírez, P. (2018). Edición y propaganda del libro: las estrategias publicitarias en España e Hispanoamérica, siglos XVII-XX.. . Calambur. 1-342. ISSN/ISBN: 978-84-8359-435-3.
Material Docent
Cuffí i Chéliz, Maria Laura; García Asensio, Ma. Ángeles (María Ángeles); Vilaseca Corderroure, Jaume Elies. (2018). Rúbrica avaluació treball en grup transversal. Estudiants de CAV i Medicina i Ciències de la Salut. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/121588  
García Asensio, M. Á.; Sánchez Gómez, Lydia; Marquès Emo, Anna; Vilaseca Corderoure, Jaume Elies; Rius Cruz, Sandra; Franganillo, Jorge; Aguilar, Carlos (Aguilar Paredes); Villanueva Balsega, Sergio; Ortiz Álvarez, Paula; Montolío Durán, Estrella; Yúfera . (2018). Rúbrica para el pitch audiovisual. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/123348  
García Asensio, Ma. Ángeles (María Ángeles); Marquès Emo, Anna; Rius Cruz, Sandra. (2018). Estructura pitching audiovisual. Projectes 2. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/121585  
García Asensio, Ma. Ángeles (María Ángeles); Sánchez, Lydia; Aguilar, Carlos (Aguilar Paredes); Villanueva Baselga, Sergio; Ortiz Alvarez, Paula; Marquès Emo, Anna; Vilaseca Corderroure, Jaume Elies; Rius Cruz, Sandra. (2018). El pitching audiovisual Universitat-Indústria: 7' per vendre's i vendre un projecte. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/121587  
Sánchez, L.; Sanz, J.; Marqués, A.; Villanueva, Sergio. (2018). Rúbriques d'avaluació del Treball final de grau de Comunicació audiovisual. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/121990  
Article de revista
Abadal, E. (2018). "Els editors importants analitzen la publicació de monografies en accés obert = Los editores importantes analizan la publicación de monografías en acceso abierto". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/els-editors-importants-analitzen-la-publicacio-de-monografies-en-acces-obert  
  http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/els-editors-importants-analitzen-la-publicacio-de-monografies-en-acces-obert 
Abadal, E. (2018). "Com han canviat BiD i les revistes espanyoles de documentació en els darrers vint anys? = ¿Cómo han cambiado BiD y las revistas españolas de documentación en los últimos veinte años? = How BiD and Spanish information science journals have changed over the". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 40, p. 1-10. ISSN/ISBN: 1575-5886. DOI: 10.1344/BiD2018.40.12  
Abadal, E.; Ollé, C.; Redondo, S. (2018). "Publicación de monografías en acceso abierto por editoriales universitarias españolas". El Profesional de la Información. vol. 27, núm. 2, p. 300-311. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2018.mar.08  
  https://doi.org/10.3145/epi.2018.mar.08 
Andreu i Daufí, Jordi. (2018). "La comprensió compartida entre gestors documentals/arxivers i els professionals de les TI: consells pràctics". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/121373  
Anglada, L.; Abadal, E. (2018). "¿Qué es la ciencia abierta?". Anuario ThinkEPI. vol. 12, p. 292-298. ISSN/ISBN: 1886-6344. DOI: 10.3145/thinkepi.2018.43  
  https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2018.43 
Ardanuy, Jordi; Flò, Martí. (2018). "Un tipo de documento visual descuidado en España: la fotografía espiritista". Fotocinema. Revista científica de cine y fotografía. núm. 17, p. 481-508. ISSN/ISBN: 2172-0150. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/124362  
Balagué, Núria. (2018). "La família Fon de Beseit. Imatges de tres generacions.". Beseit. Quadern d'Història i Cultura. núm. 9, p. 9-18.
Bonet, L.; Négrier, E. (2018). "The Participative Turn in Cultural Policy: Paradigms, Models, Contexts". Poetics. vol. 66, núm. 1, p. 64-73. ISSN/ISBN: 0304-422X. DOI: 10.1016/j.poetic.2018.02.006  
Borrego, A.; Ardanuy, J.; Urbano, C. (2018). "Librarians as research partners: their contribution to the scholarly endeavour beyond library and information science". Journal of Academic Librarianship. vol. 44, núm. 5, p. 663-670. ISSN/ISBN: 0099-1333. DOI: 10.1016/j.acalib.2018.07.012  
Cosials, A.; Baró, M.; Mañà, T. (2018). "One Hundred Years of Libraries and the Library Profession in Catalonia". Libraries: Culture, History, and Society. vol. 2, núm. 2, p. 202-220. ISSN/ISBN: 2473-0343. DOI: 10.5325/libraries.2.2.0202  
Franganillo, J. (2018). "El funware en los sitios de recomendación social: características, claves e inconvenientes". Anuario ThinkEPI. vol. 12, p. 242-250. ISSN/ISBN: 1886-6344. DOI: 10.3145/thinkepi.2018.36  
García Asensio, Mª Ángeles; Aguilar Paredes, Carlos; Jiménez Iglesias, Lucía; Ruiz Moreno, Cristina; Sánchez Gómez, Lydia. (2018). "El discurso reproducido como indicador del pluralismo interno de los medios de comunicación: el caso de los telediarios de TVE y TV3". Revista Latina de Comunicación Social. núm. 73, p. 991-1015. ISSN/ISBN: 1138-5820. DOI: 10.4185/RLCS-2018-1293  
Guallar, Javier. (2018). "Prensa digital en 2015-2017. Los medios frente a las plataformas tecnológicas". Anuario ThinkEPI. vol. 12, p. 225-229. ISSN/ISBN: 1886-6344. DOI: 10.3145/thinkepi.2018.33  
Guallar, Javier ; Codina, Lluís. (2018). "Journalistic content curation and news librarianship: Differential characteristics and necessary convergence". El Profesional de la Información. vol. 27, núm. 4, p. 778-791. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2018.jul.07  
Guallar;Javier; Leiva-Aguilera, Javier. (2018). "Mitjans socials (social media) per a professionals de la informació". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 64, p. 125-137. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/125828  
Jiménez-Iglesias, L.; Aguilar-Paredes, C.; Sánchez-Gómez, L.; Pérez-Montoro, M.;. (2018). "Experiencia de usuario y medios de comunicación. La regla de los tres clics en las webs de periódicos para smartphones". Revista Latina de Comunicación Social. núm. 73, p. 595-613. ISSN/ISBN: 1138-5820. DOI: 10.4185/RLCS-2018-1271  
Jiménez-Iglesias, L.; Aguilar-Paredes, C.; Sánchez-Gómez. L; Pérez-Montoro, M. (2018). "User experience and the media: the three­-click rule on newspaper websites for smartphones". Revista Latina de Comunicación Social. núm. 76, p. 595-613.. ISSN/ISBN: 1138-5820. DOI: 10.4185/RLCS-2018-1271en  
Melero, Remedios; Melero-Fuentes, David; Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel. (2018). "Monitoring compliance with governmental and institutional open access policies across spanish universities: Seguimiento del cumplimiento de las políticas de acceso abierto gubernamental e institucional en universidades españolas.". El Profesional de la Información. vol. 27, núm. 4, p. 858-878. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2018.jul.15  
  http://hdl.handle.net/2445/126684 
Navas-Fernández, E.; Abadal, E. (2018). "Les revistes científiques de Catalunya (2014-2017)". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 5, núm. 5, p. 86-128. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de https://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/342546  
  https://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/342546 
Navas-Fernández, M.; Abadal, E.; Rodrigues, R.S. (2018). "Internationality of Spanish scholarly journals indexed in Web of Science and Scopus". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 41, núm. 3, p. 1-18. ISSN/ISBN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2018.3.1498  
  http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/1014/1608 
Pacios, A.R.; Rodríguez-Bravo, B.; Vianello-Osti, M.; Rey-Martín, C.; Rodríguez Parada, C. (2018). "Transparencia en la gestión de las bibliotecas públicas del Estado a través de sus sedes web". El Profesional de la Información. vol. 27, núm. 1, p. 36-48. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2018.ene.04  
Pérez-Montoro, Mario. (2018). "La disciplina de la visualización de datos en 2017". Anuario ThinkEPI. vol. 12, p. 216-224. ISSN/ISBN: 1886-6344. DOI: 10.3145/thinkepi.2018.32  
PONTES DE ARAUJO, M. A.; VILLARROYA, A. (2018). "The institutionalization of Brazilian cultural policies after the military dictatorship (1985-2016)". International Journal of Cultural Policy. ISSN/ISBN: 1028-6632. DOI: 10.1080/10286632.2017.1420791  
Rius Ulldemolins, J.; Zamorano, M.M.; Bonet, L. (2018). "Autonomía y cooperación en los modelos federalizantes de política cultural. Análisis comparativo de los casos de Alemania, EEUU, Canadá, Suiza, Reino Unido y España". Política y Sociedad. vol. 55, núm. 1, p. 189-210. ISSN/ISBN: 1130-8001. Recuperado de http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/issue/current  
Serrano, R.; Melero, R.; Abadal, E. (2018). "Evaluation of Spanish institutional repositories based on criteria related to technology, procedures, content, marketing and personnel". Data Technologies and Applications. ISSN/ISBN: 2514-9288. DOI: 10.1108/DTA-10-2017-0074  
  http://hdl.handle.net/10171/53296 
Somoza-Fernández, Marta; Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel; Urbano, Cristòbal. (2018). "Journal Coverage of the Emerging Sources Citation Index (ESCI)". Learned Publishing. vol. 31, núm. 3, p. 199-204. ISSN/ISBN: 0953-1513. DOI: 10.1002/leap.1160  
Urbano, C. (2018). "Sobre la autodeterminación del usuario de información en tiempos de acceso social a los contenidos digitales". Anuario ThinkEPI. vol. 12, p. 236-241. ISSN/ISBN: 1886-6344. DOI: 10.3145/thinkepi.2018.35  
Zamorano, M.M.; Bonet, L. (2018). "The reshaping of Ibero-American cultural diplomacy in the beginning of the XXI century: the declining of the Spanish historical hegemony". International Journal of Cultural Policy. vol. 24, núm. 5, p. 664-680. ISSN/ISBN: 1028-6632. DOI: 10.1080/10286632.2018.1514035  
Conferència invitada
Abadal, E. (2018). La extensión del conocimiento a través del acceso abierto. Presentación de la Política de Acceso Abierto de la Universidad Centroamericana 'José Simeón Cañas' (San Salvador, 30/10/2018).
Bonet, L. (2018). Value chain and innovation in the creative sector: learnings and paradoxes. U40 Cultural Industry Summer Camp. Kunming. CHN.
Bonet, L. (2018). Response to Keynote: Bread or Circuses? Cultural Policy and the Cultural and Creative Industries in Developing Countries. 20Th International Conference on Cultural Economics (ACEI). Melbourne. AUS.
Borrego, Á. (2018). La publicación en abierto, presente y futuro. I Jornada de difusión de la investigación y criterios de calidad de las revistas científicas. Castelló de la Plana. ESP.
M. Baró. (2018). La Biblioteca, agent de canvi i de millora a l'escola. I Jornades de Biblioteques escolars. ELX. ESP.
Térmens, M. (2018). La preservación digital: un tema de nuestro tiempo. Jornada sobre preservación del patrimonio digital. Madrid. ESP.
Térmens, M. (2018). Retos para la preservación de los repositorios digitales. 1r Encuentro de preservación digital. Ciudad de México. ESP.
Urbano, C. (2018). Indización de revistas académicas en bases de datos internacionales. II Foro Editorial de la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana (1 mayo, 2018). Xalapa, Veracruz (México). MEX.
Urbano, C. (2018). Elementos para una cartografía equilibrada de la producción científica mundial: papel de las bases de datos bibliográficas [contribución a la Mesa Magistral 'La producción científica iberoamericana: bases de datos regionales']. Tercer Congreso Nacional y Primer Congreso Iberoamericano de Revistas Científicas (2, 3 y 4 de mayo 2018, Ciudad de México). Ciudad de México. MEX.
Villanueva Baselga, S; Gresle, A.S ; Piggin, M; Malagrida, R; Codina, M; Escarrabill, J. (2018). Co-Creating Innovative Solutions for Health (CRISH): Communication among Patients, Clinicians and Researchers. 8th Living Knowledge Conference. Budapest. HUN.
Comunicació a congrés
Aguilar Paredes, C.; Sánchez Gómez, L; Gabernet Navarro, J. (2018). Selective exposure in Spanish sports newspapers. 7th European Communication Conference Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation Book of Abstracts. USI Università della Svizzera italiana. p. 551-551. ISSN/ISBN: 978-88-6101-019-2.
Nabona, Mina; Rey Martín, Carina. (2018). Programació matemàtica en biblioteques: primera proposta d'àrees d'actuació. . Recuperado de http:// www.cobdc.net/15JCID/wp-content/uploads/2018/.../Comu8.pdf  
Perez-Montoro, M.; Freixa, P.; Codina, Ll. (2018). Anatomía del Webdoc en los cibermedios: taxonomía para una nueva propuesta de comunicación interactiva. VI Congreso Internacional de la AE-IC, 'Comunicación y Conocimiento', Madrid: Asociación Española de Investigación de la Comunicación, pp. 165. ISBN 978-84-09-03190-0. Universidad Complutense de Madrid. ISSN/ISBN: 978-84-09-03190-0.
Perez-Montoro, M.; Freixa, P.; Codina, Ll. (2018). Visualización de información como estrategia periodística para la investigación socia. Larrondo, Ainara; Meso, Koldobika; Peña, Simón (eds.) (2018). Profesionales y audiencias en el ecosistema móvil: X Congreso Internacional de Ciberperiodismo. Bilbao: Universidad del País Vasco. ISBN 978-84-9082-961-5.. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea . ISSN/ISBN: 978-84-9082-961-5. Recuperado de https://www.ehu.eus/documents/3399833/0/Ciberpebi+2018/a706007c-d21d-a4f2-790a-eed0851de6c1  
Rey Martín, C.; Rodriguez-Parada, C. (2018). Anàlisi del nivell de transparència de les biblioteques catalanes a través del web. . Recuperado de http://www.cobdc.net/15JCID/wp-content/uploads/2018/05/Comu12.pdf  
Saloni, G.; Rey Martin, C.; Rodriguez-Parada, C. (2018). Panoràmica internacional de respostes a l'envelliment demogràfic dins de l'àmbit de la biblioteca pública. . Recuperado de http://www.cobdc.net/15JCID/wp-content/uploads/2018/05/Comu16.pdf  
Capítol de llibre
Abadal, E.; Aleixandre, R.; Canals, A.; Ferrer, A.; Hernández, T.; López-Borrull,A.; Mazón,J.N.; Melero, R.; Méndez,E.; Ollé, C.; Peset, F. (2018). Maredata: red temática sobre datos de investigación en abierto. Ecosistemas del conocimiento abierto. Ediciones Universidad de Salamanca. p. 105-114. ISSN/ISBN: 978-84-9012-774-2.
  https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/138585 
Abadal, E.; Guallar, J. (2018). Scientific Production on Interaction in Digital News Media. Interaction in Digital News Media. Palgrave Macmillan. p. 175-191. ISSN/ISBN: 978-3-319-96252-8.
Abadal, E.; Urbano, C. (2018). Edición universitaria de libros en abierto en España y Latinoamérica: datos y tendencias para una perspectiva comparada. Edición académica y difusión. Libro abierto en Iberoamérica. Editores: Elea Giménez Toledo y Juan Felipe Córdoba Restrepo. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario; Granada: Editorial Comares, 2018.. Universidad del Rosario. p. 205-226. ISSN/ISBN: 978-958-784-168-8. Recuperado de https://doi.org/10.12804/th9789587841671  
  https://editorial.urosario.edu.co/pub/media/hipertexto/rosario/anexos/edicion-academica-y-difusion/11_Edicion%20acad._difusion_Cap.%208.pdf#page=6 
Aguilar Paredes, C.; Villanueva Baselga, S.; Sánchez Gómez, L,. (2018). La opinión pública y la comunicación política en entornos digitales. EGREGIUS ediciones. p. 29-47. ISSN/ISBN: 978-84-17270-18-6. Recuperado de http://www.lulu.com/content/libro-tapa-blanda/la-opini%c3%b3n-p%c3%bablica-y-la-comunicaci%c3%b3n-pol%c3%adtica-en-entornos-digitales/22882099  
Agustí, L. (2018). La obra editorial de Bartomeu Costa-Amic: posibles estrategias comerciales. Edición y propaganda del libro: las estrategias publicitarias en España e Hispanoamérica, siglos XVII-XX.. Calambur. p. 111-138. ISSN/ISBN: 978-84-8359-435-3.
Bonet, L.; Négrier, E. (2018). La participación ciudadana en cultura en los paradigmas contemporáneos de política cultural. El desarrollo de audiencias en España. Reflexiones desde la teoría y desde la práctica. Universidad de Deusto.
Córdoba Restrepo, J.F.; Giménez Toledo, E.; Mañana Rodríguez, J.; Tejada Artigas, Carlos; Urbano, C. (2018). Libros de acceso abierto en los sitios web de las editoriales universitarias latinoamericanas. Edición académica y difusión. Libro abierto en Iberoamérica. Editores: Elea Giménez Toledo y Juan Felipe Córdoba Restrepo. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario; Granada: Editorial Comares, 2018.. Universidad del Rosario. p. 183-204. ISSN/ISBN: 978-958-784-168-8. Recuperado de https://doi.org/10.12804/th9789587841671  
Córdoba Restrepo, J.F.; Urbano, C.; Giménez Toledo, E. (2018). Edición digital y libros de acceso abierto en América Latina: un análisis a partir de la información de los editores. Edición académica y difusión. Libro abierto en Iberoamérica. Editores: Elea Giménez Toledo y Juan Felipe Córdoba Restrepo. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario; Granada: Editorial Comares, 2018.. Universidad del Rosario. p. 153-181. ISSN/ISBN: 978-958-784-168-8. Recuperado de https://doi.org/10.12804/th9789587841671  
Franganillo, J. (2018). Prison blogs, a place of freedom behind bars: notes from a workshop at the Barcelona Youth Detention Centre. Infocommunication skills as a rehabilitation and social reintegration tool for onmates. IGI Global publication . p. 146-166. ISSN/ISBN: 9781522559757. Recuperado de http://doi.org/10.4018/978-1-5225-5975-7.ch007  
Franganillo, J. (2018). El correo electrónico en las organizaciones: retos, oportunidades y tendencias en la gestión de información personal. Comunicación corporativa en Red. Egregius. ISSN/ISBN: 9788417270193. Recuperado de http://www.lulu.com/shop/product-23687762.html  
Pérez-Montoro, Mario. (2018). Nuevos vinos para viejas odres: de la gestión de documentos a la gestión de la información personal. Franganillo, Jorge (2018). Gestión de información personal: integración mediante el correo electrónico. Barcelona: EdiUOC. ISBN 978-84-9180-300-3.. EDIUOC. ISSN/ISBN: 978-84-9180-300-3.
Pérez-Montoro, Mario; Freixa, Pere. (2018). Interaction in Digital News Media: Trends, Challenges and Lessons Learned. Pérez-Montoro, Mario (2018) (ed.). Interaction in Digital News Media: From Principles to Practice. London: Palgrave Macmillam (Springer Nature). Palgrave Macmillan. ISSN/ISBN: 978-3-319-96252-8.
Pérez-Montoro, Mario; Veira-González, Xaquín. (2018). Information Visualization in Digital News Media. Pérez-Montoro, Mario (2018) (ed.). Interaction in Digital News Media: From Principles to Practice. London: Palgrave Macmillam (Springer Nature). Palgrave Macmillan. ISSN/ISBN: 978-3-319-96252-8.
Repiso, Rafael; Guallar, Javier; Pablos Coello, José Manuel de. (2018). Revistas científicas de ciencias de la información en el abismo: introducción. Revistas científicas de ciencias de la información en el abismo. EGREGIUS ediciones. p. 9-15. ISSN/ISBN: 978-84-17270-41-4. Recuperado de https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/57769/ssoar-2018-repiso_et_al-Revistas_cientificas_de_ciencias_de.pdf  
  https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/57769/ssoar-2018-repiso_et_al-Revistas_cientificas_de_ciencias_de.pdf 
Santa-Maria Suárez, Guillermo; Rey Martín, Carina; Molina, Lilian; Clery, Arturo. (2018). La calidad en las instituciones de educación superior ecuatorianas: un enfoque conceptual normativo. Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de resúmenes XV FECIES. vol. 2, p. 398. ISSN/ISBN: 978-84-09-02097-7.
Sanz Aznar, J.; Aguilar Paredes, C. (2018). Investigaciones en datificación de la era digital. EGREGIUS ediciones. p. 95-114. ISSN/ISBN: 978-84-17270-17-9.
Urbano, C. (2018). Acceso abierto a libros académicos: el papel de las bibliotecas universitarias. Edición académica y difusión. Libro abierto en Iberoamérica. Editores: Elea Giménez Toledo y Juan Felipe Córdoba Restrepo. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario; Granada: Editorial Comares, 2018.. Universidad del Rosario. p. 29-59. ISSN/ISBN: 978-958-784-168-8. Recuperado de https://doi.org/10.12804/th9789587841671  
Llibre
Bonet, L.; Calvano, G.; Carnelli, L.; Dupin-Meynard, F.; Négrier. (2018). Be SpectACTIve! Challenging Participation in Performing Arts. Editoria & Spettacolo. p. 1-422. ISSN/ISBN: 978-88-32068-01-6. Recuperado de https://www.editoriaespettacolo.com  
Bonet, L.; Négrier, E. (2018). Breaking the forth wall: proactive audiences in the performing arts. Kunnskapsverket. p. 1-232. ISSN/ISBN: 978-82-9482-26-0.
Bonet, L.; Schargorodsky, H. (2018). Management of theatres: models and strategies for cultural venues. Kunnskapsverket. p. 1-245. ISSN/ISBN: 978-82-93482-30-7.
Franganillo, J. (2018). Gestión de información personal: integración mediante el correo electrónico. . UOC. ISSN/ISBN: 9788491803003. Recuperado de http://editorialuoc.cat/gestion-de-informacion-personal  
Pérez-Montoro, Mario. (2018). Interaction in Digital News Media: From Principles to Practice. Pérez-Montoro, Mario (2018) (ed.). Interaction in Digital News Media: From Principles to Practice. London: Palgrave Macmillam (Springer Nature).. Palgrave Macmillan. ISSN/ISBN: 978-3-319-96252-8.
Repiso, Rafael; Guallar, Javier; Pablos Coello, José Manuel de (coord.). (2018). Revistas científicas de ciencias de la información en el abismo. EGREGIUS ediciones. ISSN/ISBN: 978-84-17270-41-4. Recuperado de https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/57769/ssoar-2018-repiso_et_al-Revistas_cientificas_de_ciencias_de.pdf  
Article
Abadal, E. (2018). Las altmétricas: aportaciones para la evaluación de publicaciones científicas en ciencias humanas y sociales. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. núm. 95, 136-147. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/128413  
Agustí, L. (2018). Segueixen tenint sentit les biblioteques públiques?. El Cartiplàs del Plafó . núm. 114, 1-1. Recuperado de https://www.olotcultura.cat/wp-content/uploads/2018/09/Cartipas_octubre_114.pdf  
Borrego, Á. (2018). Are mega-journals a publication outlet for lower quality research? A bibliometric analysis of Spanish authors in PLOS ONE. Online Information Review. DOI: 10.1108/OIR-04-2018-0136  
Borrego, Á.; Anglada, L. (2018). Research support services in Spanish academic libraries: an analysis of their strategic plans and of an opinion survey administered to their directors. Publications. vol. 6, núm. 4. DOI: 10.3390/publications6040048  
Boté, J. (2018). Theoretical Approach to Enhance Information Literacy and Lifelong Learning Through Montessori Methodology. European Journal of Social Sciences. vol. 1, núm. 2, 15-20. Recuperado de http://journals.euser.org/index.php/ejss/article/view/3643  
Franch, Pere; Guallar, Javier. (2018). Diaris i revistes: panoràmica editorial i d'audiències a Catalunya (2016-2017). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 5, 152-167. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/129876  
García, M. Á.; Cuffí, M. L.; Vilaseca, J. E. (2018). Rúbrica analítica para la evaluación de competencias profesionalizadoras en un experiencia de Aprendizaje y Servicio desarrollada entre estudiantes y profesores de Medicina y de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona. Revista del CIDUI. vol. 2018, núm. 4. Recuperado de https://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/view/348937  
García, M. Á.; Sánchez, L.; Marquès, A.; Aguilar, C.; Villanueva, S.; Jiménez, L. (2018). Innovando en la mejora de las capacidades persuasivas del estudiante de Comunicación Audiovisual: el pitch profesional. Revista del CIDUI. vol. 2018, núm. 4. Recuperado de https://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/view/348938/440146  
Guzman, C; Ardanuy, J. (2018). Book Fairs in Catalonia: Historical Note and Attempt at Classification. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 41, 1-10. DOI: 10.1344/BiD2018.41.22  
Mañà, Teresa. (2018). Biblioteques a l'aire lliure. Els bancs biblioteca del passeig de Sant Joan de Barcelona (1930). BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 41. DOI: 10.1344/BiD2018.41.3  
Rueda Ramírez, Pedro José. (2018). 'La venta de libros italianos en Madrid en tiempos de Felipe II: el catálogo de Simone Vassalini (1597)'. JLIS.it, 9, 2 (2018). ISSN . DOI:. JLIS.it. vol. 9, núm. 2, 280-293. DOI: 10.4403/jlis.it-12453  
Sulé, Andreu. (2018). Bibliotecas prisionais e padrões nacionais e internacionais: evolução histórica. Cadernos de Informação Jurídica. vol. 5, núm. 2, 7-25. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/130346  
Sulé, Andreu. (2018). Promotion of reading, literacy. and culture in Catalan prison libraries. Hungarian Educational Research Journal. vol. 8, núm. 4, 31-40. Recuperado de http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5c1fbe09e0e12  
Abstract
Ignatova, T.; Yashchenko, O; Fernández, A; Sabaté, M.; Trullàs, E.; Granados, V.; Morgó, J.; Solé, J.; Vacas, N.; Vilaseca, J. E.; García, M. Á.; Cuffí, M. L. (2018). Advocating the Responsible Use of Drugs through an Academic Service-learning Activity in Higher Education.. The FASEB Journal . núm. 32:1_supplement, 13-13. Recuperado de https://www.fasebj.org/doi/abs/10.1096/fasebj.2018.32.1_supplement.549.13  
2017
Taula rodona
Aleixandre, R.; Ferrer, A.; Peset, F.; Abadal, E. (2017). Open Data. XV Congreso Nacional de Documentación Médica. València. ESP.
Ardanuy, Jordi. (2017). BiD: The outlook of a scientific editor. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACADEMIC COMMUNICATION JOURNALS (ACJ_2017). Barcelona.. ESP.
Bonet, L. (2017). Evolution and impact of the cultural management and policy discipline on the cutlural sector in terms of its professinalisation: past, present and future. 25th ENCATC Annual Conference. Brussels. BEL.
Bonet, L. (2017). Cultural diplomacy: arts, networks, festivals and geopolitics. 25th ENCATC Annual Conference. Brussels. BEL.
Pérez-Montoro, Mario. (2017). Evaluación de revistas de ciencias sociales y humanidades. 7ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades. Cuenca. ESP.
Secretaria comitè científic/org
Agustí, Ll. (2017). La publicitat del llibre a Espanya. III Jornada d'història de l'edició.. Barcelona. ESP.
Publicacions Multimèdia
Marquès, A ; Aguilar-Paredes, C. (2017). "S1PE": Gamificación para conocer el sector audiovisual. Una propuesta de innovación docente en el grado de Comunicación Audiovisual ["I am an Executive Producer": immersion throught gamification to know the businnes. A proposal of innovative educational . . Recuperado de https://zaguan.unizar.es/record/62878/files/036.pdf  
Presidència de sessió
Bonet, L. (2017). Business models for financing cultural networks. 25th ENCATC Annual Conference. Brussels. BEL.
Repiso, Rafael; Guallar, Javier; De Pablos, Juan Manuel. (2017). Simposio 12. Revistas Científicas de Ciencias de la Información en el abismo. VII Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital CICID (Zaragoza, 8-10 noviembre 2017). Zaragoza. ESP.
Sánchez, L. (2017). Owino. Taller de cinema i drets humans. Taula rodona. Barcelona. ESP.
Presidència comitè científic/or
Agustí, Ll. (2017). Mordasses: les 'males conductes', experiències, accions i reflexions sobre conductes mal vistes. Cicles Mordasses del Born Centre de Cultura i Memòria. Barcelona. ESP.
Presentació comunicació
A. Fernández; T. Ignatova; O Yashchenko; M. González; V. Granados; J. Morgó; M. Sabaté; B. Salvat; J. Solé; E. Trullàs; N. Vacas; A. Vallès; Jaume-E. Vilaseca, M. Á. García ; L. Cuffí. (2017). An Academic Service-Learning Activity in Higher Education to Promote the Responsible Use of Antibiotics.. Symposium Teaching Pharmacology. 37th SED 2017 National Meeting with guest society: the British Pharmacological Society. Barcelona. ESP.
Aguilar Paredes, C.; García Asensio, M. A.; Sánchez Gómez, L.; Jiménez Iglesias, L. (2017). Discourse and information quality: analysing referred speech in two Spanish public television services. DiscourseNet Congress #2. Coventry. GBR.
Aguilar Paredes, Carlos; Gabernet, Josep. (2017). La comunicació aborda el consum partidista de diaris esportius per part dels usuaris de diferents ideologies polítiques.. Conference. Regionalism and Nationalism in Contemporary International Sport. Vic. ESP.
Aguilar Paredes,C.; Sánchez Gómez, L.; García Asensio, Mª Ángels.;Jiménez Iglesias, Lucía. (2017). Discourse and information quality as a threat to internal pluralism in public broadcasting television services. ECREA Television Studies section conference "The Future of European Television: Between Transnationalism and Euroscepticism". Málaga. ESP.
Anna Marquès; Carlos Aguilar-Paredes. (2017). 'S1PE': Gamificación para conocer el sector audiovisual. Una propuesta de innovación docente en el grado de Comunicación Audiovisual.. CINAIC-Congreso internacional sobre aprendizaje, innovación y competitividad 2017. Saragossa. ESP. DOI: 10.26754/CINAIC.2017.000001_036.
Besolí, A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Martín, C.; Bosch, E.; Gustems, J; Sánchez, L; Garcia, M.A.; Burset, S.; González, V. (2017). Desarrollo de competencias profesionalizadoras a partir de un Massive Open Online Course (MOOC) en los estudios de Comunicación Audiovisual. V Congreso Internacional de Docencia Universitaria (CINDU, 2017). Vigo. ESP.
Borràs, Aina; Perez-Montoro, Mario. (2017). Marketing digital y visibilidad web para revistas especializadas en Ciencias de la Información y la Comunicación. 7ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades. Cuenca. ESP.
Borràs, Aina; Perez-Montoro, Mario. (2017). Visualización de datos temporales en Humanidades Digitales: categorización, modelado y representación. III Congreso Internacional Humanidades Digitales Hispanas: sociedades, políticas, saberes. Málaga. ESP.
Borràs, Aina; Perez-Montoro, Mario. (2017). Visualización de datos. XVI Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos. A Coruña. ESP.
Cardenal, Ana Sofía; Aguilar, Carlos; Pérez-Montoro, Mario. (2017). Selective exposure and digital news: how pathways to news online shape the information people get exposed to. Symposium on Digital Media, Political Polarization and Challenges to Democracy. Viena. AUT.
Franganillo, J. (2017). El correo electrónico en las organizaciones: retos, oportunidades y tendencias en la gestión de información personal. VII Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital: CICID 2017. Zaragoza. ESP.
Freixa, Pere; Pérez-Montoro, Mario; Soler-Adillon, Joan; Sora, Carles; Codina, Lluís. (2017). Interacción y experiencia de usuario en periodismo de datos y periodismo estructurado. IX Congreso Internacional de Ciberperiodismo. Bilbao. ESP.
García Asensio, M. Á. (2017). Producción e interpretación de textos de especialidad. Los géneros jurídicos y académicos en el desarrollo de la competencia textual de estudiantes de máster pertenecientes a la comunidad de práctica jurídica. XXXV Jornadas de la Asociación Alemana de Romanistas: Sección "Encuentro con Textos: Complejidad Textual y Competencia Textual desde una perspectiva didáctico-lingüística" Zürich (Suiza), del 8 al 12 de octubre de 2017. Zúrich. CHE.
García Asensio, M.ª Ángeles. (2017). Recursos de textualización eficaces en la redacción de textos jurídicos y académicos. 6º Congreso Internacional de Español para Fines Específicos (VI CIEFE). Ámsterdam. NLD.
GARCÍA ASENSIO, MARÍA ÁNGELES. (2017). La citación del discurso ajeno en las resoluciones del Tribunal Supremo de España y en las resoluciones en español del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: redacción comprensible para la formación de jueces. XVe Rencontre internationale du GERES. Rouen. FRA.
Leija, D.; Térmens, M. (2017). Análisis del estado de la preservación digital en los repositorios de las universidades mexicanas. Ecosistemas del Conocimiento Abierto (ECA 2017). Salamanca. ESP. http://hdl.handle.net/10366/135581.
Pérez-Montoro, Mario; Freixa, Mireia. (2017). Modernismo: Acceso Abierto. Una iniciativa para mejorar la visibilidad del patrimonio modernista catalán. I Congreso Internacional Territorios Digitales. Granada. ESP. en prensa .
Rueda Ramírez, P. (2017). Una hoja volante de publicidad del libro: el Memorial de las impressions y estampas per a avivar las memorias del Novissims, y camins de la eternitat (Barcelona, s.a.). XVIII Jornadas de Trabajo de la Asociación Española de Bibliografía. Madrid. ESP.
Santos-Hermosa, G. (2017). Objetos de aprendizaje. GT Repositorios. Acción 6. Ecosistemas del Conocimiento Abierto (ECA 2017), 26-27 d'octubre.. Salamanca. ESP. http://hdl.handle.net/10366/135594.
Sanz, Javier; Aguilar, Carlos; Jiménez, Lucia. (2017). El fenómeno antifan masculino como reacción al fenómeno fan femenino, un caso de micromachismo.. II Congreso internacional micromachismos en la comunicación y la educación. Sevilla. ESP.
Villanueva Baselga, Sergio; Aguilar, Carlos; Sánchez,Lydia. (2017). Participación Política, Medios de Comunicación y Redes Sociales en los Adolescentes Catalanes. VII Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital. Zaragoza. ESP.
Wilderbeek, T.; Térmens, M. (2017). Preservación de datos de investigación de ciencias sociales con herramientas de análisis forense digital. Ecosistemas del Conocimiento Abierto (ECA 2017). Salamanca. ESP. http://hdl.handle.net/10366/135620.
Yepes-Baldo, M.; Romeo, M.; García, M. A.; Martín, C.; Besolí, A.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2017). Evaluación 360 mediante una rúbrica de las competencias profesionalizadoras. 5th International Congress of Educational Sciences and Development. Santander. ESP.
Pòster
Boter Fernández, Clara; Vall Casas, Aurora. (2017). Prescripción web: empoderando al paciente desde la consulta de atención primaria. International Council of nurses. Barcelona. ESP.
Cuffí, M. L.; García Asensio, M. A.; Vilaseca, J.; Trullàs, E.; Sabatés, M.; Solé J.; Fernández, A.; Ignátova, T.; Yashchenko, O.; Morgó, J.; González, M.; Vacas, N.; Granados, V.; Salvat, B. (2017). Divulgación del uso responsable de los antibióticos mediante un proyecto de Aprendizaje-Servicio en la Universidad de Barcelona. VIII Congreso Nacional y III Internacional de Aprendizaje-Servicio universitario APS-U8. Sevilla 2017. Derribando muros. El compromiso de la universidad con la justicia social y el desarrollo sostenible.. Sevilla. ESP. Editorial Comunicación Social S. C. ISBN: 978-84-92860-98-2.
Dreisiebner, S.; Schlögl, C.; Mandl, T.; ¿umer, M.; Merčun, T.; Pehar, F.; Juric, M.; Stricevic, I.; Urbano, C.; Robinson, L.; Botte, A.; Libbrecht, P. (2017). Information Literacy Online: an Erasmus+ project to improve students' competencies. LIBER 2017: 46th Annual LIBER Conference, July 5-7, 2017 , Patras, Greece. Patras. GRC.
Nualart, Jaume; Perez-Montoro, Mario. (2017). Diggersdiaries: Using text analysis to support exploration and reading in a large document collection. Eurographics/IEEE VGTC Conference on Visualization. Barcelona. ESP. 'Diggersdiaries: Using Text Analysis to Support Exploration and Reading in a Large Document Collection'. Proceedings of the Eurographics/IEEE VGTC Conference on Visualization. Posters, pp. 1-3. Eurographics Association. DOI: 10.2312/eurp.20171156..
Serrano, R.; Melero, R.; Abadal, E. (2017). Yeses and noes of institutional repositories (IRs): the case of Spanish IRs. COAR Annual Meeting 2017: Towards a global knowledge commons (Venezia, 8-10/5/2017).
Ponència
Andreu i Daufí, Jordi. (2017). Archivos de Empresa: necesidad y oportunidad de negocio. VII Encuentro de Archiveros de Canarias. ¿Archivos en el olvido? Una aproximación a los Archivos Privados.. Santa María de Guía (Las Palmas). ESP.
Baró, M. (2017). L'impacte d'un llibre en la publicitat editorial. El cas de La verdad sobre el negocio editorial d'Stanley Unwin i l'Editorial Joventut. III Jornada d'Història de l'ediciói. La publicitat del llibre a Espanya. Barcelona. ESP.
Jiménez Iglesias, Lucía; Aguilar Paredes, Carlos; Sánchez, Lydia. (2017). Discourse and Information Quality: Analysing Referred Speech in Two Spanish Public Television Services. Interdisciplinary Discourse Studies Theory and Practice. Warwick. GBR.
Pérez-Montoro, Mario. (2017). Visualización de información en cibermedios. III Jornada Comunicación Interactiva y Cibermedios. Barcelona. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2017). Los orígenes de la publicidad del libro en España: listas, memorias y catálogos de libreros-editores e impresores (siglos XVI-XVIII). V Encuentro Internacional de Bibliologia. El principio del orden en la cultura escrita. Catálogos y colecciones en bibliotecas, editoriales y librerías. México. MEX.
Sanz Aznar, J.; Aguliar Paredes, C. (2017). Análisis del fenómeno fan y antifan desde los datos de la IMDb. VII Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital. Zaragoza. ESP.
Participació comitè científic/o
Abadal, E. (2017). II Jornades de Biblioteques i Salut de Catalunya (BCSalut2017).
Abadal, E; Urbano, C. (2017). VIII Encontro Ibérico EDICIC 2017. Coimbra. PRT.
Baró, M. (2017). III Jornada d'Història de l'Edició. La publicitat del llibre a Espanya.
Gascón García, Jesús. (2017). III Congreso ISKO España-Portugal / XIII Congreso ISKO España (Universidade de Coimbra, 23 i 24 de novembre),. Coimbra. PRT.
Guallar, Javier. (2017). VII Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital CICID (Zaragoza, 8-10 noviembre 2017). Zaragoza. ESP.
Guallar, Javier. (2017). CRECS 2017 - 7ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (Cuenca, 4-5 mayo 2017). Cuenca. ESP.
Pérez-Montoro, Mario. (2017). 7ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades. Cuenca. ESP.
Rey Martin Carina. (2017). I Jornadas de estudiantes de ciencias de la documentación. Compartiendo conocimientos. Madrid. ESP.
Sánchez, L. (2017). Communication, Art, Media: Probing Impacts and Intersections. .
Villanueva Baselga, Sergio. (2017). Member of the organizing committee of the ECREA Film Studies Section conference. Multivoicedness and European Cinema: Representation, Industry, Politics. Cork. IRL.
Material Docent
Santos-Hermosa. (2017). Recursos Educativos Abiertos. . Recuperado de https://www.slideshare.net/msantoshe/formacin-sobre-recursos-educativos-abiertos-rea-universidad-de-sevilla-080617?qid=e7c0259d-fee5-4172-8e5f-b913fad  
Santos-Hermosa, G. (2017). UOC Virtual Library Teaching Services and Learning Resources. . Recuperado de https://www.slideshare.net/EADTU/uoc-virtual-library-teaching-services-and-learning-resources  
Article de revista
Abadal, E. (2017). "Le reti della lettura. Tracce, modelli, pratiche del social reading". Biblioteche Oggi. vol. 35, núm. Aprile, p. 74-75. ISSN/ISBN: 0392-8586. Recuperado de http://www.bibliotecheoggi.it/rivista/article/view/641  
Abadal, E.; Rubió, A. (2017). "Evolución de los perfiles ocupacionales de los profesionales de la información". Anuario ThinkEPI. vol. 11, p. 58-62. ISSN/ISBN: 1886-6344. DOI: 10.3145/thinkepi.2017.06  
Andreu i Daufí, Jordi. (2017). "Archivos de empresa: necesidad y oportunidad de negocio". Cartas Diferentes. ISSN/ISBN: 1699-9037.
Ardanuy, J. (2017). "Tres textos del segle XVI sobre vricolacs". L'Upir. núm. 51, p. 12-19. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/119332  
Ardanuy, J.; Romero, Ll. (2017). "Casos de vampirisme al Banat entre 1725 i 1756". L'Upir. núm. 51, p. 2-11. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/119333  
Ardanuy, Jordi. (2017). "Uso del Web of Science para el estudio de disciplinas minoritarias en Humanidades: el caso del folclore". Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información. vol. 31, núm. 73, p. 111-129. ISSN/ISBN: 0187-358X. DOI: 10.22201/iibi.24488321xe.2017.73.57849  
Ardanuy, Jordi; Urbano, Cristóbal. (2017). "The academic-practitioner gap in Spanish library and information science: An analysis of authorship and collaboration in two leading national publications". Journal of Librarianship and Information Science. ISSN/ISBN: 0961-0006. DOI: 10.1177/0961000617726125  
Baró, M. (2017). "Leer por placer: cómo lo ven (y lo viven) los niños y las familias de Australia". Anuario ThinkEPI. núm. 1, p. 189-190. ISSN/ISBN: 1886-6344.
Baró; M.;Mañà, T. (2017). "Un nuevo reto para la biblioteca escolar". INED21. ISSN/ISBN: 2387-1040. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/119314  
Bonet, L. (2017). "The socio-economic implications of the UNESCO World Heritage List". Cartaditalia, Rivista di cultura italiana . vol. II, núm. s.edition, p. 300-321. ISSN/ISBN: 2466-6726. Recuperado de http://europa.eu/cultural-heritage/toolkits/cartaditalia-european-year-cultural-heritage-edition_es  
Borrego, Á. (2017). "Institutional repositories versus ResearchGate: The depositing habits of Spanish researchers". Learned Publishing. vol. 30, núm. 3, p. 185-192. ISSN/ISBN: 0953-1513. DOI: 10.1002/leap.1099  
Claudio-González, M-G.; Martín-Baranera, M.; Villarroya, A. (2017). "La edición de revistas científicas en España: una aproximación descriptiva". Anales de Documentación. vol. 20, núm. 1. ISSN/ISBN: 1575-2437. DOI: 10.6018/analesdoc.20.1.265771  
  https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/265771 
Comalat, M.; Espinàs, E. (2017). "Les biblioteques públiques a Catalunya: 2014-2015". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 4, p. 189-209. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/120453  
Couto, F; Abadal, E.; Wulff, E. (2017). "Oceanographic Data Repositories: An Analysis of the International Situation". Publications. vol. 5, núm. 2, p. 1-9. ISSN/ISBN: 2304-6775. DOI: 10.3390/publications5020008  
  https://www.mdpi.com/2304-6775/5/2/8 
De la Flor-Martínez, M.; Galindo-Moreno, P.; Sánchez-Fernández, E.; Abadal, E.; Cobo, M-J.; Herrera-Viedma, E. (2017). "Evaluation of scientific output in Dentistry in Spanish Universities". Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal. vol. 22, núm. 4, p. e491-e499. ISSN/ISBN: 1698-4447. DOI: 10.4317/medoral.21656  
Ferran-Ferrer, Núria; Guallar, Javier; Abadal, Ernest; Server, Adan. (2017). "Research methods and techniques in Spanish library and information science journals (2012-2014)". Information Research. vol. 22, núm. 1. ISSN/ISBN: 1368-1613. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/120592  
Freixa, P.; Pérez-Montoro, M.; Codina, Ll. (2017). "Interacción y visualización de datos en el periodismo estructurado". El Profesional de la Información. vol. 26, núm. 6, p. 1076-1090. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2017.nov.07  
Guallar, J.; Ferran-Ferrer, N.; Abadal, E.; Server, A. (2017). "Revistas científicas españolas de información y documentación: análisis temático y metodológico". El Profesional de la Información. vol. 26, núm. 5, p. 947-960. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2017.sep.16  
  https://doi.org/10.3145/epi.2017.sep.16 
Guallar, Javier. (2017). "Artículos de curación de contenidos. Categorías y ejemplos.". Anuario ThinkEPI. vol. 11, p. 210-216. ISSN/ISBN: 1886-6344. DOI: 10.3145/thinkepi.2017.38  
Hernández-Rabanal, Carme; Vall Casas, Aurora; Boter Fernández, Clara. (2017). "Formación, la clave para mejorar las competencias informacionales en e-salud del alumnado de bachillerato". Gaceta Sanitaria. vol. 32, núm. 1, p. 48-53. ISSN/ISBN: 0213-9111. DOI: 10.1016/j.gaceta.2016.12.005  
Jiménez-Iglesias, L.; Pérez-Montoro, M.; Sánchez-Gómez. L. (2017). "Diseño de información digital: revision y clasificación de indicadores heurísticos para contenidos web". El Profesional de la Información. vol. 26, núm. 6, p. 1029-1046. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2017.nov.03  
  http://hdl.handle.net/2445/119308 
Leija, D.; Termens, M. (2017). "Preservación digital distribuida: lecciones de experiencias internacionales". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 39. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/121370  
  https://dx.doi.org/10.1344/BiD2017.39.25 
Mañà, T. (2017). "Algunes reflexions sobre els premis literaris infantils i juvenils catalans". Faristol. núm. 85, p. 11-13. ISSN/ISBN: 0213-2427. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/120872  
Melero, R.; Abadal, E. (2017). "Maredata, una iniciativa para el flujo de datos compartidos". Revista de otorrinolaringología de León, Castilla y Cantabria. vol. 9, núm. 4, p. 257-263. ISSN/ISBN: 2444-7986. DOI: 10.14201/orl_16988  
  http://dx.doi.org/10.14201/orl.16988 
Molina, L.; Rey, C.; Vall, A.; Clery, A. (2017). "La Evaluación de las instituciones de educación superior". Revista Electrónica en Educación y Pedagogía. vol. 1, núm. 1, p. 43-58. ISSN/ISBN: 2590-7476. Recuperado de http://revistaeducacionypedagogiacesmag.com/ojs/index.php/EDUPE/article/view/7  
Pérez-Montoro, Mario. (2017). "Visualización de información en 2016: conceptos, contenidos y tecnología". Anuario ThinkEPI. vol. 11, p. 284-296. ISSN/ISBN: 1886-6344.
Pons, Amadeu. (2017). "La indústria del llibre? Bé, gràcies". Blok de BiD. núm. 04/10/2017. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/122075  
Pooladian, A.; Borrego, A. (2017). "Twenty years of readership of library and information science literature under Mendeley's microscope". Performance Measurement and Metrics. vol. 18, núm. 1, p. 67-77. ISSN/ISBN: 1467-8047. DOI: 10.1108/PMM-02-2016-0006  
Pooladian, A; Borrego, Á. (2017). "Methodological issues in measuring citations in Wikipedia: a case study in Library and Information Science". Scientometrics. vol. 113, núm. 1, p. 455-464. ISSN/ISBN: 0138-9130. DOI: 10.1007/s11192-017-2474-z  
Rey Martin, C.; Camón Luis, E.; Pacheco, F. (2017). "El Soporte a la investigación en las bibliotecas universitarias españolas". Anales de Documentación. vol. 21, núm. 1. ISSN/ISBN: 1575-2437. DOI: 10.6018/analesdoc.21.1.295841  
Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel; Somoza-Fernández, Marta. (2017). "Creación de estilos bibliográficos con CSL. Un tutorial aplicado a la revista El profesional de la información.". El Profesional de la Información. vol. 26, núm. 6, p. 1211-1218. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2017.nov.20  
Roig, F.; Borrego, Á. (2017). "Declaraciones de conflictos de interés en las publicaciones biomédicas. Estudio de cuatro revistas clínicas españolas". Acta Bioethica. vol. 23, núm. 1, p. 55-62. ISSN/ISBN: 1726-569X. Recuperado de http://www.revistas.uchile.cl/index.php/AB/article/viewFile/46179/48196  
Romeo Delgado, M.; Yepes i Baldó, M.; Martín Piñol, C.; Burset Burillo, S.; García Asensio, M. A.; González Argüello, M. V.; Gustems Carnicer, J.; Sánchez, L.; Besolí, A.; Bosch, E.; Berger, R.; Pestana, J. V. (2017). "Aprenentatge professionalitzador en CAV. Informe final 2013PID-UB/008". . Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/111100  
Romeo, M.; Yepes-Baldó,M.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Besolí, A. (2017). "Evaluación de competencias profesionalizadoras en los estudios de grado de comunicación audiovisual". REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació. vol. 10, núm. 1, p. 57-74. ISSN/ISBN: 1886-1946. DOI: 10.1344/reire2017.10.11014  
Santos-Hermosa, G.; Ferran-Ferrer, N.; Abadal, E. (2017). "Repositories of Open Educational Resources: An Assessment of Reuse and Educational Aspects". International Review Of Research In Open And Distance Learning. vol. 18, núm. 5. ISSN/ISBN: 1492-3831. DOI: 10.19173/irrodl.v18i5.3063.  
  http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/3063/4300 
Sulé, Andreu. (2017). "Què són les metadades i per a què serveixen". Blog de l'Escola de Llibreria. Recuperado de http://bd.ub.edu/edl/ca/que-son-les-metadades-i-que-serveixen  
T. Mañà. (2017). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 687, p. 70-76. ISSN/ISBN: 0037-2501. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/120830  
T. Mañà. (2017). "LLibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 691-692, p. 88-92. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Térmens, M. (2017). "Els estàndards de digitalització: una revisió de Catalunya al món". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 62, p. 140-152. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/122653  
  https://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/327965 
Térmens, M.; Leija, D. (2017). "Auditoría de preservación digital con NDSA Levels". El Profesional de la Información. vol. 26, núm. 3, p. 447-456. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2017.may.11  
  http://hdl.handle.net/2445/122655 
Urbano, C. (2017). "Agenda digital y desarrollo sostenible en África: un espejo para el resto del mundo". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/agenda-digital-y-desarrollo-sostenible-en-africa-un-espejo-para-el-resto-del-mundo  
Urbano, C.; Pons, A. (2017). "'Legere et labora' : evolución de las revistas y boletines profesionales de biblioteconomía y documentación". Enredadera: Revista de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC. núm. 29, p. 13-19. ISSN/ISBN: 1696-8239. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/113364  
Vàzquez, Mercè; Ardanuy, Jordi; López-Borrull, Alexandre; Ollé, Candela. (2017). "Scientific output in library and information science: A comparative study of the journals Anales de Documentación and BiD textos universitaris en biblioteconomia i documentació". Journal of Librarianship and Information Science. p. 1-18. ISSN/ISBN: 0961-0006. DOI: 10.1177/0961000617729199  
Villanueva Baselga, S; Aguilar, Carlos ; Sánchez, Lydia. (2017). "Participación Política, Medios de Comunicación y Redes Sociales en los Adolescentes Catalanes". RISE - International Journal of Sociology of Education. vol. 6, núm. 1, p. 61-84. ISSN/ISBN: 2014-3575. DOI: 10.17583/rise.2017.2496  
Document científic-tècnic
Pérez-Montoro, M. (2017). Visualización de resultados y su aplicación en recuperación de información. . Recuperado de https://seomedia-lab.com/visualizacion-recuperacion-informacion/  
Villarroya, A. (2017). L'ocupació en el sector de la cultura des d'una perspectiva de gènere. DeCultura. núm. 50, 1-59. Recuperado de http://dadesculturals.gencat.cat/ca/detalls/publicacio/48-ocupacio-genere  
Conferència invitada
Abadal, E. (2017). Altmètriques: mesurar l'activitat de recerca a les xarxes socials. II Jornades Biblioteques i Salut BCSalut 2017. Barcelona. ESP.
Agustí, Ll. (2017). L'obra editorial de Bartomeu Costa-Amic: algunes possibles estratègies comercials. III Jornada d'història de l'edició. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2017). How to go about developing a creative economy: Strategies and examples from Spain and Latin America. South African Cultural Observatory 2017 National Conference. Johannesburg. ZAF.
Bonet, L. (2017). The theatre system of Spain: Challenges and learnings. IV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ИСКУССТВО КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА, ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. Sochi. RUS.
Gascón García, Jesús. (2017). Col·leccions de llibres tècnics i pràctics a Catalunya (1828-1939): publicacions i publicitat. III Jornada de Historia de la Edición «La publicidad del libro en España» (18-19 de mayo de 2017). Barcelona. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2017). Véndese en¿: la propaganda editorial de los siglos XV-XVIII. Seminario El libro Antiguo. México. MEX.
Rueda Ramírez, P. (2017). La venta de libros italianos en Madrid en tiempos de Felipe II: el catálogo de Simone Vassalini (1597). Selling & Collecting: Printed Book Sale Catalogues and Private Libraries in Early Modern Europe. Cagliari. ITA.
Urbano, C. (2017). Les biblioteques especialitzades, o quan la funció fa l'òrgan: la integració en l'organització i els serveis com a especialització. II Jornada de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat. Barcelona. ESP.
Comunicació a congrés
Baro, M. (2017). Cultura en información: un reto esencial de la biblioteca escolar. CIBES 2015. I Congreso iberoamericano de bibliotecas escolares. Educación por competencias: reto del milenio para la interculturalidad y la inclusión social. Universidad Carlos III de Madrid. p. 47-57. ISSN/ISBN: 978-84-16829-07-1. Recuperado de http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/23973  
Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; García, M. A.; Martín, C.; Besolí, A.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2017). Evaluación 360 mediante una rúbrica de las competencias profesionalizadoras. Libro de Actas del 5th International Congress of Educational Sciences and Development. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 139-139. ISSN/ISBN: 978-84-697-2780-5. Recuperado de http://congresoeducacion.es/edu_web5/DOC/LIBROACTAS2017.pdf  
Capítol de llibre
Abadal, E.; Anglada, L. (2017). TIC e bibliotecas: situação atual e perspectivas = TIC y bibliotecas: situación actual y perspectivas. Biblioteca do século XXI desa fios e perspectivas. Ipea. p. 301-353. ISSN/ISBN: 978-85-7811-291-2. Recuperado de http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170105_biblioteca_do_seculo_21_cap12.pdf  
Abadal, E.; Vidal, G. (2017). Análisis bibliométrico. Citas, ediciones, traducciones. Miquel de Moragas, José Luis Terrón y Omar Rincón (editores) (2017). De los medios a las mediaciones de Jesús Martín Barbero, 30 años después. InCom-UAB Publicaciones. p. 50-63. ISSN/ISBN: 978-84-947521-5-5. Recuperado de https://ddd.uab.cat/record/183016  
Abadal, Ernest. (2017). Las revistas científicas en el contexto del acceso abierto. Revistas científicas. Situación actual y retos de futuro. Edicions Universitat de Barcelona. p. 181-195. ISSN/ISBN: 978-84-9168-038-3. Recuperado de http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08744  
  http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08744 
Ardanuy, J.; Cañivano, M.A.; Chavarria, M.; Fontboté, H.; Morante, H.; Oleart, O.; Pejó, X.; Pérez, E.; Pons; Amadeu, Pou´, A.; Quintana, A.; Roca, B.; Satorras, R.M.; Taranilla, R.; Urbano, C.; Vallès, A.; Ymbert, M. (2017). Documentació: localització i gestió de fonts d'informació. Tècniques de treball i de comunicació: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials. Huygens editorial. p. 161-217. ISSN/ISBN: 978-84-15663-82-9.
Ateca-Amestoy, V.; Villarroya, A. (2017). The Measurement of Cultural Participation in Spain using Large National Surveys. Enhancing Cultural Participation in the EU. Springer International Publishing Switzerland. p. 19-33. ISSN/ISBN: 978-3-319-09096-2.
Besolí, A; Romeo, M; Yepes-Baldó, M.; Martín, C.; Bosch, E.; Gustems, J.; Sánchez, L.; García, A.; Burset, S.; González, V. (2017). Desarrollo de competencias profesionalizadoras a partir de un Massive Open Online Course (MOOC) en los estudios de Comunicación Audiovisual. Nuevos desafíos en la enseñanza superior. Educación Editora. p. 47-52. ISSN/ISBN: 978-84-15524-40-3.
Borrego, Á. (2017). La revista científica: un breve recorrido histórico. Revistas científicas: situación actual y retos de futuro. Publicacions i Edicions UB. p. 19-34. ISSN/ISBN: 978-84-9168-038-3. Recuperado de http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08744  
CLAUDIO-GONZÁLEZ, M.; VILLARROYA, A. (2017). Los modelos de negocio de las revistas científicas en España. Revistas científicas: situación actual y retos de futuro. Edicions de la Universitat de Barcelona. ISSN/ISBN: 978-84-9168-8 .
  http://eprints.rclis.org/32135/ 
Gascón, J. (2017). Josep Ferrer, librero de Barcelona, y el primer catálogo de librería publicado en Cataluña. La publicidad del libro en el mundo hispánico (siglos XVII-XX): los catálogos de venta de libreros y editores. Editores: Pedro Rueda Ramírez, Lluís Agustí.. Calambur. p. 161-202. ISSN/ISBN: 97885483593844.
Guallar, J.; Codina, L.; Abadal, E. (2017). Fuentes de información periodística. Gómez Díaz, R.; García Rodríguez, A.; Cordón García, J.A. (2017). Fuentes especializadas en Ciencias Sociales y Humanidades. Madrid: Pirámide.. Pirámide. p. 135-164. ISSN/ISBN: 978-84-368-3791-9.
Guallar, Javier. (2017). Content curation in digital media: Between retrospective and real-time information. Media and Metamedia Management. Springer International Publishing AG. p. 37-46. ISSN/ISBN: 9783319460666. Recuperado de https://books.google.es/books?id=3NGSDQAAQBAJ&pg=PA37&lr=lang_en&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false  
Pons Serra, Amadeu. (2017). Citacions i referències bibliogràfiques. Tècniques de treball i comunicació en les ciències socials. UOC. p. 5-19.
Pons Serra, Amadeu. (2017). Les fonts d'informació. Tècniques de treball i comunicació en les ciències socials. UOC. p. 24-33. ISSN/ISBN: --.
Rey Martin, Carina. (2017). La investigación en información y documentación en Cataluña progresa adecuadamente pero necesita mejorar. Anuario ThinkEPI 2017. El Profesional de la Información- EPI. ISSN/ISBN: ISBN: 978 84 697 . Recuperado de https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2017.09  
Rueda Ramírez, P.; Baró, M. (2017). Los carteles publicitarios del libro en la España del siglo XVIII.. H. Carvajal González, C. Sánchez Oliveira (eds.). Doce siglos de materialidad del libro. Estudios sobre manuscritos e impresos entre los siglos VIII y XIX.. Prensas de la Universidad de Zaragoza. p. 467-482. ISSN/ISBN: 978-84-16935-63-. Recuperado de https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=AE87DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=publicidad+editores+espa%C3%B1oles+historia&ots=SRDjhKoGcc&sig=sRrMI8C6pKZG1A  
Somoza-Fernández, Marta; Guallar, Javier; Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel; Abadal, Ernest. (2017). Presencia de revistas españolas en bases de datos internacionales. Revistas científicas. Situación actual y retos de futuro. Edicions Universitat de Barcelona. p. 161-178. ISSN/ISBN: 978-84-9168-038-3. Recuperado de http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08744  
  http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08744 
Yúfera, I.; García, M. A. (2017). Dos lenguas de especialidad en el aula: curso de escritura jurídica y de escritura académica para estudiantes de máster.. C. Espaliú, R. M. Jiménez-Yáñez y C. de Miranda (eds.) (2017): Cómo la innovación mejora la calidad de la enseñanza del Derecho. Propuestas en un mundo global.. Thomson Reuters/Aranzadi . p. 287-307. ISSN/ISBN: 978-84-9152-272-0.
Zamorano, M.M.; Bonet, L. (2017). A conceptual framework on right and left-wing populist cultural policies: similitudes and differences from the Argentina case. Cultural Policy and Management Yearbook 2017. Cultural Policy and the People: the rise of Populism and the crisis of Political Pragmatism. Istanbul Bilgi University Cultural Policy and Management Research Centre. ISSN/ISBN: 978-605-399-487-9. Recuperado de https://kpy.bilgi.edu.tr/search/?q=yearbook  
Llibre
Abadal, E. (editor). (2017). Revistas científicas: situación actual y retos de futuro. . Publicacions Universitat de Barcelona. p. 276. ISSN/ISBN: 978-84-9168-004-8. Recuperado de http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08719  
  http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08719 
Ardanuy, J. (2017). Vampirs i d'altres cadàvers conflictius: història i folklore. . A. G.. ISSN/ISBN: 9788469782293.
Bonet, L.; Schargorodsky, H. (2017). Managementul teatrelor. Modele si strategii pentru organizatii si institutii de spectacol. . Pro Universitaria, Bucuresti. p. 1-231. ISSN/ISBN: 978-606-26-0842-2. Recuperado de http://www.culturadata.ro  
Pérez-Montoro Gutiérrez, M.; Codina, L. (2017). Navigation Design and SEO for Content-Intensive Websites: A Guide for an Efficient Digital Communication. Pérez-Montoro, M.; Codina, L. (2017). Navigation Design and SEO for Content-Intensive Websites: A Guide for an Efficient Digital Communication. Oxford: Elsevier (Chandos). ISBN 9780081006764.. Elsevier (Chandos). p. 1-164. ISSN/ISBN: 978-0-08-100676-4.
Article
Ardanuy, J. (2017). Fenòmens estranys a Kikinda atribuïts a vampirs (1933). L'Upir. núm. 53, 28-31. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u53-2.htm  
Balagué, Núria. (2017). Académicos y bibliotecarios: muchos encuentros y algunos desencuentros.. Anuario ThinkEPI. vol. 11, 70-71. DOI: 10.3145/thinkepi.2017.08  
Balagué, Núria. (2017). Visión de la biblioteca universitaria en 2033.. Anuario ThinkEPI. vol. 11, 150-151. DOI: 10.3145/thinkepi.2017.26  
Nabona, Mina; Rey, Carina. (2017). Sentit i utilitat de l'optimització a les biblioteques mitjançant llenguatges de modelització. Item: revista de biblioteconomia i documentació. vol. 63, 62-77. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/130075  
Rueda Ramírez, P. (2017). Gutenberg: la revolución de las letras de metal.. Historia. National Geographic. núm. 158, 88-99.
Rueda Ramírez, P. (2017). Carteles de libros en España: orígenes barrocos (con un apunte decimonónico). Imago. Revista de Emblemática y Cultura Visual. núm. 9, 107-122. DOI: 10.7203/imago.9.10652  
Rueda Ramírez, P. (2017). Libros y lecturas portuguesas del obispo poblano Manuel Fernández de Santa Cruz.. Revista História (São Paulo). vol. 36. Recuperado de http://ref.scielo.org/2dx5tf  
Villanueva Baselga, Sergio; Aguilar, Carlos; Sanchez, Lydia. (2017). Political Participation, Media and Social Networks Use by Catalan Adolescents. RISE - International Journal of Sociology of Education. vol. 6, núm. 1, 61-84. DOI: 10.17583/rise.2017.2496  
Altres
Sulé, Andreu. (2017). FOLIO, una plataforma de serveis bibliotecaris en codi obert. . Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Recuperado de http://www.cobdc.net/programarilliure/folio/  
Turull Rubinat, Max (coord.); Pons i Serra, Amadeu; Roca Acedo, Berta; Satorras Fioretti, Rosa M.; Vallès Elizalde, Àgueda. (2017). Guia pràctica per fer un bon treball de recerca (TR) a batxillerat: #20 consells essencials. . ICE Universitat de Barcelona. 1-27. Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/114030  
2016
Taula rodona
Agustí, Ll.; Dávila, M.; Larumbe, L.; Tordesillas, A. (2016). Libreros. Librerías, 400 años después. Madrid. ESP.
Andreu Daufí, Jordi. (2016). Els documents personals: funció?. II Jornades Internacionals de Poesia: poètiques, crítica i recepció. Barcelona. ESP. Barcelona.
García, M. Á.; Montolío, E.; López, A.; Polanco, F.; Yúfera, I. (2016). Escritura académica y escritura profesional: ¿cuáles son las semejanzas? ¿Y qué diferencias plantean?. 34 Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada.. Alicante. ESP.
Gilabert, R.; Jubany, O.; Radeva, P.; Termens, M. (2016). Experiències en projectes col·laboratius. Les humanitats i les ciències socials: de la universitat a l'empresa. Barcelona. ESP.
Giménez, Mabel; Guallar, Javier; Marcos Recio, Juan Carlos; García, Nicolás. (2016). Horizontes profesionales de los documentalistas en el sector audiovisual. Jornada 60 años del archivo de TVE: mirando al futuro (RTVE, 26 octubre 2016). Madrid. ESP.
Guallar, Javier; Settle, Kathy; González Fernández‐Villavicencio, Nieves; Alonso Arévalo, Julio; Fernandez Guerra, Carlos. (2016). El espacio virtual en biblioteca pública. VIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (Toledo, 16-17 noviembre 2016). Toledo. ESP.
Sánchez, L. (2016). Dones i audiovisual.. Taula rodona.
Urbano, C. (2016). Certificación de la calidad de las revistas: situación actual para las Ciencias Humanas y Sociales. 6ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (CRECS 2016:). Barcelona, 5-6 de mayo de 2016. Barcelona. ESP.
Revisió
Pons, Amadeu. (2016). "Biblioteques personals", de Reusenques de Lletres. Blog de l'Escola de Llibreria. Recuperado de http://bd.ub.edu/edl/ca/biblioteques-personals-de-reusenques-de-lletres  
Rueda Ramírez, P. (2016). Investigadores en archivos y bibliotecas patrimoniales: ¿qué piensan de los centros y cómo trabajan con las fuentes?. Blok de BiD. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/106065  
Informe
Arguimbau Vivó, L.; Abadal, E.; Ardanuy, J.; Fuentes i Pujol, M. E.; Pons, A. (2016). Informe de la recerca en Informació, Documentació i Arxivística a Catalunya (2000-2013). . 37. Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/100167  
Arguimbau, L.;Abadal, Ernest; Ardanuy, Jordi; Fuentes, Eulàlia; Pons, Amadeu. (2016). Informe de la recerca en informació, documentació i arxivística a Catalunya (2000-2013). . IEC- Institut d'Estudis Catalans. Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/100167  
Linares, J.; Codina, L.; Abadal, E.; Guallar, J. (2016). Periodismo en Bases de Datos y Buscabilidad de la Información: Protocolo de análisis y resultados de aplicación. . 59. Recuperado de http://repositori.upf.edu/handle/10230/27310  
Presidència de sessió
Agustí, Lluís. (2016). Projectes d'emprenedoria en l'àmbit cultural. 14es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2016). International Entrepreneurship in the Arts. 24th ENCATC Annual Conference 'Cultural Management Education in Risk Societies - Towards a Paradigm and Policy Shift?!'. Valencia. ESP. http://www.encatc.org/media/1277-encatc_ac_reader_2016.pdf.
Perez-Montoro, Mario. (2016). Sesión Inaugural. VI Conferencia sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. Barcelona. ESP.
Pons Serra, Amadeu. (2016). L'experiència personal en l'emprenedoria dels professionals de la Informació i la Documentació.. XIV Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona. ESP.
Urbano, C. (2016). 14es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (Barcelona, 3 i 4 de març 2016).
Villanueva Baselga, Sergio. (2016). Chair at the Parallel Session National Cinemas, Representation and Auteurs. 6th European Communication Conference. Praga. CZE.
Presidència comitè científic/or
Agustí, Ll. (2016). La Setmana de la Cultura Prohibida. La Setmana de la Cultura Prohibida Born Centre de Cultura i Memòria. Barcelona. ESP.
Agustí, Ll.; Solé, I. (2016). Exilis, Censures i resistències en el món hispànic en el món hispànic al segle XX. II Jornada d'història de l'edició.. Barcelona. ESP.
Bonet, L.; Négrier, E. (2016). The rational of the Conference. The Proactive Role of live performance audiences. The Be SpectACTive! Project Annual Conference. Barcelona. ESP.
Perez-Montoro, Mario. (2016). Jornada Interuniversitaria SEO & COM 2016. Jornada Interuniversitaria SEO & COM 2016. Barcelona. ESP.
Presentació comunicació
Aguilar Paredes, Carlos. (2016). Apps per jugar. Una proposta d'Itinerari d'aprenentatge mitjançant l'aprenentatge basat en problemes.. ITWordEdu8. Barcelona. ESP. http://www.itworldedu.cat/documents/ponencies/2016/MET-3-Escola-Pia-Sitges.pdf.
Aguilar Paredes, Carlos; García Asensio, Mª Angeles; Sánchez, Lydia;. (2016). Discourse and informative quality: measuring referred speech in the new services of Spanish public television channels. Memory, Commemoration and Communication: Looking Back, Looking Forward. Leicester. GBR.
Aguilar Paredes, Carlos; Sánchez, Lydia; Villanueva, Sergio. (2016). Proposal of a Quantitative Index of Deviation of the Information Quality ( IDCI ). Memory, Commemoration and Communication: Looking Back, Looking Forward. Leicester. GBR.
Aguilar Paredes, Carlos; Sánchez, Lydia; Villanueva, Sergio. (2016). Propuesta de un índice cuantitativo de desviación de la calidad informativa (IDCI). Congreso Iberoamericano de comunicación. Madrid. ESP.
Aguilar, C.; Garcia, MA.; Sánchez L; García Asensio, Ma Angeles. (2016). Discurse and informative quality: measuring referred speech in the new services of Spanish public and private television channels. International Association for Media and Communication Research -IAMCR-. Leicester. GBR.
Aguilar, C.; Sánchez. L.; Garcia, MA; Villanueva, Sergio. (2016). Informative quality and pluralism in the news services of regional television channels: a proposal for a quality index. International Association for Media and Communication Research -IAMCR-. Leicester. GBR.
Aguilar, C.; Villanueva-Baselga, S; Sánchez, L. (2016). Propuesta de un índice cuantitativo de Desviación de la calidad informativa (IDCI). V Congreso internacional AE-IC. Madrid. ESP.
Agulló, V; Albiñana, R.; Aleixandre, R.; Alonso, A.; Blasco, Y.; Bordons, M.; Bueno-Cañigral, F.J; Ferrer, A.; García-García, A.; García-Massó, X.; Garzón, F; Gay, V.; González, LM.; González de Dios, J.; López-Borrull, A.; Melero, R.; Morales, J.; Murill. (2016). Revistas que aceptan datos. Metaanálisis del método y disciplinas. 6ª Conferencia internacional sobre calidad de revistas de ciencias sociales y humanidades (CRECS). Barcelona. ESP.
Andreu i Daufí, Jordi; Campos Martínez, Pilar; Palomar Baget, Núria; Serra, Jordi. (2016). Del perfil professional a les capacitats professionals en el marc de la governança de la informació: l'experiència del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE). 14es Jornades catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona, 3 i 4 de març de 2016. Barcelona. ESP. http://cobdc.net/14JCID/?page_id=420.
Ateca-Amestoy, V.; Castiglioni, C.; Villarroya, A. (2016). Digital active participation in different cultural activities. The case of Spain. 19th International Conference on Cultural Economics. Valladolid. ESP.
Besolí, A.; Romeo, M.; Yepes­-Baldó, M.; Martín, C.; García, M.A.; Sánchez, L.; González, V.; Gustems, J.; Burset, S.; Bosch, E. (2016). Evaluando los Massive Open Online Courses (MOOCs): Un sistema integrado de calidad en el EEES. IX CIDUI 2016. International Congress on University Teaching and Innovation: Teaching and Learning Innovation Impacts. Bellaterra. ESP.
Casals, J.; Fabeiro, R.; Termens, M. (2016). A l'entorn de BiPaDI: un projecte de gestió del patrimoni bibliogràfic per al futur. 14es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona. ESP. http://www.cobdc.net/14JCID/wp-content/uploads/comunicacions/entorn-bipadi.pdf.
Castiglioni, C.; Ateca-Amestoy, V.; Villarroya, A. (2016). Digital active participation in different cultural activities. The case of Spain. 57th SIE Annual meeting (57-ma Riunione Scientifica Annuale SIE). Milan. ITA.
Centelles, M.; Ribera, M. (2016). Metadatos en documentos EPUB de creación propia. III Congreso Internacional Universidad y Discapacidad (CIUD 2016). Madrid. ESP.
Ferran, N.; Guallar, J.; Abadal, E.; Server, A. (2016). Métodos y técnicas de investigación en revistas españolas de Documentación (2012-14). CRECS 2016 - 6ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (Barcelona, 5-6 de mayo del 2016). Barcelona. ESP.
GARCÍA ASENSIO, M.ª Ángeles. (2016). La polifonía en las sentencias judiciales: los procedimeintos de cita expresaa.. Colloque International: langues sur objectifs spécifiques. Perspectives croisées entre lingüistique et didactique. Grenoble. FRA.
García, M.Á.; Yúfera, I. (2016). Análisis contrastivo del español académico y el español jurídico: un recurso para la optimización.. 34 Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada. Alicante, 14-16 de abril de 2016.. Alicante. ESP.
Jiménez, L; Pérez-Montoro, M; Sánchez-Gómez, L;. (2016). Comunicación en dispositivos móviles: heurísticos de usabilidad. V Congreso internacional AE-IC. Madrid. ESP.
Jiménez, L; Pérez-Montoro, M; Sánchez-Gómez, L;. (2016). Media on mobile devices: usability and information acces. The 2016 conference of the International Association for Media and Communication Research (IAMCR2016). Leicester. 826.
Lucía Jiménez Iglesias; Mario Pérez-Montoro Gutiérrez; Lydia Sánchez Góme. (2016). Media on mobile devices: usability and information access. Memory, Commemoration and Communication: Looking Back, Looking Forward. Leicester. 826.
Melero, R.; López-Borrull, A.; Ferrer, A.; Aleixandre, R.; Abadal, E. et al. (2016). MAREDATA. Red española sobre datos de investigación en abierto. CRECS 2016 - 6ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (Barcelona: 5-6/5/2016). Barcelona. ESP.
Pooladian, A.; Borrego, A. (2016). Disseminating knowledge beyond scholarly journals: coverage of Library and Information Science literature in Wikipedia.. BOBCATSSSS 2016. Lyon. FRA. 24th BOBCATSSS Conference Proceedings & Abstracts. Edited by Fanny Blanchard, Valentin Famelard, Katarina Leyrer, Guilhem Martin Saint-Léon, Paulin Ribbe, and Laure Fabre. Villeurbanne: Enssib, 2016, p. 333-342. Disponible a: http://www.enssib.fr/biblioth.
Rueda Ramírez, P. (2016). El Derecho en los catálogos de venta de los libreros sevillanos: la circulación de impresos jurídicos en mundo atlántico (1680-1689).. XIX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Berlín. DEU. Duve, Thomas (coord.). XIX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Madrid: Dykinson, 2017, v. I, pp. 453-474. ISBN 978-84-9148-421-9 http://hdl.handle.net/10016/25729.
Rueda Ramírez, P.; Baró, M. (2016). Los carteles publicitarios del libro en el siglo XVIII: efímeros editoriales en paredes y pleitos.. II Congreso Internacional sobre libro Medieval y Moderno. Zaragoza. ESP.
Santos-Hermosa, G.; Bacsich, P.; Rodosthenous, C. (2016). Library benchmarking for student and teaching staff support in digital universities. The Online, Open and Flexible Higher Education Conference. OOFHEC2016. Rome. ITA.
Villanueva Baselga, S. (2016). Estudios fílmicos y estadística, esa extraña pareja. Definición de una taxonomía de documentales mediante análisis de clústers. Congreso Iberoamericano de Comunicación. Madrid. ESP.
Villanueva Baselga, S. (2016). Bringing Statistics and Film Studes together: using cluster analysis to define a taxonomy of documentaries. 6th European Communicacion Conference. Praga. CZE.
Yepes-Baldó, M.; Romeo, M; García, M. Á.; Martín, C.; Besolí, Aj; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2016). Diseño de rúbricas de evaluación para competencias profesionalizadoras. 4th International Congress of Educationa Sciences and Devolpment. Simposio: La evaluación de competencias en entornos virtuales. Santiago de Compostela. ESP. http://congresoeducacion.es/edu_web4/LIBRO_ACTAS_2016.pdf.
Pòster
Andreu Daufí, Jordi; Serra Serra, Jordi; Campos Martínez, M. Pilar; Garcia Meilán, Carmen; Palomar Baget ,Núria. (2016). MGDIE: A Blended learning pioneer activity. III International Seminar on Library and Information Science Education and Research (LIS-ER). Barcelona. ESP. http://bd.ub.edu/liser/sites/bd.ub.edu.liser/files/posters/Jordi%20Serra_Abstract_English_version.pdf.
Bonet, L. (2016). The Be Spectactive! Project, founded by the Creative programme of the EU. 19th International Conference on Cultural Economics. Valladolid. ESP.
Garcia, Francesc; Ardanuy, Jordi. (2016). Anàlisi de citacions de treballs de recerca de batxillerat. 14es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona, 3 i 4 de març de 2016.. Barcelona. ESP.
Rodríguez, Natàlia; Vall, Aurora. (2016). La Funció social de la biblioteca pública Vapor Vell de Sants: una aproximació. 14es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2016). La publicidad del libro en España: manuscritos e impresos antiguos en los catálogos de venta.. VI Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas. Barcelona. ESP.
Ponència
Abadal, E. (2016). Datos abiertos de investigación: algunas preposiciones. Pre-evento International Open Data Congress. Madrid. ESP.
Abadal, E. (2016). Mercado laboral de profesionales de la información: evolución de los perfiles ocupacionales. XVIII Jornada de Gestión de la Información. Madrid. ESP.
Abadal, E. (2016). Retos de las revistas científicas españolas de Comunicación. Congreso Iberoamericano de Comunicación AE-IC (Madrid, 8/7/2016). Madrid. ESP.
Abadal, E.; Anglada, L. (2016). TIC y bibliotecas: situación actual y perspectivas. Biblioteca do Século XXI: desafios e perspectivas. Brasília. BRA.
Baró, M.; Rueda Ramírez, P. (2016). La publicidad del libro: marco metodológico y teórico en el ámbito de la historia de la edición.. Seminario Hacia un marco metodológico y teórico para la historia de la edición. Alcalá de Henares. ESP.
Bonet, L. (2016). International festivals as tools for cultural diplomacy: from exhibition machines to co-production engines?. 50Th BITEF FESTIVAL Conference. Festival and cultural diplomacy: theatre and geopolitics. Belgrade. SRB.
Bonet, L. (2016). The Changing Nature of Doctoral Education in Cultural Management and Cultural Policy. 24th ENCATC Annual Conference 'Cultural Management Education in Risk Societies - Towards a Paradigm and Policy Shift?!'. Valencia. ESP. http://www.encatc.org/media/1277-encatc_ac_reader_2016.pdf.
Bonet, L. (2016). Cultural policy strategies facing Performing arts economic paradoxes. 15th YUFIT conference "Space of the cultural politics". Sant Peterburg. RUS.
Bonet, L.; Négrier, E. (2016). The local landscape of audience engagement. The Proactive Role of live performance audiences. The Be SpectACTive! Project Annual Conference. Barcelona. ESP. http://www.ub.edu/cultural/?page_id=7177.
García, M. Á. (2016). Taller de escritura jurídica. Escuela Judicial de España. Barcelona. ESP.
Guallar, J.; Abadal, E. (2016). Revistas científicas españolas de comunicación. Una panorámica. Seminari Perspectives de la Recerca en Comunicació (Universitat de Barcelona, 22 setembre 2016). Barcelona. ESP. http://www.slideshare.net/jguallar/guallar-j-abadal-e-revistas-cientficas-espaolas-de-comunicacin-una-panormica.
Linares, Juan; Codina, Lluís; Abadal, Ernest; Guallar, Javier. (2016). Periodismo en Bases de Datos. ¿Hacia un modelo canónico en el análsis de la buscabilidad?. Jornada Interuniversitaria SEO & COM (UB, UPF, Barcelona, 10 novembre 2016). Barcelona. ESP.
Térmens, M. (2016). Els repositoris digitals com a instruments de difusió i preservació. 6a Jornada de museus, gestió documental i arxiu. Quan les màquines parlen. La integració dels recursos d'informació com a model de difusió dels museus. Barcelona. ESP.
Térmens, M. (2016). La preservación a largo plazo de la información clínica digital. IV Seminário Internacional de Informação para a Saúde. Sinforgeds 2016. Fortaleza. BRA.
Participació comitè científic/o
Abadal, E. (2016). Jornada Temas Actuales en Bibliotecología.
Baró Llambias, M.; Rueda Ramírez, P. (2016). Jornada d'ex-libris i col·leccionisme. Barcelona. ESP.
Baró Mònica. (2016). II Jornada d'Història de l'Edició «Exilis, censures i resistències en el món hispànic al s. XX».
Guallar, Javier. (2016). CRECS 2016 - 6ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (Barcelona, 5-6 mayo 2016). Barcelona. ESP.
J.Prats SCP. (2016). 6 Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades.
Perez-Montoro, Mario. (2016). VI Conferencia sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. Barcelona. ESP.
Urbano, C. (2016). 14es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (Barcelona, 3 i 4 de març 2016).
Villanueva Baselga, Sergio. (2016). Reviwer of the Film Studies Section at 6th ECREA Conference in Prague. 6th European Communication Conference. Praga. CZE.
miscellaneous
Agustí, Ll.; Comalat, M. (2016). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2016. . vol. 4. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori  
Rueda Ramírez, P.; Agustí, Ll. (2016). La publicidad del libro en el mundo hispánico (siglos XVII-XX): los catálogos de venta de libreros y editores. Calambur. 1-372. ISSN/ISBN: 9788483593844. Recuperado de http://www.calambureditorial.com/a/42830/la-publicidad-del-libro-en-el-mundo-hisp-nico--siglos-xvii-xx-  
Villarroya, A. (2016). Dones i polítiques culturals. Informe anual del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA). CoNCA Consell Nacional de la Cultura i les Arts. Recuperado de http://www.culturalpolicies.net/  
Villarroya, A. (2016). Estudis i recerca sobre edició i hàbits lectors a Catalunya (2014-2015). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2014-2015. Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. Universitat de Barcelona. 12-25. ISSN/ISBN: 2014-0088.
Material Docent
Santos-Hermosa, G. (2016). Knowledge Resources to be promoted for their use into the learning Community (Higher Education teachers and learners). . Recuperado de https://www.slideshare.net/EADTU/knowledge-resources-into-the-learning-community  
Article de revista
Abadal, E. (2016). "What are the challenges for consolidating open access?". Doctoral Education Bulletin. ISSN/ISBN: 2294-8228.
  https://eua-cde.org/downloads/publications/2016_euacde_doctoral-education-cutting-edge-open-access.pdf#page=9 
Abadal, E. (2016). "Les monografies també mereixen estar en accés obert = Las monografías también merecen estar en acceso abierto". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/las-monografias-tambien-merecen-estar-en-acceso-abierto  
  http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/las-monografias-tambien-merecen-estar-en-acceso-abierto 
Aguilar, C.; Gómez, P.; Villanueva-Baselga, S.; Sánchez, L. (2016). "Propuesta de un índice de la calidad informativa de los telenoticias de las televisiones autonómicas españolas". El Profesional de la Información. vol. 25, núm. 1, p. 75-87. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2016.ene.08  
Aguilar, C.; Pérez-Montoro, M.; Sánchez, L. (2016). "The ecosystem for accessing TV series and films in Spain: An outline of the situation following the Intellectual property act 2015". El Profesional de la Información. vol. 25, núm. 6, p. 870-881. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2016.nov.04  
Agustí, L.; Comalat, M. (2016). "Introducció". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 4, p. i-iiI. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/308182/398176  
Agustí, Ll.; Comalat, M. (2016). "Introducció: Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2016". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 4, p. i-ix. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/281385  
Agustí, Lluís; Pons, Amadeu. (2016). "Una propuesta de formación para los libreros.". Trama y Texturas. núm. 29, p. 47-61. ISSN/ISBN: 1887-3669.
Álvarez Muñoz, Patricio; Pérez-Montoro, Mario. (2016). "Políticas científicas públicas en Latinoamérica: el caso de Ecuador y Colombia". El Profesional de la Información. vol. 25, núm. 5, p. 758-766. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2016.sep.06  
  https://doi.org/10.3145/epi.2016.sep.06 
Ardanuy, J. (2016). "Màgia pòstuma al domini de Groß-Herrlitz (Silèsia) durant la primera meitat del segle XVIII: d'un article de Josef Zukal". L'Upir. núm. 49. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u49-1.htm  
Ardanuy, J. (2016). "Un altre cas de vampirisme a la Kisilova del segle XVIII?". L'Upir. núm. 49. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u49-2.htm  
Ardanuy, Jordi. (2016). "MOMFER: a search tool for motifs in folklore in the humanities in the digital age". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 36. ISSN/ISBN: 1575-5886. DOI: 10.1344/BiD2016.36.21  
Ardanuy, Jordi. (2016). "Tatomir Vukanović i l'article «The Vampire» del Journal of the Gypsy Lore Society". L'Upir. núm. 47-48. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u47-48-1.htm  
Ardanuy, Jordi. (2016). "Vers la transparència i l'obertura total de l'activitat científica". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/102505  
Balagué, Núria. (2016). "Gregorio Gil: apunts per una biografia.". Beseit. Quadern d'Història i Cultura. núm. 7, p. 6-13.
Baró, M. (2016). "Llegir per plaer: com ho veuen (i ho viuen) els infants i les famílies d'Austràlia.". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/node/717  
Baró, M.; Mañà, T. (2016). "2015, l'Any de les Biblioteques. Centenario de la creación de las bibliotecas públicas en Cataluña". Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ). núm. 271, p. 48-54. ISSN/ISBN: 0214-4123.
Batlle, J.; Blat, J.; Abadal, E. (2016). "Local e-government Benchlearning: Impact analysis and applicability to smart cities benchmarking". Information Polity. vol. 21, p. 43-59. ISSN/ISBN: 1570-1255. DOI: 10.3233/IP-150366  
Borrego, A.; Anglada, L. (2016). "Faculty information behaviour in the electronic environment: attitudes towards searching, publishing and libraries". New Library World. vol. 117, núm. 3/4, p. 173-185. ISSN/ISBN: 0307-4803. DOI: 10.1108/NLW-11-2015-0089  
Claudio González, M-G.; Martín-Baranera, M.; Villarroya, A. (2016). "A cluster analysis of the business models of Spanish journals". Learned Publishing. vol. 24, núm. 4, p. 239-248. ISSN/ISBN: 0953-1513. DOI: 10.1002/leap.1046  
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/leap.1046 
Comalat, M.; Abadal, E. (2016). "Otra reforma de titulaciones: de 4+1 a 3+2 o 3+1+1". Anuario ThinkEPI. ISSN/ISBN: 1886-6344.
Franch, Pere; Guallar, Javier. (2016). "Diaris i revistes: panoràmica editorial i d'audiències a Catalunya (2014-2015)". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 4, p. 74-88. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/107631  
Gascón, Jesús ; Rovira Jarque, Anna ; Conesa Ruiz, Ida ; Ferran Augé, Imma. (2016). "RDA i la seva implementació a Catalunya". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 60 . ISSN/ISBN: 0214-0349.
Gómez, P.; Aguilar, P.; Villanueva, S.; Sánchez, L. (2016). "Calidad informativa: un estudio comparativo de los servicios informativos de las televisiones autonómicas públicas y privadas en España". Cuadernos.Info. núm. 38, p. 165-181. ISSN/ISBN: 0719-3661. DOI: 10.7764/cdi.38.741  
Guallar, J. (2016). "Curación de contenidos en bibliotecas mediante plataformas social media". Anuario ThinkEPI. vol. 10, p. 142-151. ISSN/ISBN: 1886-6344. DOI: 10.3145/thinkepi.2016.30  
Guallar, J.; Suau, J.; Ruiz-Caballero, C.; Sáez, A.; Masip, P. (2016). "Re-dissemination of news and public debate on social networks". El Profesional de la Información. vol. 25, núm. 3, p. 358-366. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2016.may.05  
Guallar, Javier. (2016). "Claves de la' content curation' y de su aplicación en bibliotecas.' Content curation' hoy". Mi Biblioteca. núm. 47, p. 15-16. ISSN/ISBN: 1699-3411. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5740089  
Iraizoz, Cristina; Guallar, Javier. (2016). "La curación de contenidos debe ser parte de toda estrategia de marketing digital". Control. núm. 640, p. 36-38. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5748265  
Linares, Juan; Codina, Lluís; Abadal, Ernest; Guallar, Javier. (2016). "Periodismo en bases de datos y buscabilidad de la Información: Protocolo de análisis". Hipertext.net. núm. 14. ISSN/ISBN: 1695-5498. DOI: 10.2436/20.8050.01.33  
Molina, L; Rey, Carina; Vall, A.; Clery, A.; Santa María, G. (2016). "El Sistema Universitario Ecuatoriano". Revista Científica y Tecnológica UPSE. vol. 3, núm. 3, p. 80-89. ISSN/ISBN: 1390-7638. Recuperado de http://incyt.upse.edu.ec/revistas/index.php/rctu/article/view/201/pdf  
Molina, Lilian; Rey, Carina; Vall, Aurora; Clery, Arturo; Santa Maria, Guillermo. (2016). "La evaluación de las instituciones de educación superior". Revista Científica y Tecnológica UPSE. vol. III, núm. 3, p. 80-89. ISSN/ISBN: 1390-7638. Recuperado de http://www.incyt.upse.edu.ec/revistas/index.php/rctu/article/view/201/212  
Ollé, C.; López-Borrull, A.; Abadal, E. (2016). "The challenges facing library and information science journals: editors' opinions". Learned Publishing. ISSN/ISBN: 0953-1513. DOI: 10.1002/leap.1016  
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/leap.1016 
Palomo, B.; Pérez-Montoro, M. (2016). "Innovación en periodismo visual: oportunidades y desafíos para la conceptualización, el ejercicio y el consumo del periodismo". Trípodos. Revista digital de comunicació. vol. 38, p. 9-11. ISSN/ISBN: 1138-3305.
Pérez-Montoro, Mario. (2016). "Visualización de información en cibermedios". Anuario ThinkEPI. vol. 9, p. 193-199. ISSN/ISBN: 1886-6344.
Pérez-Montoro, Mario. (2016). "Navegabilidad y SEO en entornos web". Hipertext.net. núm. 14, p. 1-4. ISSN/ISBN: 1695-5498. Recuperado de http://raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/310578/405613  
Pérez-Montoro, Mario. (2016). "Gestión del conocimiento: orígenes y evolución". El Profesional de la Información. vol. 25, núm. 4, p. 526-534. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2016.jul.02  
Pons i Serra, Amadeu. (2016). "Acceso online a revistas en Cataluña: RACO y otras bases de datos". Anuario ThinkEPI. vol. 10, p. 256-260. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de DOI: http://dx.doi.org/10.3145/thinkepi.2016.56  
Pons, A. (2016). "RACO: cas d'èxit per presumir i per aprofitar". Blok de BiD. núm. 23/12/2015. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/node/667  
Pooladian, A.; Borrego, A. (2016). "A longitudinal study of the bookmarking of library and information science literature in Mendeley". Journal of Informetrics. vol. 10, núm. 4, p. 1135-1142. ISSN/ISBN: 1751-1577. DOI: 10.1016/j.joi.2016.10.003  
Rey Martín, Carina; Ferrer Torrens, Adelaida. (2016). "Les biblioteques universitàries a Catalunya (2014-15)". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 4, p. 223-240. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/121333  
Serrano-Vicente, R.; Melero, R.; Abadal, E. (2016). "Open Access Awareness and Perceptions in an Institutional Landscape". Journal of Academic Librarianship. vol. 42, núm. 5, p. 595-603. ISSN/ISBN: 0099-1333. DOI: 10.1016/j.acalib.2016.07.002  
  http://hdl.handle.net/2445/125163 
Somoza-Fernández, Marta; Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel; Urbano, Cristóbal. (2016). "Presence of alleged predatory journals in bibliographic databases: Analysis of Beall's list". El Profesional de la Información. vol. 25, núm. 5, p. 730-737. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2016.sep.03  
  https://doi.org/10.3145/epi.2016.sep.03 
Sulé, A.; Centelles, M.; Franganillo, J.; Gascón, J. (2016). "Aplicación del modelo de datos RDF en las colecciones digitales de bibliotecas, archivos y museos de España". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 39, núm. 1, p. 1-18. ISSN/ISBN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2016.1.1268  
Sulé, Andreu; Lapeyra, Laia. (2016). "Introduction to the Semantic Web and Linked Data". DLIS: Digital Libraries & Information Sciences. vol. 21/10/2016. ISSN/ISBN: 2494-0801. Recuperado de http://dlis.hypotheses.org/788  
T. Mañà. (2016). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 679-680, p. 78-86. ISSN/ISBN: 0037-2501.
T. Mañà. (2016). "Panorama de literatura infantil i juvenil". Serra d'Or. núm. 674 (febrer 201, p. 70-76. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Urbano, C. (2016). "Control y evaluación de recursos de información en clave de 'continent' curation". Anuario ThinkEPI. vol. 10, p. 137-141. ISSN/ISBN: 1886-6344. DOI: 10.3145/thinkepi.2016.29  
Urbano, C. (2016). "Eugene Garfield: innovator of the bibliographic control and entrepreneur with a cause". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . vol. 2016, núm. 37. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/113334  
Villarroya, A. (2016). "El valor de la obra cultural y patrimonial de las Cajas de Ahorro". Periférica Internacional. núm. 17, p. 83-91. ISSN/ISBN: 1577-1172. DOI: 10.25267/Periferica  
Villarroya, A.; Ateca-Amestoy, V. (2016). "Changing trends in Spanish library services: Conceptualization and measurement in official statistics". Journal of Librarianship and Information Science. ISSN/ISBN: 0961-0006. DOI: 10.1177/0961000616664400  
Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Martín, C.; García, M.A.; Monzó, G.; Besolí, A. (2016). "Quality indicators: developing 'MOOCs' in the European Higher Education Area". EMI. EDUCATIONAL MEDIA INTERNATIONAL. vol. 53, núm. 3, p. 184-197. ISSN/ISBN: 0952-3987. DOI: 10.1080/09523987.2016.1236998  
Conferència invitada
Agustí, Ll. (2016). L'Edició mexicana de l'exili republicà. II Jornada d'història de l'edició. Barcelona. ESP.
Baró, M. (2016). Biblioteca i educació: Una aposta de futur. IV Jornades de Biblioteques escolars de les Illes Balears. Maó. ESP.
Baró, M. (2016). La biblioteca escolar: un entorn necessari per a l'alfabetització del segle XXI. La Lectura al segle XXI. València. ESP.
Baró, M. (2016). Cultura e uso da información: desde a biblioteca, mellor.. Encontros do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares 2016. Santiago de Compostela. ESP.
Baró, M. (2016). Biblioteca e educación: o reto permanente. Encontros do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares 2016. Santiago de Compostela. ESP.
Pérez-Montoro, Mario. (2016). Diseño visual de la información. I Simposio sobre comunicación y diseño gráfico. Milagro. ECU.
Rey Martín, Carina. (2016). La cooperación como elemento básico de la calidad en las bibliotecas. XIII Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES). Granada. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2016). Tendiendo la red textual: los intercambios culturales en el mundo atlántico hispánico.. II Coloquio Internacional ANDATLAN. "Andalucía en el mundo Atlántico moderno: ciudades y redes". Sevilla. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2016). Los estudios de procedencia de los libros: las marcas personales.. Jornada d'ex-libris i col·leccionisme. Barcelona. ESP.
Termens, M. (2016). La preservación del patrimonio audiovisual, un reto urgente. Dia Internacional del Patrimonio Audiovisual. San Salvador. SLV.
Urbano, C. (2016). Medios digitales en educación y bibliotecas: renovando el apoyo a la docencia/aprendizaje en la universidad. Conferencia Regional para América Latina de la International Association for Research on Textbooks and Educacional Media: IARTEM Colombia 2016. Pereira. COL. Balance y análisis de la investigación sobre el libro de texto escolar y los medios digitales. Memorias / Conferencia Regional para América Latina de la International Association for Research on Textbooks and Educacional Media IARTEM Colombia 2016. Compil.
Comunicació a congrés
Besolí, A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Martín, C.; García, M. A.; Sánchez, L.; González, V.; Gustems, J.; Burset, S.; Bosch, E. (2016). Evaluando los Massive Open Online Courses (MOOCs): Un sistema integrado de calidad en el EEES. Impactos de la Innovación en la Docencia y el Aprendizaje. Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). núm. 3. ISSN/ISBN: 2385-6203. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/102883  
Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; García, M. A.; Martín, C.; Besolí, A.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2016). Diseño de rúbricas de evaluación para competencias profesionalizadoras. Libro de Actas del 4th International Congress of Educational Sciences and Development. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 429-429. ISSN/ISBN: 978-84-608-9269-4.
Capítol de llibre
Abadal, E. (2016). The Challenges of Public Libraries in the Digital Environment. The Identity of the Contemporary Public Library: Principles and Methods of Analysis, Evaluation, Interpretation / Edited by Margarita Pérez Pulido and Maurizio Vivarelli. Ledizioni. p. 125-138. ISSN/ISBN: 978886705. Recuperado de http://www.ledizioni.it/stag/wp-content/uploads/2016/07/Vivarelli_definitivo_persito.pdf  
Baró, M. (2016). Escaparates de Papel: los catálogos editoriales de libros infantiles y juveniles en España entre 1900 y 1939. La publicidad del libro en el mundo hispánico (siglos XVII-XX). Los catálogos de venta de libreros y editores. Pedro Rueda Ramírez; Lluís Agust, eds.. Calambur. p. 327-349. ISSN/ISBN: 978-84-8359-384-4.
Baró, Mònica; Raga, Pau. (2016). Les biblioteques escolars a Catalunya (2014-2015)'. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura [en línia], 2016, Vol. 4, Núm. 0,. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura [en línia]. Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. Universitat de Barcelona. vol. 4, p. 210-222. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/319747  
Bonet, L. (2016). La Dimensión sectorial de las políticas culturales en España: balance, límites y perspectivas. Treinta años de políticas culturales en España. Participación cultural, gobernanza territorial e industrias culturales. Publicacions Universitat de València. p. 23-44. ISSN/ISBN: 978-84-370-9828-9.
Borrego, A. (2016). Disseminating scholarly output through social media. B. L. Eden (ed.). Envisioning Our Preferred Future: New Services, Jobs, and Directions. Rowman & Littlefield. p. 133-144. ISSN/ISBN: 978-1-4422-6692-6.
Guallar, J.; Abadal, E.; Codina, L. (2016). Hemerotecas digitales de prensa. Pedraza, R.; Codina, L.; Guallar, J. Calidad en sitios web. Editorial de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). p. 129-151. ISSN/ISBN: 9788490644874. Recuperado de http://www.elprofesionaldelainformacion.com/EPIScholar/calidad-sitios-web.html  
Miret, I.; Baró, M. (2016). Bibliotecas escolares a pie de página. La lectura en España. Informe 2917.. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. p. 127-138. ISSN/ISBN: 978-84-86141-61-5. Recuperado de http://www.fge.es/lalectura/2017/  
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario; Sanz, Sandra. (2016). Communities of Practice in Organizational Learning Strategies. NORMORE, A.; LONG, L.; and JAVIDI, M. (eds.) (2016). Handbook of Effective Communication, Leadership and Conflict Resolution. Hershey (Pennsylvania): Information Science Reference (Idea Group). ISBN 978-1-4666-9970-0.. Information Science Reference (Idea Group). ISSN/ISBN: 978-1-4666-9970-0.
Urbano, C. (2016). Discurs de presentació = Sponsor's speech. Solemne investidura com a doctor honoris causa del professor Eugene Garfield. Edicions Universitat de Barcelona. p. 15-35. ISSN/ISBN: 978-84-475-4013-6. Recuperado de http://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/universitat/honoris/garfield.pdf  
Villarroya, A. (2016). La obra cultural de las cajas de ahorro a lo largo de la etapa democrática. Treinta años políticas culturales en España. Participación cultural, gobernanza territorial e industrias culturales. Publicaciones de la Universidad de Valencia. p. 107-122. ISSN/ISBN: 978-84-370-9828-9.
Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Burset, S.; González, V.; Sánchez, L.; Martín, C.; Gustems, J. (2016). Elaboración de una rúbrica para la evaluación de las competencias profesionalizadoras en Comunicación Audiovisual. Presente y Futuro de la Docencia Universitaria. Educación Editora. vol. 1, núm. 1, p. 51-55. ISSN/ISBN: 978-84-15524-28-1.
Llibre
Ardanuy, Jordi; Gil, Emili. (2016). Catalunya encantada.. . A. G.. ISSN/ISBN: 978-84-608-6833-0.
Baró, M.; Trabal, M. (2016). Biblioteca d'aula: una oportunitat per a la lectura i el coneixement. . Generalitat de Catalunya.Departament d'Ensenyament. . p. 98. Recuperado de http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/biblioteca/organitzacio/documents/bib_aula_marc_2016_web.pdf  
Bonet, L.; Schargorodsky, H. (2016). La gestión de teatros: modelos y estrategias para equipamientos culturales. Gescènic. vol. 1, p. 1-231. ISSN/ISBN: 978-84-938519-2-7. Recuperado de http://www.gestiondeteatros.com  
Gascón, J. (2016). Johannes Grammaticus: Comprehensorium.. Els tresors de la Universitat de Barcelona : fons bibliogràfic del CRAI Biblioteca de Reserva. Edicions Universitat de Barcelona. p. 110-113. ISSN/ISBN: 978-84-475-3749-5. Recuperado de http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08497  
Pedraza-Jiménez, R.; Codina, Ll.; Guallar, J. (coord.). (2016). Calidad en sitios web. Método de análisis general, e-commerce, imágenes, hemerotecas y turismo. UOC. p. 1-182. ISSN/ISBN: 9788490644874. Recuperado de http://www.elprofesionaldelainformacion.com/EPIScholar/calidad-sitios-web.html  
Yepes-Baldó; M.; Romeo, M.; García, M.A.; Martín,C.; Besolí, A.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L. y Bosch, E. (2016). Diseño de rúbricas de evaluación para competencias profesionalizadoras. Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2016. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 499-504. ISSN/ISBN: 978-84-617-6294-1. Recuperado de http://congresoeducacion.es/edu_web5/DOC/LIBROCAPITULOS2016.pdf  
Article
Balagué, Núria. (2016). Acadèmics i bibliotecaris: moltes avinences i algunes desavinences.[Ressenya de Bridging the Librarian Faculty Gap in the Academic Library. 2015].. Blok de BiD. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/academics-i-bibliotecaris-moltes-avinences-i-algunes-desavinences  
Balagué, Núria. (2016). Vint-i-cinc anys de Biblioteca informacions.. Biblioteca informacions. núm. 49. Recuperado de http://blogs.uab.cat/bibliotecainformacions/2016/06/02/vint-i-cinc-anys-de-biblioteca-informacionsbalague-nuria/  
Balagué, Núria. (2016). Una visió de la biblioteca universitària el 2033. [Ressenya de Strategic Thinking and Design Initiative: Extended and Updated Report (2016). Washington: Association of Research Libraries].. Blok de BiD. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/una-visio-de-la-biblioteca-universitaria-el-2033  
Balagué, Núria; Düren, Petra; Saarti, Jarmo. (2016). Comparing the knowledge management practices in selected European higher education libraries.. Library Management. vol. 37, núm. 4/5, 182-194. DOI: 10.1108/LM‐12‐2015‐0068  
Besolí, A.; Romeo, M.; Yepes, M.; Martín, C.; García, M.A.; Sánchez, L.; Gonzalez, V.; Gustems, J.; Burset, S.,; Bosch, E. (2016). Evaluando los Massive Open Online Courses (MOOCs).. Revista del CIDUI. vol. 2016, 1-13. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/102883  
Montero, J.; Rueda Ramírez, P. (2016). Libros y lecturas poéticas del gobernador de Milán: épica vernácula en la biblioteca de Juan Fernández de Velasco, V Duque de Frías. ILCEA. Revue de l'Institut des langues et cultures d'Europe, Amérique, Afrique et Asie. núm. 25, 2-14. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/107044  
Rodríguez-Lara, Z; Villanueva-Baselga, S. (2016). Feminist Revision of Oral History Methodology for the Study of Armed Conflicts: The Study of ETA Women. Narrative Inquiry. vol. 25, núm. 1, 57-69. DOI: 10.1075/ni.25.1.04rod  
Rueda Ramírez, P. (2016). Los viajes de Don Quijote. De Andalucía a las Indias.. Andalucía en la Historia. núm. 53, 40-43.
Villanueva-Baselga, S. (2016). Spanish Civil War in Neorealist Greek Cinema: a Study of Nikos Koundouros' To Potami. Catalan Journal of Communication & Cultural Studies. vol. 8, núm. 1, 167-174. DOI: 10.1386/cjcs.8.1.167_1  
Altres
Ardanuy, Jordi. (2016). Seminario sobre investigación e innovación en el entorno bibliotecario catalán.. Blog EPI [en línia].. El Profesional de la Información- EPI. Recuperado de http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/seminario-sobre-investigacion-e-innovacion-en-el-entorno-bibliotecario-catalan/  
Fuertes Gutiérrez, L.; Aguilar Paredes, c. (2016). La dramaturgia en los debates políticos. . Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/106068/1/TFG_LauraFuertes.pdf  
Roig, F.; Borrego, A. (2016). Disclosure of sources of possible conflicts of interest in Spanish biomedical journals: a long way to go. Anales del Sistema Sanitario de Navarra. vol. 39, núm. 1, 167-167. ISSN/ISBN: 1137-6627. DOI: 10.4321/S1137-6627/2016000100023  
Somoza, M.; Rodríguez-Gairin, J.M.; Urbano, C.; Mota, J.F. (2016). MIAR: Information Matrix for the Analysis of Journals. 2016. Base de dades en línia d'accés obert. Recuperado de http://miar.ub.es/  
2015
Taula rodona
Abadal, E.; Docampo, D.; Aguaded, I.; Robinson, N.; Triguer, I. (2015). Ciencia e Investigación en España: presente y futuro. Debates GRIN-UGR.
Baró, M. . (2015). Minerva a la impremta: els estudis de gènere al món del llibre. I Jornada d'Història de l'edició.
Baró, M. (2015). La Facultat de Biblioteconomia i la lectura fàcil. Jornada Lectura fàcil i biblioteques: una col.laboració d'èxit. Barcelona. ESP.
Gascón-Cuenca, Andrés; Ivars Nicolás, Begoña; Mengual Andrés, Santiago; Guallar, Javier. (2015). ¿Es OJS la panacea editorial?: retos y demandas para mejorar la gestión de revistas. CRECS 2015 - 5ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (Murcia, 7-8 mayo 2015). Murcia. ESP.
Pérez-Montoro, Mario. (2015). Evaluation models in communication journals. 1st International Conference on Academic Communication Journals. Barcelona. ESP.
Pérez-Montoro, Mario. (2015). Open Access. V Conferencia sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. Murcia. ESP.
Térmens, M. (2015). L'experiència catalana en preservació digital. Congrés d'Arxivística de Catalunya. Lleida. ESP.
Urbano, C. (2015). Taula rondona 3: Professionals. Jornada 'Nous usos de la biblioteca pública'. Barcelona. ESP.
Revisió
Villanueva-Baselga, S. (2015). Can we study participatory video within film studies? A succinct approach. Glocal Times. núm. 22-23.
Informe
Satorras, R.M.; Ribera, M.; Centelles, M.; Ravetllat, I.; Rodríguez-Santiago, I.; Salse, M.; Térmens, M.; Villagrasa, C.; Nanu, I. (2015). Creació de continguts docents multimodals: La integració del text i la veu com a suport a la lectura. . Recuperado de http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/a9327d5e-1443-445e-9d32-18953f54684f  
Presidència de sessió
Rey Martin, Carina. (2015). Dues visions d'una mateixa realitat: els gestors i els consumidors. I Jornades de Biblioteques i Salut de Catalunya. Barcelona. ESP.
Serra, J. (2015). XV Congrés d'Arxivística de Catalunya.
Presidència comitè científic/or
Rueda-Ramírez, P. (2015). I Jornada de historia de la edición. Minerva en la imprenta: los estudios de género en el mundo del libro . Barcelona. ESP.
Presentació comunicació
Atabay, S.; Franganillo, J.; Garcia, M.A.; Pérez-Montoro, M.; Sánchez, L.; Villanueva-Baselga, S. (2015). An international collaboration on the development of a joint master's degree in cross-media journalism: the eMEDIa project.. Shaping the Future of News Media. The International Conference on Integratred Journalism Education Research and Innovation. Universitat Pompeu Fabra, 17-19 Juny 2015. . Barcelona. ESP.
Azorín, C.; Térmens, M.; Casaldáliga, N.; Piera, B. (2015). ISO 16363, auditoría y certificación de repositorios digitales de confianza. II Sinpred : Seminário Internacional de Preservação Digital. Brasilia. BRA. http://ddd.uab.cat/record/137828.
Baró, M.; Mañà, T.; Cosials, Á. (2015). 'Guidelines and Standards for School Libraries in Catalonia, Spain' al workshop Global Action on School Library Guideline. 17th International Forum on Research in School Librarianship (22 Juny-2 Juliol 2015). Maastricht. NLD. BARÓ, Mònica; Mañà, Teresa; COSIALS, Àlex 'Guidelines and Standards for School Libraries in Catalonia, Spain' dins SCHULTZ-JONES, Barbara i OBERG Dianne (eds.). (2015). Global Action on School Library Guidelines. Berlin: De Gruyter Saur. pàgs 41-50..
Bonet, L.; Négrier, E. (2015). Participation in Arts and heritage and its policy implications. Preliminary reflections. Culture Base. Social platform on cultural heritage and European identities. Barcelona. ESP.
García, M. Á.; Yúfera, I.; Polanco, F. (2015). Recursos tipográficos en el discurso multimodal de la prensa digital: la negrita. III Foro Internacional. Asociación de Lingüística del Discurso.. Sevilla. ESP.
García, M.A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, S.; Martín, C.; Bosch, E. (2015). Profesionales y académicos. Un diálogo para evaluar las competencias profesionalizadoras. Univest2015. Girona. ESP.
García, M.A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Burset, S.; González, V; Gustems, J.; Sánchez, L.; Martín, C.; Bosch, E. (2015). Profesionales y académicos: un diálogo para evauar las competencias profesionalizadoras. Univest 2015. Girona. ESP.
Gascón, Jesús ; Ortega, Marta. (2015). Learning and entertaining: auques as teaching materials in Spain. 37th International Standing Conference on the History of Education (ISCHE). Istanbul. TUR.
Gómez, P.; Aguilar, C.; Villanueva, S.; Sánchez, L. (2015). Calidad de los contenidos informativos en la televisión de proximidad: los telenoticias de TV3,TVC, IB3, NaTV y CyLTV. ComLoc2015. Los medios de comunicación públicos de proximidad en Europa. El cierre de RTVV como paradigma..
Martín, C.; Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Burset, S.; González, V.; Sánchez, L.; Gustems, J. (2015). Elaboración de una rúbrica para la evaluación de las competencias profesionalizadoras en Comunicación Audiovisual. IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria CINDU 2015. Vigo. ESP.
Ortiz-Álvarez, P.; Villanueva-Baselga, S. (2015). Escritura de guiones de ficción: aprendizaje colectivo, evaluación por pares y acercamiento a la industria. 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. San Sebastián. ESP.
Rueda-Ramírez, P. (2015). Presentació del proyecto Historia de la publicidad del libro en España (siglos XV-XX). I Jornada de historia de la edición. Minerva en la imprenta: los estudios de género en el mundo del libro. Barcelona. ESP.
Santos-Hermosa, G.; Ferran-Ferrer, N.; Abadal, E. (2015). Evaluación de repositorios educativos. XIV Workshop REBIUN de Proyectos Digitales / VI Jornadas de OS-Repositorios. Córdoba. ESP. http://hdl.handle.net/10396/12635.
Térmens, M.; Casaldáliga, N.; Azorín, C.; Piera, B. (2015). ISO 16363, auditoría y certificación de repositorios digitales de confianza. VI Jornadas OS-Repositorios. Córdoba. ESP. http://hdl.handle.net/10396/12620.
Termens, M.; Iglesias, D.; Casals, J.; Fabeiro, R.; Mercader, M. (2015). De la digitalización a la preservación: un tratamiento integrado para la difusión del patrimonio documental de la Universitat de Barcelona. Humanidades Digitales Hispánicas. Sociedad Internacional. II Congreso Internacional. Innovación, globalización e impacto. Madrid. ESP. Humanidades digitales hispánicas. Innovación, globalización e impacto. Libro de resúmenes del II Congreso Internacional de la Asociación de Humanidades Digitales Hispánicas. HDH 2015. Amazon, 2015. p. 205-207. ISBN 9781517568184.
Vall, A.; Boté, C. (2015). Promoció de la salut amb garantia d'èxit: coordinació entre el Centre d'Atenció Primària i la Biblioteca Pública. I Jornades de Biblioteques i Salut de Catalunya. Barcelona. ESP.
Villanueva-Baselga, S. (2015). Escapar de las rúbricas es posible: evaluación de competencias científicas mediante porfolio autoregulado por dontrato didáctico. 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. San Sebastián. ESP.
Villanueva-Baselga, S.; Aguilar-Paredes,; Gómez-Domínguez, P; Sánchez-Gómez, L. (2015). Democratic quality and pluralism in the news services of Spanish regional television channels. Third International Scientific-Expert Conference Media and PR: Public Media Service and Public Interest. Bijelo Polije. MNE. Media and Communication, ISSN 2336-9981.
Villanueva-Baselga, S.; Ramos-Martín, J.; Barranquero, A.; Rosique-Cedillo, G. (2015). El papel de los jóvenes en la construcción de medios comunitarios en España. COMUNICAMBIO: Congreso Internacional Comunicambio: Comunicación, Sociedad Civil y Cambio Social. Castelló de la Plana. ESP.
Yepes-Baldó, M.; Romeo, M; Aguilar, C.; García, M. Á.; Martín, C.; Burset, S.; González, V. Gustems, J; Sánchez, L.; Bosch, E. (2015). Emprender en CAV: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un Mooc. 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. Simposio invitado: Los cursos online masivos y abiertos (Mooc) como herramientas de empoderamiento. San Sebastián. ESP.
Zhang, Y.; Downey, K.; Urbano, C.; Klingler, T. (2015). Data-Driven Assessment and Decision-Making for E-book Demand-Driven Acquisition (DDA). Ohionet Dive into Data Conference: Gather, Analyze, Communicate. July 17th, 2015. Worthington (Ohio). USA. Lloc web del seminari: http://www.ohionet.org/dive-data.
Pòster
Agustí, L.; Ardanuy, J.; López-Borrull, À.; Rodríguez-Gairín, J. M.; Vall, A.; Vàzquez, M.; Pérez-Montoro, M.; Ollé, C. . (2015). The Evolution of Library and Information Science told throught the story of an academic journal: the case of BiD (1998-2014). The evolution of Library and Information Science told through the story of an academic journal: the case of BiD (1998-2014). Barcelona. ESP.
Agustí, L.; Ardanuy, J.; López-Borrull, À.; Rodríguez-Gairín, J. M.; Vall, A.; Vàzquez, M.; Pérez-Montoro, M.; Ollé, C. (2015). Revista BiD: el valor de colaborar, experiencias a compartir. 5ª Conferencia Internacional sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. Múrcia. ESP.
Boté, C.; Vall Casas, A. (2015). Biblioteca pública i CAP o com col·laborar pera l'alfabetització en salut i l'apoderament del pacient. 1a Jornada d'Innovació a l'Institut Català de la Salut. Barcelona, 5 de març de 2015. Barcelona. ESP.
Melero, R.; Rodríguez-Gairín, J.M.; Abadal, E. (2015). DULCINEA. Un paso adelante en los derechos de explotación de revistas científicas en España. XIV Jornadas Españolas de Documentación. FESABID. 28-30 Mayo de 2015.. Gijón. ESP.
Navas-Fernández, M.; Abadal, E. (2015). Spanish scientific journals in Web of Science and Scopus: open access, internationalization and new web functionalities. III International Seminar on Library and Information Science Education and Research (LIS-ER).
Ollé, C.; Vàzquez, M; Agustí, Ll.; Ardanuy, J.; López-Borrull, A.; Rodríguez-Gairín, J.M.; Vall, A.; Pérez-Montoro; M. (2015). The evolution of Library and Information Science told through the story of an academic journal: the case of BiD (1998-2014). III International Seminar on LIS Education and Research (LIS-ER). Barcelona. ESP.
Pérez-Montoro, Mario. (2015). El valor de la colaboración y la experiencia compartida en publicaciones científicas: el caso de la revista BiD. V Conferencia sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. Murcia. ESP.
Peset, F.; Millán, L.; Villamon, M; Ferrer-Sapena, A.; Aleixandre-Benavent, R; Rodríguez-Gairín, J.M.; García, A. (2015). La vía dorada de la publicación de datos. 5ª Conferencia Internacional sobre calidad de revistas de ciencias sociales y humanidades. CRECS 2015.. Murcia. ESP.
Santos-Hermosa, G.; Ferran-Ferrer, N.; Abadal, E. (2015). OER Repositories Characterisation and Evaluation Indicators. III International Seminar on Library and Information Science Education and Research (LIS-ER). Barcelona. ESP. http://bd.ub.edu/liser/sites/bd.ub.edu.liser/files/posters/Poster_LIS-ER_Santos%252c%20Ferran%26Abadal_def.pdf.
Térmens, M.; Casaldáliga, N.; Piera, B.; Azorín, C. (2015). Experiencias de auditorías en el depósito institucional de la Universitat Autònoma de Barcelona. 14 Jornadas Españolas de Documentación. Gijón. ESP. http://ddd.uab.cat/record/132133.
Ponència
Abadal, E. (2015). La difusió de la recerca en xarxes socials acadèmiques i les altmètriques. 8a. Trobada de Professorat de Ciències de la Salut (Universitat de Barcelona, 4/02/2015). Barcelona. ESP.
Abadal, E. (2015). Communication journals and open access. 1st International Conference on Academic Communication Journals (UPF, Barcelona, 27/02/2015). Barcelona. ESP.
Abadal, E. (2015). Las aportaciones del acceso abierto a la difusión de las revistas científicas. Jornadas Internacionales de Revistas de Ciencias de la Salud.
Aquilué Junyent, I.; Villanueva Baselga, S. (2015). La guerra civil libanesa en el cine: alteraciones urbanas en Beirut a través de sus representaciones fílmicas. VII Jornadas Arte y Ciudad. Madrid. ESP.
Baró, M. (2015). Biblioteca escolar i Biblioteca pública: sumar per multiplicar. Jornada de Biblioteques escolars a les Terres de l'Ebre. Tortosa. ESP.
Baró, M. (2015). El reto esencial de la biblioteca escolar: la capacitación de los ciudadanos del futuro en lectura e información. VII Seminario Internacional de Bibliotecas Escolares. Alfabetización informacional y lectura en jóvenes (ALFIN click con los jóvenes).. Cali. COL.
Baró, M. (2015). Cultura en información: un reso esencial de la biblioteca escolar. Congreso Iberoamericano de Bibliotecas Escolares CIBES 2015. Getafe. ESP.
Bonet, L. (2015). Les politiques culturelles et la dynamique d'une capitale: le cas de Madrid. Les capitales européennes et la culture depuis 1945: Berlin, Londres, Madrid et Paris. Paris. FRA.
Borrego, A. (2015). LIS Education in Europe: an overview. III International Seminar on Library and Information Science Education and Research. Barcelona. ESP. http://bd.ub.edu/liser/content/programme.
Borrego, A. (2015). Estratègies per la disseminacio de la recerca. I Jornada sobre Horitzons Científics de les Ciències Socials i les Humanitats: Impactes de la Recerca i Transferència de Coneixement. Barcelona. ESP. http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/64563/1/jornada_horitzons_csh_taller1_disseminacio_recerca.pdf.
Comalat Navarra, Maite. (2015). Bibliobuses: analizar el presente para orientar el futuro. Congreso de Bibliotecas Móviles [7º: 2015: Vilafranca]. Vilafranca del Penedès. ESP. http://www.bibliobuses.com/documentos/MComalat%20Bibliobuses%20presente%20futuro%202015.pdf.
Dehdarirad, T.; Barrios, M:, Villarroya, A. (2015). Women in science and higher education: a bibliomeric approach. PHD Forum OF ISSI 2015 (15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference). Istanbul. TUR.
García, M.A. (2015). Taller de escritura jurídica. Escuela Judicial de España. Barcelona. ESP.
Ollé, C.; López-Borrull, A.; Abadal, E. (2015). Challenges of Library and Information Science Journals: editor's opinions. III International Seminar on Library and Information Science Education and Research (LIS-ER).
Pérez-Montoro, Mario. (2015). Visualización de la información e interactivos en cibermedios. II Jornada Comunicación Interactiva y Cibermedios. Barcelona. ESP.
Rueda-Ramírez, P. (2015). Papeles, efímeros e impresos en el mundo atlántico: circuitos de distribución e intercambio en el mundo moderno. XI Congreso Nacional de Historia del papel en España.. Sevilla. ESP. Actas del XI Congreso Nacional de Historia del papel en España. Sevilla, 17-19 de junio de 2015. Sevilla : Ayuntamiento de Sevilla, 2015, p. 13-29. ISBN 978-84-9102-012-7.
Térmens, M.; Casaldàliga, N.; Azorín, C.; Piera, B. (2015). L'auditoria i certificació al repositori de la Universitat Autònoma de Barcelona d'acord amb la ISO 16363. Intensiu de Col·leccions Digitals: intercanvi d'experiències expertes en el desenvolupament de col·leccions digitals. Barcelona. ESP.
Participació comitè científic/o
Abadal, E. (2015). XIV Jornadas Españolas de Documentación - Fesabid'15.
Abadal, E. (2015). VI Jornada Temas Actuales en Bibliotecología.
Baró, M. (2015). Congreso Iberoamericano de Bibliotecas Escolares CIBES 2015. Getafe. ESP.
Gascón García, Jesús. (2015). II Congreso ISKO España-Portugal (Murcia 2015) y XII Congreso ISKO España. Murcia. ESP.
Guallar, Javier. (2015). CRECS 2015 - 5ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (Murcia, 7-8 mayo 2015). Murcia. ESP.
Pérez-Montoro, Mario. (2015). V Conferencia sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. Murcia. ESP.
Pérez-Montoro, Mario. (2015). V Conferencia sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. Murcia. ESP.
Rey Martin, Carina. (2015). I Jornades de Biblioteques i Salut de Catalunya. Barcelona. ESP.
Térmens, M. (2015). XV Congrés d'Arxivística de Catalunya. Lleida. ESP.
Urbano, C. (2015). III International Seminar on Library and Information Science Education and Research (LIS-ER).
Material Docent
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; Besolí, A; Bosch, E.; Burset, I.; Garcia, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Sánchez, L. (2015). MOOC: Emprender la Emprendeduría. .
Article de revista
Abad-García, M.F.; González-Teruel, A.; Argento, J.; Rodríguez-Gairín, J.M. (2015). "Características y visibilidad de las revistas españolas de ciencias de la salud en bases de datos". El Profesional de la Información. vol. 24, núm. 5, p. 537-550. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2015.sep.04  
  https://doi.org/10.3145/epi.2015.sep.04 
Abadal, E. (2015). "Els reptes de la formació en Biblioteconomia i Documentació = The challenges of training in Library and Information Science = Los retos de la formación en Biblioteconomía y Documentación.". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . ISSN/ISBN: 1575-5886. DOI: 10.1344/BiD2015.35.6  
Abadal, E. (2015). "El futur de la docència i la recerca en BiD = El futuro de la educación y la investigación en ByD". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894.
Abadal, E. (2015). "52 mirades més enllà de l'Any de les Biblioteques". Item: revista de biblioteconomia i documentació. p. 10-12. ISSN/ISBN: 0214-0349.
Abadal, E.; Melero, R.; Rodrigues, R.; Navas-Fernández, M. (2015). "Spanish Scholarly Journals in WoS and Scopus: The Impact of Open Access". Journal of Scholarly Publishing. ISSN/ISBN: 1198-9742.
  http://eprints.rclis.org/28108/1/AbadalMeleroRodriguesNavas-JSP2015.pdf 
Aguilar-Paredes, Carlos; Pérez-Montoro, Mario. (2015). "Ecosistema del acceso a series y películas en España". Anuario ThinkEPI. vol. 9, p. 144-146. ISSN/ISBN: 1886-6344.
Agustí, Ll.; Mañà, T. . (2015). "El ressò de la vida. Anuaris i dietaris de les biblioteques: una selecció de textos". L'Avenç. Revista catalana d'història. núm. 414 , p. 46-57. ISSN/ISBN: 0210-0150. Recuperado de http://bd.ub.edu/pub/mana/sites/bd.ub.edu.pub.mana/files/article%20Aven%C3%A7_preprint_0.pdf  
Álvarez-Muñoz, P.; Pérez-Montoro, M. (2015). "Análisis de la producción y de la visibilidad científica de Ecuador en el contexto Andino (2000-2013)". El Profesional de la Información. vol. 24, núm. 5, p. 577-586. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2015.sep.07  
Ardanuy, J. (2015). "Summers i el cas del Capità Pokrovsky". L'Upir. núm. 44, p. 27-31. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u44-2.htm  
Ardanuy, J. (2015). "Una cacera de revinguts de l'any 1092 recollida a la Primera Crònica". L'Upir. núm. 43, p. 2-7. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Pdf/upir43_1p.pdf  
Ardanuy, J. (2015). "Una notícia sobre la por als revinguts a Lituània de l'any 1892". L'Upir. núm. 44, p. 22-26. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u44-1.htm  
Ardanuy, J. (2015). "La revinguda de Lewin". L'Upir. núm. 45, p. 34-38. ISSN/ISBN: 2014-2846.
Ardanuy, J.; Urbano, C. (2015). "Una mirada italiana a la colaboración científica europea en Biblioteconomía, Información y Documentación (2010-2014)". Biblioteche oggi Trends. vol. 1, núm. 2, p. 71-82. ISSN/ISBN: 2421-3810. DOI: 10.3302/2421-3810-201502-071-1  
Badell, J.I.; Térmens, M.; Rovira, C. (2015). "Communication in social media. Case study: exhibitions devoted to Salvat-Papasseit and Raimon at Arts Santa Mònica Creativity Centre in Barcelona". Catalan Journal of Communication & Cultural Studies. vol. 7, núm. 1, p. 71-88. ISSN/ISBN: 1757-1898.
Borrego, A. (2015). "Library and Information Education in Europe: an overview". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 35. ISSN/ISBN: 1575-5886. DOI: 10.1344/BiD2015.35.8  
Borrego, A. (2015). "Measuring compliance with a Spanish government open access mandate". Journal of The American Society for Information Science and Technology. vol. 67, núm. 4, p. 757-764. ISSN/ISBN: 1532-2882. DOI: 10.1002/asi.23422  
Centelles, M.; Ribera, M. (2015). "L'assignació de metadades a llibres digitals en el format EPUB3. Primera part. Les metadades en les especificacions de l'EPUB3". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 35. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/113326  
Centelles, M.; Ribera, M. (2015). "Assigning metadata to digital books in EPUB3. Part one: metadata in EPUB3 specifications". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 35. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://bid.ub.edu/35/centelles.htm  
Claudio-González, M-G.; Villarroya, A. (2015). "Desafíos de la edición de revistas científicas en acceso abierto". El Profesional de la Información. vol. 24, núm. 5, p. 517-525. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2015.sep.02  
  https://doi.org/10.3145/epi.2015.sep.02 
Comalat, M.; Espinàs, E. (2015). "Les biblioteques públiques a Catalunya: 2012-2013". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 3, p. 196-211. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/96683  
Comalat-Navarra, Maite. (2015). "Bibliotecas públicas e impresoras 3D: el debate está servido". El Profesional de la Información. vol. 24, núm. 2, p. 185-192. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2015/mar/12.pdf  
Dehdarirad, T.; Villarroya, A.; Barrios, M. (2015). "Research on women in science and higher education: a bibliometric analysis". Scientometrics. ISSN/ISBN: 0138-9130. DOI: 10.1007/s11192-015-1574-x  
Fígols, J.; Ardanuy, J. (2015). "Un follet a Barcelona vers l'any 1730". L'Upir. núm. 45, p. 39-59. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u45-2.htm  
Gascón García, Jesús. (2015). "Publicar en tiempos convulsos: problemas bibliográficos en algunas ediciones de Francesc Martí i Viladamor durante la Guerra de Cataluña (1640-1652". Titivillus: revista internacional sobre libro antiguo. vol. 1 (2015), p. 341-358. ISSN/ISBN: 2387-0915. Recuperado de http://www.titivillus.es/números/gascón-garcía/  
Guallar Javier. (2015). "52 Mirades més enllà de l'Any de les Biblioteques: Javier Guallar. Professor a les universitats de Barcelona, Ramon Llull, Internacional de Catalunya i Oberta de Catalunya". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 59, p. 66-69. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5499756  
Guallar, Javier. (2015). "Prensa digital en 2013-2014". Anuario ThinkEPI. vol. 9, p. 153-160. ISSN/ISBN: 1886-6344. DOI: 10.3145/thinkepi.2015.37  
Gustems, J.; Sánchez, L. (2015). "Aportaciones de la psicología positiva aplicadas a la formación del profesorado". ESE. Estudios Sobre Educacion. vol. 29, p. 9-28. ISSN/ISBN: 1578-7001. DOI: 10.15581/004.29.9-28  
Inarejos, L.; Guallar, J. (2015). "Centros de documentación de televisiones en Catalunya. Estudio de BTV, RTVE, TVC y 8tv". Cuadernos de Documentación Multimedia . vol. 26, p. 48-65. ISSN/ISBN: 1575-9725. DOI: 10.5209/rev_CDMU.2015.v26.50629  
Llueca, C. (2015). "Europeana: es la economía, ¡estúpidos!". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/europeana-es-la-economia-%C2%A1estupidos  
Mañà, T. (2015). "La creación de las bibliotecas populares en Catalunya (1915)". Bulletin of Spanish Studies: Hispanic Studies and Researches on Spain, Portugal and Latin America. vol. 92, núm. 2, p. 1-19. ISSN/ISBN: 1475-3820. DOI: 10.1080/14753820.2014.985086  
Mañà, T. (2015). "El llibre infantil en la formació bibliotecària". Serra d'Or. núm. 667-668. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Masip, P.; Guallar, J.; Suau, J.; Ruiz-Caballero, C.; Peralta, M. (2015). "News and social networks: audience behavior.". El Profesional de la Información. vol. 24, núm. 4, p. 363-370. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2015.jul.02  
Masip, Pere; Guallar, Javier; Peralta, Miquel; Ruiz, Carles; Suau, Jaume. (2015). "Active audiencies and journalism: Involved citizens or motivated consumers?". Brazilian Journalism Review. vol. 11, núm. 1, p. 234-255. ISSN/ISBN: 1981-9854. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/108106  
Mònica Baró. (2015). "Una mirada més enllà de l'any de les biblioteques". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 59, p. 23-25. ISSN/ISBN: 0214-0349.
Pérez-Montoro, M.; Nualart, J. (2015). "Visual articulation of navigation and search systems for digital libraries". International Journal of Information Management. vol. 35, núm. 5, p. 572-579. ISSN/ISBN: 0268-4012. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2015.06.005  
  http://hdl.handle.net/2445/98628 
Pérez-Montoro, Mario. (2015). "Visualización de la información: entre el impacto estético y la eficiencia comunicativa". Anuario ThinkEPI. vol. 9, p. 249-253. ISSN/ISBN: 1886-6344.
Roig, F.; Borrego, A. (2015). "Políticas de declaración de conflictos de interés en revistas biomédicas españolas de orientación clínica". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 38, núm. 3, p. e091. ISSN/ISBN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2015.3.1231  
Roig, F.; Borrego, A. (2015). "Conflicto de intereses en las revistas biomédicas españolas. Tipos de actividades declaradas por los autores". Revista de Calidad Asistencial y Bioética. vol. 30, núm. 1, p. 49-50. ISSN/ISBN: 1134-282X. DOI: 10.1016/j.cali.2014.12.001  
Roig, F.; Borrego, A. (2015). "Frecuencia y tipología de las declaraciones de financiación en las revistas biomédicas españolas". Anales del Sistema Sanitario de Navarra. vol. 38, núm. 2, p. 185-192. ISSN/ISBN: 1137-6627.
Salse, M.; Ribera, M.; Satorras, R.M.; Centelles, M. (2015). "Multimodal campus project: pilot test of voice supported reading". Procedia - Social and Behavioral Sciences. vol. 196, p. 190-197. ISSN/ISBN: 1877-0428. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.07.027  
Somoza- Fernández, Marta. (2015). "Interactive Training Materials Developed by Spanish University Libraries". Journal of Academic Librarianship. vol. 41, núm. 1, p. 94-97. ISSN/ISBN: 0099-1333. DOI: 10.1016/j.acalib.2014.10.007  
T.Mañà. (2015). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 663 (març), p. 64-72. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Termens, M.; Ribera, M.; Locher, A. (2015). "An analysis of file format control in institutional repositories". Library Hi Tech. vol. 33, núm. 2, p. 162-174. ISSN/ISBN: 0737-8831. DOI: 10.1108/LHT-10-2014-0098  
Urbano, C. (2015). "Acceso público a Internet: el papel de la biblioteca como espacio comunitario y socioeducativo". Revista Tecnológica: Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE. vol. 7, núm. 1, p. 30-37. ISSN/ISBN: 2070-0458. Recuperado de http://www.itca.edu.sv/images/stories/investigacion/REVISTA_TECONOLOGICA_VOL_7_EN_LINEA.pdf  
Urbano, C.; Zhang, Y.; Downey, K.; Klingler, T. . (2015). "Library catalog log analysis in e-Book Patron-Driven Acquisitions (PDA): a case study". College & Research Libraries. vol. 76, núm. 4, p. 412-426. ISSN/ISBN: 0010-0870. DOI: 10.5860/crl.76.4.412  
Villanueva, S. ;Aguilar, C. ;Gómez, P.; Sánchez, L. (2015). "Democratic Quality and Pluralism in News Services fo Spanish Regional Television Channels". Media and Communication. vol. II, núm. 3, p. 149-163. ISSN/ISBN: 2336-9981.
Wilderbeek, T.; Térmens, M. (2015). "Creación de unidades de análisis forense en bibliotecas". El Profesional de la Información. vol. 24, núm. 1, p. 44-54. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2015.ene.06  
  https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2015.ene.06 
Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Aguilar, C.; García, M. Á.; Martín, C.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2015). "Emprender en cav: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un MOOC". . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/66404  
Zhang, Y.; Downey, K.; Urbano, C.; Klingler, T. . (2015). "A Scenario Analysis of Demand-Driven Acquisition (DDA) of e-books in libraries". Library Resources and Technical Services. vol. 59, núm. 2, p. 84-93. ISSN/ISBN: 0024-2527. DOI: 10.5860/lrts.59n2.84  
Document científic-tècnic
Villarroya, A. (2015). L'impacte econòmic del tercer sector cultural a Catalunya. 2013. Estadística, DeCultura. núm. 34, 1-29. ISSN/ISBN: 2385-3255. Recuperado de http://dadesculturals.gencat.cat/web/.content/dades_culturals/09_fulls_decultura/arxius/34_DeCultura_Plus_Impacte-economic-del-tercer-sector-cultural-  
Conferència invitada
Ardanuy, J.; Urbano, C. (2015). Some research questions to frame a European Union overview on LIS research. III International Seminar on Library and Information Science Education and Research (LIS-ER). Barcelona. ESP. Presentacions disponibles en el lloc web del Congrés: http://bd.ub.edu/liser/content/programme.
Baró, M. (2015). Els llibres de coneixements... tenen sentit a l'era d'Internet?. VI Escola d'Estiu de Literatura Infantil i Juvenil . Monestir de Montserrat. ESP.
Guallar, Javier. (2015). Cura de continguts a biblioteques acadèmiques i de recerca. IV Jornades de Gestió de la Informació Científica (Institut d'Estudis Catalans, 21 maig 2015). Barcelona. ESP. http://eprints.rclis.org/28616/.
Guallar, Javier. (2015). Curación de contenidos en los medios digitales. I Simposio Internacional de Gestión de la Comunicación XESCOM (Universidad de Vigo, Campus Pontevedra, 28 noviembre 2015). Pontevedra. ESP. http://eprints.rclis.org/28614/.
Rey Martin, Carina. (2015). Cooperación, consorcios, catalogos: buscando el acceso universal a la información en las bibliotecas universitarias. Encuentro Nacional de Bibliotecas Universitarias. Ambato. ECU.
Urbano, C. (2015). Los ciclos de evolución/evaluación como expresión de la profesionalización en la edición de revistas científicas. I Seminario Permanente de Editores del Consejo de Publicaciones Académicas y Arbitradas de la UNAM. México DF. MEX.
Villanueva-Baselga, S. (2015). Towards a citizen storytelling: when transmedia activists and journalists work together. International Conference on Integrated Journalism Education Research and Innovation. Barcelona. ESP.
Villanueva-Baselga, S. (2015). El profesorado novel como motor del cambio del paradigma pedagógico en la Universidad. 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. San Sebastián. ESP.
Comunicació a congrés
Dehdarirad, T.; Villarroya, A.; Barrios, M. (2015). Key authorship positions in neuroscience: A gender perspective. Proceedings of the Gender Summit 7 Europe. Quality Research and Innovation through Equality. ISSN/ISBN: 978-1-910663-06-6.
Garcia, M.A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Martin, C.; Bosch. E. (2015). Profesionales y académicos: Un diálogo para evaluar las competencias profesionalizadoras. V Congreso Internacional UNIVEST'15. Los retos de mejorar la evaluación. Universitat de Girona. p. 78-81. ISSN/ISBN: 978 84 8458 453 7. Recuperado de http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/Univest.pdf  
Martín, C.; Romeo, M.; Yepes, M.; García, M.Á.; Burset, S.; González, V.; Sánchez, L.; Gustems, J. (2015). La elaboración de rúbricas para evaluación de competencias profesionalizadoras en el grado de comunicación audiovisual de la Universidad de Barcelona. Actas del IV congreso internacional de docència universitaria (CINDU 2015). Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/66407  
Romeo, M. (2015). Los cursos online masivos y abiertos (mooc) como herramientas de empoderamiento. Libro de Actas del 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 382. ISSN/ISBN: 978-84-606-6429-1. Recuperado de http://congresoeducacion.es/edu_web/DOC/LIBROACTAS3RD.pdf  
Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Aguilar, C.; García, M.A.; Martín, C.; Burset, S.; González, v.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2015). Emprender en cav: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un mooc. 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 383-383. ISSN/ISBN: ISB 978-84-606-6. Recuperado de http://congresoeducacion.es/edu_web/DOC/LIBROACTAS3RD.pdf  
Capítol de llibre
Argudo, S.; Pons, A. (2015). 'Todo lo que siempre has querido saber sobre la Wikipedia'. Calvo, Jordi; Pagès, Teresa (comps.). El aula Moodle: aprender y enseñar en la UB.. Octaedro / ICE-UB. vol. 1, p. 49-49. ISSN/ISBN: 978-84-9921-793-2.
Baró, M.; Mañà, T.; Cosials, A. . (2015). Guidelines and standards for school libraries in Catalonia, Spain. Global action on school library guidelines. De Gruyter. vol. 167, p. 41-49. ISSN/ISBN: 978-3-11-036243-5. Recuperado de http://bd.ub.edu/pub/mana/sites/bd.ub.edu.pub.mana/files/IFLA-167-18-3-2015-2_Baro.pdf  
Bonet, L. (2015). Els reptes del finançament de la cultura. Estat de la cultura i de les arts 03_2015. Repensant les polítiques culturals. Reptes i reflexions. CoNCA Consell Nacional de la Cultura i les Arts. núm. 3-2015, p. 41-49.
Bonet, L. (2015). Capacity building and cultural co-operation. A European and Mediterranean perspective: Strategies of capacity building. Dialogue in the Med: Exploring identity through networks. Fondation de Malte. p. 79-92. ISSN/ISBN: 978-1-326-44877-6.
Melero, R.; Abadal, E. (2015). Acceso abierto en 2014: se sigue avanzando. Informes ThinkEPI 2015 sobre documentación y comunicación.
Rueda-Ramírez, P.; Agustí, Ll. (2015). Early Printed Book Sale Catalogues from Seville: The Extension of the European Book Market into Mexico (1680
1689). Specialist Markets in the Early Modern Book World, edited by Richard Kirwan and Sophie Mullins.. Brill. p. 258-272. ISSN/ISBN: 9789004288102. Recuperado de http://www.brill.com/products/book/specialist-markets-early-modern-book-world  
T. Mañà. (2015). El sistema de biblioteques populars (1918-1939). Biblioteques: de l'Escola de Bibliotecàries al llibre electrònic. Fundació Lluís Carulla. p. 44-53. ISSN/ISBN: 978-84-7226-997-2.
Urbano, C. (2015). Biblioteques de recerca (1983-2014): tres dècades de cooperació i una de digitalització. Biblioteques: de l'Escola de Bibliotecàries al llibre electrònic / Ed. Lluís Anglada i de Ferrer. Fundació Lluís Carulla. p. 44-53. ISSN/ISBN: 978-84-7226-997-2.
Llibre
Agustí, Ll.; Llobet, J.; Pons, A. (2015). Biblioteques públiques: bibliografia bàsica. . Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. p. 5-29. Recuperado de http://scur.cat/G4XYM5  
Bonet, L.; Colomer, J.; Garrido, A.; Rodríguez, C. (2015). Estat de la qüestió, propostes i recomanacions per al foment del mecenatge i el patrocini cultural a Catalunya. Reptes i reflexions. . CoNCA Consell Nacional de la Cultura i les Arts. p. 1-164. Recuperado de http://www.conca.cat/media/asset_publics/resources/000/004/026/original/Informe_qualitativo_i_recomendaciones_mecenatge_CAT.pdf  
Bonet, L.; Négrier, E. (2015). Ulusal Kültürlerin sonu mu? Çeşitlilik sınavında kültür politikaları. . Bilgi Universitesi. p. 1-238. ISSN/ISBN: 978-605-399-372-8. Recuperado de http://www.bilgiyay.com/p/786/ulusal-kulturlerin-sonu-mu-cesitlilik-sinavinda-kultur-politikalari  
Somoza-Fernández, M. (2015). Búsqueda y recuperación de información en bases de datos de bibliografía científica. Ediciones Trea. ISSN/ISBN: 978-84-9704-876-7.
T. Mañà. (2015). Les biblioteques, un projecte d'èxit? Una mirada 100 anys després.. Generalitat de Catalunya. Biblioteques . Recuperado de http://biblioteques.gencat.cat/web/sites/biblioteques/.content/tematic/documents/biblioteques_projecte_exit.pdf  
Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Aguilar, C.; García, M.A.; Martín, C.; Burset, S.; González, v.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2015). Emprender en cav: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un mooc. Avances en Ciencias de la Educación y el Desarrollo, 2015. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 451-456. ISSN/ISBN: 978-84-608-7207. Recuperado de http://congresoeducacion.es/edu_web4/CAPITULOS_2015.pdf  
Article
Balagué, Núria; Düren, Petra; Saarti, Jarmo. (2015). Benchmarking the Knowledge Management Practices in Selected European Higher Education Libraries.. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. vol. 4, núm. 2, 331-341. Recuperado de http://www.qqml.net/papers/June_2015_Issue/429QQML_Journal_2015_BalagueDurenSaarti_331-341.pdf  
Bonet, L.; Sastre, E. (2015). Le financement participatif, une alternative à la politique culturelle?. Nectart. vol. 1 Semestre, núm. 2, 122-129. Recuperado de https://editions-attribut.com/product/nectart-2/  
Cervera-Farré, A.; Cervera-Biedma, E.; López-Pérez, C; Santos-Hermosa, G.;Vaquer-Suñer, C. (2015). Hacia el liaison librarian: transformación de servicios bibliotecarios para dar apoyo a la docencia en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).. El Profesional de la Información. vol. 24, núm. 2. DOI: 10.3145/epi.2015.mar.05  
Villanueva-Baselga, S. (2015). Prácticas colaborativas en el documental contemporáneo: propuesta de análisis y revisión del modo participativo en la Teoría del Documental. L'Atalante. Revista de estudios cinematográficos.
Villanueva-Baselga, S; Barranquero, A; Ramos-Martín, J. (2015). Los medios comunitarios, libres y ciudadanos en el Estado Español. Territorios, tecnologías y valores. Culture, Language, and Representation. vol. 16.
Altres
Ardanuy, Jordi. (2015). Grau d'Informació i Documentació. Documents utilitzats en la gestió i avaluació del Treball de fi de grau (Curs 2014-2015). . Universitat de Barcelona. Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/66410  
Somoza, M.; Rodríguez-Gairin, J.M.; Urbano, C.; Mota, J.F. (2015). MIAR: Information Matrix for the Analysis of Journals. 2015 [en línia].. Base de dades en línia d'accés obert. Recuperado de http://miar.ub.es/  
2014
Taula rodona
Calderón-Rehecho, Andoni; Prieto, David; Barrera, Carlos; Guallar, Javier. (2014). Calidad, ética y originalidad en los trabajos científicos: buenas prácticas para evaluadores.. CRECS 2014 - 4ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (Madrid, 8-9 mayo 2014). Madrid. ESP.
Perez-Montoro, M. (2014). Pago por publicar o fórmulas de patrocinio. ¿Son sistemas viables en ciencias sociales y humanas?. IV Conferencia sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. Madrid. ESP.
Pérez-Montoro, Mario. (2014). Comunicación interactiva y cibermedios. I Jornada Comunicación interactiva y cibermedios. Barcelona. ESP.
Sánchez, L.; Robert, C.; Wolfgang, W.; Johan, S.; Carlos, R.; Bart, V. (2014). Materialism and Communication: What`s Wrong with old Materialism?. ECREA 5th European Communication Conference. Communication for Enpowerment: Citizens, Markets, Innovations (http://ecrea2014.ulusofona.pt/). Lisboa. PRT.
Urbano, C. (2014). Taula rodona: La difusión de la investigación: las revistas científicas de la Facultat de Belles Arts (UB). Jornades sobre l'impacte de la recerca als àmbits de les Belles Arts: entre l'especificitat i la transversalitat. Barcelona. ESP.
Secretaria comitè científic/org
Gascón, J. (2014). Coordinador del comité científico Miembro del comité organizador. BOBCATSSS International Conference (2014, 29-31 de enero: Barcelona). Barcelona. ESP.
Informe
Anglada, Ll.; González, C.; Rico-Castro, P. (coord). Abadal, E. et al. (contribuciones). (2014). Recomendaciones para la implementación del artículo 37 Difusión en Acceso Abierto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. . Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) . núm. 4, 26.
  https://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/Implantacion_Art37_AccesoAbierto.pdf 
Ribera, M.; Ardanuy, J.; Cañivano, M.Á.; Centelles, M.; Fernández, M.; Gordovil, A.; Granados, D.; Oleart, O.; Pejò, X.; Pou, A.; Quintana, A.; Rodríguez-Gairín, J.M.; Salse, M.; Satorras, R.M.; Somoza, M.; Turull, M.; Vallès, À.; Splendiani, B.; Vall, A. (2014). Projecte campus multimodal: pilotatge del suport de veu en lectura: memòria final. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/48488  
Presidència de sessió
Bonet, L. (2014). Performing Arts Management. 23nd ENCATC Annual Conference 'The Ecology of Culture: Community Engagement, Co-creation and Cross Fertilization'. Lecce. ITA. http://www.encatc.org/media/940-ac_2015_report.pdf.
Bonet, L. (2014). Training at the urban cultural project level. 22nd ENCATC Annual Conference "New Challenges for Arts and Culture: Is it just about money?". Brno. CZE.
Presidència comitè científic/or
Comalat, M. (2014). Escola d'Estiu de la Biblioteca Pública: Biblioteques públiques i eines 2.0. Escola d'Estiu de la biblioteca pública [3a edició: juny 2014]. Barcelona. ESP.
Presentació comunicació
García, M. Á. (2014). Mecanismos de divulgación del conocimiento jurídico. Buenas prácticas de jueces que quieren ser comprendidos.. II Foro de Lingüística del Discurso. Bérgamo . ITA.
Abadal, E. (2014). What's the matter with Library and Information Science?. BOBCATSSS 2014. Barcelona. ESP.
Badell, I.; Rovira, C.; Térmens, M. (2014). Estudio de visibilidad 2013 de los museos de Cataluña. Ibersid 2014. Zaragoza. ESP. Ibersid. Vol. 8 (2014), p. 43-48.
Centelles, M.; Ribera, M.; Rodríguez, I. (2014). Potential accessibility of web-based mathematical information resources. 29th Annual International Technology and Persons with Disabilities Conference. San Diego, CA. USA.
Centelles, M.; Vázquez, C.; Ribera, M.; Claros, I. (2014). Asignación de metadatos de accesibilidad a vídeos docentes. CIUD 2014. Madrid. ESP.
Dehdarirad, T.; Villarroya, A.; Barrios, M. . (2014). Women in Science and Higher Education: a bibliometric study. 10th International Conference on Webometrics, Informetrics, and Scientometrics (WIS) and the 15th COLLNET Meeting 2014. Ilmenau. DEU.
García Asensio, M.A. (2014). Estrategias multimodales de reproducción del discurso ajeno en noticias televisadas. IV Congreso Internacional de la AE-IC 'Espacios de Comunicación / Komunikazio Eremuak'. Bilbao. ESP.
García Asensio, M.ª Á.; Polanco, Fernando; Yúfera, Irene. (2014). Mecanismos de textualización en ámbitos profesionales: del discurso escrito al discurso multimodal.. V Congreso Internacional de Español para Fines Específicos. Ámsterdam. NLD.
García, M. Á., Polanco, F. y Yúfera, I. (2014). Mecanismos multimodales para la enfatización y focalización de la información en la prensa digital del campo científico y jurídico. XXXII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada. Sevilla. ESP.
García-Asensio, M.A.; Polanco-Martínez, F.; Yúfera-Gómez, I. (2014). Artefactos multisemióticos y sincretismo multimodal en la prensa digital del campo científico y jurídico. 5º Congreso Internacional de Español para Fines Específicos. Ámsterdam. NLD.
Gascón García, Jesús. (2014). Publicar en tiempos convulsos: problemas bibliográficos en algunas ediciones de Francesc Martí i Viladamor durante la Guerra de Cataluña (1640-1652). I Congreso Internacional sobre Libro Medieval y Moderno. Zaragoza. ESP. 'Publicar en tiempos convulsos: problemas bibliográficos en algunas ediciones de Francesc Martí i Viladamor durante la Guerra de Cataluña (1640-1652)'. Titivillus. 1 (2015), p. 341-358.
Gómez, P.; Aguilar, C.; Villanueva, S.; Sánchez, L. (2014). Pluralismo político y contenidos informativos: estudio comparativo de la calidad democrática de las televisiones autonómicas en España. V Congreso Internacional del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Radiotelevisión autonómica, local y comunitaria. La comunicación de proximidad amenazada.. Bilbao. ESP.
Mañà, T.; Baró, M. (2014). Els llibres per a infants en el projecte noucentista. I Simposi Internacional sobre el Noucentisme . Barcelona. ESP.
Polanco-Martínez, F.; Yúfera-Gómez, I.; García-Asensio, M.A. (2014). Focalizing information in legal and scientific digital news: the typographic mechanisms on the screen as a semiotic resource. 25th European Systemic Functional Linguistics Conference/Workshop. París. FRA.
Ribera, M; Salse, M.; Splendiani, B; Centelles, M; Térmens, M; Rodríguez, I; Alcalà, M; Nanu, I; Satorras, R. M. (2014). Documentos multimodales: posibilidades y valoración. IV Jornadas Técnicas de ASANDIS 16-17 mayo 2014. Málaga. ESP. http://asandis.org/event/iv-jornadas-tecnicas-de-asandis/.
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; García, M.A.; Bosch, E.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; González, V.; Martín, C.; Berger, R. (2014). Aprendre a empendre en el sector audiovisual. El MOOC com a eina per millorar l'empleabilitat. VIII Congrés Internacional de Docència Universitaria i Innovació (CIDUI 2014). Models flexibles de formació: una resposta a les necessitats actuals. Tarragona. ESP.
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; García, M.Á.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; González, V.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R. (2014). Aprendre a emprendre en el sector audiovisual. El MOOC com a eina per millorar l'empleabilitat. CIDUI. Models flexibles de formació: una resposta a les necessitats actuals.. Barcelona. ESP. Tarragona.
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; García, M.A.; González, V.; Bosch, E.; Berger, R.; Martín, C.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2014). Aprendizaje profesionalizador en CAV: difundiendo el talento más allá de las aulas. II Congreso internacional de ciencias de la educación y del desarrollo. Granada. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2014). 'A la venta': los catálogos impresos de los libreros españoles (siglos XVI-XVIII). XIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna.. Sevilla. ESP. Juan José Iglesias Rodríguez, Rafael M. Pérez García, Manuel F. Fernández Chaves (eds.), Comercio y cultura en la Edad Moderna. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2015, pp. 2539-2554..
Salse, M.; Ribera, M.; Satorras, R.M.; Centelles, M. (2014). Projecte campus multimodal: pilotatge del suport de veu en la lectura. VIII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 2-4 juliol 2014. Tarragona. ESP. [en premsa].
Sánchez, L. (2014). 1st International Conference on Academic Communication Journals. 1st International Conference on Academic Communication Journals. Barcelona. ESP.
Splendiani, B.; Ribera, M.; Centelles, M. (2014). Are figures accessible in mathematics academic journals?. 29th Annual International Technology and Persons with Disabilities Conference. San Diego, CA. USA.
Urbano, C. (2014). Les lecteurs et le catalogue… font-ils la collection? Politiques documentaires et PDA. Journée d'études Poldoc, Quelles politiques documentaires en environnement hybride? ENSSIB, Villeurbanne, 13 Novembre 2014. Villeurbanne, France. FRA.
Urbano, C. (2014). Escuela de Innovación y Desarrollo Bibliotecario. Primer Encuentro de Redes de Bibliotecas de Barcelona y Cali (9-11 junio 2014). Una apuesta por la Biblioteca del Siglo XXI en Cali. Cali. COL.
Urbano, C.; Zhang, Y. (2014). Patron-Driven Acquisitions (PDA) of e-books: New life for the library catalog?. BOBCATSS 2014, Barcelona 29th-31st January 2014 (http://bobcatsss2014.hb.se/) . Barcelona. ESP. BOBCATSSS 2014 Proceedings (http://proceedings.bobcatsss2014.hb.se/).
Vallés, A.; Girona, V.; Nonell, R.; Parcerisa, A.; Ortín, J.; Abadal, E.; Busquets, M.; Turull, M. (2014). Actividades de evaluación continua: percepción de los estudiantes. Un estudio multidisciplinar. VIII Congreso internacional de Docència Universitaria e Innovación. Tarragona. ESP.
Villanueva Baselga, S. (2014). Spanish Civil War in the suture of Neorealist Greek Cinema: a study of Nikos Koundouros' Oi Paranomoi and To Potami. 5th European Communication Conference: Communication for Empowerment: Citizens, Markets, Innovations. Lisboa. PRT.
Villanueva-Baselga, S. (2014). Cuando enseñar cine es algo más que aprender su historia: desarrollo de un área común metadisciplinar en el grado de comunicación audiovisual. II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y el Desarrollo. Granada. ESP.
Villanueva-Baselga, S. (2014). Redefining participation in documentary making: from interpellation to citizen empowerment. Voice and matter: glocal conference on communication for development. Roskilde. DNK.
Villanueva-Baselga, S.; Aguilar-Paredes, C.; Sánchez, L. (2014). ¿Sólo vídeo o también cine? Revisión del modo participativo en la Teoría del Documental. IV Congreso de la Asociación Española de Investigación en Comunicación (AE-IC): Espacios de Comunicación. Bilbao. ESP.
Villanueva-Baselga, S.; Rodríquez-Lara, Z. (2014). Don't tell, don't exist: discursive restoration of patriarchal heteronormative masculinity after male sexual tortures. I International symposium of men and masculinities: identities, cultures, and societies. Izmir. TUR.
Villanueva-Baselga, S.; Sánchez-Gómez, L. (2014). La comunicación audiovisual también es ciencia: desarrollo de la dimensión científica en la competencia mediática en educación secundaria y superior. II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y el Desarrollo. Granada. ESP.
Pòster
Coll, O.; Vall Casas, A. (2014). Biblioterapia infantil: la literatura al servicio de la salud. XV Jornadas Nacionales en Información y Documentación en Ciencias de la Salud. Madrid: 22-23 de mayo de 2014. Organizadas por el Colegio Oficial de Médicos de Madrid y la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud.. Madrid. ESP.
Gustems, J.; Sánchez, L. (2014). Psicología Positiva y Bienestar: Virtudes y Fortalezas del Profesorado. I Congrés Internacional d'Educació Emocional. Barcelona. ESP.
Melero, R.; Rodríguez-Gairín, J.M. (2014). How open is your journal?. 12th EASE General Assembly and Conference. Split. HRV.
Pons, A.; Argudo, S. (2014). Tot allò que sempre has volgut saber sobre la Viquipèdia. L'aula Moodle: aprendre i ensenyar a la UB. Barcelona. ESP.
Térmens, M.; Locher, A.; Serra, J.; Andreu, J.; Elvira, M.; Ribera, M.; Centelles, M. (2014). Integraciòn de las técnicas de preservación digital en los estudios de infromación y documentación. XI Foro internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior (FECIES). Bilbao. ESP.
Vall Casas, A.; Boté, Clara. (2014). La prescripción web y el empoderamiento de los pacientes: una alianza entre profesionales de la salud y de la información. XV Jornadas Nacionales en Información y Documentación en Ciencias de la Salud. Madri: 22-23 de mayo de 2014. Organizadas por el Colegio Oficial de Médicos de Madrid y la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud.. Madrid. ESP.
Zhang, Y.; Downey, K.; Urbano, C.; Klingler, T. (2014). Implementing Patron-Driven Acquisition (PDA) for Ebook Acquisition that Fits Your Library. American Library Association Annual Conference (2014). Las Vegas. Chicago. USA. 'Implementing Patron-Driven Acquisition (PDA) for Ebook Acquisition that Fits Your Library.' En: 2014 American Library Association Annual Conference. Chicago: ALA, 2014. Disponible en línia: http://ala14.ala.org/n.
Ponència
Abadal, E. (2014). Le sfide delle biblioteche pubbliche in ambiente digitale. L'identità della biblioteca pubblica contemporanea . Torino. ITA.
Abadal, E.; Melero, R.; Rodrigues, R.; Navas, M. (2014). ¿Cómo son las revistas científicas españolas indexadas en WoS y Scopus?. CRECS 2014. Madrid. ESP. http://www.slideshare.net/ErnestAbadal1/cmo-son-las-revistas-cientficas-espaolas-en-wos-y-scopus.
Abadal, Ernest. (2014). Sostenibilidad de las publicaciones de antropología en acceso abierto. FAQs about open access: the politics of publishing in anthropology . Madrid. ESP.
Abadal, Ernest. (2014). Implicacions de l'accés obert en centres de documentació de medi ambient . 1es Jornades sobre Documentació ambiental a Catalunya (Barcelona, 29/10/2014). Barcelona. ESP.
Abadal, Ernest. (2014). Los investigadores y el acceso abierto a la ciencia . Jornada "Formant els joves investigadors en l'accés obert al coneixement" . Barcelona. ESP.
Abadal, Ernest. (2014). El impacto del acceso abierto en la ciencia . V Jornada Temas Actuales de Bibliotecología (Biblioteca Centro Médico Mar del Plata, 31/10/2014). Mar del Plata. ARG.
Baró, M. (2014). La biblioteca escolar... ¿tiene sentido hoy? Las bibliotecas escolares en el currículo por competencias. 5as Xornadas de bibliotecas escolares. Santiago de Compostela. ESP.
Bonet, L. (2014). Capacity building and Cultural Cooperation. A European and Mediterranean perspective. First Annual Valletta 2018 International Conference on Cultural Relations in Europe and the Mediterranean. Valletta. MLT. BONET, L. (2015), "Capacity building and cultural co-operation. A European and Mediterranean perspective: strategies of capacity building", Dialogue in the Med: Exploring Identity through Networks. Valletta: Fondation de Malte, Valletta 2018 Foundation, p.
Bonet, L. (2014). Heritage Value Paradoxes. Conference of the Italiana Presidency of the EU: Measuring impacts of cultural heritage valorisation. Tools for evidence based policies. Roma. ITA.
Borrego, A. (2014). Altmetrics: noves formes de mesurar l'impacte de la informació científica. Terceres Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC-2014). Barcelona. ESP. http://blogs.iec.cat/observatori/jgic/jgic-2014/.
García, M.Á. (2014). Taller de escritura jurídica. Escuela Judicial de España. Barcelona. ESP.
Guallar, Javier; Masip, Pere; Peralta, Miquel. (2014). Las audiencias activas en la nueva esfera pública: Perfiles, hábitos y motivaciones. VII Encuentro Internacional de Investigadores en Información y Comunicación 'La información como bien público'. Madrid. ESP.
Mañà, T. (2014). Les bibliotecàries de la Mancomunitat. XIV Jornadas de Historia del Trabajo. Barcelona, 21 i 22 maig. Barcelona. ESP.
Térmens, M. (2014). Preservação digital da Universidade de Barcelona. I Sinpred. Seminario Internacional de Preservação Digital (Brasilia, 7-9 maio de 2014). Brasilia. BRA.
Participació comitè científic/o
Guallar, Javier. (2014). CRECS 2014 - 4ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (Madrid, 8-9 mayo 2014). Madrid. ESP.
Rey Martin, Carina. (2014). IX Premio Nacional SEDIC a la calidad e innovación.
Sánchez, L. (2014). Reviewer for the Philosophy of Communication Section ECREA 2014 Lisboa Conference-5th European Communication Conference. ECREA 5th European Communication Conference. Communication for Enpowerment: Citizens, Markets, Innovations (http://ecrea2014.ulusofona.pt/). Lisboa. PRT.
miscellaneous
Díaz, José María; Pérez-Montoro, Mario y Salto, Francisco . (2014). Interdisciplinary Elucidation of Concepts, Metaphors, Theories and Problems Concerning Information. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2014). Interdisciplinary Elucidation of Concepts, Metaphors, Theories and Problems Concerning Information. Santa Elena (Ecuador): Universidad Estatal Península de Santa Elena. ISBN 978-9. UPSE. ISSN/ISBN: 978-9942-8548-3-4.
Material Docent
Alfonso, R.; Yúfera, I.; Batlle, J.; Brión, R.; Muñoz, S.; Mateo, M; Sánchez, N.; González, V.; García, M.Á.; Espitia, J.; Antúnez, A., Férriz, M.C.; Bayés, M. (2014). Lengua castellana para la enseñanza. Aspectos descriptivos y normativos. Textos Docents 394. Lengua castellana para la enseñanza. Aspectos descriptivos y normativos.. Textos Docents. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. núm. 394, 1-129. ISSN/ISBN: 978-84-475-3862-1.
Centelles, M. (2014). Artículo 2.32 Bases de datos NoSQL: MongoDB . Máster en Documentación Digital. Recuperado de http://documentaciondigital.org/  
Marquès Emo, Anna; Belis, Ricard, 1964-; Díez Bueso, Laura; García Asensio, Ma. Ángeles (María Ángeles); Íscar, Ricardo; Llinares, Francesc; Pairó, Sílvia; Rovira, Josep (Rovira Cuadrench); Vilaseca Corderroure, Jaume Elies; Manresa, Laia. (2014). Dossier de presentació d'un projecte audiovisual. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/58263  
Article de revista
Abadal, E. (2014). "El acceso abierto en Humanidades". Janus. Estudios sobre el Siglo de Oro. vol. Anexo 2, núm. 2014, p. 17-32. ISSN/ISBN: 2254-7290. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/102225  
  https://www.janusdigital.es/anexos/contribucion.htm?id=43 
Abadal, E.; Guallar, J.; Codina, L. (2014). "Sistemi di documentazione della stampa periodica: quali sono e come valutarli?". AIB studi. Rivista di biblioteconomia e scienze dell'informazione. vol. 54, núm. 1, p. 75-86. ISSN/ISBN: 2280-9112. DOI: 10.2426/aibstudi-9486  
Abadal, E.; Navas-Fernández, M. (2014). "Les revistes científiques a Catalunya (2012-2013)". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 2014, núm. 3, p. 111-119. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/95843  
  http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/282947 
Agustí, L.; Comalat, M. (2014). "Anuari OBLL: selecció d'accions i publicacions més rellevants a Catalunya (2012-2013)". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 3, p. 233-242. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/291592  
Anton, L.; Guallar, J. (2014). "Análisis de los archivos audiovisuales en internet de las televisiones autonómicas españolas". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 37, núm. 1. ISSN/ISBN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2014.1.1044  
Ardanuy, J. (2014). "La publicación de artículos en las áreas de ciencias sociales y humanidades analizada a partir de los sistemas de información sobre investigación: el caso de las Universidades de Barcelona y Girona". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 37, núm. 1. ISSN/ISBN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2014.1.1074  
Ardanuy, J. (2014). "Anàlisi dels Estudis bibliomètrics a Catalunya". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 32. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/113325  
Ardanuy, J. (2014). "Un article de 1902 d'un diari de Tortosa". L'Upir. núm. 41, p. 170-171. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Pdf/upir41_3p.pdf  
Ardanuy, J. (2014). "Ressenya i comentaris a l'article «Gregoricka et al. Apotropaic Practices and the Undead: A Biogeochemical Assessment of Deviant Burials in Post-Medieval Poland. PLoS ONE, 2014, 9(11), e113564»". L'Upir. núm. 42, p. 174-184. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Pdf/upir42_1p.pdf  
Ardanuy, J. (2014). "Vampirs al Viaggio in Dalmazia d'Alberto Fortis". L'Upir. núm. 40, p. 138-143. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Pdf/upir40_1p.pdf  
Ardanuy, J. . (2014). "Un article sobre màgia i vampirs de Mary Edith Durham de l'any 1923". L'Upir. núm. 41, p. 158-167. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Pdf/upir41_1p.pdf  
Ardanuy, J. (2014). "Notícia bibliogràfica sobre In Search of Dracula". L'Upir. núm. 39, p. 122128. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/119336  
Baró, M. (2014). "Biblioteques públiques i escoles: una relació complexa, també a França ". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/node/493  
Baró, M.; Raga, P. (2014). "Les biblioteques escolars a Catalunya. 2012-2013". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 3, p. 120-132. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/96979  
Batlle, J.; Blat, J.; Abadal, E. (2014). "Benchmarking Municipal E-Government Services: A Bottom-Up Methodology and Pilot Results". International Journal of Electronic Government Research. vol. 10, núm. 4, p. 56-74. ISSN/ISBN: 1548-3886. DOI: 10.4018/ijegr.2014100103  
Bonet, L. (2014). "La formación en gestión cultural: una mirada internacional comparada". Administración, Cultura, Creatividad. núm. 1. ISSN/ISBN: 2362-5023. Recuperado de http://www.revistaacc.econ.uba.ar/portada.php?n=Y6M  
Borrego, A. (2014). "Altmétricas para la evaluación de la investigación y el análisis de necesidades de información". El Profesional de la Información. vol. 23, núm. 4, p. 352-357. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2014.jul.02  
Bruzzo, M.; Llueca, C. (2014). "La Filmoteca de Catalunya: conservació i difusió de la cultura cinematogràfica ". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 33 (Des 2014). ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://bid.ub.edu/33/bruzzo1.htm  
Codina, Ll.; Pedraza, R.; Díaz-Noci, J. ; Rodríguez-Martínez, R.; Pérez-Montoro, M.; Cavaller-Reyes,V. (2014). "Articulated System to Analyse Digital Media (ASADM): a proposal about what and how to study online newspapers". Hipertext.net. ISSN/ISBN: 1695-5498. DOI: 10.2436/20.8050.01.14  
Codina, Lluís; Cortiñas, Sergi; Monistrol, Ricard; and Pérez-Montoro, Mario. (2014). "Web of Science versus Scopus para estudios en Comunicación: Propuesta de sistema de análisis y resultados". Textual & Visual Media. núm. 7, p. 137-162. ISSN/ISBN: 1889-2515.
De-Mon-Martín, Adrián; Guallar, Javier. (2014). "Análisis de las videotecas de las principales televisiones en España". Cuadernos de Documentación Multimedia . vol. 25, p. 69-89. ISSN/ISBN: 1575-9725. DOI: 10.5209/rev_CDMU.2014.v25.47472  
Dehdarirad, T.; Villarroya, A.; Barrios, M. (2014). "Research trends in gender differences in higher education and science: A co-word analysis". Scientometrics. vol. 101, p. 273-290. ISSN/ISBN: 0138-9130. DOI: 10.1007/s11192-014-1327-2  
Downey, K.; Zhang, Y.; Urbano, C.; Klingler, T. (2014). "A comparative study of print book and DDA ebook acquisition and use". Technical Services Quarterly. vol. 31, núm. 2, p. 139-160. ISSN/ISBN: 0731-7131. DOI: 10.1080/07317131.2014.875379  
Downey, K.; Zhang, Y.; Urbano, C.; Klingler, T. (2014). "KSUL: An Evaluation of Patron-Driven Acquisitions for Ebooks". Computers in Libraries. vol. 34, núm. 1, p. 10-12-30-31. ISSN/ISBN: 1041-7915. Recuperado de http://search.proquest.com/docview/1496060414?accountid=15293  
Franch, Pere; Guallar, Javier. (2014). "Diaris i revistes: panoràmica editorial i d'audiències a Catalunya (2012-2013)". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 3, p. 35-45. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/107623  
Giménez-Rayo, Mabel; Guallar, Javier. (2014). "Centros de documentación en televisión y productos documentales". El Profesional de la Información. vol. 23, núm. 1, p. 13-25. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2014.ene.02  
Guallar, Javier. (2014). "Content curation en periodismo (y en documentación periodística)". Hipertext.net. núm. 12. ISSN/ISBN: 1695-5498. DOI: 10.2436/20.8050.01.15  
Guallar, Javier ; Orduña-Malea, Enrique; Olea, Isabel. (2014). "Octava edición del Anuario ThinkEPI". Anuario ThinkEPI. vol. 8, p. 9-14. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/126465  
Guallar, Javier; Leiva-Aguilera, Javier. (2014). "Perfiles profesionales de community manager y content curator: convergencias y divergencias". Anuario ThinkEPI. vol. 8, p. 73-80. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/125853  
Llueca, C. (2014). "Reseña del libro 'Preservación digital'". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 37, núm. 1. ISSN/ISBN: 0210-0614. Recuperado de http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/viewArticle/842/1089  
Llueca, C. (2014). "Preservación, fiabilidad y acceso continuado a las revistas digitales". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/preservacion-fiabilidad-y-acceso-continuado-las-revistas-digitales  
Mañà, T. (2014). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 651, p. 69-74. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. (2014). "Eugeni d'Ors i la Construcció del Projecte Bibliotecari de la Mancomunitat de Catalunya". Catalan Review. International Journal of Catalan Culture. vol. 28, p. 39-55. ISSN/ISBN: 0213-5949. DOI: 10.3828/catr.28.1.39  
Mañà, T. (2014). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 655-656, p. 85-95. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T.; Baró, M. (2014). "L'aportació de Teresa Rovira a la LIJ catalana". Revista de Catalunya. núm. 2014/2, p. 114-120. ISSN/ISBN: 0213-5876.
Melero, Remedios; Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel; Abad, Francisca; Abadal, Ernest. (2014). "Journal author rights and self-archiving: the case of Spanish journals". Learned Publishing. vol. 27, núm. 2, p. 107-120. ISSN/ISBN: 0953-1513. DOI: 10.1087/20140205  
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1087/20140205 
Nulart, J.; Pérez-Montoro, M.; Whitelan, M. (2014). "How We Draw Texts: a Review of Approaches to Text Visualization and Exploration". El Profesional de la Información. vol. 23, núm. 3, p. 221-235. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2014.may.02  
Pérez-Montoro, M. (2014). "Políticas universitarias de difusión de la información a través de la propia web institucional". El Profesional de la Información. vol. 23, núm. 2, p. 190-194. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2014.mar.12  
Pérez-Montoro, Mario. (2014). "La visualización en la recuperación de información: estándares, tendencias y limitaciones". Anuario ThinkEPI. vol. 8, p. 301-306. ISSN/ISBN: 1886-6344.
Pons, A. (2014). "L'avaluació de les editorials d'humanitats i ciències socials". Blok de BiD. núm. 30/09/2014. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/98624  
Rodrigues, R.; Abadal, E. (2014). "Scientific journals in Brazil and Spain: Alternative publishing models". Journal of The American Society for Information Science and Technology. vol. 65, núm. 10, p. 2145-2151. ISSN/ISBN: 1532-2882. DOI: 10.1002/asi.23115  
  http://hdl.handle.net/2445/58637 
Rodrigues, R.; Abadal, E. (2014). "Ibero-American journals in Scopus and Web of Science". Learned Publishing. núm. 27, p. 56-62. ISSN/ISBN: 0953-1513. DOI: 10.1087/20140109  
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1087/20140109 
Rodríguez-Gairín, J.M.; Somoza-Fernández, M. (2014). "Web services to link interlibrary software with OCLC WorldShare". Library Hi Tech. vol. 32, núm. 3, p. 483-494. ISSN/ISBN: 0737-8831. DOI: 10.1108/LHT-12-2013-0158  
Romeo, M.; Yepes, M.; Aguilar, C.; García-Asensio, M.Á.; Bosch, E.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; González, V.; Martín, C.; Berger, R. (2014). "Aprendre a emprendre en el sector audiovisual. El Mooc com a eina per millorar l'empleabilitat". Revista del CIDUI. núm. 2, p. 1-11. ISSN/ISBN: 2385-6203. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/60144  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; García, M.A.; González, V.; Bosch, E.; Calderón, D.; Berger, R.; Martín, C. (2014). "Aprendizaje profesionalizado en CAV: Difundiendo el talento más allá de las aulas". . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55671  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.Á.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2014). "Directrices académico-docentes en el grado de CAV: Un estudio exploratorio multifuente". REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació. vol. 7, núm. 1, p. 76-92. ISSN/ISBN: 1886-1946. DOI: 10.1344/reire2014.7.1715  
Rubio, Albert; Guallar, Javier. (2014). "Funcions del documentalista en un mitjà de comunicació audiovisual digital. Estudi de cas: RelTV". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 33. ISSN/ISBN: 1575-5886. DOI: 10.1344/BiD2014.33.18  
Saloni, G.; Rey, C.; Rodríguez-Parada, C. (2014). "Biblioteca pública i treball social: el treball interdisciplinari al servei d'una generació ". Revista de Trabajo Social. núm. 201, p. 125-132. ISSN/ISBN: 0212-7210.
Salse, M; Ribera, M; Satorras, R.M.; Centelles, M. (2014). "Projecte Campus Multimodal. Pilotatge del suport de veu en la lectura". Revista del CIDUI. vol. 2014, núm. 2, p. 1-11. ISSN/ISBN: 2385-6203. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/69032  
Satorras, R.M.; Salse, M.; Ribera M.; Centelles, M.; Gordovil, A.; Splendiani, B. (2014). "Apoyo de voz en la lectura en el ámbito de la educación superior: informe del proyecto 'Campus multimodal' en la Universitat de Barcelona". Edutec. núm. 49. ISSN/ISBN: 1135-9250. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/58169  
Serrano, R., Melero, R., Abadal, E. (2014). "Indicadores para la evaluación de repositorios institucionales de acceso abierto". Anales de Documentación. vol. 17, núm. 2. ISSN/ISBN: 1575-2437. Recuperado de http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/analesdoc.17.2.190821  
  https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/analesdoc.17.2.190821 
Splendiani, B.; Ribera, M.; Garcia, R.; Termens, M. (2014). "Do Physicians Make Their Articles Readable for Their Blind or Low-Vision Patients? An Analysis of Current Image Processing Practices in Biomedical Journals from the Point of View of Accessibility". Journal of Digital Imaging. vol. 27, núm. 4, p. 419-442. ISSN/ISBN: 0897-1889. DOI: 10.1007/s10278-014-9674-3  
  https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC4090408&blobtype=pdf 
Sulé, A.; Gascón, J.; Dorado, E. (2014). "Schema.org: introducción a un vocabulario para la catalogación del web". El Profesional de la Información. vol. 23 (2014), núm. 3 (mayo-junio). ISSN/ISBN: 1386-6710.
Urbano, C. (2014). "Políticas de información, bibliotecas universitarias y desarrollo: reflexiones desde la cooperación universitaria". El Profesional de la Información. vol. 23, núm. 2, p. 173-182. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2014.mar.10  
Urbano, C. (2014). "La biblioteca universitaria en países en desarrollo: el valor ya no se supone". Blok de BiD. núm. 26/03/2014. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/la-biblioteca-universitaria-en-paises-en-desarrollo-el-valor-ya-no-se-supone  
Vall, A. (2014). "Aurora Díaz Plaja: un silenci massa llarg". Faristol. núm. 80, p. 15-17. ISSN/ISBN: 0213-2427. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/62726  
Villarroya, A. (2014). "Basics on active arts participation policies". Angles, encatcscholar. núm. 3. Recuperado de http://site.transit.es/encatcscholar/?p=710  
Edició-coordinació de número mo
Guallar, J. (2014). Coordinació n. 33 (desembre 2014) dedicat als continguts audiovisuals. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 33. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://bid.ub.edu/33  
Document científic-tècnic
Baró, M.; Urbano, C. (2014). Guia de recursos electrònics per a estudiants de secundària i batxillerat. . 53.
Villarroya, A. (2014). Estudis i recerca sobre edició i hàbits lectors a Catalunya (2012-2013). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2012-2013. vol. 3, 58-70. ISSN/ISBN: ISSN: 2014-00. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/282150/370605  
Villarroya, A.; Ateca-Amestoy, V. (2014). SPAIN in Council of Europe/ERICarts (eds) "Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe", 15th edition.. . 1-102. ISSN/ISBN: 2222-7334. Recuperado de http://www.culturalpolicies.net/  
Conferència invitada
Abadal, Ernest. (2014). El acceso abierto en Humanidades y Ciencias Sociales. BIBHUMA: 100 años comprometidos con el acceso a la información (Universidad Nacional de La Plata, 4/11/2014).
Guallar, J. (2014). Curación de contenidos en la biblioteca escolar. V Xornadas de Bibliotecas Escolares de Galicia. Santiago de Compostela. ESP.
Guallar, J. (2014). Curación de contenidos en la era de la infoxicación. Propuestas para bibliotecas. VII Jornada de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes. Madrid. ESP.
Pérez-Montoro, Mario. (2014). Información interactiva: el caso del The Boston Globe. I Jornada Comunicación interactiva y cibermedios. Barcelona. ESP.
Pérez-Montoro, Mario. (2014). Visualización interactiva en cibermedios: elementos para un sistema de análisis. Iª Jornadas internacionales de arte y nuevas formas de participación ciudadana. Valencia. ESP.
Pérez-Montoro, Mario. (2014). Visualización de datos abiertos. 1st International Workshop on Open Research Data. Valencia. ESP.
Pérez-Montoro, Mario. (2014). Arquitectura de la información. Jornada tecnològica sobre calidad web. Milagro. ECU.
Urbano, C. (2014). Los servicios en línea: Internet en la biblioteca y la biblioteca en Internet. Primer Encuentro de Redes de Bibliotecas de Barcelona y Cali (9-11 junio 2014). Una apuesta por la Biblioteca del Siglo XXI en Cali. Cali. COL.
Urbano, C. (2014).

Descobrir llibres-e en el catàleg: un repte per al model d'adquisicions PDA. Seminario Elsevier Library Connect: 'La Biblioteca, oberta a desafiar l'estatus quo, accés a noves solucions electròniques' , 2 abril 2014. Barcelona. ESP.

Comunicació a congrés
Centelles, M.; Ribera, M.; Rodriguez, I. (2014). Potential Accessibility of Web-based mathematical information resources. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54813  
DEHDARIRAD, T.; VILLARROYA, A.; BARRIOS, M. (2014). Women in Science and Higher Education: a bibliometric study. Proceedings of the 10th International Conference on Webometrics, Informetrics, and Scientometrics (WIS) and the 15th COLLNET Meeting 2014.
Gustems, J.; Sánchez, L. (2014). Psicología positiva y bienestar: virtudes y fortalezas del profesorado. I Congreso Internacional de Educación Emocional y X Jornadas deEducación Emocional; Psicología positiva y bienestar. Universitat de Barcelona. p. 649-649. ISSN/ISBN: 978-84-697-1225-2. Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/58636/1/89_103.pdf  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; Garcia, M. A.; Bosch, E.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; González, V.; Martín, C.; Berger, R. (2014). Aprendre a emprendre en el sector audiovisual. El MOOC com a eina per millorar l'empleabilitat. Actas VIII Congreso internacional de docencia universitaria e innovación (CIDUI 2014). Dipòsit digital UB. Innovadoc. p. 1-14. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/60144  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; García, Mª.; González, V.; Bosch, E.; Berger, R.; Martín, C.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2014). Aprendizaje profesionalizado en CAV: difundiendo el talento más alla de las aulas.. Libro de Actas del II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 562-562. ISSN/ISBN: 978-84-617-0156-8. Recuperado de http://www.ugr.es/~aepc/IIEDUCACION/LIBROACTASIICONGRESO.pdf  
Splendiani, B.; Ribera, M.; Centelles, M. (2014). Are figures accessible in mathematics academic journals?. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54814  
Capítol de llibre
Abadal, E. (2014). Preparación de tutoriales para enseñar a utilizar programas informáticos de gestión documental. Grupo Trans.edu, Artur Parceisa (coord.). Experiencias de evaluación continuada en la universidad. Octaedro / ICE-UB. p. 89-94. ISSN/ISBN: 84-9921-675-1.
Bonet, L. (2014). Estrategias gubernamentales para el desarrollo de las industrias creativas. Economía creativa. Ponencias, casos, debates. Universidad de Buenos Aires. p. 39-50. ISSN/ISBN: 978-950-29-1507-4. Recuperado de http://home.econ.uba.ar/economicas/sites/default/files/u38/Libro%20Economia%20Creativa_Observatorio%20Cultural%20FCE-UBA_%20interior.pdf  
García, M.Á. (2014). Ortografía: lo que el corrector automático de textos no sabe corregir. Montolío, E. (dir.) Manual de escritura académica y profesional. Ariel Letras. vol. I, p. 47-70. ISSN/ISBN: 978-84-344-1866-0.
García, M.Á.; Montolío, E. . (2014). Cuestiones de léxico. Montolío, E. (dir.) Manual de escritura académica y profesional. Editorial Ariel. vol. I, p. 175-220. ISSN/ISBN: 978-84-344-1866-0.
Guallar, Javier; Leiva-Aguilera, Javier. (2014). Curación de contenidos para la marca personal. Santamaria-Cabañas EV, GICS. (2014). Blog GICS y Jornada: "10 anys de Gestió de la Informació en Ciències de la Salut (GICS)". Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya (COBDC).. Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya (COBDC).. p. 73-76. Recuperado de http://COBDC  
Mañà, T. (2014). Biblioteques de la Mancomunitat. Patrimoni monumental de Catalunya: v. 2. Del Renaixement al segle XX, dirigit per Francesc Fontbona. Enciclopèdia Catalana . vol. 2, núm. 233, p. 230. ISSN/ISBN: 978-84-412-1959-5.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M.; Golkhosravi, M. (2014). Fred Dretske. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2014). Interdisciplinary Elucidation of Concepts, Metaphors, Theories and Problems Concerning Information. Santa Elena (Ecuador): Universidad Estatal Península de Santa Elena. ISBN 978-9. UPSE. ISSN/ISBN: 978-9942-8548-3-4.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario; Díaz Nafría, José María; Gejman, Roberto; Golkhosravi, Mehrad. (2014). Knowledge. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2014). Interdisciplinary Elucidation of Concepts, Metaphors, Theories and Problems Concerning Information. Santa Elena (Ecuador): Universidad Estatal Península de Santa Elena. ISBN 978-9. UPSE. ISSN/ISBN: 978-9942-8548-3-4.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario; Díaz Nafría, José María; Golkhosravi, Mehrad. (2014). Data. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2014). Interdisciplinary Elucidation of Concepts, Metaphors, Theories and Problems Concerning Information. Santa Elena (Ecuador): Universidad Estatal Península de Santa Elena. ISBN 978-9. UPSE. ISSN/ISBN: 978-9942-8548-3-4.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario; Golkhosravi, Mehrad. (2014). Information Architecture. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2014). Interdisciplinary Elucidation of Concepts, Metaphors, Theories and Problems Concerning Information. Santa Elena (Ecuador): Universidad Estatal Península de Santa Elena. ISBN 978-9. UPSE. ISSN/ISBN: 978-9942-8548-3-4.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario; Golkhosravi, Mehrad. (2014). Information Mangement. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2014). Interdisciplinary Elucidation of Concepts, Metaphors, Theories and Problems Concerning Information. Santa Elena (Ecuador): Universidad Estatal Península de Santa Elena. ISBN 978-9. UPSE.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario; Golkhosravi, Mehrad. (2014). Knowledge Mangement. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2014). Interdisciplinary Elucidation of Concepts, Metaphors, Theories and Problems Concerning Information. Santa Elena (Ecuador): Universidad Estatal Península de Santa Elena. ISBN 978-9. UPSE. ISSN/ISBN: 978-9942-8548-3-4.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario; Golkhosravi, Mehrad. (2014). Information Visualization. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2014). Interdisciplinary Elucidation of Concepts, Metaphors, Theories and Problems Concerning Information. Santa Elena (Ecuador): Universidad Estatal Península de Santa Elena. ISBN 978-9. UPSE. ISSN/ISBN: 978-9942-8548-3-4.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario; Golkhosravi, Mehrad. (2014). Usability. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2014). Interdisciplinary Elucidation of Concepts, Metaphors, Theories and Problems Concerning Information. Santa Elena (Ecuador): Universidad Estatal Península de Santa Elena. ISBN 978-9. UPSE. ISSN/ISBN: 978-9942-8548-3-4.
Polanco, F.; García, M.Á.; Yúfera, I.; Montolio, E. (2014). Scientific and Legal Contents in Digital Press: Contrastive Analysis of Popularisation Strategies of Specialized Information. Alsop, S. y Gardner, S. (eds.): Language in a digital age: Be not afraid of digitaly. Proceedings from the 24th European Systemic Functional Linguistics Conference and Workshop: 1st to 3rd July 2013, Coventry University, UK.. Department of English and Languages (DEL), Coventry University.. p. 125-128. ISSN/ISBN: 978 18460007 13. Recuperado de http://curve.coventry.ac.uk/open/items/7b5b94aa-6984-48ad-b29a-9a8e9483fa2d/1/  
Rodriguez, Blanca; Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario; Golkhosravi, Mehrad. (2014). Document. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2014). Interdisciplinary Elucidation of Concepts, Metaphors, Theories and Problems Concerning Information. Santa Elena (Ecuador): Universidad Estatal Península de Santa Elena. ISBN 978-9. UPSE. ISSN/ISBN: 978-9942-8548-3-4.
Llibre
Abadal, E. (2014). Open access: l'accesso aperto a la letteratura scientifica. . Ledizioni. p. 123. ISSN/ISBN: 8867051724. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/53329  
  http://hdl.handle.net/2445/53329 
Cosials, À; Guinó, M.; Veciana, P. (2014). Feu LECXIT! : 10 respostes per crear un Punt LECXIT. . Fundació Jaume Bofill. p. 21. Recuperado de http://www.fbofill.cat/sites/default/files/FES_LECXIT_guia.pdf  
Guallar, Javier (director); Orduña, Enrique (coordinación). (2014). Anuario ThinkEPI 2014. Análisis de tendencias en información y documentación. Editorial UOC. p. 1-272. ISSN/ISBN: 9788490640555. Recuperado de http://www.editorialuoc.cat/anuario-think-epi-2014  
Leiva-Aguilera, Javier; Guallar, Javier. (2014). Las 4S's de la Content Curation: Estudio de caso (I). Las 4S's de la Content Curation: Estudio de caso (I). ISSN/ISBN: 978-84-617-0. Recuperado de https://www.amazon.es/Las-4Ss-Content-Curation-Estudio-ebook/dp/B00KY0YZAW/  
Térmens, M. (2014). Preservación digital. . Editorial UOC. ISSN/ISBN: 978-84-9064-082-1.
Article
Balagué, Núria; Düren, Petra; Juntunen, Arja; Saarti, Jarmo. (2014). Quality audits as a tool for quality improvement in selected European higher education libraries.. Journal of Academic Librarianship. vol. 40, núm. 5, 529-533. DOI: 10.1016/j.acalib.2014.01.002.  
Balagué, Núria; Fitó, Neus. (2014). Actualització profesional a l'entorn universitari: la Formació al Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 32. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/BiD/article/view/279632  
Balagué, Núria; Gómez Escofet, Joan. (2014). Les biblioteques universitàries a Catalunya (2012 ‐ 2013).. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 3, 213-232. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/285718  
Gascón García, Jesús. (2014). Història del document, l'edició i les arts gràfiques i del llibre a Catalunya (2012-2013). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 3, 153-195. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/284036  
Rueda Ramírez, P. (2014). El Catálogo de venta de libros de Manuel Espinosa de los Monteros (Cádiz, 1760). Hispania. Revista Española de Historia. vol. 74, núm. 246. DOI: 10.3989/hispania.2014.004  
Rueda Ramírez, P. (2014). La vida editorial del Libro de la verdad de Pedro de Medina: de la edición prínceps de 1555 a la de Perpiñán de 1626.. Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. vol. 54, 299-329.
Rueda Ramírez, P. (2014). Impresos efímeros en la vida cotidiana: carteles, calendarios, coplas y relaciones.. Andalucía en la Historia. vol. 44, 36-38.
Rueda, P. (2014). Presentación del dossier: Circulación y venta de libros en el mundo americano en la Edad Moderna: de los circuitos atlánticos a los mercados locales. Anuario de Estudios Americanos. vol. 71, núm. 2, 415-421. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/61023  
Rueda, P. (2014). Las redes comerciales del libro en la colonia: «peruleros» y libreros en la Carrera de Indias (1590-1620). Anuario de Estudios Americanos. vol. 71, núm. 2, 447-478. DOI: 10.3989/aeamer.2014.2.03  
Santos-Hermosa, G. (2014). Oriole, in the search for evidence of OER in teaching. Experiences in the use, te-use and the sharing and influence of repositories. Qualitative Research In Education. vol. 3, núm. 2, 232-268. DOI: 10.4471/qre.2014.46  
Altres
Somoza, M.; Rodríguez-Gairin, J.M.; Urbano, C. . (2014). MIAR: Information Matrix for the Analysis of Journals. Base de dades en línia d'accés obert. Recuperado de http://miar.ub.es/  
2013
Taula rodona
Ardanuy, J. (2013). Presentació de línies i projectes de recerca. Jornada Línies de recerca en Informació i Comunicació. Barcelona. ESP.
Centelles Velilla, M. (2013). La documentació jurídica a Catalunya avui: Debat i conclusions. VII Jornada de Biblioteques Judicials (Barcelona : 16 abril 2013 : 7a).
Guallar, Javier; Astrain, Mikel; Azurmendi, Ana; Cabero-Almenara, Julio; Ferrer Albelda, Eduardo; Pérez-Montoro, Mario; Tejada Artigas, Carlos M. (2013). Gestión y financiación de revistas. CRECS 2013 - 3ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (Sevilla, 9 mayo 2013). Sevilla. ESP.
Perez-Montoro, M. (2013). Gestión y financiación de revistas. III Conferencia sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. Sevilla. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2013). Algunes experiències de semipresencialitat a la Universitat de Barcelona. Jornada de debat sobre la semipresencialitat a la Facultat de Dret. Sisena Jornada sobre "Millora de la Qualitat Docent a la Facultat de Dret".. Barcelona. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2013). Taula rodona. Jornada Línies de recerca en Informació i Comunicació. Barcelona. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2013). Participación en la mesa redonda de la "Jornada Línies de recerca en Informació i Comunicació". Jornada Línies de recerca en Informació i Comunicació. Barcelona. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2013). Los libros en el Pacífico y el Atlántico: viajes de ida y retorno en el mundo moderno. VI Congreso Internacional de la Lengua Española. . Panamá. PAN.
Vall, A. (2013). Aurora Díaz Plaja & Joana Raspall: dues dames, dues exposicions. Jornada de Treball Dues dames de la literatura infantil: Aurora Díaz Plaja i Joana Raspall. Barcelona. ESP.
Sense especificar
Rodríguez-Gairín, J.M.; Somoza-Fernández, M.; Urbano, C. (2013). Recogida del III Premio Álvaro Pérez-Ugena a la Comunicación de la Ciencia al proyecto MIAR. 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación. Segovia. ESP.
Revisió
Rueda Ramírez, P. (2013). ¿Gómez Álvarez, Cristina: Navegar con libros. El comercio de libros entre España y Nueva España. Una visión cultural de la Independencia (1750-1820) (2011)¿. Anuario de Estudios Americanos, v. 70, n. 1 (2013), p. 355-359. . Anuario de Estudios Americanos. vol. 70, núm. 1, 355-359. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55492  
Rueda-Ramírez, P. (2013). 'Rosa M. Gregori Roig, La impressora Jerònima Galés i Mey (València, segle XVI), València, Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, 2012'. Arxiu de Textos Catalans Antics. vol. 30, 659-661.
Informe
Ribera, M.; Ardanuy Baró, J.; Cañivano Salvador, M. A.; Centelles Velilla, M.; Fernández Crespo, M.; Gordovil Merino, A.; Granados Montells, D.; Oleart i Piquet, O.; Pejò Orellana, X.; Pou Pujolras, A.; Quintana Garrido, A.; Rodríguez-Gairín, J. M.; Salse. (2013). Projecte campus multimodal: pilotatge del suport de veu en lectura. Memòria final. . núm. 131, 3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/48488  
Ribera, M.; García González, R.; Sendín Veloso, M.; Salse, M.; Pascual A., Afra; Gil Lloret, V.M.; Granollers i Saltiveri, T. . (2013). Guía de subtitulación. . Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/45373  
Ribera, Mireia; Ardanuy, Jordi; Cañivano Salvador, Miquel Ángel; Centelles Velilla, Miquel; Fernández Crespo, Mònica; Gordovil Merino, Amàlia; Granados Montells, Daniel; Oleart Piquet, Oriol; Pejò Orellana, Xavier Pou Pujolras, Agustí; Quintana Garrido, A. (2013). Projecte campus multimodal: pilotatge del suport de veu en lectura. Memòria final. . Recuperado de http://MemoriaPMIDMultimodal.pdf  
Presidència comitè científic/or
Abadal, E. (2013). Tendències i models en l'edició de revistes científiques. Barcelona. ESP.
Comalat, M. (2013). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública: Biblioteques públiques i eines 2.0. Escola d'Hivern de la biblioteca pública [9a edició: octubre 2013]. Barcelona. ESP.
Presentació comunicació
Ardanuy, J. (2013). La colaboración científica en documentación vista desde el Web of Science o desde un CRIS (Current Research Information System). La col·laboració científica: una aproximació multidisciplinària.. València. ESP. Gregorio González Alcaide et al. (Coord). La colaboración científica: una aproximación multidisciplinar. València: nau Llibres, 2013, p. 223-236..
Barrios, M.; Villarroya, A.; Ollé, C.; Ortega, L. . (2013). Gender Inequality in Scientific Production. 14th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference. ISSI 2013.. Vienna. AUT. Actes de les "14th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (ISSI 2013 Conference)".
Bonet, L.; Schargorodscky, H. (2013). Theatres' territorial development strategies and stakeholder relationships An applied analysis to public theatres with centrality functions in Spain and Latin America . XII International Conference on Arts & Cultural Management. AIMAC 2013. Bogota. COL.
Burset, S.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; González, V.; Garcia, M. A.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). Diseño y evaluación del proceso docente a partir de una metodología multifuente: percepciones de estudiantes, profesores, profesionales y egresados en el grado de comunicación audiovisual. II Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. Madrid. ESP. http://www.dmami.upm.es/dmami/documentos/liti/ACTAS_CINAIC_2013.pdf (pàgines 504-508).
Burset, S.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.;García, Mª A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R; Aguilar, C. (2013). Análisis prospectivo para una docencia por competencias: pofesores, profesionales y egresados en el grado de comunicación audiovisual. III Congreso Internacional de Docencia Universitaria (III CIDU 2013). Vigo. ESP.
Centelles Velilla, M.; Ribera Turró, M.; Salse Rovira . (2013). IEEE LOM is not an option. Lessons to learn. 28th Annual International Technology and Persons with Disabilities Conference. San Diego, CA. USA.
Claudio-González, M.; Melero, R.; Villarroya, A. (2013). Aproximación a la dimensión económico-financiera de las revistas españolas de producción científica. 3a Conferencia sobre calidad de revistas de ciencias sociales y humanidades (CRECS 2013). Sevilla. ESP.
García,M.Á.; Suárez, M. M.; . (2013). Escritura en red: construcción multimodal de significados en vistas del portafolio Mahara.. 31er Congro Internacional Aesla. Comunicación, cognición y cibernética.. San Cristóbal de La Laguna. ESP.
Grané, M.; Crescenzi, L.; Duran, J.; Frigola, J.; Ribera, M. I.; Salse, M.; Serrano, J.; Térmens, M.; Willem, C. (2013). UB-iqu. L'ús i la percepció dels dispositius mòbils per part d'estudiants i professors en els processos d'ensenyament-aprenentatge als Graus d'Informació i Documentació i de Comunicació Audiovisual. II Jornada de Recerca en Docència Universitària. Barcelona. ESP.
Mañà, T. (2013). El paper d'Eugeni d'Ors en la construcció d'un projecte bibliotecari. NACS. North American Catalan Society. 24 i 25 de maig 2013. Toronto. CAN.
Polanco, F., García, M.Á.; Yúfera, I.; Montolío, E.;. (2013). Scientific and legal contents in digital press. Contrastive analysis of divulgation strategies of specilized information.. European Systemic Functional Linguistics Conference and Workshop (ESFLCW) 24th annual meeting July 1st-3rd 2013 at Coventry University, England 'Language in a digital age: Be not afraid of digitality' . Coventry. GBR.
Ribera, M.; Centelles, M.; Huélamo, A:; Splendiani, B.; Salse, M. (2013). Evaluating solutions to process, view and listen mathematical formula within an accessible context. Universal Learning Design International Conference. Brno. CZE. Universal Learning Design 2013 - Proceedings of the conference .
Ribera, M.; Granollers,T; Salse, M.; Splendiani, B.; Coiduras, J.; Carrera, X; Centelles, M.; Gil,V.; Oliva, M.; Sendin, M.; García, R.; Ribó, J.M.; Gil, R.M.; Pascual, A.; Gimeno, J.M. (2013). Accessible Video as a support for teaching in higher education. Universal Learning Design International Conference. Brno. CZE. Brno: Masaryk University, 2013. ISBN 978-80-210-6270-2. (Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 3.ISSN 1805-3947.).
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; González, V.; Sánchez, L.; Berger, R.; Burset, S.; García, M.A.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Aguilar, C. (2013). Evaluación 360º. Una herramienta de mejora continua en el Grado de Comunicación Audiovisual. IV Congreso Internacional UNIVEST. Girona. ESP. Actas del IV Congreso Internacional UNIVEST´13 'Estratègies cap a l'aprenentatge col·laboratiu'.
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2013). Evaluar para mejorar: implementación de una metodología 360º en el grado de comunicación audiovisual. I International Congress of Educational Sciences and Development.. Santander. ESP. Libro de actas I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo (pag. 89) http://www.ugr.es/~aepc/WEBEDUCACION/LIBRORESUMENESEDUCACION.pdf Ramiro-Sánchez, T. y Ramir, M. T. (2013) Comp: Evaluación de la Calidad de la Investigación y d.
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). La calidad docente a partir de la evaluación 360º. Una experiencia en el Grado de Comunicación Audiovisual (Universidad de Barcelona). X Foro internacional sobre la Evaluación de la calidad de la investigación y de la Educación Superior (FECIES). Granada. ESP. Ramiro-Sánchez, T. y Ramir, M. T. (2013) Comp: Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior. Pag. 11.
Santos-Hermosa, G,; Sancho, T.; Comas-Quin, A. (2013). Col.laboratori and LORO, collaborative networks for educational repositories and teaching communities. OER13 Conference. Nottinghan. 826. http://repository.alt.ac.uk/2282/.
Suárez, M.M.; García Asensio, M.A. (2013). La construcción multimodal de significados en portafolios electrónicos. XVI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Braga. PRT.
Termens, M. (2013). Preservación digital para instituciones de tamaño medio: una adaptación pendiente. Conferencia Internacional Acceso Abierto, Preservación Digital y Datos Científicos. BIREDIAL 2013. San José. CRI.
Térmens, M.; Casaldàliga, N.; Azorín, C. (2013). Evaluación con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS): la aplicación en el repositorio institucional de la UAB. XIII Jornadas Españolas de Documentación. Fesabid 2013 (Toledo, 24-25 mayo 2013). Toledo. ESP. XIII Jornadas Españolas de Documentación. Fesabid 2013 (Toledo, 24-25 mayo 2013). Madrid, Fesabid, 2013. p. 176-179. http://www.fesabid.org/toledo2013/actas-de-las-jornadas.
Térmens, M.; Locher, A.; Serra, J. (2013). Didáctica de la preservación digital en la Universidad de Barcelona. I Congreso Internacional Conocimiento, tecnologías y enseñanza: políticas y prácticas universitarias. CONTECE 2013. Santiago de Compostela. ESP. CONTECE 2013. I Congreso Internacional "Conocimiento, tecnologías y enseñanza: políticas y prácticas universitarias". Santiago de Compostela, 2013. p. 182-184. ISBN: 978-84-695-6938-2.
Villanueva Baselga, S. (2013). Documentaries produced by communities: a review of the particpatory mode of representation proposed by Bill Nichols.. 9th OURMEDIA Conference: Dealing with crisis: Community, alternative, citizens' and social media in time of change. Pre-conference to International Association for Media and Communication Research (IAMCR).. Dublin. IRL.
Yúfera, I.; García, M.Á.; Polanco, F.;. (2013). El lenguaje jurídico en le periodismo digital: mecanismos lingüísticos de divulgación.. 31r Congres Internacional Aesla. Comunicación, cognición y cibernética.. San Cristóbal de La Laguna. ESP.
Pòster
Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2013). Internet i salut: què en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP. Una aproximació. 3a Jornada de treball Pla de Salut 2011-2015. Sitges, 13 de desembre de 2013. . Sitges. ESP. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/48686.
Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2013). Sessió clínica: Internet, salut i e-pacients. Eines i recursos a l'abast per a una informació de qualitat. 3a Jornada de treball Pla de Salut 2011-2015. Sitges, 13 de desembre de 2013. . Sitges. ESP. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/48687.
Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2013). Pacients crònics i fonts d'informació de qualitat a Internet: actuacions des d'atenció primària. Jornada científica internacional: compartint coneixement infermer = International Scientific Meeting: shraring nursing's knowledge. Escola Universitària d'Infermeria. Universitat de Barcelona. Barcelona 13 de març de 2013. . Barcelona. ESP. http://hdl.handle.net/2445/34247.
Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2013). Internet, bibliotecas públicas y centros de atención primaria: información de calidad y formación al alcance de los ciudadanos. V Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. Barcelona 11-13 de abril de 2013. Barcelona. ESP.
Casaldàliga, N.; Térmens, M.; Azorín, C.; Calvet, S.; Piera, B. (2013). Cooperation is a must now. Aligning National Approaches to Digital Preservation (ANADP) II: An Action Assembly. Barcelona. ESP.
Centelles, M.; Ribera, M.; Salse, M. (2013). IEEE LOM is not an option: lessons to learn. CSUN. Colorado. USA.
Coll, O.; Vall Casas, A. (2013). Literatura contra enfermedad: la biblioterapia.. VI Jornada de Humanización de Hospitales para niños. Barcelona, 27 de septiembre de 2013.. Barcelona. ESP.
Dehdarirad, T.; Villarroya, A.; Barrios, M. (2013). Factors related to Gender Differences in Science: A co-word analysis. 14th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference. ISSI 2013. Vienna. AUT. Actes de les "14th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (ISSI 2013 Conference)".
Dehdarirad, T.; Villarroya, A.; Barrios, M. (2013). Factors related to Gender Differences in Science: A co-word analysis. 18th International Conference on Science and Technology Indicators. STI 2013. Berlin. DEU. Actes de les "18th Conference on Science and Technology Indicators".
Downey, K.; Zhang, Y.; Urbano, C.; Klingler, T. (2013). Print book vs. DDA ebook acquisition and use at KSU library. American Library Association Annual Conference (2013). Chicago. USA. 'Print Book vs. DDA Ebook Acquisition and Use at KSU Library.' En: 2013 American Library Association Annual Conference. Chicago: ALA, 2013. Disponible en línia: http://ala13.ala.org/node/12112. 1 poster..
Gustems Carnicer, J.; Sánchez Gómez, L.; Trallero Flix, C.; Burset Burillo, S.; Bosch Andreu, E.; Marín Cos, E.; Vernia Carrasco, A.; Calderón Garrido, C.; Calderón Garrido, D. (2013). Creatividad y estrategias de afrontamiento: Un estudio en alumnos del grupo de educación en la Universidad de Barcelona. Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar. Zaragoza. ESP.
Gustems, J.; Burset, S.; Trallero, C.; Sánchez, L.; Bosch, E.; Calderón, D.; Marin, E.; Calderón, C.; Vernia, A. (2013). La educación artística, un valor frente al estrés académico: un estudio de Creatividad y estrategias de Afrontamiento en estudiantes de los grados de Educación Infantil y Primaria en la Universidad de Barcelona. IX Jornades Educació Emocional. Barcelona. ESP.
Gustems, J.; Sanchez, L.; Trallero, C.; Burset, S.; Calderón, C.; Bosch, E.; Marín, E.; Calderón, D.; Vernia, A. (2013). La creatividad: Un valor para gestionar el estrés en las organizaciones educativas. II Congreso de Inteligencia Emocional en las Organizaciones. Lleida. ESP.
Pegler, C.; Santos-Hermosa, G. (2013). Investigating sharing & reuse of open resources. Evidence of OER experience and expectations: Investigating a 'project effect'. OER 13 Conference. Nottinghan. 826. http://hdl.handle.net/10760/31749.
Urbano, C.; Zhang, Y.; Downey, K.; Klingler, T. (2013). Library catalog as a tool for e-Book discovery and use in patron-driven acquisition (PDA): a case study . 76th Annual Meeting of the Association for Information Science and Technology (ASIS&T 2013). Montreal. CAN. ASIST 2013 Proceedings of the 76th ASIS&T Annual Meeting. Volume 50 (2013). Disponible en: http://www.asis.org/asist2013/proceedings/submissions/posters/165poster.pdf.
Ponència
Abadal, E. (2013). Las aportaciones del acceso abierto para la comunicación científica en las Humanidades. Humanidades digitales: visibilidad y difusión de la investigación. Pamplona. ESP.
Abadal, E. (2013). Los retos de las revistas científicas en acceso abierto. Las revistas electrónicas en la comunicación científica . Córdoba. ARG.
Abadal, E. (2013). Los retos del acceso abierto a la ciencia. Semana del acceso abierto . San Salvador. SLV.
Abadal, Ernest. (2013). La situación de la Biblioteconomía y Documentación en la universidad española. Seminario nazionale di biblioteconomia:didattica e ricerca nell'università italiana e confronti internazionali. Roma. ITA.
Baró, M. (2013). Com crear un ambient lector a l'escola?. II Trobada Pedagògica 'Lectura i èxit educatiu'. Barcelona. ESP.
Baró, M.; Mañà, T.; Miret, I.; Vellosillo, I. . (2013). Bibliotecas escolares, ¿entre interrogantes?. 5enes Jornades de Biblioteques escolars. 5 i 6 de març de 2013. Barcelona. ESP.
Borrego, A. (2013). Altres mètriques per mesurar l'impacte de la informació científica. Tendències i models en l'edició de revistes científiques. Barcelona. ESP. http://bd.ub.edu/grups/ccd/sites/bd.ub.edu.grups.ccd/files/Jornada%20Revistes%202013/Borrego.pdf.
Guallar, Javier; Leiva-Aguilera, Javier. (2013). Taller sobre curación de contenidos. XII Workshop REBIUN (LLeida, 17-18 octubre 2013). Lleida. ESP.
Mañà, T. (2013). Glossa d'Aurora Díaz Plaja (1913-2013). V Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana. Història i ficció històrica per a infants i joves. Barcelona. ESP. V Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana. Història i ficció històrica per a infants i joves. Barcelona: AELC, 2014, p.195-203.
Perez-Montoro, M. (2013). La investigación española en Documentación. IV Jornada Profesional de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes. Madrid. ESP.
Termens, M. (2013). Estrategias de Preservación a Largo Plazo en el marco de los documentos electrónicos: Perspectivas, retos y oportunidades. XXI Seminario del Sistema Nacional de Archivos 'Preservación a largo plazo'. Bogotá. COL.
Participació comitè científic/o
Ardanuy, J. (2013). Jornada Línies de recerca en Informació i Comunicació. Barcelona. ESP.
Guallar, Javier. (2013). CRECS 2013 - 3ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (Sevilla, 9 mayo 2013). Sevilla. ESP.
miscellaneous
Rueda, F. (coord.); Celaya, J.; Rausell-Köster, P.; Villarroya Planas, A. (2013). La internacionalización de las industrias culturales y creativas españolas. . Fundación Alternativas. 1-93. ISSN/ISBN: 978-84-15860-04-4. Recuperado de http://www.falternativas.org/occ-fa/documentos/internacionalizacion-de-las-industrias-culturales-y-creativas-espanolas  
Villarroya Planas, A. (dir.); Escardíbul Ferrà, J.O.; Benlliure Moreno, F. (2013). L'impacte econòmic del tercer sector cultural a Catalunya. Estudis, Fulls de Cultura i Comunicació del Departament de Cultur. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. núm. 27, 1-54. Recuperado de http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/EC3r_sector.pdf  
Article de revista
Abad-García, F.; Melero, R.; Rodríguez-Gairín, J.M.; Abadal, E. (2013). "Author rights vs self-archiving in Spanish scientific journals". Procedia - Social and Behavioral Sciences. vol. 73, p. 764-768. ISSN/ISBN: 1877-0428. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.02.116  
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813004096?via%3Dihub 
Abadal, E. (2013). "Cercetarea în stiintele informarii si documentarii în Romania". Informare si documentare. vol. V, p. 5-7. ISSN/ISBN: 2065-1058.
Abadal, E. (2013). "Gold or green: the debate on Open Access policies". International Microbiology. vol. 16, núm. 3, p. 199-203. ISSN/ISBN: 1139-6709. DOI: 10.2436/20.1501.01.194  
  http://revistes.iec.cat/index.php/IM/article/viewFile/74112/73866 
Abadal, E. (2013). "La biblioteconomía y la documentación en la universidad española a principios del siglo XXI". Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari. vol. 27, p. 211-228. ISSN/ISBN: 1122-0775.
Abadal, E. (2013). "Com finançar l'accés obert en ciències humanes i socials? Una benintencionada proposta = ¿Cómo financiar el acceso abierto en ciencias humanas y sociales? Una bienintencionada propuesta". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/%C2%BFcomo-financiar-el-acceso-abierto-en-ciencias-humanas-y-sociales-una-bienintencionada-propue  
  http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/%C2%BFcomo-financiar-el-acceso-abierto-en-ciencias-humanas-y-sociales-una-bieni 
Abadal, E. (2013). "Cap on van les revistes científiques = Donde van las revistas científicas". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/cap-van-les-revistes-cient%C3%ADfiques  
  http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/cap-van-les-revistes-cient%C3%ADfiques 
Abadal, E.; Ollé Castellà, C.; Abad-García, F.; Melero, R. (2013). "Políticas de acceso abierto a la ciencia en las universidades españolas ". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 36, núm. 2. ISSN/ISBN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2013.2.933  
  http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/789/922 
Agustí, L. (2013). "La signatura 400". 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/la-signatura-400/  
Agustí, L. (2013). "Només hi manco jo". 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/nomes-hi-manco-jo/  
Agustí, L. (2013). "Sempre en surts malferit, dels records". 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/siempre-se-sale-malherido-de-los-recuerdos/  
Agustí, L. (2013). "L'amor mata l'amistat". 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/lamor-mata-lamistat/  
Agustí, L. (2013). "Morts (poc) heroiques". 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/morts-poc-heroiques/  
Agustí, L. (2013). "Una educació per a la ciutadania, el Lazarillo de Tormes?". 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/una-educacio-per-a-la-ciutadania-el-lazarillo-de-tormes/  
Agustí, L. (2013). "Què passa realment en el món del llibre?". 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/que-passa-realment-en-el-mon-del-llibre/  
Agustí, L. (2013). "Recomano bibliomància". 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/recomano-bibliomancia/  
Agustí, L. (2013). "Literatura sicalíptica". 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/literatura-sicaliptica/  
Agustí, L. (2013). "L'etern retorn de Marià Villangómez". 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/letern-retorn-de-maria-villangomez/  
Agustí, L. (2013). "Confiança en la lletra escrita". 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/confianca-en-la-lletra-escrita/  
Agustí, L. (2013). "S'hi van deixar la pell". 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/shi-van-deixar-la-pell-2/  
Agustí, Ll.; Pons, A. (2013). "Vols ser llibreter...!". Avui. 'Cultura'. 21 juny 2013. p. 5-5. Recuperado de http://3.bp.blogspot.com/-jVP6TN6Xo4E/UcQHRmrK4vI/AAAAAAAAHXM/0feLRcjUtVw/s1600/036.JPG  
Albiol, J.; Ardanuy, J. (2013). "Les referències al terme «upierz» en els textos de Gabriel Rzączynski i de Pierre Des Noyers". L'Upir. núm. 38, p. 90-96. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u38-1.htm  
Albiol, J.; Romero, L.; Ardanuy, J. (2013). "El vampir de Jacobsdorf". L'Upir. núm. 35, p. 2-7. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u35-2.htm  
Andreu i Daufí, J.; López Martos, M.; Vernet Munté, M.T. (2013). "El archivo histórico de la Universitat de Barcelona: recurso para la investigación en historia de las universidades". CIAN-Revista de Historia de las Universidades. vol. 16, núm. 2, p. 123-139. ISSN/ISBN: 1139-6628. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/97963  
Ardanuy, J. (2013). "Una referència escèptica contra la «mania del vampirisme» de l'alienista Joan Giné i Partagàs (1876)". L'Upir. núm. 38, p. 100-107. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u38-3.htm  
Ardanuy, J. (2013). "Sixty Years of Citation Analysis Studies in the Humanities (1951-2010)". Journal of The American Society for Information Science and Technology. ISSN/ISBN: 1532-2882. DOI: 10.1002/asi.22835  
Ardanuy, J. (2013). "La investigación científica catalana en biblioteconomía y documentación vista a través del Web of Knowledge". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 36, núm. 3. ISSN/ISBN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2013.3.952  
Ardanuy, J. (2013). "L'impacte de l'ús de fonts documentals primàries en l'anàlisi bibliomètrica en humanitats: el cas del folklore". L'Upir. núm. 35, p. 13-22. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/119335  
Ardanuy, J. (2013). "Revinguts zoomorfes a Escandinàvia". L'Upir. núm. 35, p. 2-7. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u35-1.htm  
Ardanuy, J. (2013). "Més sobre el vampir serbi i un article de la premsa espanyola de l'any 1953". L'Upir. núm. 36, p. 31-36. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u36-2.htm  
Ardanuy, J. (2013). "Algunes notes sobre el concepte del purgatori". L'Upir. núm. 36, p. 37-59. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u36-3.htm  
Ardanuy, J. (2013). "El text de Joseph Pitton de Tournefort sobre els vricolacs". L'Upir. núm. 37, p. 62-71. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u37-1.htm  
Ardanuy, J. (2013). "Un article de vampirs a la revista Algo de 1933". L'Upir. núm. 37, p. 75-87. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u37-3.htm  
Badell, J.I.; Térmens, M. (2013). "Iniciatives de difusió de qualitat a Internet dels museus i les col·leccions museogràfiques de Catalunya". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . vol. 31. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/113322  
Baró, M. (2013). "Les comunitats d'aprenentatge: una nova oportunitat per a la supervivència de les biblioteques escolars? ". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/les-comunitats-d%E2%80%99aprenentatge-una-nova-oportunitat-la-supervivencia-de-les-biblioteques-esco  
Baró, M.; Mañà, T. (2013). "Bibliotecas escolares: ¿un valor en alza? ". El Profesional de la Información. vol. 22, núm. 2, p. 106-112. ISSN/ISBN: 1386-6710.
Baró, M.; Mañà, T.; Miret, I.; Vellosillo, I.; Cosials, A. (2013). "Use of information and communication technology in Spanish school libraries.". AWERProcedia Information Technology and Computer Science. vol. 3, p. 945-954. ISSN/ISBN: 2147-5369. Recuperado de . [Consulta: 10 jul. 2013].  
Barrios, M.; Villarroya, A.; Borrego, A. . (2013). "Scientific production in psychology: a gender analysis". Scientometrics. vol. 95, núm. 1, p. 15-23. ISSN/ISBN: 0138-9130. DOI: 10.1007/s11192-012-0816-4  
Borrego, A.; Garcia, F. (2013). "Provision of supplementary materials in Library and Information Science scholarly journals". Aslib Proceedings. vol. 65, núm. 5, p. 503-514. ISSN/ISBN: 0001-253X. DOI: 10.1108/AP-10-2012-0083  
Castells, R.; Villarroya, A. (2013). "La participació cultural en la política catalana". Revista de Catalunya. núm. extraordinari, p. 175-189. ISSN/ISBN: 0213-5876.
Codina, L.; Abadal, E. (2013). "Crítica del mundo digital: propuesta de categorización". Anuario ThinkEPI. vol. 7, p. 146-149. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://hdl.handle.net/10760/19417  
Escardibul, J.O.; Mora, T.; Villarroya, A. (2013). "Peer effects on youth screen media consumption in Catalonia (Spain)". Journal of Cultural Economics. vol. 37, núm. 2, p. 185-201. ISSN/ISBN: 0885-2545. DOI: 10.1007/s10824-012-9177-3  
Ferran, N.; Minguillón, J.; Pérez-Montoro, M. (2013). "Key factors in the transfer of information-related competencies between academic, workplace and daily life contexts". Journal of The American Society for Information Science and Technology. vol. 64, núm. 6, p. 1112-1121. ISSN/ISBN: 1532-2882. DOI: 10.1002/asi.22817  
Foix, L.; Ardanuy, J. (2013). "Degradación de las fotografías anteriores a 1950 por hidrólisis ácida en archivos fotográficos". Documentación de las Ciencias de la Información. vol. 36, p. 43-63. ISSN/ISBN: 0210-4210. DOI: 10.5209/rev_DCIN.2013.v36  
Franganillo, J. (2013). "Documentación audiovisual en televisión". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 36, núm. 4. ISSN/ISBN: 0210-0614. Recuperado de http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/viewFile/828/1043  
García Asensio, M.Á. (2013). "El lenguaje jurídico escrito en una perspectiva textual y oracional: patologías, buenas prácticas y versiones alternativas". Linha d'Água. vol. 26, núm. 2, p. 19-49. ISSN/ISBN: 2236-4242. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/125785  
Garcia, M.A.; Aguilar, C.; Romeo, M.; Yepes, M.; Burset, S.; González, V.; Sánchez, L. (2013). "Las asignaturas Proyectos en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona: un ejemplo de evaluación por competencias". . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34513  
Guallar, J.; Abadal, E.; Codina, L. (2013). "Sistemas de acceso a la información de prensa digital: tipología y evolución". Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información. vol. 27, núm. 61, p. 29-52. ISSN/ISBN: 0187-358X. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/125827  
Guallar, Javier. (2013). "Prensa digital en 2011-2012". Anuario ThinkEPI. vol. 7, p. 194-199. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/125831  
Gustems, J.; Sánchez, L.; Duran, J.; Burset, S. (2013). "Investigación interdisciplinar: una experiencia de posgrado universitario". Encuentros Multidisciplinares. ISSN/ISBN: 1139-9325. Recuperado de http://www.encuentros-multidisciplinares.org/  
Llueca, C. (2013). "La Belle inutile". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/la-belle-inutile  
Mañà, T. . (2013). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 640. ISSN/ISBN: 0037-2501. Recuperado de http://bd.ub.edu/pub/mana/publicacions/journal-article/463  
Mañà, T. . (2013). "Aurora Díaz Plaja i Joana Raspall: celebració del centenari". Serra d'Or. núm. 643-644, p. 612-618. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Nández, G.; Borrego, A. (2013). "Use of social networks for academic purposes: a case study". Electronic Library. vol. 31, núm. 6, p. 781-791. ISSN/ISBN: 0264-0473. DOI: 10.1108/EL-03-2012-0031  
Nualart, J.; Pérez-Montoro, M. (2013). "Texty, a visualization tool to aid selection of texts from search outputs". Information Research. vol. 18, núm. 2. ISSN/ISBN: 1368-1613. Recuperado de http://InformationR.net/ir/18-2/paper581.html  
Peiró, K.; Guallar, J. (2013). "Introducció al periodisme de dades. Característiques, panoràmica i exemples". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 57, p. 22-36. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/69183  
Pérez-Montoro, Mario; López, José. (2013). "Navegabilidad en las webs de los CRAI universitarios: una propuesta metodológica para su mejora". Revista Bibliotecas. vol. 31, núm. 1. ISSN/ISBN: 1409-3049.
Pilar Gonzalez-Galvez; Carina Rey Martin. (2013). "Nuestras direcciones de enfermería, ¿están preparadas para el momento actual? ". Tesela. Revista de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. vol. 14. ISSN/ISBN: 1887-2255. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55490  
Rodriguez-Gairín, J.M. (2013). "Web services in interlibrary loan transactions: the Spanish GTBib network". Interlending & Document Supply. vol. 41, núm. 2, p. 48-53. ISSN/ISBN: 0264-1615. DOI: 10.1108/ILDS-01-2013-0001  
Rodríguez-Gairín, J.M.; Somoza-Fernández, M. (2013). "An autonomous agent for determining the visibility of social science journals". AWERProcedia Information Technology and Computer Science. vol. 3, p. 1074-1079. ISSN/ISBN: 2147-5369. Recuperado de http://www.world-education-center.org/index.php/P-ITCS/article/view/1898  
  http://archives.sproc.org/index.php/P-ITCS/article/view/1898 
Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). "Projectes en CAV: Un entorn de treball col.laboratiu per a l'avaluació de competències". . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34569  
Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García-Asensio, M. Á.; González-Argüello, M. V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C.;. (2013). "Projectes en CAV: Un entorn de treball col·laboratiu per a l'avaluació de competències. FASE II. Informe final Projecte 2012PID-UB/115". . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/47584  
Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; García, M.A.; González, V.; Berger, R.; Burset, S.; Aguilar, C.; Duran, J. (2013). "Trajectòria i concreció de les accions del grup GID-CAV (1998-2011)". . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34512  
Romeo, M.; Yepes-Baldo, M.; Sánchez, L; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martin, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar C. (2013). "Universidad y Sector Audiovisual: un diálogo necesario". REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació. ISSN/ISBN: 1886-1946.
Romeo; M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; Gónzález, V.; Berger, R.; Gustems, J.; Bosch, E.; Martín, C.; Aguilar, C. (2013). "Proyectos: una experiencia de aproximación universidad-empresa". . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34584  
Romeo; M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; Gónzález, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). "Projectes en CAV: Un entorn de treball col·laboratiu per a l'avaluació de competències. Informe final del projecte 2011PID-UB/99". . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34569  
Sánchez Gómez, L.; Romeo Delgado, M.; Yepes i Baldó, M.; Burset Burillo, S.; Garcia, M.A.; González, V.; Gustems Carnicer, J.; Bosch, E.; Berger, R.; Martín, C.; Aguilar Paredes, C. (2013). "Diseño y evaluación del proceso docente a partir de una metodologia multifuente: percepciones de estudiantes, profesores, profesionales y egresados en el grado de comunicación audiovisual". . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/53475  
Sánchez, L.; González, M.V.; García, M.A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Berger, R.; Burset, S.; Bosch, E.; Martín, C.; Aguilar, C. (2013). "Desarrollo de la materia de Projectos en Comunicación Audiovisual. La visión de profesores, profesionales y egresados". . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34575  
Sánchez, L.; González, V.; Garcia, M. A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Berger, R.; Burset, S.; Bosch, E.; Martín, C.; Aguilar, C. (2013). "Desarrollo de la materia proyectos en comunicación audiovisual: La visión de profesores, profesionales y egresados". . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34575  
Sánchez, L.; Gustems, J. (2013). "Modelos comunicativos y estrategias de afrontamiento en la formación artística de maestros de educación infantil". Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació. vol. juny, núm. XXXVIII, p. 1-14. ISSN/ISBN: 1135-1438. Recuperado de http://pedagogia.fcep.urv.cat/revistaut/revistes/2013juny/article02.pdf  
Térmens, M. (2013). "Tècniques d'anàlisi forense per preservar, per catalogar i per consultar". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/node/344  
  http://www.ub.edu/blokdebid/ca/node/344 
Térmens, M. (2013). "Objetivos y problemática de la preservación digital". ANABAD. vol. LXIII, núm. 4, p. 120-153. ISSN/ISBN: 0210-4164.
Urbano, C. (2013). "Cuenta atrás para las estadísticas de recursos-e: Counter 4". Anuario ThinkEPI. vol. 7, p. 101-105. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/30340  
Urbano, C. (2013). "¿Patron-driven acquisitions¿: la biblioteca propone y el lector dispone". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55493  
Urbano, C. (2013). "De Andrew Carnegie a OverDrive, Amazon y¿ ¿algo más? Biblioteca pública y préstamo de libros digitales en Estados Unidos". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55595  
Urbano, C. (2013). "INASP: la hora del protagonismo local en la cooperación al desarrollo científico y bibliotecario". Blok de BiD. núm. Miér.24/07/2013. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55604  
Vall Casas, A.; Boté Fernández, C. (2013). "Vols buscar informació sobre salut a Internet? Vine i aprèn-ne!: descripció d'una activitat formativa". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 30. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/113107  
Villarroya, A. (2013). "Die Finanzkrise und ihre Folgen für die öffentliche Kulturförderung in Spanien". Kulturpolitische Mitteilungen (KuMi). núm. 142, p. 26-28. ISSN/ISBN: 0722-4591. Recuperado de http://www.kupoge.de/kumi/pdf/kumi142/kumi142_26-28.pdf  
Yúfera, I.; García Asensio, Mª.Á.; Polanco, F. (2013). "El léxico jurídico en el periodismo digital: mecanismos de clarificación". Lingüística Española Actual. vol. 35, núm. 2, p. 275-302. ISSN/ISBN: 0210-6345.
Document científic-tècnic
Andreu i Daufí, J. (2013). Guía básica para la clasificación de fondos personales. . 1-16. Recuperado de http://cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetrabajo/archivospersonales/GT_Archivos_personales.pdf  
Villarroya, A. (2013). SPAIN in Council of Europe/ERICarts (eds) "Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe", 14th edition.. . 1-90. Recuperado de http://www.culturalpolicies.net/  
Conferència invitada
Abadal, E. (2013). L'impacte de l'accés obert en la comunicació científica . Segones Jornades sobre Gestió de la Informacio Científica (JGIC2013). Barcelona. ESP. http://blocs.iec.cat/observatori/files/2013/01/E.-Abadal.pdf.
Abadal, E.; Urbano, C. (2013). El acceso abierto a la ciencia y los repositorios. . San Salvador. SLV.
Agustí, Ll. (2013). La Faculté de Bibliothéconomie de l'Université de Barcelone: Histoire et la formation professionnelle à ses métiers proposée aux étudiants. Le livre dans tous ses états = Books, every way they come: Journée d'étude à l'Université de Perpignan Via Domitia. Perpignan. FRA.
Ateca-Amestoy,V.; Villarroya, A. (2013). Measuring cultural participation in Spain: methodological considerations. PUCK (Participation, University, City and Kulture) Workshop. Dublin. IRL. No.
Baró, M. (2013). La promoción de los estudios de Información y Documentación en la Facultad de Biblioteconomía y Docuemntación de la Universidad de Barcelona. FESABID. Barcelona. ESP.
Baró, M. . (2013). Le livre et la recherche en Catalogne. Le livre dans tous ses états. Perpinyà. FRA.
Bonet, L. (2013). European Museums, Heritage and Cultural policies in Times of Crisis. ICOM Europe Conference. Lisboa. PRT. si.
Guallar, Javier. (2013). Documentación en la prensa digital. Hemerotecas digitales y productos documentales. IV Congreso de Investigación Interdisciplinar en Comunicación, Información y Documentación (Universidad de Zaragoza, 3 julio 2013). Zaragoza. ESP.
Pérez-Montoro, Mario. (2013). Comunicar visualizando información. IV Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinar en Información y Comunicación. Zaragoza. ESP.
Pérez-Montoro, Mario. (2013). Sistemas de navegación, Responsive Design y Apps: un estudio cuantitativo sobre su elcienciencia en dispositives móviles. I Jornada Audiencia Activas. Barcelona. ESP.
Térmens, M. (2013). Preservación digital. La archivística en la gestión de la información. Lima. PER.
Termens, M. (2013). Indicacions per fer sostenible la preservació dels arxius audiovisuals . Reunió Anual de l'Observatori Permanent d'Arxius i Televisions Locals. Girona. ESP.
Termens, M. (2013). La preservación en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Conferencia Internacional Preservación digital en la cultura y la educación superior: experiencias en Perú y España. Lima. PER.
Urbano, C. (2013). Mejora de la difusión y visibilidad de las revistas. Taller de revistas científicas Latindex/INASP El Salvador, 6 de junio 2013. El Salvador. SLV.
Comunicació a congrés
DEHDARIRAD, T.; VILLARROYA, A.; BARRIOS, M. (2013). Factors related to gender differences in Science: a co-word analysis. Proceedings of the 14th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (ISSI 2013 Conference). ISSN/ISBN: 978-3-200-03135-7.
Abadal, E. (2013). Le condizioni della biblioteconomia e della documentazione nell'università spagnola. Seminario nazionale di biblioteconomia: didattica e ricerca nell'università italiana e confronti internazionali (Roma, 30-31 maggio 2013). A cura di Alberto Petrucciani e Giovanni Solimine. Roma: Sapienza Università di Roma; Milano; Ledizioni.. Università La Sapienza. p. 63-78. ISSN/ISBN: 978-88-6705-126-7.
BARRIOS, M.; VILLARROYA, A.; OLLÉ, C.; ORTEGA, L. (2013). Gender inequality in scientific production. Proceedings of the 14th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (ISSI 2013 Conference). ISSN/ISBN: 978-3-200-03135-7.
Burset, S.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; González, V.; García, M.A.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). Diseño y evaluación del proceso docente a partir de una metodología multifuente: percepciones de estudiantes, profesores, profesionales y egresados en el grado de comunicación audiovisual. Libro de Actas del II Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC, 2013). p. 504-508. ISSN/ISBN: 978-84-695-8927-4. Recuperado de http://www.dmami.upm.es/dmami/documentos/liti/ACTAS_CINAIC_2013.pdf  
DEHDARIRAD, T.; VILLARROYA, A.; BARRIOS, M. (2013). Factors related to gender differences in Science: a co-word analysis. Proceedings of the 18th Conference on Science and Technology Indicators. ISSN/ISBN: 1864-2799.
Gustems, J.; Calderón, C.; Sánchez, L.; Godall, T.; Marin, E. . (2013). Educant valors en la Universitat: un estudi de les fortaleses de caràcter (VIA-IS, Seligman) en alumnes del grau de mestre d'educació Infantil a la UB. llibre d'actes. p. 1-6. ISSN/ISBN: 13 978-84-695-799. Recuperado de http://www.jornadeseducacioemocional.com/es/material-de-ediciones-anteriores/  
Gustems, J.; Sánchez, L.; Trallero, C.; Burset, S.; Calderón, C.; Bosch, E.; Marin, E.; Calderón, D.; Vernia, A. (2013). La Educación Artística, un valor frente al Estrés académico, un estudio de Creatividad y estrategias de Afrontamiento en estudiantes de los grados de Educación Infantil y Primaria. . ISSN/ISBN: 13 978-84-695-799. Recuperado de http://www.jornadeseducacioemocional.com/es/material-de-ediciones-anteriores/  
Ribera, M.; Centelles Velilla, M.; Huélamo, A.; Splendiani, B.; Salse, M. (2013). Evaluating solutions to process, view and listen mathematical formula within an accessible context. . núm. 2. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34184  
Ribera, M.; Granollers,T; Salse, M.; Splendiani, B.; Coiduras, J.; Carrera, X; Centelles, M.; Gil,V.; Oliva, M.; Sendin, M.; García, R.; Ribó, J.M.; Gil, R.M.; Pascual, A.; Gimeno, J.M. . (2013). Accessible Video as a support for teaching in higher education. Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Brno 2013. Brno: Masaryk University, 2013.(Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 3.). ISSN/ISBN: 978-80-210-6270-2.
Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; Garcia, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). Grup d'Innovació Docent i d'Investigació en Comunicació Audiovisual (GID-CAV). Setena trobada de professorat de ciències de la salut. Fundación Privada Educación Médica y Viguera Editores. p. 64-64. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34514  
Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García-Asensio, M. Á.; González-Argüello, M. V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). La calidad docente a partir de la evaluación 360º. Una experiencia en el Grado de Comunicación Audiovisual. Libro de resúmenes de los trabajos aceptados en el X Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior. Dipòsit digital UB. Innovadoc. p. 11-11. ISSN/ISBN: 978-84-695-8376-0. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/44768  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; González, V.; Sánchez, L.; Berger, R.; Burset, S.; García, M.A.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Aguilar, C. (2013). Evaluación 360º. Una herramienta de mejora continua en el grado de comunicación audiovisual. UNIVEST 2013 IV Congrés Internacional: Estratègies cap a l'aprenentatge col·laboratiu. ICE- Universitat de Girona. ISSN/ISBN: 978-84-8458-417-9. Recuperado de http://hdl.handle.net/10256/8187  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sanchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; Gonzalez, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2013). Evaluar para mejorar: Implementación de una metodología 360º en el Grado de Comunicación Audiovisual. I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. Universidad de Granada. p. 89-89. ISSN/ISBN: 978-84-695-9145-1. Recuperado de http://www.ugr.es/~aepc/IIEDUCACION/LIBRORESUMENESEDUCACION_.pdf  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Berger, R.; Martín, C.; Aguilar, C. (2013). La calidad docente a partir de la evaluación 360º. Una experiencia en el Grado de Comunicación Audiovisual (Universidad de Barcelona). Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 47-52. Recuperado de http://www.ugr.es/~aepc/XFORO/FECIES2013.pdf  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García,M.A.; González, V.;Gustems, J.; Bosch, E.; Aguilar, C y Calderón, D. . (2013). Evaluar para mejorar: Implementación de una metodología 360º en el Grado de Comunicación Audiovisual. Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 86-90. ISSN/ISBN: 978-84-697-2103-2. Recuperado de http://  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García; Mª A.; González, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2013). Evaluar para mejorar: implementación de una metodologia 360º en el Grado de Comunicación Audiovisual. Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2013. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 86-90. ISSN/ISBN: 978-84-697-2103-2. Recuperado de http://congresoeducacion.es/edu_web/DOC/CAPITULOSEDU2013.pdf  
Térmens, M.; Casaldàliga, N.; Azorín, C. (2013). Evaluación con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) : la aplicación en el repositorio institucional de la UAB. XIII Jornadas Españolas de Documentación. Fesabid 2013 (Toledo, 24-25 mayo 2013). FESABID. p. 176-179. Recuperado de http://www.fesabid.org/toledo2013/actas-de-las-jornadas  
Térmens, M.; Locher, A.; Serra, J. (2013). Didáctica de la preservación digital en la Universidad de Barcelona. CONTECE 2013. I Congreso Internacional "Conocimiento, tecnologías y enseñanza: políticas y prácticas universitarias" . p. 182-184. ISSN/ISBN: 978-84-695-6938-2.
Capítol de llibre
Ardanuy, J.; Cañivano, M.A.; Chavarria, M.; Fontboté, H.; Morante, H.; Oleart, O.; Pejó, X.; Pérez, E.; Pons; Amadeu, Pou´, A.; Quintana, A.; Roca, B.; Satorras, R.M.; Taranilla, R.; Urbano, C.; Vallès, A.; Ymbert, M. (2013). Documentació: localització i gestió de fonts d'informació. Tècniques de treball i de comunicació (2a edició). Huygens editorial. ISSN/ISBN: 9788415663218.
Baró, M. (2013). Més oportunitats per a la lectura: els llibres de coneixements a l'escola. Com crear un ambient lector a l'escola?. Fundació Jaume Bofill. p. 33-42. ISSN/ISBN: 978-84-941361-1-5. Recuperado de http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/575.pdf  
Baró, M. (2013). Lectura i lectures a la biblioteca escolar. Com crear un ambient lector a l'escola?. Fundació Jaume Bofill. p. 7-15. ISSN/ISBN: 978-84-941361-1-5. Recuperado de http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/575.pdf  
Bonet, L. (2013). Heritage tourism. Handbook of the Economics of Cultural Heritage, Edited by Ilde Rizzo and Anna Mignosa. Edward Elgar Publishing Ltd.. p. 386-401. ISSN/ISBN: 978 0 85793 099 6.
Bonet, L. (2013). Bipolaritat: efervescència i crisi. Barcelona Cultura. Balanç 2012. ICUB, Ajuntament de Barcelona. p. 8-33. Recuperado de http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=5714/9918/20117&lng=ca  
Bonet, L.; Carreño, T. (2013). The context of music festivals in Spain. Music Festivals, a Changing World. An International Comparison. Michel de Maule. p. 182-192.
Bonet, L.; Carreño, T. (2013). Les festivals de musique en Espagne. Festivals de musique(s), un monde en mutation. Michel de Maule. p. 182-192.
Carrera, X.; Coiduras Rodríguez, J.L.; Salse, M.; Ribera, M.; Granollers i Saltiveri, T. (2013). Planificació del vídeo accessible. Guia de contingut digital accessible: vídeo. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/45372  
Centelles Velilla, Miquel; Ribera, Mireia . (2013). Guía de SCORM. Guia de contingut digital accessible: vídeo. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/45376  
Centelles, M.; Ribera, M. (2013). Guia d'SCORM. Guia de contingut digital accessible: vídeo. Universitat de Lleida. p. 185-210. ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4. Recuperado de http://www.videoaccessible.udl.cat/guies/GuiaSCORM.pdf  
Ribera, Mireia; García González, Roberto; Sendín Veloso, Montserrat; Salse, Marina; Pascual Almenara, Afra; Gil Lloret, Víctor Manuel; Granollers i Saltiveri, Toni . (2013). Guia de subtitulació. Guia de contingut digital accessible: vídeo. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34567  
Llibre
Baiget, Tomàs (director); Guallar, Javier (coordinación). (2013). Anuario ThinkEPI 2013. Análisis de tendencias en información y documentación. Editorial UOC. p. 1-272. ISSN/ISBN: 9788490298718. Recuperado de http://www.editorialuoc.cat/anuario-thinkepi-2013  
Baró, M.; Batallé, M.; Camacho, T.; Fenoll C.; Lladó, C.; Maña, T.; Nieto, J.; Paños, E. (2013). Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.
Carrera, X.; Centelles Velilla, M.; Coiduras Rodríguez, J.L.; García González, R.; Gil Iranzo, R.M.a; Gimeno Illa, J.M.; Granollers i Saltiveri, ; Oliva Solé, T.; Pascual Almenara, M.; Ribera, A.; Ribó i Balust, M.; Salse, J.M.;Sendín Veloso, M.; Montserr. (2013). Guía de contenido digital accesible: vídeo. . ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4.
Carrera, X.; Centelles, M.; Coiduras, J.L.; García, R.; Gil, R.M.; Gil, V.; Gimeno, J.M.; Granollers, A.; Oliva, M.; Pascual, A.; Ribera, M.; Ribó, J.M.; Salse, M.; Sendín, M.; Splendiani, B. (2013). Guia de contingut digital accessible: vídeo. . Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 84-695-6918-X. Recuperado de http://www.videoaccessible.udl.cat/guies/GuiaVideoAccessible_Sencera.pdf  
Guallar, J.; Leiva-Aguilera, J. (2013). El content curator. Guía básica para el nuevo profesional de internet. . Editorial UOC. ISSN/ISBN: 978 84 9064 0180.
Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. . (2013). Las bibliotecas escolares en España. Dinámicas 2005-2011. . Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. ISSN/ISBN: 978-84-369-5464-7. Recuperado de http://leer.es/files/2013/09/estudio.pdf  
Négrier, E.; Bonet, L.; Guérin, M. (2013). Festivals de musique(s), un monde en mutation. . Michel de Maule. p. 1-336. ISSN/ISBN: 2-87623-517-5. Recuperado de http://www.micheldemaule.com/Titres-Disponibles-aux-Editions-Michel-de-Maule/Festivals-de-musiques-un-monde-en-mutation/348.htm  
Térmens, M. (2013). Preservación digital. . Editorial UOC. p. 1-109. ISSN/ISBN: 978-84-9029-819-0.
Article en premsa
Villanueva Baselga, S. (2013). Los documentales de Pasolini. El realismo mimético como arma política. BLOGS & DOCS. Recuperado de http://www.blogsandocs.com/?p=5640  
Article
Boté, J.; Fernandez-Feijoo, B.; Ruiz, S. (2013). Digital preservation cost: a cost accounting approach. The Learning Organization. vol. 20, núm. 6, 419-432. DOI: 10.1108/TLO-09-2013-0049  
Altres
Bosch, E.; Burset, S.; Romeo, M.; Yepes i Baldó, M.; Sánchez, L.; González-Argüello, V.; García-Asensio, M.Á.; Gustems, J.; Martín, C.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). Análisis prospectivo para una docencia por competencias. Profesores, profesionales y egresados en el grado de Comunicación Audiovisual. . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/44584  
García, M.A.; Romeo; M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gónzález, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Berger, R.; Martín, C.; Aguilar, C. (2013). Reflexions al voltant de la planificació de la matèria Projectes. . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34568  
Somoza, M.; Rodríguez-Gairin, J.M.; Urbano, C. . (2013). MIAR: Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes. 2013 [en línia].. Base de dades en línia d'accés obert. Recuperado de http://miar.ub.es/2013/  
2012
Taula rodona
Jordi Andreu i Daufí Professor titular del Departament de Biblioteconomia i Documentació a la UB Francesc; Xavier Hernàndez Catedràtic del Departament de Didàctica de les Ciències Socials a la UB; Anna Freijomil Directora d'Artteràpia Coaching; David Jor. (2012). Jornada Crea!Oportunitats (28-03-2012). Barcelona. ESP. http://www.fbg.ub.edu/creaoportunitats/.
Agustí Ruiz, A.; Anglada, L.M.; Fàbregues, B.; Sistach, X. (2012). La formació acadèmica i professional del llibreter. Congrés de Llibreters en Llengua Catalana. Tarragona. ESP.
Baró, M. (2012). Cómo consolidar la biblioteca escolar en la era de Internet. Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y en la Cultura IV Congreso Leer.es . Salamanca. ESP.
Baró, M. (2012). El grau d'Informació i Documentació de la Universitat de Barcelona. Una formació per als bibliotecaris del futur. IV Jornades interprofessionals del Grup de Biblioteques catalanes associades a la UNESCO. Cervera. ESP.
Bonet, L. (2012). Cultural policy in a time of crisis. VII International Conference on Cultural Policy Research. Barcelona. ESP.
Borrego, A. (2012). Mètriques web per a l'estudi de l'ús de la informació científica. Primeres Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC-2012). Barcelona. ESP. http://blocs.iec.cat/observatori/jgic/jgic-2012/.
Termens, M. (2012). Els arxius de les televisions a debat. 5a Jornada de l'Observatori Permanent d'Arxius i Televisions Locals. Andorra la Vella. AND.
Urbano, C. (2012). Moderador de la taula rodona 'Anàlisi de la informació científica: informetria, cienciometria i bibliometria'. Primeres Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC-2012). Barcelona. ESP.
Sense especificar
Andreu Daufí, J. (2012). Informe del grupo de trabajo de fondos personales de las actividades desarrolladas en el curso 2011-2012. XVIII Jornadas de la Conferencia de archiveros de las universidades españolas (CAU-CRUE). Cádiz. ESP. http://cau.crue.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetrabajo/archivospersonales/GT_Archivos_personales.pdf&].
Secretaria comitè científic/org
Comalat, M. (2012). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública: Els bibliotecaris com a prescriptors culturals. Escola d'Hivern per la biblioteca pública [8a edició: novembre 2012]. Barcelona. ESP.
Revisió
Argudo, S. (2012). Identitat i supervivència del professional de la informació: una mica més de llum. Blok de BiD. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/identitat-i-superviv%C3%A8ncia-del-professional-de-la-informaci%C3%B3-una-mica-m%C3%A9s-de-llum  
Rueda Ramírez, P. (2012). Review: Historia de las primeras imprentas sevillanas (J. Hazañas. La imprenta en Sevilla).. Andalucía en la Historia. núm. 36, 93-93.
Informe
Andreu i Daufí, J. (2012). Informe del Grupo de Trabajo de Fondos Personales de las actividades desarrolladas en el curso 2011‐2012. . 1-3. Recuperado de http://cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetrabajo/archivospersonales/GT_Archivos_personales.pdf  
Ribera, M.; Gordovil, A.; Splendiani, B.; Térmens i Graells, M.; Salse, M. (2012). La publicación accesible de artículos científicos. Comparación de los formatos PDF y DAISY. Memoria final. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/33127  
Ribera, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Térmens, M.; Franganillo, J.; Alcalà, M. (2012). Recursos docents accessibles. Plantilles i guies en Microsoft Office i LibreOffice. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/32180  
Termens, M.; Centelles, M. (2012). Buenas prácticas y recomendaciones estratégicas sobre formatos de intercambio aplicables al Servicio de Registro de Bibliotecas y Entidades Relacionadas (SERBER) en un contexto de datos abiertos y enlazados. . Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Recuperado de http://hdl.handle.net/10421/6501  
Presidència de sessió
Baró, M. (2012). Eix 3. Lectura i entorn. VI Congrés Educació i Entonr. La Seu d'Urgell. ESP.
Villarroya, A. (2012). Discussion of future compendium work on indicators for participation in cultural life. Research conference on participation in culture - 11th Annual Experts Assembly of the Council of Europe / ERICarts - Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe. Helsinki. FIN. No.
Presentació comunicació
Abad-García, F.; Melero, R.; Rodríguez-Gairín, J.M.; Abadal, E. (2012). Author rights vs self-archiving in Spanish scientific journals. 2nd International Conference on Integrated Information, IC-ININFO. Budapest. HUN.
Abadal, E.; Melero, R. (2012). Acceso abierto a la ciencia, más que un proyecto. 5as Jornadas OS-Repositorios. Bilbao. ESP.
Ardanuy, J. (2012). Los vampiros. ¡Vaya Timo!. Difusión del pensamiento crítico (ARP-SAPC). Barcelona. ESP.
Argudo Plans, S.; Franganillo, J.; Mañà, T.; Rubió Rodón, A.; Sulé Duesa , A. (2012). Introducción de la semipresencialidad en el grado de Información y Documentación: evolucionando con la sociedad. CIDUI. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Barcelona. ESP. http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/article/view/107/95 ISBN: 978-84-695-4073-2.
Argudo, S.; Domínguez, M. (2012). Diversitat en la semipresencialitat: els graus d'Economia,Administració i Direcció d'Empreses i Informació i Documentació. Jornada de semipresencialitat a la UB. Bracelona. ESP.
Baró, M.; Mañà, T.; Miret, I.; Vellosillo, I.; Cosials, A. (2012). Use of information and communication technology in Spanish school libraries. 3rd World Conference on Information Technology 2012. Barcelona. ESP. Global Journal on Technology, Vol 3 (2013): 3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012).
Barrios, M.; Mentado, T.; Villarroya, A. (2012). Las políticas de igualdad entre mujeres y hombres en las universidades españolas. XVI Conferencia de Sociología de la Información. Oviedo. ESP.
Bonet, L. (2012). From Creative Nations to Creative Cities: Examples of center-periphery dynamics in cultural policy strategies. Osaka Research Plaza. Workshop of the Association for Urban Creativity. Kyoto. JPN.
Bonet, L.; Castañer, X. (2012). Is Agency Theory Applicable to the Governance of Public Cultural Agencies?. 17th International Conference on Cultural Economics . Kyoto. JPN.
Bonet, L.; Castañer, X. (2012). Assessing the Applicability of Agency Theory to the Governance of Public Agencies. XVI IRSPM Conference. Roma. ITA.
Bonet, L.; Négrier, E. (2012). The Management of Institutional Decision. A comparative analysis of institutional reforms in the field of cultural policy . VII International Conference on Cultural Policy Research. Barcelona. ESP.
Boté Fernández, C.; Agustí Ruiz, L. (2012). Educación sanitaria: Calidad de la información sobre la salud en Internet. II Congreso Internacional de la Asociación de Enfermería Comunitaria. Barcelona. ESP.
Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2012). Salud e Internet o cómo conseguir pacientes crónicos bien informados y autónomos: el caso del EAP Mataro-6 (Barcelona, Cataluña). X Jornadas APDIS: bibliotecas nas ciéncias da saúde na era da literacia digital. Lisboa: 29 e 30 de Março de 2012. Lisboa. PRT. http://hdl.handle.net/2445/28911 .
Bote, J.; Fernandez-Feijoo, B.; Ruiz, S. (2012). The Cost of digital preservation: a methodological analysis. CENTERIS 2012 - Conference on Entreprise Information Systems / HCIST 2012 - Internacional Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies. Vilamoura. PRT. CENTERIS / HCIST 2012 - Book of abstracts - ISBN 976-989-97433-1-1.
Casadevall, M. L.; Gustems, J.; Sánchez-Martín, J. Calderón, C.; Godall, T.; Sánchez-Gómez, L.; Marín, E. (2012). Les Estratègies d'afrontament com a factor de protecció davant l'estrès dels mestres: un estudi amb estudiants del Grau d'Educació Infantil a la UB. VIII Jornades d'Educació Emocional: Emocions i Salut. organitzades per l'ICE de la UB, Campus Mundet, Universitat de Barcelona 22, 23 de març de 2012. Barcelona. ESP. VIII Jornades d'Educació Emocional: Emocions i Salut, Universitat de Barcelona. Abril 2012. ISBN: 978-84-695-4094-7.
Centelles, M.; Franganillo, J.; Ribera, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Térmens, M.; Llerena, I. (2012). Recursos docentes accesibles. III Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat (TIES). Barcelona. ESP.
Ferran, N.; Vaquer, C.; Bonich, M.; Santos-Hermosa, G. (2012). Engaging students in an e-learning experience: how to manage information resources through wikis and web blogs. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. QQML 2012. 22-25 Maig, 2012. Limerick. IRL. http://hdl.handle.net/10609/17221.
García García, A.; García -Massó, X.; Ferrer-Sapena, A.; Millán González, L.; Peset, F.; Rodríguez-Gairín, J.M.; Saorín, T. (2012). ODiSEA: International Registry on Research Data. 'La motricidad de los Repositorios de Acceso Abierto'. 5as Jornadas OS-Repositorios. Bilbao 2012. Bilbao. ESP.
Gustems, J.; Calderón, C.; Godall, T.; Casadevall, L.; Marin, E.; Sánchez, L.; Sánchez, J. . (2012). Les competències ètiques en la formació dels mestres d'educació infantil a la UB: avaluació i propostes curriculars. VIII Jornades de música Realització: ICE de la UB. Barcelona. ESP. Actes.
Gustems, J.; Calderón, C.; Sánchez, L.; Godall, T.; Casadevall, L; Sánchez, J.; Marín. E. (2012). Estrategias de afrontamiento como factor de protección en estudiantes de maestro de educación infantil, en la universidad de Barcelona. I Congreso nacional de Inteligencia Emocional. Barcelona. ESP. LLibre d'actas.
Gustems, J; Calderón, C; Godall, T.; Sánchez, L. ; Casadevall, L; Sánchez, J.; Marin, E. (2012). Propuestas de mejora del Grado de Educación Infantil en la Universidad de Barcelona, a partir del análisis de las estrategias de afrontamiento en los estudiantes. 7è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Realització: UPF, Barcelona . Barcelona. ESP. Actes.
Gústems-Carnicer, J.; Calderón-Garrido, Sánchez, L.; Godall, T. . (2012). Educant valors en la universitat: un estudi de les fortaleses de caràcter (VIA-IS, SELIGMAN) en alumnes del grau de mestre d'educació infantil a la UB. IX Jornades d'Educació Emocional. Educació emocional i valors.. Barcelona. ESP.
Gústems-Carnicer, J.; Casadevall-Munné, L.; Sánchez-Martín, J.; Calderón-Garrido, C.; Godall, T.; Sánchez, L.; Marin, E.; Carmona, V. (2012). Programa de habilidades emocionales en pacientes con esquizofrenia. VIII Jornada sobre l'educació emocional en els mitjans de comunicació. Barcelona. ESP.
Llueca, C.; Reoyo, S. (2012). Repositorios sostenibles, reflexiones a partir de la experiencia española. ETD 2012 : Simposio Internacional de tesis y disertaciones electrónicas (15º : 2012 : Lima, Perú). Lima. PER. Llueca, C.; Reoyo, S. 'Repositorios sostenibles, reflexiones a partir de la experiencia española'. ETD 2012 : Simposio Internacional de tesis y disertaciones electrónicas (15º : 2012 : Lima, Perú).
Locher, A.; Termens, M. (2012). Projects and alternatives in digital spatial data preservation. DCH 2012. Interdisciplinary Conference on Digital Cultural Heritage (Saint-Dié-des-Vosges, France, July 2-4, 2012). Saint-Dié-des-Vosges. FRA.
Parcerisa, A.; Abadal, E.; Busquets, M.; Coll, G.; Girona, V.; Nonell, R.; Ortín, J.; Vallès, A. (2012). Bones pràctiques i establiment d'un sistema de garantia de la qualitat a partir de l'experiència en set titulacions universitàries. Congrés Internacional de Docència Universitaria i Innovació. Barcelona. ESP.
Pujolà, J.T.; Sayós, R.; Alsina, J.; Boix, R.; Buscà, F.; Burset, S.; García, M.Á. . (2012). El proceso de implantación del aprendizaje por competencias: Una apuesta por la calidad en la formación de maestros . IX Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES) 12-15 de Junio, 2012 . Santiago de Compostela. ESP.
Ribera, M.; Centelles, M.; Huélamo, A:; Splendiani, B.; Salse, M. . (2012). Evaluating solutions to process, view and listen mathematical formula within an accessible context. Universal Learning Design. Internatinal Conference. Linz, 11-13 July 2013. Linz. AUT.
Ribera, M.; Salse, M.; Alcalà, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Grau, A.; Térmens, M. (2012). Plantillas para la creación de material docente accesible con herramientas ofimáticas y LaTex. I Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad. Madrid. ESP.
Ribera, M.; Splendiani, B.; Termens, M.; Salse, M.; Llerena, I.; Franganillo, J.; Centelles, M.; Grau, A. (2012). Accessible teaching documents. Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat: una visió crítica. TIES 2012 . Barcelona. ESP. Comunicació. Barcelona: Esbrina, 2012, p. 504-506. .
Rodríguez-Gairín, J.M.; Somoza-Fernández, M. (2012). An Autonomous agent for determining the visibility of social science journals. 3rd World Conference on Information Technology - WCIT-2012. Barcelona. ESP. Procedia Technology.
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Berger, R.; Gustems, J.; Bosch, E.; Martin, C.; Aguilar, C. (2012). Proyectos: Una experiencia de aproximación Universidad-Empresa. IX Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. Madrid. ESP.
Rueda, P.; Agustí, L. (2012). Early printed book sale catalogues from Seville: the extension of the European book market into Mexico (1680-1689). Specialist Markets in the Early Modern Book World. Saint Andrews (Escòcia). SCO. En preparació (Brill, 2013).
Sánchez, L.; González V.; García, M.A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Berger, R.; Burset, S.; Bosch, E.; Martin, C.; Aguilar, C. (2012). Desarrollo de la materia Proyectos en Comunicación Audiovisual: La visión de profesores, profesionales y egresados. VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Barcelona. ESP. http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/article/view/149/136.
Sánchez, L; Campos, M. (2012). Symbolic Communication. ECREA, 4th European Communication Conference: 'Social Media and Global Voices'. Istanbul . TUR.
Seguí Palou, M.R.; Vall Casas, A. (2012). Biblioteca pública y discapacidad: recursos y servicios para todos. VIII Jornadas científicas internacionales de investigación sobre discapacidad. Salamanca: 14, 15 y 16 de marzo de 2012. Salamanca. ESP. En premsa.
Splendiani, B.; Ribera, M.; García, R.; Salse, M. (2012). An interdisciplinary approach to alternative representations of images. 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP'13). Linz. AUT.
Termens, M.; Locher, A.E. (2012). Digital preservation audit on spatial data: a practical experience. Symposium on Service Oriented Mapping 2012 (SOMAP). Viena. AUT. SOMAP 2012: service-oriented mapping 2012. Wien: Jobstmedia, 2012.
Villanueva Baselga, S.; Aguilar, C.; Sánchez, L. (2012). Participatory documentary: towards a new mode of representation. 4th European Communication Conference (ECC). Estambul. TUR.
Villanueva Baselga, S.; Ruiz Mallén, I.; Escalas Tramullas, M.T.; Fernández Tarrío, R. (2012). Comunidades indígenas intercambian experiencias en gestión de la biodiversidad. Documental de divulgación del proyecto de investigación ConservCom. I Congreso Internacional de Divulgación Científica Audiovisual. Madrid. ESP.
Pòster
Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2012). Intervenció educativa: Internet, salut i apoderament del pacient. 2a Jornada de treball Pla de Salut 2011-2015. Sitges, 30 de novembre i 1 de desembre de 2012. Sitges. ESP. http://hdl.handle.net/2445/33003.
Boté Fernández, C.; Vall Casas, A. (2012). Internet, salud y pacientes bien informados: una buena práctica al alcance de todos. II Congreso internacional y VIII congreso nacional de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC). Barcelona 16-18 de mayo de 2012. Barcelona. ESP. http://hdl.handle.net/2445/28913.
Granollers i Saltiveri, A.; Ribera Turró, M.; Pascual Almenara, A.; Coiduras Rodríguez, J.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Sendín Veloso, M.; Gimeno Illa, J.M.; Oliva Solé, M.; Carrera Farran, X.; Salse Rovira, M.; Splendiani, B.; Ribó Balust, J.M. (2012). El vídeo sense barreres a la universitat: Ho escolto, ho veig, ho entenc. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, CIDUI. Barcelona. ESP. La universidad: una institución de la sociedad VII Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación Barcelona: 2012 ISBN 978 - 84 - 695 - 4073 - 2.
Gustems-Carnicer, J.; Calderón, C.; Sánchez, L.; Godall, T.; Csadevall, M.L.; Sánchez, J.; Marin-Cos, E. (2012). Estrategias de afrontamiento como factor de protección en estudiantes de educacion infantil en la Universidad de Barcelona. I Congreso Nacional de Inteligencia Emocional. Barcelona. ESP.
Locher, A.; Termens, M. (2012). Exploring Alternatives for Geodata Preservation. CISTI'2012 - 7ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información (Madrid, 20-23 junio 2012).. Madrid. ESP. Sistemas y Tecnologías de Información. Actas de la 7ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información (Madrid, 20 al 23 de Junio de 2012). Vol. II - Artículos. Madrid, AISTI (Asociación Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información), 2012..
Morales, J.; Flores, F.; Urbano, C. (2012). 2011 Report on El Salvador INASP PERii Country Coordinator work. 2012 INASP PERii Steering Committee and 4th Publishers for Development conference. Oxford. GBR.
Santos-Hermosa, G. (2012). Tasting of OER and OEP in a US face-to-face university: University of Wisconsin.. OER 13 Conference, 26-27 Març. Nottingham. 826.
Santos-Hermosa, G. (2012). Faculty&librarians collaboration in an e-learning experience: resources management and training in Open University of Catalonia. 2012 Teaching &Learning Symposium, 23 May. Madison. USA. http://hdl.handle.net/10609/18482.
Ponència
Abadal, E. (2012). Uso de licencias libres para la edición científica. II Jornadas - Taller de formación sobre libro electrónico (7-8/06/2012). Madrid. ESP.
Abadal, E.; Guallar, J. (2012). Hemeroteques digitals i recerca històrica. XV Col·loqui Aula d'Història del Periodisme. Barcelona. ESP.
Agustí, L. (2012). Digitalia: libros electrónicos españoles y de temática hispánica. Jornadas de encuentro para usuarios, profesionales y bibliotecarios: el libro electrónico, presente y futuro en la biblioteca universitaria (mayo, Zaragoza. Universidad de Zaragoza). Saragossa. ESP.
Andreu Daufí, J. (coord.). (2012). Propuesta de Cuadro de clasificación común de fondos personales (v.2.0). XVIII Jornadas de la Conferencia de archiveros de las universidades españolas (CAU-CRUE). Cádiz. ESP. http://cau.crue.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetrabajo/archivospersonales/XVIII_Jornadas_CAU_UCA_Cadiz_GT_Fondos_Personales_25_05_2012.pdf&].
Anguera, M.T.; Argudo, S.; Domínguez, M.; Gómez, C.; Pallàs, M.; Rivero, M. (2012). La situació de la semipresencialitat a la Universitat de Barcelona, avui . Jornada de semipresencialitat a la UB. Barcelona. ESP.
Baró, M. (2012). Biblioteques escolars, per a què? 10 bones raons per tenir i mantenir una biblioteca escolar en temps de crisi. VI Jornades de Biblioteques escolars de Girona. Girona. ESP.
Baró, M. (2012). Catàlogos infantiles y juveniles de la Editorial Juventud: Textos e imágenes para la venta. Jornades Catàlegs de venda i publicitat del llibre al món hispànic. Dels orígens al segle XX. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2012). The cultural capital status of Barcelona. Analysis of location factors. Summer School. Management of creativity in an innovation society. Montréal & Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2012). How Encatc stimulates young researchers. Research Conference on the Contribution of Sustainable Cultural Entrepreneurship. Utrecht. NLD.
Bonet, L. (2012). Creative cities and cultural industries: Conceptual paradoxes, competitive factors and governmental strategies. International conference 'Creative industries and creative economy as a space for research and practice' . Moscou. RUS.
Carina Rey. (2012). ¿De qué se habla cuando se habla de calidad de los servicios?. 4as Jornadas de Análisis de la Red de Bibliotecas del CSIC. 'Bibliotecas para la Ciencia en el siglo XXI: nuevos entornos y retos profesionales'.
García, M. Á. (2012). La elaboración del informe sobre el discurso jurídico escrito español. XXIVC Jornada Nacional do Grupo de Estudos Linguísticos do NOrdeste-GELNE. Natal. BRA.
García, M.Á. (2012). Taller de escritura jurídica. Escuela Judicial de España. Barcelona. ESP.
Lluís Agustí. (2012). El Catálogo (1747) de venda de la biblioteca de Miquel Gonser i Andreu (197-1743), canceller de la Universitat de Cervera. Jornades "Catàlegs de venda i publicitat del llibre al món hispànic (dels orígens al segle XX)". Barcelona . ESP. Catàlegs de venda i publicitat del llibre al món hispànic (dels orígens al segle XX).
Perez-Montoro, M. (2012). La revista BiD. II Conferencia sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. Valencia. ESP.
Perez-Montoro, Mario. (2012). Comunidades de practica maduras. IV Jornada del Programa Compartim. Barcelona. ESP.
Rodríguez-Gairin, J.M.; Abella, S. (2012). Acceso a los Servicios de Obtención de Documentos desde las redes sociales. XIII reunión de Usuarios GTBib-SOD. Madrid. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2012). Los catálogos de Tomás López de Haro: las redes atlánticas del negocio europeo del libro en la Nueva España (1682-1683). Catàlegs de venda i publicitat del llibre al món hispànic (dels orígens al segle XX). 2-3 de octubre de 2012.. Barcelona. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2012). The secularization of religious libraries in Latin America from independence to the new republics: the continuity and fragmentation of collections. How the Secularization of Religious Houses Transformed the Libraries of Europe. University of Oxford. 22-24 de marzo de 2012.. Oxford. 826.
Rueda, P.; Agustí, L. (2012). Early printed book sales catalogues from Seville: the extension of the European book market into Mexico (1680-1689). Specialist Markets in the Early Modern Book World. Fourth Annual St. Andrews Book Conference.. Saint Andrews. GBR.
Tejada-Artigas, C.; Guallar, J. (2012). Aproximación de criterios entre evaluadores. II Conferencia Calidad de revistas de ciencias sociales y humanidades CRECS (Valencia, 10 mayo 2012). València. ESP.
Térmens, M. (2012). Patrimoni cultural i digitalització. Taula de Nova Recerca (Barcelona, 15 febrer 2012). Barcelona. ESP.
Térmens, M. (2012). La digitalització del patrimoni hemerogràfic. Les polítiques de conservació dels mitjans digitals. XV col·loqui Aula d'Història del Periodisme Diari de Barcelona (Barcelona, 4 juny 2012). Barcelona. ESP.
Térmens, M. (2012). La preservació de les revistes digitals: realitats i reptes pendents. 5 Jornades Catalanes de Revistes Científiques. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 23-24 maig 2012. Barcelona. ESP.
Térmens, M.; Salse, M.; Locher, A. (2012). Retos técnicos para la preservación de los repositorios institucionales. La motricidad de los Repositorios de Acceso Abierto. 5as Jornadas OS-Repositorios (Bilbao, 23-25 maig 2012). Bilbao. ESP.
Urbano, C. (2012). Una mirada nòrdica al debat sobre l'edició de revistes STM (Science, Technology, Medicine) en català: el cas de Noruega, Dinamarca i Suècia. Jornada 'La difusió de l'activitat científica en llengua catalana i els processos d'avaluació' de l'Institut Interunivesitari de Filologia Valenciana. Alacant. ESP.
Participació comitè científic/o
Baró, M. (2012). Llegim, creixem. VI Congrés Educació i Entonr. La Seu d'Urgell. ESP.
Bonet, L. (2012). Working group 3: indicators In conversation on Capturing Culture in Sustainable Development Assessments. COST Action IS1007 - Investigating Cultural Sustainability. Symposium 'Capturing Culture in Sustainable Development Assessments'. Innsbruck. AUT.
Bonet, Lluís. (2012). Clustering sessions Working group 3: indicators Reflections on the Role of Culture in Sustainable Development. COST Action IS1007 - Investigating Cultural Sustainability. Symposium 'Placing Culture in Sustainable Development: Policies, Strategies and Processes'. Coimbra. PRT.
Pons Serra, Amadeu. (2012). ---. World Conference on Information Technology. Barcelona. ESP.
Sánchez, L. (2012). ECREA Section Philosophy of Communication. 4th European Communication Conference (ECC). Estambul. TUR.
Térmens, M. (2012). Jornada sobre Biblioteques Patrimonials 2012. Jornada sobre Biblioteques Patrimonials 2012. Barcelona. ESP.
Urbano, C. (2012). 2a Jornada sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales (CRECS 2012). València. ESP.
miscellaneous
Comalat, M.; Agustí, Ll. (2012). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2012. . vol. 2. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/issue/view/19658  
Oller, N. (2012). La locura. . Editorial Funambulista. 1-160. ISSN/ISBN: 9788493983093.
Villarroya, A. (2012). Informe sobre la política cultural de Catalunya, seguint la metodologia del Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe del Consell d'Europa/ERICarts. . Generalitat de Catalunya. 1-98. Recuperado de http://www20.gencat.cat/docs/msi-cultura/Relacions%20Internacionals/Noticies/Documents/Arxiu/_2011_cat_02-02.pdf  
Villarroya, A.; Escardíbul, J.O. (2012). Anàlisi de la despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació (2006-2010). Estadística, Fulls de Cultura i Comunicació del Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. núm. 31, 1-71. ISSN/ISBN: 2013-4541. Recuperado de http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/Final_Despesa%20cultural%20llars%20catalanes-2012.pdf  
Villarroya, A.; Escardíbul, J.O. (2012). Anàlisi de la despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació (2006-2010). Estadística, Fulls de Cultura i Comunicació del Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. núm. 31, 1-6. ISSN/ISBN: 2013-4541. Recuperado de http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/estad31.pdf  
Material Docent
Ardanuy, J. (2012). Breve introducción a la bibliometría. La base de datos Scopus y otros e-recursos del CBUES como instrumento de gestión de la actividad investigadora.
Ardanuy, J. (2012). Scopus, Introducción. Recuperación de referencias. Visualización de tendencias. Herramientas de gestión . La base de datos Scopus y otros e-recursos del CBUES como instrumento de gestión de la actividad investigadora.
Ardanuy, J. (2012). SCOPUS: Evaluación de autores . La base de datos Scopus y otros e-recursos del CBUES como instrumento de gestión de la actividad investigadora.
Article de revista
Abadal, E.; Borrego, A.; Pérez, R. (2012). "Mercat laboral dels professionals de la informació: evolució de l'oferta i dels perfils ocupacionals". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 29. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/95812  
Abadal, Ernest. (2012). "Retos de las revistas en acceso abierto: cantidad, calidad y sostenibilidad económica". Hipertext.net. vol. 10. ISSN/ISBN: 1695-5498. Recuperado de http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-10/retos-revistas-en-acceso-abierto.html  
  https://www.upf.edu/hipertextnet/numero-10/retos-revistas-en-acceso-abierto.html 
Agustí, L. (2012). "Censors... de ficció". 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/censors-de-ficcio/  
Agustí, L. (2012). "Per favor, que els llibres no distreguin!". 50x7. ISSN/ISBN: 9999-9999. Recuperado de http://www.50x7.com/per-favor-que-els-llibres-no-distreguin/  
Agustí, Ll.; Comalat, M. (2012). "Introducció [Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2014]". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 3, p. i. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/97903  
Albiol, J.; Ardanuy, J. (2012). "El vampir de Roslasin". L'Upir. vol. 4, núm. 33, p. 181-183. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u33-3.htm  
Ardanuy, J. (2012). "Scientific collaboration in Library and Information Science viewed through the Web of Knowledge: the Spanish case". Scientometrics. vol. 90, núm. 3, p. 877-890. ISSN/ISBN: 0138-9130. Recuperado de http://www.akademiai.com/content/l106351308217565/fulltext.pdf  
Ardanuy, J. (2012). "Herètics com a vampirs". L'Upir. vol. 4, núm. 32, p. 152-160. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u32-2.htm  
Ardanuy, J. (2012). "Anàlisi bibliomètrica dels usos del terme vampir en la producció científica a partir del Web of Science". L'Upir. vol. 4, núm. 34, p. 201-211. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u34-3.htm  
Atenas-Rivera, J.; Rojas-Sateler, F.; Pérez-Montoro, M. (2012). "Repositorios de recursos educativos abiertos". El Profesional de la Información. vol. 21, núm. 2, p. 190-193. ISSN/ISBN: 1386-6710.
  https://doi.org/10.3145/epi.2012.mar.10 
Baró i Llambias, M.; Raga, P. (2012). "Les biblioteques escolars a Catalunya. 2010-2011". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 2, p. 119-128. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/106465  
Baró, M.; Mañà, T.; Barrios, M.; Baena, J. (2012). "Promoción de la lectura en las bibliotecas públicas de Cataluña: evaluación y resultados". El Profesional de la Información. vol. 21, núm. 3, p. 277-289. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/27425  
Bonet, L. (2012). "La Cooperación cultural iberoamericana en la encrucijada: papel y retos". Cuadernos de observación en gestión y políticas culturales. Serie del Boletín de gestión cultural. núm. 1, p. 85-94. ISSN/ISBN: 1697-073X.
Borrego, A.; Anglada, L.; Barrios, M.; Garcia, F. (2012). "Use and availability of scholarly journals in Catalan academic libraries". Serials Review. vol. 38, núm. 4, p. 243-249. ISSN/ISBN: 0098-7913. DOI: 10.1016/j.serrev.2012.10.002  
Borrego, A.; Fry, J. (2012). "Measuring researchers' use of scholarly information through social bookmarking data: a case study of BibSonomy.". Journal of Information Science. vol. 38, núm. 3, p. 297-308. ISSN/ISBN: 0165-5515. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/24222  
Comalat, M.; Agustí, L. (2012). "Introducció". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 2, p. 9-12. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/262959/350445  
Comalat, M.; Agustí, Ll.[ed.]. (2012). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 2, núm. 2, p. 5-198. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/262959  
Comalat, M.; Espinàs, E. (2012). "Les Biblioteques públiques a Catalunya: 2010-2011". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 2, p. 106-118. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/96980  
Enric Camón Luis; Carina Rey Martí; Núria Balagué. (2012). "El Suport a la recerca de les biblioteques universitàries catalanes: estat actual". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 29. ISSN/ISBN: 1575-5886. DOI: 10.1344/BiD2012.29.6  
Franch, P.; Guallar, J. (2012). "New York Times Topics, un modelo de producto periodístico documental en la prensa digital". El Profesional de la Información. vol. 21, núm. 5, p. 482-490. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/125824  
  https://doi.org/10.3145/epi.2012.sep.06 
Franganillo, J. (2012). "El aparente declive del correo electrónico". Anuario ThinkEPI. p. 250-253. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://thinkepi.net/el-aparente-declive-del-correo-electronico  
Franganillo, J. (2012). "Los desafíos de la información cuántica". Anuario ThinkEPI. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://thinkepi.net/desafios-informacion-cuantica  
García Asensio, M.Á.; Palomeque Kovacs, C. (2012). "El blog multimodal: la potencialidad comunicativa y de representación de la imagen en interacción con sonidos y texto". Tonos Digital. Revista electrónica de filología. núm. 22. ISSN/ISBN: 1577-6921. Recuperado de http://www.um.es/tonosdigital/znum22/secciones/estudios-12-el_blog_multimodal_garciaasensio_palomeque.htm  
García-García, A.; Rodríguez-Gairín, J.M.; Saorín, T.; González, L.; García-Massó, X.; Ferrer Sapena, A.; Peset, F. (2012). "ODiSEA: International Registry on Research Data". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 29. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54913  
  https://www.raco.cat/index.php/BiD/article/view/261346 
Gascón, J. (2012). "Experiències digitals: tecnologies aplicades als serveis i col•leccions documentals ". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/experiències-digitals-tecnologies-aplicades-als-serveis-i-col•leccions-documentals  
Gascón, J. (2012). "Història del llibre, les biblioteques i la lectura (2010-2011)". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 2, p. 17-55. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/96900  
Gascón, J. (2012). "Interoperabilitat i dades enllaçades en l'entorn de les biblioteques". Blok de BiD. núm. 31/07/2013. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/category/ressenyadors/jesús-gascón  
Gascón, J.; Ortega, M. (2012). "Pluma en ristre: los últimos escribientes memorialistas de Barcelona ". Cultura Escrita & Sociedad. núm. 11, p. 1-31. ISSN/ISBN: 1699-8308.
Gonzàlez Ruíz, D.; Térmens, M.; Ribera, M. (2012). "Modelo de indicadores para evaluar los formatos digitales para la preservación de vídeo". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 35, núm. 2, p. 281-297. ISSN/ISBN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2012.2.840  
  https://doi.org/10.3989/redc.2012.2.840 
González-Ruiz, D.; Termens, M.; Ribera, M. (2012). "Aspectos técnicos de la digitalización de fondos audiovisuales". El Profesional de la Información. vol. 21, núm. 5, p. 62-70. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2012.sep.12  
Guallar, J.; Abadal, E.; Codina, Ll. (2012). "Sistema de análisis de hemerotecas de prensa digital". Trípodos. Revista digital de comunicació. núm. 31, p. 37-64. ISSN/ISBN: 1138-3305. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/125861  
Guallar, Javier. (2012). "Documentalistas de medios y redes sociales". Anuario ThinkEPI. vol. 6, p. 170-172. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/125845  
Guallar, Javier. (2012). "Tendències en documentació en els mitjans de comunicació". Trípodos. Revista digital de comunicació. núm. 31, p. 7-10. ISSN/ISBN: 1138-3305. Recuperado de http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/36  
Guallar,Javier; Abadal, Ernest; Codina, Lluís. (2012). "Hemerotecas de prensa digital: evolución y tendencias". El Profesional de la Información. vol. 21, núm. 6, p. 595-605. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2012.nov.06  
Gustems, J.; Sánchez, J.; Calderón, C.; Godall, T.; Sánchez, L.; Casadevall, L.; Marin, E. (2012). "Desenvolupar competències ètiques a l'educació musical i corporal: un estudi empíric als estudis de mestre en educació infantil a la Universitat de Barcelona ". Artseduca. núm. 1, p. 6-11. ISSN/ISBN: 2254-0709. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/65374  
Llueca, C. (2012). "La función de los archivos web". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/la-funci%C3%B3n-de-los-archivos-web  
Mañà, T. . (2012). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 627, p. 70-76. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. (2012). "Panorama dels llibres infantils i juvenils dels anys 2010 i 2011". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 2, p. 89-97. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54912  
Mañà, T. . (2012). "Els 'petits' dels Crítica 'Serra d'Or': els premis de llibres infantils". Serra d'Or. núm. 631-632, p. 98-102. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Pérez-Montoro, M.; Tammaro, A.M. (2012). "Outcomes of the bologna process in LIS higher education: comparing two programs in Europe". International Information and Library Review. vol. 44, núm. 4, p. 233-242. ISSN/ISBN: 1057-2317.
Pons i Serra, A. (2012). "Arxivística". Anuari de la GEC. vol. 2011 (2012), p. 145-146.
Pons, A. (2012). "Current cites: revisión de artículos recientes". Anuario ThinkEPI. vol. 6, p. 324-325. ISSN/ISBN: 1886-6344.
Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel. (2012). "20 años de automatización de préstamo interbibliotecario en España (1992-2012)". El Profesional de la Información. vol. 21, núm. 6, p. 557-566. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2012.nov.02  
Romeo, M.; Yepes, M.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Sánchez, L.; Berger, R. . (2012). "Desarrollo de la materia Proyectos. Grado de Comunicación Audiovisual. Universitat de Barcelona". Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria. vol. 5, núm. 2, p. 122-132. ISSN/ISBN: 1989-0257. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34574  
Santos-Hermosa, G.; Ferran-Ferrer, N.; Abadal, E. (2012). "Recursos educativos abiertos: repositorios y uso". El Profesional de la Información. vol. 21, núm. 2, p. 136-145. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2012.mar.03  
  https://doi.org/10.3145/epi.2012.mar.03 
Serra, Jordi ; Andreu, Jordi. (2012). "El Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE): una oportunitat professional.". Butlletí de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians. núm. 47, p. 13-15. ISSN/ISBN: 1578-0538. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/97890  
Térmens, M. (2012). "Las auditorías, una metodología para planificar la preservación digital. Experiencias en España". Ciência da Informação. vol. 41, núm. 1, p. 140-142. ISSN/ISBN: 1518-8353. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55866  
  http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/1359 
Urbano, C. (2012). "Uso de e-books en bibliotecas universitarias de Estados Unidos: datos para salir del ¿Big Mess¿". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55605  
Villarroya, A. (2012). "Cultural policies and national identity in Catalonia". International Journal of Cultural Policy. vol. 18, núm. 1, p. 31-45. ISSN/ISBN: 1028-6632.
Villarroya, A.; Barrios, M. (2012). "Estudis i recerca sobre edició i hàbits lectors.". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 2, núm. 1, p. 169-180. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/97901  
Villarroya, A.; Claudio-González, M.; Abadal, E.; Melero, R. (2012). "Modelos de negocio de las editoriales de revistas científicas: implicaciones para el acceso abierto". El Profesional de la Información. vol. 21, núm. 2, p. 129-135. ISSN/ISBN: 1386-6710.
  https://doi.org/10.3145/epi.2012.mar.02 
Edició-coordinació de número mo
Guallar, J. (2012). Coordinació n. 31. Tendències en documentació dels mitjans de comunicació. Trípodos. Revista digital de comunicació. núm. 31, 1-183. ISSN/ISBN: 1138-3305. Recuperado de http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/issue/view/3/showToc  
Conferència invitada
Ateca-Amestoy,V.; Villarroya, A. (2012). Cultural participation: an analytical exercise and some reflections. Research conference on participation in culture - 11th Annual Experts Assembly of the Council of Europe / ERICarts - Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe. Helsinki. FIN. No.
Bonet, L. (2012). Gestión del Patrimonio, responsabilidad social compartida: la mirada de un economista. VIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO El papel y las responsabilidades de los actores de la conservación del patrimonio cultural edificado. Universidad Autónoma de Yucatán . Mérida. Yucatán. MEX. si.
Bonet, L. (2012). Les politiques de démocratisation culturelle en Espagne. An approche historique. Démocratiser la culture. Unes histoire comparée des politiques culturelles. Paris. FRA.
Bonet, L. (2012). Patrimonio y turismo cultural: el fràgil equilibrio entre círculos virtuosos y viciosos de explotación del patrimonio cultural. V Congreso Grupo español del IIC. Patrimonio cultural criterios de calidad en intervenciones. Madrid. ESP. si.
Bonet, L.; Négrier, E. (2012). The Spanish cultural policy model in comparative perspective. VII International Conference on Cultural Policy Research. Barcelona. ESP.
Gascón García, Jesús. (2012). El Catálogo de Ferrer (1724). Jornades «Catàlegs de venda i publicitat del llibre al món hispànic» (2-3 d'octubre de 2012). Barcelona. ESP. En premsa.
Gascón García, Jesús. (2012). Les pràctiques del Màster Universitari de Col·leccions i Biblioteques Patrimonials. Trobada Biennal de Centres de Pràctiques de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB. Barcelona. ESP.
Guallar, Javier. (2012). Perfiles profesionales en Información y Documentación. Panorámica global y nuevos roles entre la Información y la Comunicación. Seminario El mercado de trabajo en entornos digitales en Información y Documentación (Universidad de Zaragoza, 24 octubre 2012).. Zaragoza. ESP.
Térmens, M. (2012). Cultura de la preservación digital. Buenas prácticas . I Jornada de Conferencias CBUES. La Cooperación entre las Bibliotecas Universitarias, Retos y Oportunidades . San Salvador. SLV.
Villarroya, A. (2012). Models de negoci de les editorials de revistes científiques. Cinquenes Jornades Catalanes de Revistes Científiques (5JCRC). Barcelona. ESP. No.
Comunicació a congrés
Argudo Plans, S.; Franganillo, J.; Mañà, T.; Rubió Rodón, A.; Sulé Duesa , A. (2012). Introducción de la semipresencialidad en el grado de Información y Documentación: evolucionando con la sociedad. VII CIDUI: La universitat,una institució de la societat. ISSN/ISBN: 978-84-695-4073-2. Recuperado de http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/index  
Argudo, S. (2012). Utilización de recursos docentes en red. De las tecnologías de la información y la comunicación a las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Resúmenes de las jornadas de tecnología docente de la Universidad de Barcelona.
Bonet, L. (2012). Patrimonio y turismo cultural: el fràgil equilibrio entre círculos virtuosos y viciosos de explotación del patrimonio cultural. V Congreso Grupo español del IIC. Patrimonio cultural criterios de calidad en intervenciones. p. 41-52.
Granollers, T.; Ribera, M.; Pascual, A.; Coiduras, J.; Gil Iranzo R.;García, R.;Sendín, M.;Gimeno, J.M.; Oliva, M; Carrera, X.; Salse, M.; Splendiani, B.; Ribó, J.; Gil, V.; Blanco, D.; Centelles, M. (2012). El vídeo sense barreres a la universitat: Ho escolto, ho veig, ho entenc. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI 2012) - Conference Proceedings.
Locher, A.; Térmens, M. (2012). Exploring Alternatives For Geodata Preservation. Sistemas y Tecnologías de Información. Actas de la 7ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información. AISTI (Asociación Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información). vol. 2, núm. 2. ISSN/ISBN: ISBN 978-989-9624.
  http://hdl.handle.net/10760/18071 
Pujolà, J.T.; Sayós, R., Alsina, P.; Boix, R.; Buscà, F.; Burset, S.; García Asensio, M.A. (2012). El Proceso de Implantación del Aprendizaje por Competencias: una Apuesta por la Calidad en la Formación de Maestros. FECIES 2012. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 1477-1480. ISSN/ISBN: 978-84-695-6734-0. Recuperado de http://www.ugr.es/~aepc/IXFORO/LIBROCAPITULOS.pdf  
Ribera, M.; Splendiani, B.; Térmens, M.; Salse, M.; Llerena, I.; Franganillo, J.; Centelles, M. (2012). Accessible teaching documents. Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat: una visió crítica. (3er: febrer de 2012: Barcelona). Esbrina. p. 504-506. ISSN/ISBN: 978-84-615-7734-7. Recuperado de http://ties2012.eu/docs/TIES_2012_Resums_Comunicacions_v1.1.pdf  
Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; Gónzález, V.; Berger, R.; Gustems, J.; Bosch, E.; Martín, C.; Aguilar, C. (2012). Proyectos: una experiencia de aproximación universidad-empresa. IX Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. Universidad Europea de Madrid. p. 366-372. ISSN/ISBN: 978-84-95433-56-5. Recuperado de http://www.uem.es/myfiles/pageposts/programa_jiu.pdf  
Romeo, M; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M; González, V.; Berger, R; Gustems, J.; Bosch, E; Martín, C. i Aguilar, C. (2012). Proyectos: una experiencia de aproximación universidad-empresa. Actes de les IX Jornadas Internacionales de innovación universitaria. Retos y oportunidades del desarrollo de los nuevos títulos en educación superior.. p. 366-372. ISSN/ISBN: 84-695-8245-3.
Sánchez, L.; González, V.; Garcia, M. A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Berger, R.; Burset, S.; Bosch, E.; Martín, C.; Aguilar, C. (2012). Desarrollo de la materia proyectos en comunicación audiovisual: La visión de profesores, profesionales y egresados. VII CIDUI: La Universitat, una institució de la societat/ VII: La Universidad, una institución de la sociedad // VII: The university, an institution of society. ISSN/ISBN: 978-84-695-4073-2. Recuperado de http://www.cidui.org/images/stories/documentos/La_universitat_CIDUI VII.pdf  
Sánchez, L.; González, V.; Garcia, M.A.; Romeo, M.; Yepes, M.; Burset, S.; Gustems, J.; Berger, R.; Bosch, E.; Martin, C.; Aguilar, C. (2012). Proyectos: una experiencia de aproximación universidad-empresa. Llibre d'actes. ISSN/ISBN: 978-84-695-4073-2. Recuperado de http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/issue/current  
Splendiani, B.; Ribera, M.; García, R.; Salse, M. (2012). An interdisciplinary approach to alternative representations of images. Proceedings of the Conference Universal Learning Design, ICCHP Linz 2012. Brno: Masaryk University, 2012. ISSN/ISBN: 978-80-210-6060-9.
Termens, M.; Locher, A. (2012). Digital preservation audit on spatial data: a practical experience. SOMAP 2012: service-oriented mapping 2012. Jobstmedia. p. 431-441. ISSN/ISBN: 3-9502039-2-3.
  https://fbd.ub.edu/pub/termens/docs/SOMAP2012.pdf 
Capítol de llibre
Agustí, L. (2012). El Catálogo (1747) de venda de la biblioteca de Miquel Gonser i Andreu (1697-1743), canceller de la Universitat de Cervera. Catàlegs de venda i publicitat del llibre al món hispànic (dels orígens al segle XX). Digitalia Publishing.
Ardanuy, J; Arguimbau, L. (2012). La R + D en investigació literària. Literatura, territori, i identitat, La gestió del patrimoni literari a debat. Curbet Comunicació Gràfica SL. p. 219-236. ISSN/ISBN: 9788493950439.
Baró, M. (2012). Catálogo de los libros españoles que se hallan en casa de los Hermanos Deville en León de Francia. Prestatges de paper: els catàlegs de venda de llibres: exposició del fons de Reserva i Biblioteconomia del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona. Coordinadores: Pedro Rueda, Neus Verger. Universitat de Barcelona.
Bonet, L. (2012). Métropolisations. Introduction. Les nouveaux enjeux des politiques cuturelles. Dynamiques européennes. La Découverte. p. 75-79. ISSN/ISBN: 978-2-7071-7435-2.
Corradini, E.; Pérez-Montoro, M. . (2012). Libraries 2.0 and personal information management: A way forward using social networks. TRAMULLAS, J. and GARRIDO, P. (eds.) (2012). Library Automation and OPAC 2.0: Information Access and Services in the 2.0 Landscape. Hershey (Pennsylvania): Information Science Reference (Idea Group), págs. 177-186. ISBN: 978-1-46661-912-8. Information Science Reference (Idea Group). p. 177-186. ISSN/ISBN: 978-1-46661-912-8.
García Asensio, M.Á.; Polanco Martínez, F. (2012). Solemnidad, formalidad e (in)inteligibilidad. La selección léxica y la normativa lingüística en la redacción de documentos judiciales. Hacia la modernización del discurso jurídico.. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. p. 195-209. ISSN/ISBN: 978-84-475-3609-2.
Gascón, J. (2012). Catalogus librorum facultatum omnium qui venales reperiuntur in Officina & Societate Laurentii Arnaud, et Petri Borde Bibliopolarum Lugdunensium, usque ad hunc Annum 1670. Lugduni : [s.n.], 1670. Prestatges de paper: els catàlegs de venda de llibres: exposició del fons de Reserva i Biblioteconomia del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona. Coordinadores: Pedro Rueda, Neus Verger. Universitat de Barcelona. p. 2-3. Recuperado de http://bd.ub.edu/noticies/sites/bd.ub.edu.noticies/files/Catàleg%20de%20l'exposició.pdf  
Gascón, J. (2012). Cathalogo de libros de todas facultades que se hallaràn en casa de Joseph Ferrer librero de Barcelona. Año 1724. [Barcelona : s.n., 1724]. Prestatges de paper: els catàlegs de venda de llibres: exposició del fons de Reserva i Biblioteconomia del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona. Coordinadores: Pedro Rueda, Neus Verger. Universitat de Barcelona. p. 5-5. Recuperado de http://bd.ub.edu/noticies/sites/bd.ub.edu.noticies/files/Catàleg%20de%20l'exposició.pdf  
Gascón, J. (2012). Catalogus librorum medicorum, chirurgicorum, anatomicorum, pharmaceuticorum, chymicorum, & historiam naturalem spectantium. Lugduni in officina Fratrum Deville, & Ludovici Chalmette. Prostantium. Lugduni : apud fratres Deville, & L. Chalmette, 1733. Prestatges de paper: els catàlegs de venda de llibres: exposició del fons de Reserva i Biblioteconomia del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona. Coordinadores: Pedro Rueda, Neus Verger. Universitat de Barcelona. p. 6-7. Recuperado de http://bd.ub.edu/noticies/sites/bd.ub.edu.noticies/files/Catàleg%20de%20l'exposició.pdf  
Guallar, J.; Masip, P. (2012). Lectura de prensa en dispositivos móviles. Libros electrónicos y contenidos digitales en la sociedad del conocimiento. EDICIONES PIRÁMIDE.
Salse Rovira, M. (2012). Els índexs de llibres : un complement al coneixement científic. Indexació, terminologia i llenguatge jurídic. . Institut d'Estudis Catalans. vol. 3, p. 49-68. ISSN/ISBN: 9788499650890.
Sánchez, L.; Campos, M. (2012). Música y Comunicación. Música y sonido en los audiovisuales. Edicions Universitat de Barcelona.
Llibre
Abadal, E. (2012). Acceso abierto a la ciencia. . Editorial UOC. p. 108. ISSN/ISBN: 84-9788-548-5.
  http://hdl.handle.net/2445/24542 
Abadal, E.; Ollé, C. (2012). La edición universitaria en el contexto de la ciencia abierta. . Editorial UOC. p. 122. ISSN/ISBN: 84-9029-231-0.
Ardanuy, J.; Ardanuy Dellà, A. (2012). Les Coves del Salnitre i el riu subterrani de Montserrat. . Ardanuy & Ardanuy Editors. ISSN/ISBN: 978-84-615-9912-7.
Argudo, S.; Pons, A. (2012). Mejorar las búsquedas de información. . Editorial UOC. p. 1-108. ISSN/ISBN: 978-84-9029-172-6.
Baiget, Tomàs (director); Guallar, Javier (coordinación). (2012). Anuario ThinkEPI 2012. Análisis de tendencias en información y documentación. Editorial UOC. p. 1-340. ISSN/ISBN: 9788497889858. Recuperado de http://www.editorialuoc.cat/anuario-thinkepi-2012  
REY MARTIN, Carina, RODRIGUEZ PARADA, Concepción, BALAGUE, Nuria, PACIOS LOZANo, Ana Reyes. (2012). Compromisos de calidad con los usuarios en las unidades de información: cartas de servicios, encuestas de satisfacción y gestión de las sugerencias y quejas de los usuarios . . Ediciones Trea.
Article
BoTÉ, Juanjo; MInguillón, Julià. (2012). Preservación de objetos de aprendizaje en repositorios digitales. RUSC: Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento. vol. 9, núm. 1, 22-35. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/RUSC/article/download/249881/334365  
Rueda Ramírez, P. (2012). La cultura escrita en el mundo atlántico colonial: claves historiográficas, retos y perspectivas. Erebea. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales. vol. 2012, núm. 2, 53-76. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54625  
Rueda Ramírez, P. (2012). Los impresos andaluces en la Biblioteca Palafoxiana. Andalucía en la Historia. núm. 48, 48-51.
Rueda Ramírez, P. (2012). Libros venales: Los catálogos de los libreros andaluces (siglos XVII-XVIII). Estudios Humanísticos. Historia. núm. 11, 195-222. Recuperado de http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4112394  
Altres
Abadal, E. (2012). Prólogo a la segunda edición. Cordón, J.A. et al. Las nuevas fuentes de información: información y búsqeuda documental en el contexto de la web 2.0. Pirámide. 21-23. ISSN/ISBN: 84-368-2657-9.
Ribera, M.; Alcalà, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Térmens, M. (2012). Guia d'ús de les plantilles en LibreOffice. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/32181  
Ribera, M.; Alcalà, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Térmens, M. . (2012). Guia d'ús de les plantilles en Microsoft Office. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/32180  
Somoza, M.; Rodríguez-Gairin, J.M.; Urbano, C. . (2012). MIAR: Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes. 2012 . Base de dades en línia d'accés obert. Recuperado de http://miar.ub.es/2012/  
2011
Taula rodona
Abadal, E.; Aguillo, I.F.; Anglada, L.; Gil-Leiva, I.; Sancho, R.; Marcos Recio, J.C.; Fernández Bajón, M.T.; Tejada-Artigas, C.M.; Guallar, J. (2011). Cómo mejorar la situación de las revistas españolas de ciencias sociales. Jornada sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales (CRECS 2011). Barcelona. ESP.
Abadal, E.; Guédon, J.C.; Bayona, J.J. (2011). Políticas y recomendaciones de acceso abierto en el ámbito biosanitario.. Bibliosalud 2011: XIV Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud (Cádiz, 13-15/04/2011). Cádiz. ESP. http://www.jornadasbibliosalud.net/video_sd2.
Alberch, R.; Llueca, C. (2011). Necessitem biblioteques i arxius, avui?. Actes de celebració del 25è aniversari de l'Arxiu Municipal de Palafrugell i 10è de la Biblioteca de Palafrugell. Palafrugell. ESP. http://vimeo.com/32307281.
Argudo Plans, S. (2011). Diseño de competencias en el trabajo de fin de grado (TFG) y fin de máster (TFM) en el área de información y documentación. Sesión B: Experiencia en la evaluación de los trabajos fin de Màster (TFM). XII Jornadas Españolas de Documentación. FESABID 2011.. Málaga. ESP.
Argudo Plans, S. (2011). Diseño de competencias en el trabajo de fin de grado (TFG) y fin de máster (TFM) en el área de información y documentación. Sesión A: Experiencia en la evaluación de los trabajos fin de Grado (TFG). XII Jornadas Españolas de Documentación. FESABID 2011. Málaga. ESP.
Bonet, L. (2011). De profesión gestor cultural. Pública 11. Encuentros profesionales de gestión cultural pública. Madrid. ESP.
Bonet, L. (2011). Estrategias de financiación. III Reflexiones críticas. Cambios de paradigma: Retos y oportunidades de la Cultura. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2011). Políticas culturales y modelos de financiación en relación con las prácticas artísticas . Vic. ESP.
Bonet, L. (2011). Gestión de las actividades de cooperación cultural. Workshop sobre Cooperación cultural organizado por el Máster en Estudios Internacionales de la UB. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2011). What are the effect, in practice, of the interactions between culture and economic development?. The European diploma in cultural project management. Delfos. GRC.
Estrada, A.; Llueca, C.; Cabral, B. (2011). Acceso, derecho, y preservación de la información. . Mèxic DF. MEX. 30 Aniversario del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (UNAM, México).
Guallar, J.; Abadal, E.; Anglada, L.; Gil-Leiva, I.; Marcos Recio, J.C.; Tejada-Artigas, C.; Aguillo, I. (2011). Cómo mejorar la situación de las revistas españolas de ciencias sociales. I Conferencia Calidad de revistas de ciencias sociales y humanidades CRECS, (Barcelona, 3 mayo 2011). Barcelona. ESP.
Guallar, J.; Rubio Lacoba, M.; López de Quintana, E.; De la Cuadra, E. (2011). Perspectivas profesionales del documentalista en los medios de comunicación. IX Coloquio Internacional de Ciencias de la Documentación: La documentación en los medios de comunicación (Salamanca, 7-8 abril 2011). Salamanca. ESP.
Guallar, Javier; Orduña, Enrique; Lara, Pablo; Arroyo, Natala; Baiget, Tomàs, Serrano-Cobos, Jorge. (2011). Gestionar el mañana. XII Jornadas Españolas de Documentación Fesabid (Málaga, 25-27 mayo 2011).. Málaga. ESP.
Llueca, C.; Pérez, M.; Pulgar, F. (2011). Archivo de Internet: bibliotecas que piensan en el futuro, El. Jornadas Españolas de Documentación (12as: 2011: Málaga). Málaga. ESP.
Ruiz-Mallen, I.; Villanueva-Baselga, S.; Escalas-Tramullas, M.T. (2011). Projecte CONSERVCOM: Participació local i conservació de la biodiversitat en comunitats indígenes mexicanes. Estat de la Recerca en Educació per a la Sostenibilitat a Catalunya. Barcelona. ESP.
Sánchez, L. (2011). Defining the digital communicative competence for language learning and teaching. Intenational synmposium: Digital Communicativa Competence. Barcelona. ESP.
Térmens, M.; Menéndez, A.; Benito, A. de; Serchs, J.; Sierra, A.; Tremoleda, J.M.; Bosco, R.; Lladó, J.M.; Pruneda, R.; Andreu, J.; Llueca, C.; Muntada, M.; López, R. (2011). Memòria impossible? arxivar disseny en l'era digital. Inauguració Disseny Hub Barcelona (2011). Barcelona. ESP.
Urbano, C. (2011). Indización en bases de datos e internacionalización de revistas: del síntoma a la estrategia. Encuentro Iberoamericano de Editores de Revistas de Ciencias Sociales.
Secretaria comitè científic/org
Agustí, L.; Comalat, M. (2011). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documen. 7a Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública (edició de febrer). Barcelona. ESP.
Agustí, L.; Comalat, M. (2011). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documen. Escola d'Hivern per la biblioteca pública [7a edició: juny 2011]. Barcelona. ESP.
Alamillo, I.; Andreu, J.; Melsió, C.; Mulet, S.; Ariño, L. (2011). Tres ejes estratégicos de las secretarías generales en e-Administración: identidad, productividad e interoperabilidad. Reunión de la comisión sectorial de Secretarios Generales de la CRUE. Barcelona, 12-14 de enero de 2011. Barcelona. ESP.
Informe
Montané López, A.; Villarroya Planas, A.; Barrios Cerrejón, M.T.; Mentado, T.; Olivé Ferrer, M.C.; Beltrán, J.; Villar, A.; Hernàndez, F.J.; Martínez, I.; Martínez, R.; Esteban, F.; Pecourt, J. (2011). Políticas de cohesión y equidad de la educación superior en España. http://hdl.handle.net/2445/23162 . Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. ISSN/ISBN: 245/23162. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23162  
Presidència de sessió
Villarroya, A. (2011). Taula rodona sobre polítiques de foment de la lectura. 2a Jornada d'intercanvi d'experiències amb Lectura Fàcil. Usuaris i Gestors. Barcelona. ESP.
Villarroya, A. (2011). How is active cultural participation supported throughout Europe?. Research workshops on active cultural participation in Europe - 10th Annual Experts Meeting of the 'Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe'. Gant. BEL. No.
Presentació comunicació
Pascual, A.; Ribera, M.; Térmens, M.; Masip, L.; Granollers, T.; González, J.L.; Salse, M.; Franganillo, J.; Splendiani, B. . (2011). The Guide to accessible digital content. Universal Learning Design International Conference. Brno. CZE. Universal Learning Design 2011 - Proceedings of the conference .
Barrios, M.; Villarroya, A.; Borrego, A. . (2011). Factors influencing the professional career of male and female scientific researchers. Social Justice and Participation: The role of Higher Education . Nicosia. CYP. http://www2.ucy.ac.cy/~iasonas/uploads/SJP_Abstracts_FINAL_Small.pdf, p. 24-25.
Bonet, L. (2011). Sociedad civil y cultura. Sociedad civil y cultura. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2011). Indicators for Cultural Sustainability. COST project Conference on Cultural Sustainability. Tallinn. EST.
Boté Fernández, C.; Agustí Ruiz, L. (2011). Educación sanitaria al paciente crónico: calidad de la información en Internet. XI Conferência Iberoamericana de Educação em Enfermagem. Coimbra. PRT.
Boté Fernández, C.; Agustí Ruiz, L. (2011). Educació per la salut: qualitat de les pàgines Web amb informació sanitària. XXIII Congrés d'Atenció Primària de la CAMFIC. Mataró. ESP.
Bote, J.; Termens, M. (2011). Trac y ENS en la auditoría de preservación digital de los archivos sanitarios.. INFORSALUD 2011 actas del congreso: XIV Congreso Nacional de Informática de la Salud, 'La Estrategia de Tecnologias de la Información y de la Comunicación, y su impacto en la mejora del Sistema de Salud'. Madrid. ESP. XIV Congreso Nacional de Informática de la Salud, 'La Estrategia de Tecnologias de la Información y de la Comunicación, y su impacto en la mejora del Sistema de Salud', Págs. 155-159, ISBN: 978-84-693-9938-5 .
Bote, J.; Termens, M.; Gelabert, G. (2011). Evaluation of healthcare institutions for long-term preservation of electronic health records. CENTERIS'2011 - Conference on ENTERprise Information Systems - aligning technology, organizations and people. Vilamoura. PRT. International Conference, CENTERIS 2011 M.M. Cruz-Cunha et al. (Eds.) CENTERIS 2011, Proceedings, Part III, CCIS 221, pp. 136-145 ISBN 978-3-642-24352-3 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011.
Escardíbul, J.O.; Mora, T.; Villarroya, A. (2011). Peer effects on youth mass media consumption in Catalonia (Spain). III Workshop en Economía y Gestión de la Cultura. Girona. ESP.
Espelt, C. ; Mañà, T. . (2011). El Valor añadido de las prácticas externas para los estudiantes y las instituciones: La experiencia de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de Barcelona. World Library and Information Congress : 77th IFLA General Conference and Assembly. 13-18 August 2011, San Juan, Puerto Rico . San Juan de Puerto Rico. PRI. http://conference.ifla.org/sites/default/files/files/papers/ifla77/120-espelt-es.pdf.
García, M.A.; Aguilar, C.; Romeo, M.; Yepes, M.; González, V.; Gómez, L; Burset, S.; Berger, R. (2011). Las asignaturas Proyectos en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona: un ejemplo de evaluación por competencias. VIII Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria: retos y oportunidades del desarrollo de los nuevos títulos en educación superior. Madrid. ESP. Actas de las VIII Jornadas internacinales de innovación universitaria. 11 y 12 de julio de 2001. Universidad Europea de Madrid. Vicerrectorado de Profesorado e Investigación. Vicerrectorado de Calidad e Innovación Académica. CD-ROM. ISBN: 978-84-95433-46-.
García, M.Á.; Polanco, F. (2011). Solemnidad, formalidad e (in)inteligibildad. La selección léxica y la normativa lingüística en la redacción de documentos judiciales . Jornadas sobre la modernización del discurso jurídico español. Barcelona. ESP.
García,M.ª Á. (2011). La reproducción del discurso ajeno en las sentencias judiciales: el continuum de citas expresas,y las oonstrucciones patológicas y antinormativas. 2nd International Conference on Grammar and Text-GRATO.. Lisboa. PRT.
González, M. V.; García, M. Á.; Pujolà, J. T.; Ramos, C. . (2011). Multimodalidad, hipertextualidad e interacción: tres ingredientes de la competencia comunicativa digital. Simposi Internacional 'Competència Comunicativa Digital'. Barcelona. ESP.
Gustems, J.; Calderón, C.; Godall, T.; Sánchez, L.; Duran, J.; Casadevall, L.; Sánchez, J. . (2011). El desenvolupament de les competències ètiques en la formació dels mestres d'educació infantil a la universitat de barcelona i llur implicacions en la formació permanente. III Forum Internacional Innovación y Creatividad. La Adversidad como oportunidad. . Barcelona. ESP.
Gustems, J.; Calderón, C.; Godall, T.; Sánchez, L.; Duran, J.; Casadevall, L.; Sánchez, J.; Marín, E. (2011). El desenvolupament de les competències ètiques en la formació dels mestres d'Educació Infantil a la UB i llurs implicacions e la formació permanent. III Congrés Noves Tendències en la formació permanent del professorat. Barcelona. ESP.
Gustems, J; Calderón, C; Godall, T; Sánchez, L; Duran, J, Casadevall, L, Sánchez, J. (2011). Factores de protección cntra la adversidad: un estudio empírico en la Universidad de Barcelona. III Fórum Internacional. Innovación y Creatividad. La adversidad como oportunidad. . Barcelona. ESP. CDROM. ISBN: 978-84-7549-0. Nº Registro 11/13252, Dip Legal: B-14317/2011.
Llueca, C.; Cocera, D.; Torres, N.; Suades, G.; De la Vega, G. (2011). PADICAT, el archivo de Internet. Jornadas Españolas de Documentación (12as: 2011: Málaga). Málaga. ESP.
Marin, E.; Gustems, J.; Calderón, C.; Godall, T.; Sánchez, L.; Durán, J.; Casadevall, L.; Sánchez, J. (2011). El desarrollo del talento social a través de la expresión musical y corporal: un estudio empírico en maestros de educación infantil de la Universidad de Barcelona. II Congreso Internacional de Gestión del Talento. Trujillo. ESP. DVD UNED. Nº registro 11/64357; ISBN: 978-84-694-4994-3.
Marín; E.; Gustems, J.; Calderón, C.; Godall, T.; Sánchez, L; Duran, J; Casadevall, L; Sánchez, J. (2011). El desarrollo del talento social a través de la expresión musical y corporal: un estudio empírico en maestros de educación infantil de la Universitat de Barcelona. XVI Congreo internacional de tecnologías para la educación y el conocimiento y II Congreso internacional de gestión del talento. Trujillo. ESP. ISBN: 978-84-694-4994-3.
Parcerisa, A.; Abadal, E.; Busquets, M.; Coll, G.; Girona, V.; Nonell, R.; Ortín, J.; Vallès, A. (2011). Buenas prácticas de la evaluación continuada en siete títulaciones universitarias. II Congreso Internacional de Docencia. Vigo. 10 de junio de 2011.. Vigo. ESP.
Romeo Delgado, M. . (2011). Las asignaturas Proyectos en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona . VIII Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. Madrid. ESP.
Romeo, M.; Yepes, M.; Burset, S.; Durán, J.; García, M.A.; González, V.; Sánchez, L. . (2011). Desarrollo de la materia Proyectos. Grado de Comunicación Audiovisual. Universitat de Barcelona. JORNADA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2011 . Vigo. ESP.
Sánchez Martín, J.; Gustems Carnicer, J.; Godall Castell, T.; Calderón Garrido, C.; Ambrós Pallarés, M.A.; Arús Leita, E.; Duran Castells, J.; Gómez López, L.; Lorenzo Ramírez, N.; Pérez i Escoda, N.; Robert Ferrer, M.; Sánchez Gómez, L.; Torralba Jordan,. (2011). Mejorar la calidad de vida de los estudicantes de la Universitat de Barcelona (UB) con obesidad o sobrepeso, mediante el movimiento, la música y el humor. IX Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Educación Física y el Deporte Escolar. Ubeda. Jaén. ESP. ISBN: 978-84-614-9947-2.
Villarroya, A.; Barrios, M.; Borrego, A. . (2011). Gender inequality in scientific production in Pharmacology. Social Justice and Participation: The role of Higher Education . Nicosia. CYP. http://www2.ucy.ac.cy/~iasonas/uploads/SJP_Abstracts_FINAL_Small.pdf, p. 75-76.
Pòster
Boté Fernández, C.; Agustí Ruiz, Ll. (2011). Educación para la salud al paciente crónico: Calidad de la información en Internet. III Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. San Sebastián. ESP.
Montané, A.; Barrios, M.; Mentado, T.; Olivé, C.; Villarroya, A. . (2011). A comparative study of the role of higher education in equal opportunities policies.. Social Justice and Participation: The role of Higher Education . Nicosia. CYP.
Rodríguez-Gairín, J.M.;Ferrer-Sapena, A.; Baiget, T.; De Robbio, A.; Tsakonas, G.; Le Hénaff, D.; Santillán,J.; Peset, F.; Subirats, I. (2011). The scientific communication and dissemination: the experience of CIEPI. 77. IFLA General Conference and Council. San Juan. PRI.
Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel;Subirats,Imma;Ferrer-Sapena, Antonia; Baiget, Tomàs; De Robbio, Antonella; Tsakonas, Giannis; Le Hénaff,Diane; Santillán,Julio; Peset,Fernanda. (2011). Linking document repositories, directories and registries using RDF-based services. Open Repositories OR2011. Austin. USA.
Ponència
Abadal, Ernest. (2011). Open access in Southern European countries: the current situation and its implications for libraries. EBLIDA-NAPLE Conference 2011 (Málaga, 25-27/05/2011). http://www.slideshare.net/ErnestAbadal/open-access-in-southern-european-countries-the-current-situation-and-its-implications-for-libraries.
Abadal, Ernest. (2011). El acceso abierto a la ciencia: un nuevo modelo de comunicación científica. Seminario 'Tendencias de Investigación en Información y Documentación'. Barcelona. ESP.
Andreu, J.; Melsió, C.; Mulet, S.; Ariño, L. (2011). Productividad y simplificación: procesos sistémicos y trabajo cooperativo ¿Cómo se debe hacer?. Reunión de la comisión sectorial de Secretarios Generales de la CRUE. Barcelona, 12-14 de enero de 2011. Barcelona. ESP. http://www.ub.edu/secretariageneral/ca/congresos/crue/2001_01/CRUE_Jornadas_SG_Barcelona_enero_2011_Taller02.pdf.
Bonet, L. (2011). The cultural capital status of Barcelona. Analysis of location factors. Summer School. Management of creativity in an innovation society. Montréal & Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2011). Public policies and cultural industries: trends and paradoxes. Management of culture and media in the knowledge society. Belgrado. SRB.
Bonet, L. (2011). Modelos y experiencias de estrategias de intervención en las industrias culturales. La experiencia española y francesa. Workshop internacional 'Estrategias en las iniciativas sobre el Patrimonio cultral y sus incidencias en los Recursos Humanos'. Sevilla. ESP.
Guallar, Javier. (2011). Información en movimiento: la web móvil en 60 minutos: Cinco minutos de noticias. XII Jornadas Españolas de Documentación Fesabid (Málaga, 25-27 mayo 2011).. Málaga. ESP.
Llueca, C. (2011). Editor's workflow in Dspace. 1st Workshop of Transfer of Information for Innovation. València. ESP.
Mònica Baró. (2011). Biblioteca escolar y nuevas alfabetizaciones. II Congreso Leer.es. Nuevas alfabetizaciones. Madrid. ESP.
Térmens, M. (2011). La preservación de los documentos electrónicos: retos y oportunidades. 4as Jornadas Archivando: la preservación en los archivos. León. ESP. Javier González Cachafero (ed): 4as Jornadas Archivando: la preservación en los archivos. Actas de la Jornadas (León, 10-11 noviembre 2011). León. Fundación Sierra-Pambley, 2011. p. 17-21. ISBN: 978-84-695-0798-8.
Urbano, C. (2011). Revistas españolas de ciencias sociales y su evaluación: criterios de calidad y clasificaciones. 1a Jornada sobre Calidad de Revistas de Ciencias Sociales (CRECS 2011). Barcelona. ESP.
Urbano, C.; Somoza. M.; Rodríguez-Gairín, J.M. (2011). Sis àmbits de treball per a la internacionalització de les revistes científiques catalanes d'humanitats i ciències socials. Quartes Jornades de Revistes Científiques. Barcelona. ESP.
Participació comitè científic/o
Urbano, C. (2011). Education and Training Section. Theme:Internships and placements for the new information society. World Library and Information Congress : 77th IFLA General Conference and Assembly 13-18 August 2011, San Juan, Puerto Rico. San Juan de Puerto Rico. PRI.
miscellaneous
Montané, A. (coord.); Villarroya, A. (coord.); Barrios, M.T.; Mentado, T.; Olivé, M.C. (2011). Marco legal y políticas de igualdad de género: Bolivia, Colombia, Chile, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay. . sense especificar. 1-229.
Montané, A. (coord.); Villarroya, A.; Barrios, M.T.; Mentado, T.; Olivé, M. C.; Beltrán, J.; Villar, A.; Hernàndez, F.J.; Martínez, I.; Martínez, R.; Estebán, F.; Pecourt, J. (2011). Informe nacional. Políticas de cohesión y equidad de la educación superior en España. . sense especificar. 1-122. Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/23162  
Montolío, Estrella (dir.); García, Mª.Á.; Gras, P.; López, A.; Polanco, F.; Taranilla, R.; Yúfera, I. (2011). Estudio de campo: El lenguaje jurídico escrito español. . Ministerio de Justicia. 1-216. ISSN/ISBN: 051-11-013-X. Recuperado de http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288775399001/MuestraInformacion.html  
Material Docent
Ardanuy, J. (2011). Recursos electrònics. Apunts bàsics de l'assignatura. . Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/18366  
Ardanuy, J.; Castells, N.; Ribera, M. (2011). Recursos Tecnològics en Unitats d'Informació. Apunts del curs. . Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/18364  
Llueca, C.; Marcos, M.C. . (2011). El archivo de la web. Cristòfol Rovira; Lluís Codina (dir). Máster en Documentación Digital. Editorial Universidad Pompeu Fabra. vol. 2011. Recuperado de http://www.documentaciondigital.org  
Llueca, C.; Reoyo, S. (2011). Creación de un repositorio digital con recursos limitados. Cristòfol Rovira; Lluís Codina (dir). Máster en Documentación Digital. Editorial Universidad Pompeu Fabra. vol. 2011-2012. Recuperado de http://www.documentaciondigital.org  
Romeo Delgado, M.; Aguilar Paredes, C.; Berger, R.; Bosch, E.; Burset Burillo, S.; García, M.A; González Argüello, M. V.; Martín, C.; Sánchez Gómez, L.; Yepes i Baldó, M. (2011). Document de treball per a l'elaboració de les directrius académico-docents de l'assignatura de projectes I. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/20902  
Romeo, M.; Yepes, M.; Aguilar, C.; Berger, R.; Bosch, E.; Burset, S.; Garcia, Á.; González, V.; Martín, C.; Sánchez, L. (2011). Fitxa base de l'assignatura de Projectes I. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/21113  
Romeo, M.; Yepes, M.; Aguilar, C.; Berger, R.; Burset, S.; Durán, J.; Garcia, Á.; González, V.; Sánchez, L. (2011). Pla Docent Projectes I. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/17742  
Article de revista
Abadal, E. (2011). "Es pot innovar en TIC des d'un garatge? = ¿Se puede innovar en TIC desde un garaje?". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/es-pot-innovar-en-tic-des-dun-garatge  
Abadal, E. (2011). "Agenda digital europea: les coses que s'han de fer per a millorar en TIC a Europa = Agenda digital europea: las cosas que se deben hacer para mejorar en TIC en Europa". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/agenda-digital-europea-las-cosas-que-se-deben-hacer-para-mejorar-en-tic-en-europa  
Abadal, E.; Codina, L. (2011). "El ecosistema de la información científica: estructura y niveles de agregación". Anuario ThinkEPI. vol. 5, p. 128-131. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/59588  
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2011). "Extraction of information of audio-visual contents". tripleC. vol. 9, núm. 2, p. 543-550. ISSN/ISBN: 1726-670X. Recuperado de http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/issue/view/22  
Ardanuy, J. (2011). "El cas de les rodalies de Požega ". L'Upir. vol. 4, núm. 28, p. 48-51. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/u28.htm  
Ardanuy, J. (2011). "Petre Toma, un strigoi contemporani a Marotinu de Sus ". L'Upir. vol. 4, núm. 27, p. 2-15. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/u27.htm  
Ardanuy, J. (2011). "El judici de Dubrovnik (1737-1738) ". L'Upir. vol. 4, núm. 28, p. 18-37. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/u28.htm  
Ardanuy, J. (2011). "Els vampirs de Čelákovice ". L'Upir. vol. 4, núm. 29, p. 54-60. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Upir/u29-1.htm  
Ardanuy, J. (2011). "El vampir a Bulgària". L'Upir. núm. 30, p. 78-90. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Pdf/upir30_1p.pdf  
Ardanuy, J.; Romero, L. (2011). "El cas del revingut de Kringa segons Janez Vajkard Valvasor ". L'Upir. vol. 4, núm. 28, p. 38-43. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/u28.htm  
Ardanuy, J.; Urbano, C.; Quintana, L. (2011). "Use of the A&HCI to evaluate research in minority language literatures: the case of Catalan and Danish literature". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 27. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/113105  
Baró, M. (2011). "Biblioteca escolar y nuevas alfabetizaciones". Aula de Innovación Educativa. núm. 200, p. 19-21. ISSN/ISBN: 1131-995X.
Baró, M. ; Mañà, T. . (2011). "Sur la bonne voie: les bibliothèques scolaires en Espagne". Intercdi. núm. 231, p. 58-61.
Baró, M.; Mañà, T. (2011). "Sur la bonne voie: les bibliothèques scolaires en Espagna". InterCDI. Revue des Centres de Documentation et d'information. núm. 231, p. 58-61.
Barrios, M.; Villarroya, A.; Borrego, A.; Ollé, C. (2011). "Response rates and data quality in web and mail surveys administered to PhD holders". Social Science Computer Review. vol. 29, núm. 2, p. 208-220. ISSN/ISBN: 0894-4393.
Batlle, J.; Abadal, E.; Blat, J. (2011). "Benchmarking del e-gobierno local: limitaciones de los sistemas de evaluación comparativa
". El Profesional de la Información. vol. 20, núm. 3, p. 251-259. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23465  
Bello, J.; Franganillo, J. (2011). "La bona ciència i la bona escriptura". Pediatria Catalana. vol. 71, núm. 4, p. 174-175. ISSN/ISBN: 1135-8831. Recuperado de http://www.scpediatria.cat/pediatrcatalana/?doc=docs/2011/pc4/174-175.pdf  
Bonet, L.; Colbert, F.; Courchesne, A. . (2011). "From Creative Nations to Creative Cities: an example of center-periphery dynamic in cultural policies". City, culture and society. vol. 2, núm. 1, p. 3-8. ISSN/ISBN: 1877-9166.
Bonet, L.; Donato, F. (2011). "The financial crisis and its impact on the current models of governance and management of the cultural sector in Europe.". Encatc Journal of Cultural Management and Policy (ISSN: 2224-2554, BÈLGICA). núm. 1, p. 4-11. Recuperado de http://www.encatc.org/pages/fileadmin/user_upload/Journal/JOURNAL_VOL1_ISSUE1_DEC2011.pdf  
Bonet, L.; Négrier, E. (2011). "The end(s) of national cultures? Cultural policy in the face of diversity". International Journal of Cultural Policy. vol. 17, núm. 5, p. 574-589. ISSN/ISBN: 1028-6632.
Bonet, L.; Négrier, E. (2011). "La tensión estandarización-diferenciación en las políticas culturales. El caso de España y Francia". Gestión y Análisis de Políticas Públicas. vol. julio-diciembre, núm. 6, p. 53-73. ISSN/ISBN: 1134-6035.
Díaz, J.M.; Pérez, M. (2011). "Is information a sufficient basis for cognition? (Part I: Critique of Dretske's vision)". tripleC. p. 358-366. ISSN/ISBN: 1726-670X.
Díaz, J.M.; Pérez, M. (2011). "Is information a sufficient basis for cognition? (Part II: Physical foundations)". tripleC. p. 367-376. ISSN/ISBN: 1726-670X.
Fígols, J.; Ardanuy, J. (2011). "Els Vampirs a Bulgària segons Saint Clair i Brophy (1869)". L'Upir. núm. 30, p. 91-98. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/Pdf/upir30_2p.pdf  
Filippo, D.; Sanz-Casado, E.; Urbano, C.; Ardanuy, J.; Gómez-Caridad, I. (2011). "El Papel de las bases de datos institucionales en el análisis de la actividad científica de las universidades". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 34, núm. 2, p. 165-189. ISSN/ISBN: 0210-0614. Recuperado de http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/691/765  
Franganillo, J. (2011). "HTML5: el nuevo estándar básico del web". Anuario ThinkEPI. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://thinkepi.net/html5-nuevo-estandar-basico-del-web  
GONZALEZ, P; REY, C.; CAVALLE, V. (2011). "Redes sociales para la inteligencia competitiva. Propuesta de un indice sintético". El Profesional de la Información. vol. 20, núm. 5, p. 527-532. ISSN/ISBN: 1386-6710.
Guallar, J. (2011). "Documentación fotográfica en la prensa: casos de El País, El Periódico y La Vanguardia". El Profesional de la Información. vol. 20, núm. 4, p. 392-398. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/125825  
Guallar, Javier. (2011). "Tweet me". COMeIN. núm. 5 . ISSN/ISBN: 2014-2226. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/126682  
Guallar, Javier. (2011). "Prensa digital en 2010". Anuario ThinkEPI. vol. 5, p. 101-105. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/125832  
Llueca, C.; Cócera, D.; Torres, N.; Suades, G.; De la Vega, R. . (2011). "PADICAT, l'experiència catalana en l'arxiu d'Internet". Lligall: Revista Catalana d'Arxivística. vol. Inèdit, núm. Inèdit, p. Inèdit-Inèdit. ISSN/ISBN: 1130-5398.
Llueca, C.; Cócera, D.; Torres, N.; Suades, G.; De la Vega, R. (2011). "A ritmo de tweet: archivando elecciones 2.0". El Profesional de la Información. vol. 20, núm. 3. ISSN/ISBN: 1386-6710.
Llueca, C.; Sánchez-Villegas, M.A. (2011). "E-LIS, una herramienta por y para bibliotecarios". Noticiero de la AMBAC. núm. 170 (2011), p. 29-30. ISSN/ISBN: 0001-186X. Recuperado de http://www.ambac.org.mx/wp-content/uploads/2012/03/NOTICIERO170_WEB.pdf  
Mañà, T. . (2011). "Joan Maragall per a nens". Serra d'Or. núm. 619-620, p. 55-58. ISSN/ISBN: 0037-2501. Recuperado de http://bd.ub.edu/pub/mana/sites/bd.ub.edu.pub.mana/files/SD%20joan%20margall%20juliol-agost%202011.pdf  
Mañà, T. . (2011). "LLibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 619-620, p. 101-105. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Pons i Serra, A. (2011). "Arxivística, biblioteconomia i documentació". Anuari de la GEC. vol. 2010 (2011), p. 143-144.
Pons, A. (2011). "Passem comptes? Bibliografia sobre el rendiment de les biblioteques.". Blok de BiD. núm. 25/05/2011. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/passem-comptes-bibliografia-sobre-el-rendiment-de-les-biblioteques  
Pons, A. (2011). "Bibliografia internacional sobre història del llibre: 'Book history online'.". Blok de BiD. núm. 5/10/2011. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/node/128  
Pons, A. (2011). "Les formigues treballen, les cigales canten: Current cites.". Blok de BiD. núm. 19/01/2011. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/les-formigues-treballen-les-cigales-canten-current-cites  
Rodríguez-Gairín, J.M. (2011). "Uso de un sistema de elearning como intranet en la Fac. de Biblioteconomia i Documentació de la Univ. de Barcelona". El Profesional de la Información. vol. 20, núm. 2, p. 196-201. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/20047  
Rodríguez-Gairín, J.M.; Somoza-Fernández, M.; Urbano, C. (2011). "MIAR: hacia un entorno colaborativo de editores, autores y evaluadores de revistas". El Profesional de la Información. vol. 20, núm. 5, p. 589-595. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/10760/16145  
Serra, E.; Pérez, K.; Llueca, C. (2011). "La Biblioteca de Catalunya i l'accés al patrimoni digital". Métodos de Información. vol. 2, núm. 2, p. 5-19. ISSN/ISBN: 1134-2838. Recuperado de http://hdl.handle.net/10760/16003  
Somoza Fernández, Marta; Rodríguez Parada, Concepción. (2011). "Tutoriales web: indicadores y ejemplos de buenas prácticas". El Profesional de la Información. vol. 20, núm. 1, p. 38-46. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/44167  
Sulé Duesa, A.; Estivill Rius, A.; Gascón García, J. (2011). "Evaluación de las interfaces de consulta en las colecciones digitales patrimoniales españolas". Anales de Documentación. vol. 14, núm. 2. ISSN/ISBN: 1575-2437. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55509  
Urbano, C. (2011). "Review of 'Recovery, Reframing, and Renewal: surviving and information science
career crisis in a time of change'". IFLA SET Bulletin. vol. 12, núm. 2, p. 21-21. Recuperado de http://www.ifla.org/files/set/Bulletin/_SET_Bulletin2011-2.pdf  
Villarroya, A. (2011). "Book review of New State Formations in Education Policy: Reflections from Spain by Laura C. Engel". Comparative Education Review. vol. 55, núm. 3, p. 486-488. ISSN/ISBN: 0010-4086.
Document científic-tècnic
Andreu i Daufí, J. (2011). Propuesta de cuadro de clasificación común para fondos personales. . 1-11. Recuperado de http://cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetrabajo/archivospersonales/1105_cau_burgos_jornades_ponencia.pdf  
Villarroya, A. (2011). SPAIN in Council of Europe/ERICarts (eds) "Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe", 13th edition.. . 1-90. Recuperado de http://www.culturalpolicies.net/  
Conferència invitada
Abadal, E. (2011). El ecosistema de la información científica: consideraciones para el acceso abierto. Necobelac: De la publicación al acceso abierto a la producción científica en el área de la salud (Madrid, 28/02-1/03/2011). Madrid. ESP. http://www.necobelac.eu/documents/Madrid_Abadal_El%20ecosistema%20de%20la%20informacion%20cientifica.ppt.
Baró, M. . (2011). Bibliotecas escolares, ¿para qué?. Encuentros de bibliotecas escolares de Galicia. Santiago de Compostela. ESP.
Baró, M.; Miret, I. (2011). Qué, quién, cómo, cuándo... evaluar las bibliotecas escolares. V Jornadas aragonesas de bibliotecas, lectura y escritura. Ballovar. ESP.
Bonet, L. (2011). Agenda 21. une nouvelle gouvernance des politiques culturelles. Culture: regards croisés sur le dévelppement durable. Angers. FRA.
Guallar, J. (2011). Documentación y periodismo digital. Repertorio de productos documentales y ejemplos de buenas prácticas. IX Coloquio Internacional de Ciencias de la Documentación: La documentación en los medios de comunicación (Salamanca, 7-8 abril 2011). Salamanca. ESP.
Guallar, Javier. (2011). La documentación en la prensa digital. Nuevas tendencias y perspectivas. III Congreso Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0 (Bilbao, 9-11 noviembre 2011). Bilbao. ESP.
Miret, I.; Baró, M.; Mañà, T.; Vellosillo, I. . (2011). Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? Preguntas e indicadores para la autoevaluación. Congreso Bibliotecas escolares en tránsito. 10,11 y 12 de noviembre 2011. Santiago de Compostela. ESP. http://bibliotecasescolaresentransito.com/es/materiales.asp.
Perez-Montoro, Mario. (2011). Handbook of Research on Communities of Practice for Organizational Management and Networking. I Jornada CEJFE/EDO. Organitzacions Líders pel coneixement i l'Aprenentatge. Barcelona. ESP.
Comunicació a congrés
Andreu Daufí, J. (2011). Clasificación de archivos personales y de empresa. . Recuperado de http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/12669/2/Jordi_Andreu_01_02.pdf  
Andreu i Daufí, J. (2011). Aspectos básicos de Gestión documental para PYMES. . p. 1-16. Recuperado de http://catedralogisman.unizar.es/dotAsset/7544.pdf  
Andreu i Daufí, J.; Melsió, C.; Mulet, S. (2011). Productividad y simplificación: procesos sistémicos y trabajo coopertivo ¿Cómo se debe hacer?. . Recuperado de http://www.ub.edu/secretariageneral/ca/congresos/crue/2001_01/CRUE_Jornadas_SG_Barcelona_enero_2011_Taller02.pdf  
Boté, J; Termens, M.; Gelabert, G. (2011). Evaluation of healthcare institutions for long-term preservation of Electronic Health Records. CENTERIS 2011, Proceedings. ENTERprise Information Systems. International Conference, CENTERIS 2011, Vilamoura, Portugal, October 5-7, 2011, Proceedings, Part III. Springer. Communications in Computer and Information Science, 2011, Volume 221, Part 3, p. . Springer Verlag. vol. III, núm. 221, p. 136-145. ISSN/ISBN: 978-3-642-24352-3. Recuperado de http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-24352-3_15  
Gustems, J.; Calderón, C.; Godall, T.; Sánchez, L.; Duran, J.; Casadevall, L.; Sánchez, J. (2011). Factores de protección ante la adversidad: un studio empírico en la Unversitat de Barcelona. Actes del III Forum Innovación y Creativdad. La adversidad como oportunidad. Barcelona. Universitat de Barcelona. Grup GIAD. p. 84-93. ISSN/ISBN: 978-84-614-7549-0.
Marin, E.; Gustems, J.; Calderón, C.; Godall, T.; Sánchez, L.; Duran, J.; Casadevall, L.; Sánchez, J. (2011). El Desarrollo del talento social a través de la expresión musical y corporal: un estudio empírico en maestros de educación infantil de la Universidad de Barcelona. CD ROM Actas del II Congreso Internacional Gestión del Talento. UNED. p. 1-11. ISSN/ISBN: 978-84-694-4994-3.
Pascual, A.; Ribera, M.; Térmens, M.; Masip, L.; Granollers, T.; González, J.L.; Salse, M.; Franganillo, J.; Splendiani, B. (2011). The Guide to accessible digital content. Proceedings of the conference Universal Learning Design, Brno 2011. p. 199-205. ISSN/ISBN: 9788021058286.
Sánchez Martín, J.; Gustems Carnicer, J.; Godall Castell, T.; Calderón Garrido, C.; Ambrós Pallarés, M.A.; Arús Leita, E.; Duran Castells, J.; Gómez López, L.; Lorenzo Ramírez, N.; Pérez i Escoda, N.; Robert Ferrer, M.; Sánchez Gómez, L.; Torralba Jordan,. (2011). Mejorar la calidad de vida de los estudiantes de la universidad de Barcelona (UB) con obesidad o sobrepeso, mediante, el movimiento, la música y el humor.. IX Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Educación Física y el Deporte Escolar. Editorial y Centro de Formación Alto Rendimiento CD Colección Congresos Nº18 www.altorendimiento.com . Universitat de Girona. Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach. ISSN/ISBN: 978-84-614-9947-2. Recuperado de http://www.altorendimiento.com  
Térmens, M. (2011). La preservación de los documentos electrónicos: retos y oportunidades. 4as Jornadas Archivando: la preservación en los archivos. Actas de la Jornadas. Fundación Sierra-Pambley. p. 17-21. ISSN/ISBN: 978-84-695-0798-8. Recuperado de http://archivofsierrapambley.files.wordpress.com/2011/12/actas_archivando_2011.pdf  
  https://archivofsierrapambley.files.wordpress.com/2011/12/actas_archivando_2011.pdf#page=17 
Urbano, C. (2011). [MIAR]: No pretendemos evaluar sino facilitar la labor de los evaluadores. Bases de datos y citación en Ciencias Sociales: Reflexiones compartidas en el I Encuentro de Revistas Científicas de Tenerife (julio, 2011). Sociedad Latina de Comunicación Social. p. 31-49. ISSN/ISBN: 978-84-939795-1-5.
Capítol de llibre
Abadal, E. . (2011). La publicación digital . López Yepes, José (coord): 'Manual de Ciencias de la Información y Documentación' . Pirámide. p. 525-538. ISSN/ISBN: 84-368-2527-5.
Ardanuy, J.; Cañivano, M.A.; Chavarria, M.; Fontboté, H.; Morante, H.; Oleart, O.; Pejó, X.; Pérez, E.; Pons; Amadeu, Pou´, A.; Quintana, A.; Roca, B.; Satorras, R.M.; Taranilla, R.; Urbano, C.; Vallès, A.; Ymbert, M. (2011). Documentació: localització i gestió de fonts d'informació. Tècniques de treball i de comunicació: instrumentarium per a les ciències jurídiques i socials. Huygens editorial. p. 223-228. ISSN/ISBN: 9788493924539.
Baró, M.; Mañà, T.; Miret, I.; Vellosillo, I. (2011). Biblioteca escolar i lectura. Sobre l'horrible perill de la lectura. Perifèric edicions. p. 187-199. ISSN/ISBN: 978-84-92435-45-6.
Bonet, L. (2011). Trends and challenges of observing cultural industries. New challenges of cultural observatories. Universidad de Deusto. vol. Documentos de e, núm. 45, p. 49-65. ISSN/ISBN: 978-84-9830-322-0.
Bonet, L. (2011). Características y retos de la observación sobre industrias culturales. Nuevos retos de los observatorios culturales. Universidad de Deusto. vol. Documentos de e, núm. 44, p. 49-65. ISSN/ISBN: 978-84-9830-322-3.
Bonet, L.; Négrier, E. (2011). Un modèle espagnol de politique culturelle?. Pour une histoire des politiques culturelles dans le monde. 1945-2011. La Documentation Française. p. 179-196. ISSN/ISBN: 978-2-11-008710-2.
Mañà, T. . (2011). Actividad editorial en catalán: buenos resultados. Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2011. SM. p. 41-47. ISSN/ISBN: 9788467534665.
Pérez, M.; Martínez, J. (2011). Enabling knowledge creation in judicial environments: the case of catalonia's public administration. GRANT, Kennth A. (ed) (2012). Case Studies in Knowledge Management Research. Reading: Academic Publishing International. ISBN: 978-1-908272-26-3. Academic Publishing International. p. 136-153. ISSN/ISBN: 978-1-908272-26-3.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario. (2011). Cas 2. Introducció exemplificada a l'arquitectura de la Informació. OLLÉ, C. y COBARSÍ, J. (2011). Gestió d'Unitats i Sistemes d'Informació. Barcelona: EdiUOC. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC). ISSN/ISBN: 978-84-693-9213-3.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario y Martínez, Jesús. (2011). Communities of Practice in Public Administration: The Case of Catalonia's Government. BUENO, E. y RIVERA, O. (eds.) (2011). Handbook of Research on Communities of Practice for Organizational Management and Networking: Methodologies for Competitive Advantage. Hershey (Pennsylvania): Information Science Reference (Idea Group). Information Science Reference (Idea Group). ISSN/ISBN: 978-1-60566-802-4.
Pérez-Montoro, M. (2011). Caso 2. Introducción ejemplificada a la arquitectura de la Información. OLLÉ, C. y COBARSÍ, J. (2011). Gestión de Unidades y Sistemas de Información. Barcelona: EdiUOC. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC). ISSN/ISBN: 978-84-693-9220-1.
REY MARTIN, Carina. (2011). LA certificación de la calidad en las bibliotecas universitarias españolas reflejo de la progresiva implantación de sistemas de calidad. Biblioteca universitaria: elementos para o planejamento, avaliaçao e gestao. EDUFBA. p. 227-263. ISSN/ISBN: 978-85-232-0767-0.
Sanz, Sandra y Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario. (2011). Conceptual Foundations of Communities Of Practice as Organizational Structures. BUENO, E. y RIVERA, O. (eds.) (2011). Handbook of Research on Communities of Practice for Organizational Management and Networking: Methodologies for Competitive Advantage. Hershey (Pennsylvania): Information Science Reference (Idea Group). Information Science Reference (Idea Group). ISSN/ISBN: 978-1-60566-802-4.
Llibre
Bonet, L.; Schargorodsky, H. (2011). La gestión de festivales escénicos. Conceptos, miradas, debates. . Gescènic.
Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. . (2011). Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes?: herramienta de autoevaluación: preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. ISSN/ISBN: 9788489384842. Recuperado de http://www.lecturalab.org/uploads/website/docs/2684-2-Bibliotecas_escolares_entre_interrogantes.pdf  
Article
Knoll, S.; Fürst, K.; Thomas, S.; Villanueva Baselga, S.; Stoll, A.; Schaefer, S.; Pützer, B.M. (2011). Dissection of cell context-dependent interactions between HBx and p53 family members in regulation of apoptosis: a role for HBV-induced HCC. Cell Cycle. vol. 10, núm. 20, 3554-3565. DOI: 10.4161/cc.10.20.17856  
Rueda Ramírez, P. (2011). El abastecimiento de libros de la biblioteca conventual de San Agustín de Puebla de los Ángeles a través de la Carrera de las Indias (1609-1613). Estudios de Historia Novohispana. núm. 44, 17-43. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/97868  
Rueda Ramírez, P. (2011). El impresor Claudio Page durante la Guerra de Sucesión en Xàtiva y Alacant. Anales de Documentación. vol. 14, núm. 1, 1-25. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54824  
Rueda Ramírez, P. (2011). Las estampas en los catálogos españoles de venta de libros en el mundo moderno.. Temporalidades. vol. 3, núm. 1, 141-161. Recuperado de http://www.fafich.ufmg.br/temporalidades/pdfs/5p141.pdf  
Rueda Ramírez, P. (2011). El mercedario quiteño Fr. José de Yepes en litigios de contrabando: conflictos de jurisdicción y envíos de libros en el Buenos Aires del siglo XVIII.. Bulletin Hispanique. vol. 113, núm. 1, 433-456.
Altres
Baró, M.; López, C.; Insua, J.; Sanjuán, E.; Lluch, J.; Vicente, L.; Siles, M. (2011). A debat: La lectrua al segle XI. Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 55. ISSN/ISBN: 0214-0349.
Pons i Serra, A. (2011). Bibliotecari: professió de present i de futur. . Recuperado de http://bib-doc.blogspot.com  
Somoza, M.; Rodríguez-Gairin, J.M.; Urbano, C. . (2011). MIAR: Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes. 2011 . Base de dades en línia d'accés obert. Recuperado de http://miar.ub.es/2011/  
2010
Taula rodona
Abadal, E.; Agenjo, X.; García Reyes, L.; Martín-Luengo, J. (2010). Extracción automática de entidades, buscadores y lenguaje natural. Jornada Lenguajes y Gestión de Información (SEDIC) (Madrid, 16/06/2010). Madrid. ESP.
Abadal, E.; Anglada, L.; Boix, A.; Llueca, C. (2010). El futur de les biblioteques tradicionals. Tres debats sobre el futur. Cátedra Ferrater Mora (Universitat de Girona), Girona, 30/11/2010. Girona. ESP.
Abadal, E.; Esteve, A.,; Bethencourt, I.; Vinyes, J.M.; Ribera, M. (2010). Evolució i ús del llibre digital. 3r Seminari de l'Aula Jordi Rubió i Balaguer (curs 2009-10) 'El llibre digital: evolució, prestacions i implantació'. Barcelona. ESP.
Abadal, E.; Labastida, I.; Valverde, L.; Canela, M. (2010). Alternatives al copyright. Literatura i àmbit digital: drets i creativitat (Associació Escriptors en Llengua Catalana) (Barcelona, 9-10/06/2010). Barcelona. ESP.
Aguilar, C. (2010). Identity Crisis? Being a Generalist or a Specialist in the Network Society. Third Annual Meeting of the ICTs-and-Society Network. Castelldefels. ESP.
Bonet, L. (2010). What characterize cultural policy models today?. The 6th International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR). Jyvaskyla. FIN.
Bonet, L. (2010). L'information et la maîtrise des technologies de l'information. La contribution de la culture dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Bruselas. BEL.
Bonet, L. (2010). La responsabilidad y las políticas públicas ante las industrias culturales. Industrias culturales en español. Estados Unidos y España. Madrid. ESP.
Rey Martín, Carina. (2010). Bones pràctiques sobre la qualitat a les biblioteques. 4a Jornada del cicle sobre el marc legal de les biblioteques a Catalunya: Qualitat a les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya . Barcelona. ESP.
Rey Martín, Carina. (2010). La planificació de serveis públics en poblacions de menys de 3.000 habitants. 3a Jornada del cicle sobre el marc legal de les biblioteques a Catalunya:La planificació de serveis públics en poblacions de menys de 3.000 habitants . Barcelona. ESP.
Rey Martín, Carina. (2010). El papel de las instituciones a favor del acceso abierto. 4as Jornadas OS-Repositorios 'Políticas de promoción del acceso abierto'. Barceona.
Sense especificar
Pons Serra, A. (2010). ---. XII Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya) . Barcelona. ESP.
Pons, Amadeu. (2010). ---. I Seminari d'Internacionalització. Barcelona. ESP.
Rey Martín, Carina. (2010). Gestión de quejas y sugerencias de usuarios y del personal. II Jornadas Universitarias de Calidad y Bibliotecas Objetivo: La excelencia. Málaga. ESP.
Secretaria comitè científic/org
Agustí, L. (2010). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documen. 6a Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública. Barcelona. ESP.
Agustí, L. (2010). Escola d'Estiu de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Document. 6a Escola d'Estiu de la Biblioteca Pública (edició de febrer). Barcelona. ESP.
Agustí, L.; Comalat, M. (2010). Escola d'Estiu de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Document. Escola d'Estiu per la biblioteca pública [2a edició: juny 2010]. Barcelona. ESP.
Agustí, L.; Comalat, M. (2010). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documen. Escola d'Hivern per la biblioteca pública [6a edició: juny 2010]. Barcelona. ESP.
Presidència de sessió
Abadal, E. (2010). Retos actuales de las publicaciones científicas digitales. EBSCO Open Day: Building the library of the future (Barcelona, 15/06/2010).
Bonet, L. (2010). The European dimension of local and regional cultural policies: from conception to implementation. XIII La Rencontre de Venise. Venecia. ITA.
Bonet, L. (2010). Pacto por la cultura. Conferencia estatal de los sectores profesionales y empresariales de la cultura 2010. Madrid. ESP.
García, M. Á. (2010). Sesión: 'Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de lenguas'. XI Congreso Interancional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Jaén. ESP.
Presidència comitè científic/or
Bonet, L. (2010). Els cinc eixos de debat del fòrum: finançament, professionalització, internacionalització, propietat intel·lectual i gestió de drets, i desenvolupament territorial. European Forum on Cultural Industries. Barcelona. ESP.
Presentació comunicació
Abad-García, M.F.; Abadal, E.; Melero, R.; Rodríguez-Gairín, J.M. (2010). Accesoabierto.net: an initiative to promote open access based on journals, repositories and institutional policies. 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World. Ankara. TUR.
Abadal, E. (2010). Calidad e impacto de las revistas científicas españolas: el caso de las ciencias experimentales. Acceso y difusión de la información científica en centros de investigación (Madrid, 11 de febrero de 2010). Madrid. ESP. http://www.igme.es/internet/novedades/JornadasIGME/jornada11F/Ernest%20Abadal.pdf.
Agustí, Ll.; Argudo, S.; Franganillo, J.; Ollé, C.; Pons, A.; Rodríguez Gairín, J. M.; Rueda Ramírez, P.; Somoza, M.; Urbano, C.; Vela, N. . (2010). Alehoop: una eina per descobrir i treballar fonts primàries per a la recerca al batxillerat. III Jornades Educació i Arxius. Fonts primàries en l'educació digital. . Barcelona. ESP. Gemma Tribó (coord.). Fonts primàries en l'educació digital: terceres Jornades Educació i Arxius: Barcelona, 22 i 23 d'octubre de 2010. Barcelona: Institut de Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona, 2011, p. 83-98. .
Baró, M. ; Casas, J. ; Mañà, T. ; Reyes, L. . (2010). La Promoció de la lectura a les biblioteques públiques de Catalunya: un terreny pròsper que cal endreçar. 12 Jornades catalanes de Documentació. 18-20 de maig 2010. Barcelona. ESP. http://www.cobdc.org/jornades/12JCD/materials/comunicacions/REYES_promocio_lectura_BBPP.pdf.
Bonet, L. (2010). Cultural entrepreneurship. ENCATC's 18th Annual Conference: 'Can I google it?'. Bruselas. BEL.
Bonet, L.; Carreño, F. (2010). Selection and management of human resources in Catalan festivals. 16th International Conference on Cultural Economics (ACEI). Copenhaguen. DNK.
Bonet, L.; Carreño, F. (2010). Price and income policy in Catalan arts festivals. Global Events Congress IV: festivals and events research. Leeds. GBR.
Bonet, L.; Carreño, F. (2010). Gestión de festivales en Cataluña. II Workshop en economía y gestión de la cultura. Valencia. ESP.
Boté, J.J.; Minguillón, J. (2010). Conservación de Objetos de Aprendizaje en Repositorios Digitales.. II Conferencia Conjunta Iberoamericana sobre Tecnologias del Aprendizaje; Simposio Pluridisciplinar sobre Diseño y Evaluación de Contenidos Digitales Educativos.. Cádiz. ESP. Recursos Digitales para la Educación y la Cultura: volumen SPDECE.
Burset, S.; Sánchez, L. (2010). El discurso visual de los adolescentes en el fotoblog: la imagen de la palabra en la era digital.. C+D Comunicación y Desarrollo en la era digital. Congreso Internacional AE-IC.. Málaga. ESP.
Díaz Nafría, J.M.; Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2010). Is information a sufficient basis for cognition? I. International Conference on the Foundations of Information Science (FIS 2010). Beijing. CHN.
Díaz Nafría, J.M.; Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2010). Is information a sufficient basis for cognition? II. International Conference on the Foundations of Information Science (FIS 2010). Beijing. CHN.
Díaz, José María; Perez-Montoro, Mario. (2010). Is information a sufficient basis for cognition? (Part I: Critique of Dretske's vision). Fourth International Conference on the Foundations of Information Science (FlS 2010). Beijing. CHN.
Díaz, José María; Perez-Montoro, Mario. (2010). Is information a sufficient basis for cognition? (Part II: Physical foundations). Fourth International Conference on the Foundations of Information Science (FlS 2010). Beijing. CHN.
García Asensio, M.Á. (2010). Discurso informativo y multimodalidad: propuesta de transcripción y etiquetado de un corpus multimodal para el análisis discursivo de los informativos televisados. XXVIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada. Vigo. ESP.
García Asensio, M.Á.; Polanco Martínez, F. (2010). Estrategias argumentativas de legitimación en discursos organizacionales. II Congreso Internacional AE-IC Málaga 2010 'Comunicación y desarrollo en la era digital' (http://www.aeic2010malaga.org/esp/secciones.asp?id_seccio=7&id_seccion=0). Málaga. ESP. Publicació en actes.
García, M. Á.; Palomeque, C. . (2010). La dimensión multimodal del blog: la potencialidad comunicativa y de representación de la imagen en interacción con sonidos y texto.. XI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura: Enseñanza y aprendizje de lenguas extranjeras con un enfoque competencial. Jaén. ESP.
Gras Manzano, P.; García Asensio, M.Á. (2010). Una propuesta basada en corpus para la delimitación de categorías ilocutivas: recomendar y aconsejar en español actual. XXXVIII Congreso Internacional de AESLA. Vigo. 15-17 abril 2010. Vigo. ESP.
Guallar, J.; Redondo, S. (2010). Fonts d'informació professionals de premsa: una panoràmica. Jornades Catalanes de Documentació (12es: Barcelona, 19-20 maig 2010). Barcelona. ESP.
Melero, R.; Rodríguez-Gairín J-M.; Fenollosa P.; Abadal E.; Abad-García M-F. (2010). MELIBEA. The open access validator: an approach to create and weight your open access policy.. Open Repositories OR2010. Madrid. ESP.
Palomeque Kovacs, C.; García Asensio, M.Á. (2010). La multimodalidad en blogs de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras: una propuesta de análisis. XXVIII Congreso internacional de AESLA. Vigo. 15-17 de abril de 2010. Vigo. ESP. Actes del congrès.
Perez-Montoro, Mario; Vives, Núria. (2010). Guía para la correcta implantación de comunidades de práctica en entornos de administración pública: una experiencia de éxito. Congreso Internacional EDO 2010. Nuevas Estrategias Formativas para las Organizaciones. Barcelona. ESP. PÉREZ-MONTORO, Mario y VIVES, Núria (2010). "Guía para la correcta implantación de comunidades de práctica en entornos de administración pública: una experiencia de éxito". GAIRÍN SALLÁN, J. (ed.) (2010). Congreso Internacional EDO 2010. Nuevas Estrategia.
Pons i Serra, Amadeu. (2010). Las bibliotecas en España y Cataluña. International Seminar on Modern Dimensions of the European Education and Research Area. Bulgarian - Spanish. Barcelona. ESP.
Ribera, M.; Pagès, T.; Marzo, L.; Salse, M.; López, J.M.; Pascual, A.; Moreno, L. (2010). Formación para el profesorado universitario: formación para la mejora de la accesibilidad y la usabilidad de los recursos docentes asociadas a las TIC. 6º Congreso Nacional, sobre Tecnología Educativa y Atención a la Diversidad (TecnoNEET). Múrcia. ESP. 1ª Edición, septiembre 2010 ISBN: 978-84-693-1781-5.
Sánchez, L.; Duran, T.; Gustems, J.; Burset, S.; Duran, J. (2010). La interdisciplinaridad como metodología activa: estrategias del profesorado y de la gestión del master 'Educació Interdisciplinària de les Arts' en la Universidad de Barcelona. 6è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Realització: UPC, Barcelona 6è congrés Internacional de Docència Universtària i Innovació (CIDUI) 30 juny, 1 i 2 de juliol de 2010 . Barcelona. ESP. ISBN: 978-84-8458-324-0.
Sánchez, L; Campos, M. (2010). Information, Knowledge and Communication. ECREA. Hamburg. DEU.
Sulé Duesa, A. (2010). Biblioteques de presó i biblioteques públiques: experiències exitoses d'una col·laboració ineludible. Jornada sobre biblioteques de les institucions penitenciàries, dins del cicle de jornades professionals "El marc legal de les biblioteques a Catalunya". Barcelona. ESP.
Térmens, M. (2010). Perspectivas para la sostenibilidad y la preservación de los repositorios institucionales. 4as Jornadas OS Repositorios. Barcelona. ESP. http://osrepositorios.uoc.edu/fitxa4.html.
Pòster
Borrego, A.; Barrios, M.; Villarroya, A. (2010). Investing in future academics: results of a doctoral fellowship programme at Catalan universities. 11th International Conference on Science and Technology Indicators . Leiden. NLD. http://www.cwts.nl/pdf/BookofAbstracts2010_version_15072010.pdf, p. 46-47..
Caballero, J.; Aguilar, C. (2010). Evaluation of the influences exercised by Gilles Deleuze on the film studies. 3rd European Communication Conference: Transcultural Communicaiton - Intercultural Comparisons. HAMBURG. DEU.
Melero, R.; Rodríguez-Gairín, J.M.; Abad-García, M.F.; Abadal, E. (2010). What is the colour of your journal? case based on spanish scientific journals. PKP Scholarly Publishing Conference 2011 (Berlin, 24-26/04/2010). Berlin. DEU.
Ponència
Abadal, E. (2010). Estado del arte del libro digital. VII Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias: El libro electrónico en el ámbito bibliotecario . México, DF. MEX.
Abadal, E.; Anglada, L.; Melero, R.; Abad, F.; Térmens, M. (2010). Open Access to scientific production in Spain. Open access to science information: Policies for the development of OA in Southern Europe. Granada. ESP.
Abadal, E.; Melero R.; Abad-García, M-F.; Anglada, L.; Térmens, M. (2010). Open access to scholarly outputs in Spain. Seminar for open access to scientific information. Granada. ESP.
Aguilar, c. Sánchez, L.; Campos, M. (2010). Extraction of information of the audio-visual contents. FIS 2010: Fourth International Conference on the Foundations of Information Science. Beijing. CHN.
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2010). Extraction of information of audio-visual contents. Fourth International Conference on the Foundations of Information Science: Towards a new science of information. Pequín. CHN.
Agustí, Ll.; Argudo, S.; Franganillo, J.; Ollé, C.; Pons, A.; Rodríguez Gairín, J.M.; Rueda, P.; Somoza, M.; Urbano, C.; Vela, N. (2010). Alehoop: una eina per descobrir fonts primàries al batxillerat . 3es Jornades Educació i Arxius. Barcelona. ESP.
Agustí, Ll.; Argudo, S.; Franganillo, J.; Ollé, C.; Pons, A.; Rodríguez Gairín, J.M.; Rueda, P.; Somoza, M.; Urbano, C.; Vela, N. (2010). Alehoop: una eina per descobrir fonts primàries al batxilllerat. 3 Jornades d'Educació i Arxius. Barcelona. ESP. Fonts primàries en l'educació digital.
Bonet, L. (2010). Trends and challenges of the observation on cultural industries. European Cultural Observatories Meeting . Bilbao. ESP. BONET, L. (2011) 'Características y retos de la observación sobre industrias culturales", Ortega, C. (ed.) Nuevos retos de los observatorios culturales. Documentos de estudios de Ocio nº 43. Bilbao: Universidad de Deusto.
Bonet, L. (2010). Pouvoirs locaux en Europe et à l'international: construire la relation transfrontalière et interrégionale pour la culture?. II Assises nationales des directeurs des Affaires Culturelles des collectivités territoriales: 'Politiques publiqus, culture et territoires: quels nouveaux enjeux?'. Toulouse. FRA.
Bonet, L. (2010). The cultural capital status of Barcelona. Analysis of location factors. Summer School. Management of creativity in an innovation society. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2010). Protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Jornada de formación y difusión de la Convención sobre la Protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO. Barcelona. ESP.
Comalat, Maite. (2010). Directrius dels serveis bibliotecaris a Catalunya. El marc legal de les biblioteques a Catalunya: Les biblioteques de les Institucions penitenciàries. Barcelona. ESP.
García Asensio, M.Á. (2010). ¿Norma o normas del español? Los modelos de lengua en ELE. VII Encuentro Práctico de Profesores de Español como Lengua Extranjera. Würzburg. DEU.
Guallar, Javier. (2010). La Web académica: cómo acceder a sus contenidos. Ejemplos del área de Educación. Seminario Redined (Universidad de Barcelona, 19-20 maig 2010). Barcelona. ESP.
Pons i Serra, Amadeu. (2010). From Education to Career: 20 years of a fruitful partnership. 30 Years of the EUI Library Traineeship Programme. Florència. ITA. www.eui.eu/Documents/Research/Library/Pons.ppt.
Térmens, M. (2010). Gestión, uso y preservación de contenidos digitales: las necesidades técnicas frente a los derechos de propiedad intelectual. V Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Gijón. ESP. Madrid, Ministerio de Cultura, 2010. p. 37-42..
Villarroya, A. (2010). Tendencias del mercado de las artes escénicas en España y a nivel internacional. ESCENIUM, Foro Internacional de las Artes Escénicas. Bilbao. ESP. Llibre d'Actes.
Participació comitè científic/o
Abadal, E. (2010). 4as Jornadas OS-Repositorios 'Políticas de promoción del acceso abierto'(Barcelona, 3-5/03/2010). Barcelona. ESP.
Aguilar, C. (2010). CILECT 2010. Hospitalet del Llobregat. ESP.
Balagué, N. . (2010). II Jornadas Jornadas Universitarias de calidad y bibliotecas. Málaga. ESP. http://2jornadascalidadrebiun.blogspot.com/.
Javier Guallar. (2010). Cuartas Jornadas OS Repositorios. Barcelona, 3-5 marzo 2010. Barcelona. ESP.
Rey Martín, Carina. (2010). 4as Jornadas OS-Repositorios 'Políticas de promoción del acceso abierto'. 4as Jornadas OS-Repositorios 'Políticas de promoción del acceso abierto'. Barceona.
miscellaneous
Bonet, L. (2010). Perfil i reptes del gestor cultural. . Gescènic. 1-207. ISSN/ISBN: 978-84-935124-8-4.
Bonet, L. (2010). L'avaluació externa de projectes culturals. . Gescènic. 1-136. ISSN/ISBN: 978-84-938519-0-3.
Manà, T.; Agustí, L.; Barrios, M. T; Ventura, N.; Villarroya, A. (2010). La promoció de la lectura a Catalunya (2008-2009). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2008-2009. sense especificar. 71-87. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/209618/278833  
Sánchez, L. (2010). Imagen. Glosario-BITrum. Recuperado de http://sites.google.com/site/glosariobitrum/  
Villarroya, A. (2010). Proposta metodològica per a l'anàlisi de les dades del CUPIX (Cultural Price Index on Goods and Services). Metodologies, Fulls de Cultura i Comunicació. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. núm. 6, 1-5. Recuperado de http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/MET_006_CUPIX.pdf  
Villarroya, A. (2010). Proposta de disseny de l'Índex de Preus al Consum (IPC) cultural. Metodologies, Fulls de Cultura i Comunicació. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. núm. 7, 1-8. Recuperado de http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/MET_007_IPC.pdf  
Villarroya, A. (2010). Compendi de Polítiques i Tendències Culturals a Europa. Metodologies, Fulls de Cultura i Comunicació. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. núm. 8, 1-5. Recuperado de http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/MET_008.pdf  
Villarroya, A. (2010). Informe sobre la política cultural de Catalunya, seguint la metodologia del Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe del Consell d'Europa/ERICarts. . Generalitat de Catalunya. 1-91. Recuperado de http://www20.gencat.cat/docs/msi-cultura/Relacions%20Internacionals/Noticies/Documents/Arxiu/2010_Pol_Cult_Cat_b.pdf  
Villarroya, A.; Escardíbul, J.O. (2010). Anàlisi de la despesa de les llars catalanes en cultura i comunicació (1998-2008). Estadística, Fulls de Cultura i Comunicació del Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. núm. 28, 1-104. Recuperado de http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/ESTAD_028_Despesa_cultural_llars.pdf  
Material Docent
Llueca, C. . (2010). Archivando la Web. Cristòfol Rovira; Lluís Codina (dir). Máster en Documentación Digital. Editorial Universidad Pompeu Fabra. vol. 2008-2010. Recuperado de http://www.documentaciondigital.org  
Article de revista
Abad-García, M.F; Melero, R.; Abadal, E.; González-Teruel, A. (2010). "Autoarchivo de artículos biomédicos en repositorios de acceso abierto". Revista de Neurologia. vol. 50, núm. 7, p. 431-440. ISSN/ISBN: 0210-0010. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/22525  
  http://hdl.handle.net/2445/22525 
Abadal, E. (2010). "Quant costa un article: les xifres de l'edició en accés obert = Cuánto cuesta un artículo: las cifras de la edición en acceso abierto". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/quant-costa-un-article-les-xifres-de-ledici%C3%B3-en-acc%C3%A9s-obert  
  http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/quant-costa-un-article-les-xifres-de-ledici%C3%B3-en-acc%C3%A9s-obert 
Abadal, E. (2010). "Las revistas científicas españolas en Ciencias del Deporte: acciones básicas sobre su difusión y visibilidad". RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte. vol. 6, núm. 19. ISSN/ISBN: 1885-3137. Recuperado de http://www.cafyd.com/REVISTA/ojs/index.php/ricyde/article/view/280/188  
Abadal, E.; Abad-García, F.; Melero, R.; Rodríguez-Gairín, J.M. (2010). "Acceso abierto a la ciencia: informe 2009 y prospectiva 2010". Anuario ThinkEPI. vol. 4, p. 285-292. ISSN/ISBN: 1886-6344.
  https://recyt.fecyt.es//index.php/ThinkEPI/article/view/31278/16625 
Abadal, E.; Anglada, L. (2010). "Tecnologia i biblioteques: una mirada al passat per veure els reptes del futur". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 52, p. 24-36. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/195677  
Abadal, E.; Baiget, T. (2010). "Congresos españoles de biblioteconomía y documentación: de la
inevitable fragmentación a la necesaria transversalidad". Anuario ThinkEPI. vol. 4, p. 64-71. ISSN/ISBN: 1886-6344.
Andreu i Daufí, J.; Palma Gómez, A.; Russiñol i Amat, M. (2010). "El proyecto de creación del archivo del Fútbol Club Barcelona: los primeros pasos para la implantación de una unidad de gestión de documentos en el Club". Archivamos: Boletín ACAL. núm. 75, p. 41-48. ISSN/ISBN: 1886-7162. DOI: ISSN-1576320X|  
Ardanuy, J. (2010). "Draugars i vampirs: sobre un escrit d'Ármann Jakobsson ". L'Upir. vol. 3, núm. 23, p. 93-100. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/u23.htm  
Ardanuy, J. (2010). "El cas de Michael Caspareck". L'Upir. vol. 3, núm. 23, p. 104-108. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/u23.htm  
Ardanuy, J. (2010). "No morts a la Gran Bretanya medieval: segles XI i XII ". L'Upir. vol. 3, núm. 24, p. 109-136. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/u24.htm  
Ardanuy, J. (2010). "'The vampire in Roumania' d'Agnes Murgoci ". L'Upir. vol. 3, núm. 26, p. 166-167. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/u26.htm  
Ardanuy, J. (2010). "Sobre la importància històrica de Serra d'Or per a la recerca en literatura catalana". Serra d'Or. núm. 606, p. 14-18. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Ardanuy, J.; Quintana, L.; Urbano, C. (2010). "Presencia internacional de los estudios sobre literatura catalana en el A&HCI". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 33, núm. 2, p. 298-309. ISSN/ISBN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2010.2.732  
Arroyo-Vázquez, N.; Guallar, J. (2010). "4th International LIS-EPI meeting: una mirada al futuro de la información.". El Profesional de la Información. vol. 19, núm. 1, p. 101-108. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23509  
Baró i Llambias, M.; Cosials, À.; Raga, P. (2010). "Les biblioteques escolars a Catalunya. 2008-2009". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 1, p. 49-62. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/28383  
Bonet, L. (2010). "Dimensió económica dels museus al segle XXI". Mnemòsine. Revista Catalana de Museologia . núm. 5, p. 9-12. Recuperado de http://www.museologia.cat/index.php/ca/publicacions-amc/mnemosine-no-2/69-mnemosine-no-5  
Bonet, L.; Négrier, E. (2010). "Cultural policy in Spain: Processes and Dialectics". Cultural trends. vol. 19, núm. 1-2, p. 41-51. ISSN/ISBN: 1469-3690.
Borrego, A.; Barrios, M.; Villarroya, A.; Ollé, C. (2010). "Scientific output and impact of postdoctoral scientists: a gender perspective". Scientometrics. vol. 83, núm. 1, p. 93-101. ISSN/ISBN: 0138-9130.
Codina, L.; Abadal, E.;. (2010). "Anatomia de Google Books: un projecte de biblioteca digital a la cruïlla = Anatomía de Google Books: un proyecto de biblioteca digital en la encrucijada". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 24. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/95814  
Codina, L.; Abadal, E.; Rovira, C. (2010). "Búsqueda federada en el ecosistema de la e-ciencia: el caso Science Research". El Profesional de la Información. vol. 19, núm. 1, p. 77-85. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23464  
Espinàs, E.; Comalat, M. (2010). "Les Biblioteques públiques a Catalunya durant els anys 2008 i 2009: estat de la qüestió". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 1, p. 38-48. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/28403  
Estivill Rius, A.; Gascón García, J.; Sulé Duesa, A. (2010). "Les col·leccions digitals patrimonials espanyoles: polítiques de col·lecció i presentació de la col·lecció". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 25. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55550  
Franganillo, J. (2010). "Implicaciones éticas de la minería de datos". Anuario ThinkEPI. p. 320-324. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://thinkepi.net/implicaciones-eticas-de-la-mineria-de-datos  
García, M.A.; González, V.; Ramos, C. (2010). "Modelos de Interacción en Entornos Virtuales de Aprendizaje". Tonos Digital. Revista electrónica de filología. núm. 19. ISSN/ISBN: 1577-6921. Recuperado de http://www.um.es/tonosdigital/znum19/secciones/estudiso-11-entornosvirtuales.htm  
Gascón, J.; Rueda Ramírez, P. (2010). "Història del llibre, les biblioteques i la lectura [2008-2009]". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. núm. 1, p. 4-16. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/28382  
Gil-Solés, Daniel; Guallar, Javier. (2010). "Cómo afrontar el cambio con ilusión: XII Jornadas Catalanas de Información y Documentación". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 33, núm. 4, p. 665-668. ISSN/ISBN: 0210-0614. Recuperado de http://eprints.rclis.org/15822/  
Guallar, J.; Abadal, E. (2010). "The digital press archives of the leading Spanish online newspapers.". Information Research. vol. 15, p. 1-20. ISSN/ISBN: 1368-1613. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/125822  
Guallar, J.; Rovira, C.; Ruiz, S. (2010). "Multimedialidad en la prensa digital. Elementos multimedia y sistemas de recuperación en los principales diarios digitales españoles". El Profesional de la Información. vol. 19, núm. 6, p. 620-629. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/111626  
Guallar, Javier. (2010). "Les Jornades Catalanes de Documentació, balanç personal i expectatives actuals". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 52, p. 136-137. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3418642  
Guallar, Javier. (2010). "Los retos de la Larga Cola: cuando las noticias sensibles son eternas". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/los-retos-de-la-larga-cola-cuando-las-noticias-sensibles-son-eternas  
Guallar, Javier. (2010). "Prensa digital en 2009". Anuario ThinkEPI. vol. 4, p. 165-173. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/125833  
Mañà, T. . (2010). "LLibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 603(març 2010), p. 69-74. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2010). "Llibres per a infants i joves". Serra d'Or. núm. 603, p. 95-100. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2010). "Panorama of a new century; Children's literature in Catalan". Bookbird: world of children's books. vol. Vol. 48, núm. Num. 3.
Mañà, T. ; Ginesta, M. . (2010). "La Tradizione rinnovata / Tradition renewed". Illustrators Annual 2010. Bologna: Bologna UNiversity Press. Bologna Univrsity Press. p. 14-15. ISSN/ISBN: 9783866657021.
Mañà, T.; Agustí, L.; Barrios, M.T.; Ventura, N.; Villarroya, A. (2010). "La promoció de la lectura a Catalunya (2008-2009)". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 1, núm. 1, p. 71-87. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/28404  
Ollé, C.; Borrego, A. (2010). "Librarians' perceptions on the use of electronic resources at Catalan academic libraries: results of a focus group". New Library World. vol. 111, núm. 1/2, p. 46-54. ISSN/ISBN: 0307-4803. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/11162  
Ollé, C.; Borrego, A. (2010). "A qualitative study of the impact of electronic journals on scholarly information behavior". Library & Information Science Research. ISSN/ISBN: 0740-8188. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/12286  
Ortega, M.; Gascón, J. (2010). "Las aleluyas como primer libro de lectura". Educación y Biblioteca. vol. 22, núm. 180, p. 19-27. ISSN/ISBN: 0214-7491. Recuperado de http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/108899/1/EB22_180.pdf  
Perez-Montoro Gutiérrez, M. (2010). "Arquitectura de la Información en entornos web". El Profesional de la Información. vol. 19, núm. 4, p. 333-337. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23507  
Perez-Montoro, M.; Codina, Ll. (2010). "Software de prototipado para la arquitectura de la información: funcionalidad y evaluación". El Profesional de la Información. vol. 19, núm. 4, p. 417-424. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23498  
Pons i Serra, A. (2010). "Arxivística i documentació". Anuari de la GEC. vol. 2009 (2010), p. 143-144.
Pons, Amadeu. (2010). "Morin els cercadors; visquin les bibliografies!". Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/morin-els-cercadors-visquin-les-bibliografies  
Romero, L; Ardanuy, J. (2010). "El cas de Dorothea Pihsin ". L'Upir. vol. 3, núm. 25, p. 158-163. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/u25.htm  
Salse, M.; Ortiz, G. (2010). "Indices de Duoda: Estudios de la Diferencia Sexual (2001-2008)". . Duoda - Universitat de Barcelona.
Sánchez, L.; Campos, M. (2010). "La teoría de la comunicación: diversidad teórica y fundamentación epistemológica.". Diálogos de la comunicación.
Sánchez, L.; Campos, M. (2010). "Object Recognition and Content". Empedocles. European Journal for the Philosophy of Communication. vol. 2, núm. 2, p. 207-226.
Sulé Duesa, A. (2010). "RFID a les biblioteques.". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 52, p. 78-82. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55508  
T. Mañà. (2010). "Les biblioteques populars de la Mancomunitat: un projecte polític i un projecte bibliotecari". Cercles. Revista d'Història Cultural. núm. 13, p. 44-60. ISSN/ISBN: 1139-0158. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/15944  
Térmens, M. (2010). "Preservación digital en 2009". Anuario ThinkEPI. vol. 4, p. 224-230. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54930  
  https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/31264 
Térmens, M. (2010). "La sostenibilitat econòmica i tècnica dels repositoris de preservació digital". Lligall: Revista Catalana d'Arxivística. vol. 31, p. 44-62. ISSN/ISBN: 1130-5398. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54929  
  https://www.raco.cat/index.php/lligall/article/view/340045/430984 
Urbano, C. (2010). "El papel del lector en los nuevos escenarios de la comunicación científica digital". Medes: medicina en español. núm. 4, p. 30-33. ISSN/ISBN: 2013-0317.
Urbano, C. (2010). "Algunas refexiones a propósito de la 'infoxicación'". Anuario ThinkEPI. vol. 2010, p. 304-307. ISSN/ISBN: 1886-6344.
Urbano, C.; Argudo, S. (2010). "Formación universitaria en información y documentación: 2010, el complejo despertar a un escenario abierto". Anuario ThinkEPI. vol. 2010, p. 17-25. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54914  
Vall Casas, A.; Rodríguez Parada, C. (2010). "Información para pacientes y educación en la salud de la ciudadanía: a la búsqueda de nuevos usuarios". El Profesional de la Información. vol. 19, núm. 3, p. 296-299. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23521  
Villarroya, A.; Escardíbul, J. O. (2010). "La demanda de libros y publicaciones periódicas en España". Estudios de Economía Aplicada. vol. 28, núm. 1, p. 195-217. ISSN/ISBN: 1697-5731.
Villarroya, A.; Gómez-Bustos, L. (2010). "Prioridades y tendencias en la cooperación cultural internacional de los países de la UE". ARI, Real Instituto Elcano. vol. 15, p. 1-15. Recuperado de http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/8f8c9d80412b395bb6d5f66d616c2160/ARI15-2010_Villarroya_Gomez_Bustos_cooperacion_cultural_UE.pdf?MOD  
Document científic-tècnic
Argudo, S. (2010). Metadades a les pàgines web de biblioteques, arxius i museus catalans.. . 55. Recuperado de http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/informes/informe_metadades_Silvia-Argudo.pdf  
Llueca, C.; Cócera, D.; Torres, N.; Suades Méndez, G.; de-la-Vega-Sivera, R. (2010). CAT (Curator Archiving Tool): improving access to web archives = CAT (Curator Archiving Tool): millorant l'accés als arxius web = CAT (Curator Archiving Tool): mejorando el acceso a los archivos web. International Internet Preservation Consortium meeting (Vienna 2010). Recuperado de http://eprints.rclis.org/handle/10760/14902?mode=full  
Villarroya, A. (2010). SPAIN in Council of Europe/ERICarts (eds) "Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe", 12th edition.. . 1-90. Recuperado de http://www.culturalpolicies.net/  
Conferència invitada
Abadal, E. (2010). Los repositorios digitales, una vía para la difusión del conocimiento. I Jornada de formación en bibliotecología: las bibliotecas en el entorno global (UCA, San Salvador, 23/04/2010). San Salvador. SLV.
Abadal, Ernest; Melero, Remedios; Abad-García, María-Francisca; Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel. (2010). The situation of institutional repositories in Spain. 4th EdReNe Strategic Seminar (Barcelona, 24-26/04/2010). Barcelona. ESP.
Somoza-Fernández, M. (2010). El projecte MIAR: Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes . Terceres Jornades Catalanes de Revistes Científiques . Barcelona. ESP.
Comunicació a congrés
Agustí, Lluís; Argudo, Silvia; Franganillo, Jorge; Ollé, Candela; Pons, Amadeu; Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel; Rueda, Pedro; Somoza, Marta; Urbano, Cristobal; Vela, Nora. . (2010). Alehoop: una eina per descobrir fonts primàries al batxillerat. Fonts primàries en l'educació digital. Terceres Jornades Educació i Arxius. ICE Universitat de Barcelona. p. 83-98. ISSN/ISBN: 978-84-6937294-4. Recuperado de http://alehoop.info/alehoop2010.pdf  
Andreu Daufí, J.; Abarca, F.; Garrich, M.; Moll, M. (2010). El Desarrollo de la gestión documental en la Universitat de Barcelona: pacto y trabajo corporativo. . Recuperado de http://cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehacemos/jornadas/Almagro10/Presentacion_UB_Almagro10.pdf  
García, M. Á.; Polanco, F. (2010). Estrategias argumentativas de legitimación en discursos organizacionales. Comunicación y desarrollo en la era digital. Congreso AE-IC 3, 4 y 5 de febrero de 2010. Asociación Española de Investigación de la Comunicación. p. 1-19. ISSN/ISBN: 978-84-614-2818-2. Recuperado de http://www.aeic2010malaga.org/upload/ok/252.pdf  
Mañà, T. . (2010). Les Roderes de Tintin: la LIJ catalana en els mitjans de comunicació i en l'educació. IV Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana. Associació d'escriptors en llengua catalana. p. 133-146. ISSN/ISBN: ISSN:1885-2734.
Martí, J.; Salse, M.(editors). (2010). La terminologia i la documentació : relacions i sinèrgies actes de la VII Jornada de la SCATERM «Terminologia i documentació. Societat Catalana de Terminologia (Scaterm). vol. 1. ISSN/ISBN: 978-84-92583-86-7.
Palomeque, C.; García, M. Á. (2010). La multimodalidad en blogs de enseñanzza y aprendizaje de lenguas extranjeras: una propuesta de análisis. Actas del XXVIII Congreso Internacional de AESLA. . ISSN/ISBN: 978-84-8158-479-0.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario y Vives, Núria. (2010). Guía para la correcta implantación de comunidades de práctica en entornos de administración pública: una experiencia de éxito. GAIRÍN SALLÁN, J. (ed.) (2010). Congreso Internacional EDO 2010. Nuevas Estrategias Formativas para las Organizaciones. Madrid: Wolters Kluwer Educación. ISBN 978-84-7197-963-6.. Wolters Kluwer Educación. ISSN/ISBN: 978-84-7197-963-6.
Térmens, M. (2010). Gestión, uso y preservación de contenidos digitales: las necesidades técnicas frente a los derechos de propiedad intelectual. V Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Ministerio de Cultura. p. 37-42. Recuperado de http://www.calameo.com/read/0000753353d74362d9c2e  
Capítol de llibre
Abadal, E. (2010). Digitalización, acceso libre y calidad en revistas de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. La calidad y evaluación de las revistas científicas a debate: unamirada desde las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Publicacions de la Universitat de València. p. 25-36. ISSN/ISBN: 84-7908-975-7.
Abadal, E. (2010). El CRAI y el apoyo a la docencia. Parcerisa, Artur (coord.). Ejes para la mejora docente en la universidad. Octaedro / ICE-UB. p. 79-86. ISSN/ISBN: 84-9921-123-7.
Abadal, E. (2010). Campus virtual, nuevas posibilidades para la docencia. Parcerisa, Artur (coord.). Ejes para la mejora docente en la universidad. Octaedro / ICE-UB. p. 86-91. ISSN/ISBN: 84-9921-123-7.
Abadal, E.; Anglada, Ll.; Melero, R.; Abad, F.; Térmens, M.; Rodríguez-Gairín, J.M. (2010). Open access in Spain. Lluís Anglada, Ernest Abadal (eds). Open access in Southern European countries. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) . p. 101-115. ISSN/ISBN: 84-693-6792-6.
Abadal, Ernest; Anglada, Lluís; Melero, Remedios . (2010). Conclusions. Lluís Anglada, Ernest Abadal (eds). Open access in Southern European countries. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) . p. 129-134. ISSN/ISBN: 84-693-6792-6.
Anglada, L.; Borrego, A.; Comellas, N. (2010). The Digital Library of Catalonia. Business Planning for Digital Libraries. Leuven University Press. p. 177-184.
Bonet, L. (2010). Conclusions: la gestió cultural, una professió en mutació. Perfil i reptes del gestor cultural. Gescènic. p. 195-201. ISSN/ISBN: 978-84-935124-8-4.
Bonet, L; Négrier, E (a cura di). (2010). La fine delle culture nationali?. La fine delle culture nationali? Le politche culturali di fronte alla sfida della diversità. Armando Editore. p. 197-221. ISSN/ISBN: 978-88-6081-660-3.
Buscà, F.; García, M. Á. (2010). Punts clau per a l'aprenentatge i avaluació de les competències transversals. Alsina, J. (coord.): Avaluació per competències a la universitat: les competències transversals. Quaderns Crema.. Octaedro . núm. 18, p. 24-34. ISSN/ISBN: 978-84-9921-150-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/14922  
Golkhosravi, M.; Rodríguez Gairín, J.M.; Centelles Velilla, M. (2010). Tabula decimal: laboratorio virtual de aplicaciones para la gestion de contenidos digitales.. Drupal para bibliotecas y archivos. Jesús Tramullas. p. 87-92. ISSN/ISBN: 978-84-613-9611-5. Recuperado de http://issuu.com/tramullas/docs/drupalbibliotecas  
Gras, P.; García, M. Á. (2010). La delimitación de la recomendación como acto de habla. Caballero, R. y Pinar, M. J. (eds.): Modos y formas de la comunicación humana / Ways and Modes of Human Communication. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. p. 681-688. ISSN/ISBN: 978-84-847-759-0.
Llueca, C.; Cócera, D. (2010). La Experiencia catalana archivando la red: el repositorio Padicat (Patrimonio Digital de Catalunya) de la Biblioteca de Catalunya. Dokumentazioa eta eduki digitalen kudeaketa = Documentación y gestión de los contenidos digitales. Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua / Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. p. 135-144. ISSN/ISBN: 978-84-960-486-3.
Montolío, E.; García, M.Á.; Gras, P.; López, A.; Polanco, F.; Taranilla, R. (2010). Los géneros textuales de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Estudio lingüístico y pragmático de las recomendaciones para elaborar la memoria. El español lengua de comunicación en las organizaciones empresariales. Thomson Aranzadi. p. 81-94. ISSN/ISBN: 978-84-470-3485-7.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario. (2010). Theoretical Perspectives on Content Management. FERRAN, N. and MINGUILLÓN, J. (eds.) (2010). Content Management in E-leanrnig. New York: Springer. ISBN 978-1441969583.. Springer Verlag. ISSN/ISBN: 978-1441969583.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario . (2010). El prototipado en la Arquitectura de la Información. ROVIRA, Cristòfol y CODINA, LLuís (dir.) (2010). (dir.). Máster en Documentación Digital. Barcelona: Área de Ciencias de la Documentación. Departamento de Comunicación Audiovisual. Universidad Pompeu Fabra. . [Consulta.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario y Golkhosravi, Mehrad. (2010). Arquitectura de la Información. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2010). Glosario de conceptos, metáforas, teorías y problemas en torno a la noción de información. León: Universidad de León. ISBN 978-84-9773-554-4. Universidad de León. ISSN/ISBN: 978-84-9773-554-4.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario y Golkhosravi, Mehrad. (2010). Gestión de la Información. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2010). Glosario de conceptos, metáforas, teorías y problemas en torno a la noción de información. León: Universidad de León. ISBN 978-84-9773-554-4. Universidad de León. ISSN/ISBN: 978-84-9773-554-4.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario y Golkhosravi, Mehrad. (2010). Gestión del Conocimiento. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2010). Glosario de conceptos, metáforas, teorías y problemas en torno a la noción de información. León: Universidad de León. ISBN 978-84-9773-554-4. Universidad de León. ISSN/ISBN: 978-84-9773-554-4.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario y Golkhosravi, Mehrad. (2010). Visualización de la Información. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2010). Glosario de conceptos, metáforas, teorías y problemas en torno a la noción de información. León: Universidad de León. ISBN 978-84-9773-554-4. Universidad de León. ISSN/ISBN: 978-84-9773-554-4.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario y Golkhosravi, Mehrad. (2010). Usabilidad. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2010). Glosario de conceptos, metáforas, teorías y problemas en torno a la noción de información. León: Universidad de León. ISBN 978-84-9773-554-4. Universidad de León. ISSN/ISBN: 978-84-9773-554-4.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario, Sanz Martos, Sandra. (2010). Estruturas organizacionais para a criação do conhecimento e da aprendizagem colaborativa. TARAPANOFF, Kira (ed.) (2010). Aprendizado organizacional: fundamentos, abordagens multidisciplinares. Curitiba: Editora Ibpex. ISBN 978-85-7838-723-5. Editora Ibpex. ISSN/ISBN: 978-85-7838-723-5.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario; Díaz Nafría, José María y Golkhosravi, Mehrad. (2010). Dato. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2010). Glosario de conceptos, metáforas, teorías y problemas en torno a la noción de información. León: Universidad de León. ISBN 978-84-9773-554-4. Universidad de León. ISSN/ISBN: 978-84-9773-554-4.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario; Díaz Nafría, José María; Gejman, Roberto y Golkhosravi, Mehrad. (2010). Conocimiento. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2010). Glosario de conceptos, metáforas, teorías y problemas en torno a la noción de información. León: Universidad de León. ISBN 978-84-9773-554-4. Universidad de León. ISSN/ISBN: 978-84-9773-554-4.
Ribera, M.; Pagès, T.; Marzo, L.; Salse, M.; López, J.M.; Pascual, A.; Moreno, L. (2010). Formación para el profesorado universitario: formación para la mejora de la accesibilidad y la usabilidad de los recursos docentes asociadas a las TIC. Colección Educación, Formación y Empleo. 25 Años de Integración Escolar en España: Tecnología e Inclusión en el ámbito educativo, laboral y comunitario. Murcia: Consejería de Educación, Formación y Empleo. Arnaiz, P.; Hurtado, Mª.D. y Soto, F.J. (Coords.). Objetivo Centro Gráfico, S.L. p. 1-4. ISSN/ISBN: 978-84-693-1781-5.
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R. M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. (2010). Guia de Microsoft Word 2007. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/28987  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R. M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. (2010). Guia d'Open Office Writer. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29027  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R. M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. (2010). Guia de Microsoft PowerPoint 2003. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/28988  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R. M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. (2010). Guia per convertir documents Microsoft Word 2003 i 2007 a PDF. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29032  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. . (2010). Guia d'OpenCms. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29036  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. . (2010). Guia per convertir documents OpenOffice Writer a PDF. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29031  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. . (2010). Guia de reparació de documents PDF. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29033  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, Ll.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R. M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. . (2010). Guia de Sakai. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29035  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, Ll.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. . (2010). Guia de l'editor web FCK Editor. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29034  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, Ll.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. . (2010). Introducció a la creació de documents digitals accessibles. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29029  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, Ll.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. (2010). Guia de Microsoft Word 2003. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/28986  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, Ll.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. (2010). Guia per convertir Microsoft PowerPoint a PDF. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29028  
Rodriguez, Blanca; Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario y Golkhosravi, Mehrad. (2010). Documento. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2010). Glosario de conceptos, metáforas, teorías y problemas en torno a la noción de información. León: Universidad de León. ISBN 978-84-9773-554-4. Universidad de León. ISSN/ISBN: 978-84-9773-554-4.
Sánchez, L. (2010). Glossarium BITri: glosario de conceptos, metáforas, teorías y problemas relacionados con la información. Glossarium BITri: glosario de conceptos, metáforas, teorías y problemas relacionados con la información. ISSN/ISBN: 978-84-9773-554-4. Recuperado de http://sites.google.com/site/glosariobitrum/  
Sulé Duesa, A. (2010). Coordinación en equipos docentes.. Ejes para la mejora docente en la universidad.. Octaedro / ICE-UB. p. 104-114. ISSN/ISBN: 9788499211237.
Villarroya, A. (2010). Tendencias del mercado de las artes escénicas en España y a nivel internacional. Los públicos de las artes escénicas. Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública. p. 64-78. Recuperado de http://www.escenium.net/com/pdf_doc.php?id=56  
Villarroya, A.; Escardíbul, J.O. (2010). Panorámica de la situación museística en España. Economia dos Museus. Instituto Brasileiro de Museus. p. 74-98.
Llibre
Abadal, E.; Codina, L. (2010). Sistemes de gestió documental i bases de dades documentals. . UOC.
Abadal, E.; Guallar, J. (2010). Prensa digital y bibliotecas. Ediciones Trea. núm. 212, p. 1-170. ISSN/ISBN: 9788497044462. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/61045  
Alonso, G.; Bonet, L.; Garzón, A.; Schargorodscky, H. (2010). Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. . UNESCO (Paris). p. 1-154. ISSN/ISBN: 978-92-3-304190-5.
Anglada,Ll.; Abadal, E. (eds). (2010). Open access in Southern European countries. . Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) . ISSN/ISBN: 84-693-6792-6.
  http://hdl.handle.net/2445/17916 
Beyà Lafontana, M.; Gabarró Parera, M.; Rius Bou, A.; Vall Casas, A. (2010). Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut: triar i destriar, processos per a una gestió eficient del fons. Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya. Recuperado de http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/esporgar.pdf  
DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario; SALTO, Francisco (coords.). (2010). Glosario de conceptos, metáforas, teorías y problemas en torno a la noción de información. DÍAZ, José María; PÉREZ-MONTORO, Mario y SALTO, Francisco (coords.) (2010). Glosario de conceptos, metáforas, teorías y problemas en torno a la noción de información. León: Universidad de León. ISBN 978-84-9773-554-4. Universidad de León. ISSN/ISBN: 978-84-9773-554-4.
Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. ; Montero, I. . (2010). Bibliotecas escolares entre comillas: estudio de casos: buenas prácticas en la integración de la biblioteca en los centros educativos, . Bibliotecas escolares entre comillas: estudio de casos: buenas prácticas en la integración de la biblioteca en los centros educativos. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. ISSN/ISBN: 9788489384798. Recuperado de http://www.fundaciongsr.es/activos/texto/wfun_pdf_0255-M5Slpjc16bFDZ8pF.pdf  
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario. (2010). Arquitectura de la Información en entornos web. PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, Mario (2010). Arquitectura de la Información en entornos web. Gijón: Trea. ISBN 978-84-9704-503-2.. Ediciones Trea. ISSN/ISBN: 978-84-9704-503-2. Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/123351?mode=full  
Raventós Moret, Jaume; Costal Costa, Dolors; Martín Escofet, Carme; Abadal, Ernest; Codina, Lluís . (2010). Bases de dades. . UOC. Recuperado de http://hdl.handle.net/10609/6786  
Ribera Turró, M.; Pascual, A.; Salse, M.; Masip, L.; Granollers, T.; López, J.M.; Oliva, M.; Gil, R.; Garcia, R.; Gimeno, J.M.; Chiné, J.; Comas, A. (2010). Guia de contingut digital accessible. . UB, UAB, UPC, UdG, UdL. vol. 1, p. 1-317. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://www.udl.cat/export/sites/UdL/serveis/seu/UdLxtothom/documents/GuiesContingutDigitalAccessible/Llibre_Guia_de_contingut_digital_accessible.pdf  
audiovisual
Griho; Revisió a cura de Ribera, M.; Salse, M. (2010). Guies d'accessibilitat de la Universitat de Lleida (títol provisional). .. Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida. - .
Article
Balagué, Núria. (2010). Núvols que planen sobre la biblioteca universitària: quins són els perills i com afrontar-los. [Ressenya de Michalko, James et al. Research Libraries, Risk and Systemic Change. OCLC, 2010]. Blok de BiD. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/n%C3%BAvols-que-planen-sobre-la-biblioteca-universit%C3%A0ria-quins-s%C3%B3n-els-perills-i-com-afrontar-los  
Balagué, Núria. (2010). Escenaris del 2025 per a biblioteques universitàries del 2010: com evitar ser sorpresos per les sorpreses. [Ressenya de Staley, David J.; Malenfant, Kara J. Futures thinking for academic librarians: Higher Education in 2025. Chicago: ACRL, 2010].. Blok de BiD. Recuperado de http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/escenaris-del-2025-biblioteques-universit%C3%A0ries-del-2010-com-evitar-ser-sorpresos-les-sorpres  
Rueda Ramírez, P. (2010). Aprender a leer. La enseñanza de las primeras letras en la Andalucía moderna.. Andalucía en la Historia. núm. 27, 88-91.
Rueda Ramírez, P. (2010). Los primeros catálogos de venta de libros.. Andalucía en la Historia. núm. 30, 90-93.
Rueda Ramírez, P. (2010). Las cartillas para aprender a leer: la circulación de un texto escolar en Latinoamérica.. Cultura Escrita & Sociedad. núm. 11, 15-42.
Altres
Mañà, T. . (2010). Una Aportació a la lectura pública del segle XX: les biblioteques de 'la Caixa' (1923-1993). Teresa Miret.. Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 53(2010), 124-126. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://www.cobdc.org/publica/item  
Santos-Hermosa, G. (2010). Crónica profesional: VIII Jornades CRAI-REBIUN. Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 53, 108-108. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/217169/334671  
Somoza, M.; Rodríguez-Gairin, J.M.; Urbano, C. . (2010). MIAR: Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes. 2010 [en línia].. Base de dades en línia de accés obert. Recuperado de http://miar.ub.es/2010/  
2009
Taula rodona
Abadal, E. (2009). Las bibliotecas frente al software libre. 4th International LIS-EPI Meeting: La información en 2015 (València, 26-27/11/2009). València. ESP.
Abadal, E. (2009). La función de los repositorios en el ecosistema de la información científica. IX Workshop REBIUN (Salamanca, 1-2 octubre 2009). Salamanca. ESP.
Badia, L.; Candel, M.; Rueda, P.; Soto, R.; Viladrich, M.M. (2009). El paper de l'autor en el món medieval. Taula rodona 'El paper de l'autor en el món medieval' organitzat per l'Institut de Recerca en Cultures Medievals i el Màster de Cultures Medievals.. Barcelona. ESP. No.
Baró, M. (2009). Experiències a biblioteques públiques i escolars d'articulació de programes ALFIN. II Seminari ALFIN. Biblioteca Aprenentatge i ciutadania. Vilanova i la Geltrú. ESP.
Bonet, L. (2009). Les publics des festivals. Pratique culturelle et pratique festivalière : convergences et divergences Les apports des festivals en matière de développement des publics . Montpellier. FRA.
Bonet, L. (2009). Cultura e creatività al centro dei piani di sviluppo dei paesi europei. La cultura al tempo della crisi. Génova. ITA.
Bonet, L. (2009). Culture for economic development: the case of Music Events. Creativity and culture in times of crisis. Ferrara. ITA.
Bonet, L. (2009). Capital creativo en movimiento. 3er encuentro de latinidades. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2009). Les festivals: nouvelles pratiques, nouveaux publics?. Les festivals: nouvelles pratiques, nouveaux publics?. Montpellier. FRA.
Isabel Andréu Felipe; Maite Comalat; Francesc Rodrigo; Elisa Prieto Castro; Horst Antonio Hölderl Frau. . (2009). El papel de los colegios profesionales en el mundo de la información y la documentación en España. Jornadas Españolas de Documentación [11as: 2009: Zaragoza] . Zaragoza. ESP.
Térmens, M. (2009). Repositorios digitales: acceso y derechos de autor, gestión y preservación. Interinformación. XI Jornadas Españolas de Documentación. Zaragoza. ESP. Zaragoza: Fesabid, 2009.
Sense especificar
Pons, Amadeu. (2009). ---. 3r Seminari Aula Jordi Rubió i Balaguer «Catalunya fa 100 anys, les biblioteques en la construcció d'un país». Barcelona. ESP.
Rey Martín, Carina. (2009). Evaluación y certificación de la calidad de las bibliotecas. VI Foro de la evaluación de la calidad de la educación superior y de la investigación. Vigo. ESP.
Secretaria comitè científic/org
Agustí, L.; Comalat, M. (2009). Escola d'Estiu de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Document. Escola d'Estiu per la biblioteca pública [1a edició: juny 2009]. Barcelona. ESP.
Agustí, L.; Comalat, M. (2009). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documen. 5a Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública (Edició de Juny - Estiu). Barcelona. ESP.
Agustí, L.; Comalat, M. (2009). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documen. 5a Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública (Edició de Febrer). Barcelona. ESP.
Agustí, L.; Comalat, M. (2009). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documen. Escola d'Hivern per la biblioteca pública [5a edició: febrer 2009]. Barcelona. ESP.
Revisió
Rueda Ramírez, P. (2009). Review: 'Un librero en el Madrid del Siglo de Oro'.. Cultura Escrita & Sociedad. núm. 8, 209-211.
Rueda Ramírez, P. (2009). World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly.. Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 51, 136-137. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54823  
Informe
Gómez, I; De Filippo, D.; Sanz, E.; Urbano, C.; Ardanuy, J. (2009). UNIPUB project: methodologies for the characterization of the publication output of higher education institutions using institutional databases. Country report: Spain . . Prime Network of Excellence.
Térmens, M. (2009). El compliment de les directrius DRIVER pels repositoris de les universitats catalanes. Informe elaborat per encàrrec del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 1-29.
  http://hdl.handle.net/2072/13687 
Presidència de sessió
Bonet, L. (2009). Creative cities. The European diploma in cultural in cultural project management. Delfos. GRC.
Gascón, J. (2009). Sesión de comunicaciones del día 11-3. 9º Congreso del Capítulo Español de ISKO (International Society for Knowledge Organization): 11-13 marzo 2009, València. València. ESP.
Urbano, C. (2009). Recognition of qualifications and quality of LIS education: the Bologna process challenges in a changing world. Off Site Session of the Section of Education and Training (Monday 24 August 2009). World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly. Milan. ITA. http://www.ifla.org/annual-conference/ifla75/programme2009-en.php.
Presentació comunicació
Abadal, Ernest . (2009). Dulcinea: base de dades de drets d'explotació i condicions d'autoarxiu de revistes científiques espanyoles. Repositoris institucionals i accés obert (Barcelona, 13 de febrer de 2009). Barcelona. ESP.
Abadal, Ernest . (2009). Políticas institucionales para el fomento del acceso abierto . Jornades interuniversitàries de la Comunitat Valenciana sobre accés obert al coneixement (València, 24/03/2009). València. ESP.
Baiget, T.; Guallar, J. . (2009). Networking y comunidades en la web social. Tres proyectos para mejorar la comunicación.. I Congreso Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0 (Bilbao, 11-13 noviembre 2009).. Bilbao. ESP.
Baró, M. ; Mañà, T. . (2009). Exploradores de bibliotecas: una experiencia de colaboración entre bibliotecas públicas y bibliotecas escolares para integrar el uso de la información en los aprendizajes. 16th European Conference on reading/ 1a Ibero-American Forum on Literacies. 19-22 juliol, 2009. Braga (Portugal). PRT. Discovering worlds of literacy. Procedings of the 16th European conference on reading and 1st Ibero-american Forum on Literacies (Braga, 19-22 juliol 2009). Portugal: Braga, 2010. 1 CD-ROM. ISBN 978-989-96548-0.
Baró, M. ; Mañà, T. ; Miret, I. ; Vellosillo, I. . (2009). School libraries in Spain: A study on the current state of the issue. . 38ª IASL Annual International Conference 'School Libraries in the picture; Preparing pupils for the future'. Abano Terme. ITA.
Barrios, M.; Borrego, A.; Villarroya, A. (2009). La producción científica española en psicología: Un análisis de género. VI foro sobre evaluación de la calidad de la educación superior y la investigación. . Vigo. ESP. http://www.ugr.es/~aepc/Vforo/LIBRORESUMENESVIFORO.pdf, p. 56.
Bonet, L. (2009). La politique culturelle espagnole et son 'rapport à la France'. 50 ans de Ministère de la Culture, at ailleurs, et après?. Montpellier. FRA.
Bonet, L. (2009). La economía creativa y el desarrollo. Encuentro internacional de economía creativa. Las industrias creativas como factor de desarrollo local e internacional. Buenos Aires. ARG.
Burset, S.; Sánchez, L. (2009). Socialización e identidad a través de los fotoblogs en el entorno adolescente.. Primer Congrés Internacional Joventut i Societat. Joventut i risc. Unes relacions ineludibles?. Girona. ESP.
Burset, S.; Sánchez, L. (2009). La comunicación de los adolescentes a través de los fotoblogs: socialización e identidad.. Octava Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática: CISCI 2009.. Orlando. USA.
Burset, S.; Sánchez, L. (2009). Fotoblogs y adolescentes: identidad y socialización en la red.. I Congreso Internacional Sociedad Digital: Contenidos y servicios en abierto para los ciudadanos.. Madrid. ESP.
Burset, S; Bosch, E; Sánchez, L. (2009). El fotoblog como herramienta de aprendizaje para los futuros maestros. II Congreso internacional. Claves para la implicación de los estudiantes en la Universidad. Girona. ESP.
Burset, S; Sánchez L. (2009). Fotoblogs yadolescentes: la construcción de la identidad a través del juegoen la interfaz. X Congreso de la asociación de historiadores de la comunicación. De la sociedad industrial a la sociedad de la información. Bilbao. ESP. 978-84-613-1575-8.
Burset, S; Sánchez, L. (2009). Socialización e identidad a través de los fotoblogs. V Congreso internacional 'Comuniación y realidad: la metamorfosis del espacio mediático'. Barcelona. ESP.
Burset, S; Sánchez, L. (2009). Womens Identity and Representation in Photoblogs. 7th European Feminist Research Conference. Gendered Cultures at the Crossroads on Imagination, Knowledge and Politics. Utrecht. 999.
Escardíbul, J.O.; Villarroya, A. (2009). Determinantes de la elección de centro escolar. XVIII Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación. Valencia. ESP. Investigaciones de Economía de la Educación 4.
García, M.Á.; González, V.; Ramos, C. (2009). Digital Native Students and Digital Immigrant Teachers? Teacher and Student Roles in the New Communication Models Using Moodle. The 16th International Conference on Learning University of Barcelona, Spain. Barcelona. ESP.
Gascón, J. ; Equip de Pràctiques de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB: Comalat, Maite ; Espelt, Constança ; Mañà, Teresa ; Rubió, Anna ; Salse, Marina ; Vall, Aurora. (2009). Practice and academia: internship program at the UB LIS Faculty . BOBCATSSS 2009 . Porto. PRT. BOBCATSSS 2009, Porto: challenges for the new information professional (Porto: Universidade do Porto, 2009). 1 CD-ROM..
Gascón, J.; Comalat, M.; Espelt, C.; Mañà, T.; Rubió, A.; Salse, M.; Vall, A. (Equip de Pràctiques). (2009). Practice and academy, or working as learning: internship course at the Universitat de Barcelona LIS Faculty. BOBCATSSS 2009, Porto: challenges for the new information professional. Porto. PRT. BOBCATSSS 2009, Porto: challenges for the new information professional. Porto: Universidade do Porto, 2009. 1 CD-ROM. .
González, V.; García, M.Á. (2009). Cambios en la cultura del alumno como usuario de internet: del rol de lector de contenidos al rol de gestor de contenidos. III Congreso Internacional: Tecnologías de la comunicación en el sistema de relaciones económicas. Minsk. BLR. Actas del III Congreso Internacional: Tecnologías de la comunicación en el sistema de relaciones económicas, pp. 127-129, ISBN 978-985-484-605-7.
Gras Manzano, P.; García Asensio, M. Á. (2009). La delimitación de la recomendación como acto de habla. XXVII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada. Ciudad Real. ESP.
Gras, P.; García, M.A. . (2009). Análisis lingüístico y pragmático de la recomendación experta en documentos de ámbitos profesionales. XXXVIII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. Madrid. ESP.
Guallar, Javier; Abadal, Ernest. (2009). Fuentes de información sobre prensa digital: una propuesta de clasificación. I Congreso Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0 (Bilbao, 11-13 noviembre 2009). Bilbao. ESP.
Keefer, A.; Termens, M.; Ribera, M. . (2009). Does 'long-term access' equate to 'accessibility forever'?. Cultural Heritage Online: Empowering users: an active role for user communities.. Firenze. ITA.
Llueca, C. . (2009). Experiencia catalana archivando la red: el repositorio Padicat (Patrimonio Digital de Cataluña), La. Jornadas sobre Documentación y Contenidos Digitales (2as : 2009: Universidad del País Vasco). Leoia. ESP.
Marcos, Mari-Carmen; Perez-Montoro, Mario et al. (2009). Comportamiento de los usuarios en la elección de resultados en los buscadores: un estudio con tecnología Eye Tracking. X Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador. Barcelona. ESP.
Melero, R.; Abad, F.; Abadal, E.t; Rodríguez Gairín, J.M. (2009). DULCINEA: Copyright policies and self-archiving of Spanish scientific journals . QQML2009: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference. Creta. GRC.
Melero, R.; Abad, Mª F.; Abadal, E.; Amat, C.B.; Giménez, F.; Rodríguez Gairin, J,M.; Rodríguez, N. (2009). DULCINEA: Iniciativa para el análisis de los derechos de copyright y autoarchivo de revistas científicas españolas. XI Jornadas Españolas de Documentación (Zaragoza, 20-22 de mayo de 2009). Zaragoza. ESP. Melero, Remedios; Abad, Mª Francisca; Abadal, Ernest; Amat, Carlos B.; Giménez, Francesc; Rodríguez Gairín, Josep Manel; Rodríguez, Nerea. 'DULCINEA: Iniciativa para el análisis de los derechos de copyright y autoarchivo de revistas científicas españolas'.
Montolío Durán, E.; García Asensio; M. Á.; Gras Manzano, P.; López Samaniego, A.; Polanco Martínez, F.; Taranilla García, R. (2009). Devices of expert professional writing: linguistic and pragmatic analysis. Firt COST Workshop (European Research Network on Learning to Write Effectively). Barcelona. ESP.
Ollé, C.; Borrego, A. (2009). Perceptions on the use of electronic journals at Catalan universities: results of a qualitative survey. BOBCATSSS, 28-30 gener, Porto (Portugal).. Porto. PRT.
Orduña-Malea, E.; Guallar, J.; Baiget, T. . (2009). El Grupo ThinkEPI: un think tank en información y documentación.. XI Jornadas Españolas de Documentación (Zaragoza, 20-22 mayo 2009).. Zaragoza. ESP.
Palomeque, Cr.; Pujolà, J.T.; García, M. A. (2009). Interaction and Language Learning in 3D Virtual Words.. Web as Culture. Giessen. DEU.
Peset, F.; Ferrer-Sapena, A.; Rodriguez-Gairin, J.-M.; Baiget, T.; Subirats, I. (2009). Integración de la información sobre biblioteconomía y documentación en España. La colaboracion entre E-LIS, EXIT e IraLIS. XI Jornadas de Gestión de la Información. Servicios polivalentes, confluencia entre profesionales de archivo, biblioteca y documentación (19-20 Noviembre 2009). Madrid. ESP.
Pujolà, J.T.; González, V.; García, M.Á. (2009). La comunicación en la web 2.0: categorización de los cibergéneros para su aplicación en la didáctica de las lenguas. XXXVIII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. Madrid. ESP.
Sanz, Sandra; Perez-Montoro, Mario. (2009). Conocimiento colaborativo: comunidades de práctica y otras estrategias organizacionales. IX Congreso de la International Society for Knowledge Organization (Capítulo español). Valencia. ESP. SANZ, Sandra i PÉREZ-MONTORO, Mario (2009). "Conocimiento colaborativo: comunidades de práctica y otras estrategias organizacionales". LLORET ROMERO, N. (coord.) (2009). Nuevas perspectivas para la difusión y organización del conocimiento. Valencia: Serve.
Térmens, M.; Ribera, M. (2009). El control de los formatos en la preservación digital. Interinformación. XI Jornadas Españolas de Documentación. Zaragoza. ESP. Zaragoza: Fesabid, 2009. p. 139-146. ISBN 978-84-692-2663-6.
Térmens, M.; Ribera, M.; Keefer, A. (2009). Does 'long-term preservation' equate to 'accessibility forever'?. Cultural Heritage Online. Florencia. ITA. http://www.rinascimento-digitale.it/eventi/conference2009/proceedings-2009/keefer.pdf.
Villarroya, A.; Borrego, A.; Barrios, M. (2009). La obtención del doctorado en las universidades públicas desde la perspectiva de género. VI foro sobre evaluación de la calidad de la educación superior y la investigación. . Vigo. ESP. http://www.ugr.es/~aepc/Vforo/LIBRORESUMENESVIFORO.pdf, p. 76.
Villarroya, A.; Escardíbul, J.O. (2009). Determinantes del consumo de libros y publicaciones periódicas en España. I Workshop en Economía y Gestión de la Cultura. Sevilla. ESP.
Villarroya, A; Borrego, A.; Barrios, M. (2009). La obtención del doctorado en las universidades públicas catalanas desde la perspectiva de género. VI Foro sobre la evaluación de la calidad de la educación superior y de la investigación. Vigo. ESP. Llibre d'Actes.
Pòster
Espelt, C.; Villarroya, A.; Jornet, N.; Ramírez, E.; Zapatero, E. (2009). Analysis of the agreements for education co-operation at the Library and Information Science Faculty of the University of Barcelona, 2005-2008: New labour market opportunities in ICT?. BOBCATSSS'09. Oporto. PRT. Llibre d'Actes.
Melero, Remedios; Abad-García, María-Francisca; Abadal, Ernest; Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel. (2009). DULCINEA: Copyright Policies and Type of Access to Spanish Scientific Journals. ELPUB 2009 : 13th International Conference on Electronic Publishing : Rethinking Electronic Publishing : Innovation in Communication Paradigms and Technologies.. Milano. ITA. http://conferences.cilea.it/index.php/elpub/elpub2009/paper/view/89.
Melero, Remedios; Abad-García, María-Francisca; Abadal, Ernest; Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel. (2009). Current status of Spanish institutional open access repositories. CERN Workshop on innovation in scholarly communication (OAI6). Geneve. CHE. http://indico.cern.ch/getFile.py/access?resId=6&materialId=poster&confId=48321.
Melero, Remedios; Abad-García, María-Francisca; Abadal, Ernest; Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel. (2009). DULCINEA: Copyright Policies and Type of Access to Spanish Scientific Journals. QQML2009, Quantitative and Qualitative Methods in Libraries International Conference. Chaina, Crete. GRC. http://www.isast.org/proceedingsQQML2009/ABSTRACTS_PDF/Melero_et_al-DULCINEA_Copyright_policies_and_self-archiving_of_Spanish_scientific_journals_ABSTRACT-QQML2009.pdf.
Rueda Ramírez, P.; Ruiz, M. (2009). Towards a Provenance Database in the Historic Collection of the Library of the University of Barcelona. World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly. 'Libraries create futures: Building on cultural heritage'. Milán. ITA.
Subirats, I.; Baiget, T.; Ferrer-Sapena, A.; Peset, F.; Rodriguez-Gairin, J.-M. (2009). Collaboration between IRALIS and E-LIS. Improving the visibility of Author's names in the Open Access world. . OR2009. The 4th International Conference on Open Repositories. Atlanta. USA.
Térmens, M.; Ribera, M.; Porras, M.; Boldu, M.; Sule, A.; Paris, P. (2009). Web Content Accessibility Guidelines: from 1.0 to 2.0. 18th International World Wide Web Conference (WWW2009). Madrid. ESP. ACM, 2009. p. 1171-1172. ISBN 978-1-60558-487-4/09/04.
Villarroya, A.; Vall, A.; Térmens, M.; Urbano, C.; López, M. (2009). Sistema de aseguramiento de la calidad de los procesos de orientación al estudiante en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona. VI Foro sobre evaluación de la calidad de la educación superior y de la investigación. Vigo, 8-11 de septiembre de 2009. Vigo. ESP.
Ponència
Abadal, E. (2009). Difusión e impacto de las revistas científicas españolas. Jornadas de reflexión para la profesionalización de la calidad de las revistas científicas españolas FECYT, UNE, UCM (Madrid, 9-10/12/2009)‏ . Madrid. ESP.
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2009). Teoria situacional y contenidos audiovisuales. 8ª Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática, CISCI 2009, Orlando, USA, Junio 2009. Orlando. USA. 8ª Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática, CISCI 2009, Orlando, USA, Junio 2009, Vol. 3, pp. 7-9, ISBN-10:1-934272-66-3.
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2009). Teoría de situaciones y contenidos audiovisuales.. Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informàtica.. Orlando. USA.
Bonet, L. (2009). Audiovisuales, artes visuales y diseño urbano. Economía, medios de comunicación y creatividad e innovación. Seminario Internacional: Porto Alegre cidade criativa. Porto Alegre. BRA.
Bonet, L. (2009). Factores de construcción de una capitalidad cultural. Nuevos modelos económicos para las ciudades. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2009). Introduction to the evaluation of cultural policies of local and regional authorities. La Rencontre de Venise. Training seminar for directors of culture and arts of local and regional authorities in Europe. Venecia. ITA.
Bonet, L.; Négrier, E. (2009). Cultural policy in Spain: Processes and Dialectics. Cultural Trends conference. London. GBR. BONET, L.; NÉGRIER, E. (2010), 'Cultural policy in Spain: Processes and Dialectics', Cultural Trends, Vol. 19, n. 1-2, p. 41-51 .
González Sánchez, C.A.; Rueda Ramírez, P. (2009). Historiografía de la cultura escrita en el mundo atlántico de la Modernidad.. Congreso Internacional Litterae XII. Cultura escrita: nuevos retos, nuevas perspectivas, II.. Madrid. ESP.
Llueca, C. . (2009). Repositorios digitales: acceso y derechos de autor, gestión y preservación. Jornadas Españolas de Documentación (11as: 2009: Zaragoza). Zaragoza. ESP.
Rey Martín, Carina. (2009). Calidad en innovación en las organizaciones, servicios y productos de información. XI Jornadas Españolas de Documentación. Zaragoza. ESP.
Rey Martín, Carina. (2009). Las cartas de servicio de las universidades de información como instrumento de calidad. XI Jornadas Españolas de Documentación. Zaragoza. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2009). Las redes comerciales del libro en la colonia: peruleros y libreros en la Carrera de Indias (1590-1620).. Simposio El libro en circulación en la América colonial: producción, circuitos de distribución y conformación de bibliotecas en los siglos XVI-XVIII, en el marco del 53º Congreso Internacional de Americanistas.. México, D.F.. MEX.
Sánchez, L.; Campos, M. (2009). La teoría de la comunicación: diversidad teórica y fundamentación epistemológica.. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EDUCATIONAL INNOVATION IN EUROPEAN AND LATIN-AMERICAN AREA. Madrid. ESP.
Sánchez, L.; Campos, M. (2009). Communication, Object Recognition and Memory.. ECREA Philosophy of Communication Conference "Landmarks 2". London. GBR.
Térmens, M. (2009). Los archivos y las bibliotecas ante la preservación digital: ¿un sólo enfoque?. XI Jornadas de gestión de la información. Madrid. ESP. Madrid: SEDIC, 2009, p. 115-122. DL M-46930-2009.
Térmens, M.; Keefer, A.; Serra, J.; Ribera, M.; Andreu, J.; Rodríguez, I.; Salse, M.; Llueca, C.; Boté, JJ. (2009). Proyecto de una metodología para la auditoría de los repositorios digitales institucionales.. IX Workshop REBIUN sobre proyectos digitales. Salamanca, Universidad de Salamanca.. Salamanca. ESP. http://sabus.usal.es/workshop/pdfs/3/termens.pdf.
Villarroya, A. (2009). International comparability. III Foro de jóvenes investigadores, organizado en el marco de la Conferencia Anual de la Red ENCATC (Red Europea de Centros de Formación en Gestión Cultural). Barcelona. ESP.
Villarroya, A. (2009). Planning and evaluation of cultural policies. III Foro de jóvenes investigadores, organizado en el marco de la Conferencia Anual de la Red ENCATC (Red Europea de Centros de Formación en Gestión Cultural). Barcelona. ESP.
Participació comitè científic/o
Centelles, M. (2009). Jornada de la SCATERM: terminologia i documentació (7a : 2009 : Barcelona). Barcelona. ESP.
Gascón, J. (2009). Miembro del comité científico. 10º Congreso del Capítulo Español de ISKO (International Society for Knowledge Organization): junio 2011, El Ferrol. El Ferrol. ESP.
Glòria Pérez-Salmerón; José Antonio Merlo; Concepción Álvaro; Antonio Tomás Bustamante; José Ángel Garro; Cristóbal Guerrero; Ana Colubi; Rafael Cid; Montserrat Puyol; Manuel Melgar; José Payá; Jorge García; Pilar Gallego; Pilar Sánchez Vicente; Asun Maes. (2009). XI Jornadas Españolas de Documentación. Jornadas Españolas de Documentación [11as: 2009: Zaragoza] . Zaragoza. ESP.
Jornet, N. (2009). Comitè organitzador de la VII Jornada de l'SCATERM 'Terminologia i Documentació (SCATERM i Facultat de Biblioteconomia i Documentació). Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 29 de maig de 2009. . La Terminologia i la documentació: relacions i sinergies : actes de la VII Jornada de la SCATERM «Terminologia i documentació» (Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, 29 de maig de 2009) / Jaume Martí i Marina Salse (coord.).
Mònica Baró. (2009). IV Jornades de Biblioteques escolars . Barcelona. ESP.
Rueda Ramírez, P.; García, I. (2009). Coordinador del Simposio 'El libro en circulación en la América colonial: producción, circuitos de distribución y conformación de bibliotecas en los siglos XVI-XVIII'.. 53º Congreso Internacional de Americanistas.. México, D.F.. MEX.
Rueda Ramírez, P.; García, I. (2009). Coordinación de un taller en el Seminario de Historia de las Mentalidades: "Taller de Historia cultural: la contribución de la historia del libro y la lectura", de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.. Seminario de Historia de las Mentalidades.. México, D.F.. MEX.
Térmens, M. (2009). -. Segones Jornades Catalanes de Revistes Científiques. Barcelona. ESP.
miscellaneous
Bonells, J. (2009). La Segunda desaparición de Majorana. . Editorial Funambulista. 1-216. ISSN/ISBN: 8493453293 .
Couto, M. (2009). El Otro pie de la sirena. . El Cobre. 1-382. ISSN/ISBN: 9788496501768.
Material Docent
Ferran, N.; Perez-Montoro, M. (2009). Búsqueda y recuperación de información en el entorno profesional. . Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC).
Ferran, N.; Perez-Montoro, M. (2009). Cerca i recuperació d'información en l'entorn professional. . Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC).
Article de revista
Abadal, E.; Melero, R.; Abad, F.; Villarroya, A. (2009). "Políticas institucionales para el fomento del acceso abierto: tipología y buenas prácticas". Bollettino AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell'informazione. vol. 49, núm. 2 (June 2009), p. 159-170. ISSN/ISBN: 1121-1490.
  http://bollettino.aib.it/article/view/5384 
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2009). "Situational analysis of the communication flow in audiovisual media". tripleC. vol. 7, núm. 2, p. 208-213. ISSN/ISBN: 1726-670X. Recuperado de http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/98  
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2009). "A situational approach to the study of information in audio-visual contents". tripleC. vol. 7, núm. 2. ISSN/ISBN: 1726-670X. Recuperado de http://triple-c.at/index.php/tripleC  
Andreu i Daufí, J. (2009). "El sistema de gestió documental de la Universitat de Barcelona: una funció de suport a la creació de patrimoni intangible?.". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 51, p. 46-59. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18990  
Andreu i Daufí, J.; Nolla Lacruz, S. (2009). "El sistema de gestió documental de la Universitat de Barcelona en el marc de l'Administració electrònica: un element més per al foment de la millora contínua.". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 23. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16866  
Ardanuy, J. (2009). "Els estudis bibliomètrics basats en l'anàlisi de citacions en àrees d'humanitats en el període 1959-2008". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 22. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16862  
Ardanuy, J. (2009). "Troballa d'un esquelet d'un possible 'vampir' del segle XVI a Venècia". L'Upir. vol. 3, núm. 19, p. 1-7. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/u19.htm  
Ardanuy, J. (2009). "Els comentaris sobre vampirs de William Ralston Shedden a 'Russian Folk-Tales'". L'Upir. vol. 3, núm. 19, p. 11-20. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/u19.htm  
Ardanuy, J. (2009). "Sobre un nou llibre de David Farrant". L'Upir. vol. 3, núm. 21, p. 59-60. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/u21.htm  
Ardanuy, J. (2009). "Un nou cas de vampir a Sèrbia ". L'Upir. vol. 3, núm. 22, p. 61-65. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/u22.htm  
Ardanuy, J. (2009). "Les reflexions de Benito Feijoo sobre les dissertacions de Calmet ". L'Upir. vol. 3, núm. 22, p. 66-92. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/u22.htm  
Ardanuy, J. (2009). "Les edicions i traduccions del tractat de vampirisme de calmet". L'Upir. vol. 2, núm. 18, p. 161-169. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/21393  
Ardanuy, J.; Urbano, C.; Quintana, L. (2009). "A citation analysis of Catalan literary studies (1974-2003): towards a bibliometrics of humanities studies in minority languages". Scientometrics. vol. 81, núm. 2, p. 349-366. ISSN/ISBN: 0138-9130. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/21042  
Ardanuy, J.; Urbano, C.; Quintana, L. (2009). "The evolution of recent research on Catalan literature through the production of PhD theses: a bibliometric and social network analysis". Information Research. vol. 12, núm. 2, p. paper 404. ISSN/ISBN: 1368-1613. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/21022  
Ardanuy, Jordi. (2009). "Al otro lado del Crepúsculo. Los vampiros son una creencia arcaica". Quo. núm. Juny. ISSN/ISBN: 2172-2064.
Balagué, N. . (2009). "Auditing the library's quality system". Library Management. vol. 30, núm. 4-5, p. 286-294. ISSN/ISBN: 0143-5124. Recuperado de http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/0150300406.pdf  
Balagué, N.; Saarti, J. . (2009). "Benchmarking quality systems in two european academic libraries". Library Management. vol. 30, núm. 4-5, p. 227 -239. ISSN/ISBN: 0143-5124. Recuperado de http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?contentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/0150300401.pdf  
Baró, M. ; Mañà, T. . (2009). "La Necessitat d'unes directrius per a biblioteques escolars". Temes clau. núm. 13 (des. 2009), p. 18-19. Recuperado de http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1eee74ff-0425-4b2b-ad44-a91452e20dde/monografic_biblioteca_escolar.pdf  
BONET, L. (2009). "Las economías de localización en el sector cultural: una propuesta sobre factores conformadores de capitalidad cultural aplicado al caso de Barcelona". International Management Journal. vol. 13, p. 53-74.
Bonet, L; Villarroya, A. (2009). "La estructura de mercado del sector de las artes escénicas en España". Estudios de Economía Aplicada. vol. 27, núm. 1, p. 311-336. ISSN/ISBN: 1697-5731.
Burset, S.; Sánchez L. (2009). "Socialización e identidad a través de los fotoblogs". Trípodos. Revista digital de comunicació. vol. Extra, p. 377-385. ISSN/ISBN: 1138-3305.
Burset, S.; Sánchez, L. (2009). "Adolescentes y Fotoblogs: La construcción de la identidad a través del juego". DIGITHUM. vol. 11. ISSN/ISBN: 1575-2275. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16604  
Burset, S.; Sánchez, L. (2009). "Fotoglogs y adolescentes: identidad, imagen y texto en la pantalla". DOXA Comunicación. vol. VIII, p. 117-143 . ISSN/ISBN: 1696-019X.
Burset, S.; Sánchez, L. (2009). "Visualidad y visibilidad en internet. El discurso de los adolescentes en el fotoblog.". Prisma Social. Revista de Ciencias sociales. núm. 2. Recuperado de http://isdfundacion.es/publicaciones/revista  
Burset, S.; Sánchez, L. (2009). "Fotoblogs y adolescentes: La construcción de la identidad a través del juego en la interfaz.". De la sociedad industrial a la sociedad de la información . AHC. ISSN/ISBN: 13:978-84-613-157.
Colomer, T.; Baró, M. (2009). "Primer Máster oficial de Bibliotecas escolares ". Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ). núm. 224, p. 34-36. ISSN/ISBN: 0214-4123.
Dávila, R. L.; Villarroya, A. (2009). "Políticas de apoyo a las empresas culturales en España". Boletín GC. Portal Iberoamericano de gestión cultural. vol. 49, núm. 2, p. 159-170. Recuperado de http://www.gestioncultural.org/gc/boletin/2009/bgc18-RLDavilaAVillarroya.pdf  
Escardíbul, J. O.; Villarroya, A. (2009). "The inequalities in school choice in Spain in accordance to PISA data". Journal of Education Policy. vol. 24, núm. 6, p. 673-695. ISSN/ISBN: 0268-0939.
Escardíbul, J.O.; Villarroya, A. (2009). "Who buys newspapers in Spain? An analysis of the determinants of the probability to buy newspapers and of the amount spent". International Journal of Consumer Studies. vol. 33, núm. 1, p. 64-71. ISSN/ISBN: 1470-6423.
Ferran, N.; Perez-Montoro, M. (2009). "Gestión de la información personal en usuarios avanzados en TIC". El Profesional de la Información. vol. 18, núm. 4, p. 365-373. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23473  
Fígols, J. Ardanuy, J. (2009). "Dos articles publicats en diaris de Catalunya a les darreries del segle XIX". L'Upir. vol. 2, núm. 18, p. 170-172. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/u18.htm  
Franganillo, J. (2009). "Contenido responsable en la Internet colaborativa". Anuario ThinkEPI. p. 59-63. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://thinkepi.net/2008/06  
Franganillo, J. (2009). "Ni libros vencedores ni libros vencidos". Anuario ThinkEPI. p. 30-33. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://thinkepi.net/ni-libros-vencedores-ni-libros-vencidos  
Franganillo, J. (2009). "Gestión de información personal: elementos, actividades e integración". El Profesional de la Información. vol. 18, núm. 4, p. 399-406. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23500  
Guallar, J. (2009). "Los nuevos diarios digitales. Entrevista a Mario Tascón.". El Profesional de la Información. vol. 18, núm. 3, p. 349-351. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23518  
Guallar, J; Abadal, E. (2009). "Evaluación de hemerotecas de prensa digital: indicadores y ejemplos de buenas prácticas". El Profesional de la Información. vol. 18, núm. 3, p. 255-269. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23497  
Guallar, Javier. (2009). "Prensa digital en 2008". Anuario ThinkEPI. vol. 3, p. 88-94. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/125835  
Guallar, Javier. (2009). "Blogs en publicaciones periodísticas y científicas en España: dos situaciones divergentes. El caso del blog de EPI.". Anuario ThinkEPI. vol. 3, p. 75-87. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/125852  
Hernández, H. (dir); Rey, C., Comalat, M. (colaboradoras) . (2009). "Opiniones y actitudes de los usuarios de las Bibliotecas Públicas del Estado". . Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Recuperado de http://www.bibliotecaspublicas.info/mcu/docs/est_usu_BPE.pdf  
Mañà, T. . (2009). "LLibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 591(març 2009), p. 63-68. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2009). "El Premi Aurora Díaz-Plaja de literatura infantil". Serra d'Or. núm. 595, p. 97-101. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Melero, Remedios; Abadal, Ernest; Abad, Francisca; Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel. (2009). "The situation of open access institutional repositories in Spain: 2009 report". Information Research. vol. 14, núm. 4, p. 415-431. ISSN/ISBN: 1368-1613. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34066  
  http://informationr.net/ir/14-4/paper415.html 
Mònica Baró. (2009). "Textos que hablan de libros. Impresos publicitarios de las ediciones infantiles de Editorial Juventud de Barcelona (1923-1969)". Paratesto. Rivista internazionale. núm. 6, p. 155-182. ISSN/ISBN: 1824-6249.
Pons i Serra, A. (2009). "Arxivística i documentació". Anuari de la GEC. vol. 2008 (2009), p. 143-144.
Pons i Serra, Amadeu . (2009). "'Vela, Nora: Els goigs a través de recursos electrònics' [ressenya].". Amics dels Goigs. núm. 133, p. 34-34.
Rey Martín, Carina. (2009). "Els usuaris: algunes reflexions al seu voltant". Item: revista de biblioteconomia i documentació. ISSN/ISBN: 0214-0349.
Ribera, M.; Porras, M.; Boldu, M.; Termens, M.; Sule, A.; Paris, P. (2009). "Web Content Accessibility Guidelines 2.0: A further step towards accessible digital information". Program: electronic Library and Information Systems. vol. 43, núm. 4, p. 392-406. ISSN/ISBN: 0033-0337. Recuperado de http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do?contentType=Article&contentId=1817086  
Ribera, M.; Térmens, M. . (2009). "The New WCAG 2.0 Accessibility Guidelines: Changes and Recommendations to Be Implemented". UPGRADE, The European Journal for the Informatics Professional. vol. X, núm. 4, p. 75-78. ISSN/ISBN: 1684-5285.
Ribera, M.; Térmens, M. (2009). "Las nuevas normativas de accesibilidad WCAG 2.0: cambios y recomendaciones para implementarlas". Novática. núm. 201, p. 52-54. ISSN/ISBN: 0211-2124.
Ribera, M.; Térmens, M.; Frías, A. (2009). "La accesibilidad de las webs de las universidades españolas. Balance 2001-2006". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 32, núm. 3, p. 66-88. ISSN/ISBN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2009.3.683  
Sánchez, L.; Campos, M. (2009). "Content and Sense.". Empedocles. European Journal for the Philosophy of Communication. vol. 1, p. 75-90.
Sánchez, L.; Campos, M. (2009). "Presupuestos filosóficos en teoría de la comunicación". (OBS*) Observatorio. p. 132-150. Recuperado de http://www.obs.obercom.pt/index.php/obs/index  
Somoza-Fernández, M.; Abadal, E. (2009). "Analysis of web-based tutorials created by academic libraries". Journal of Academic Librarianship. vol. 35, núm. 2, p. 126-131. ISSN/ISBN: 0099-1333. DOI: 10.1016/j.acalib.2009.01.010  
Somoza-Fernández, M.; Abadal, E. (2009). "Evaluación de materiales formativos de acceso público elaborados por bibliotecas universitarias españolas". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 32, núm. 4. ISSN/ISBN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2009.4.715  
Térmens, M. (2009). "Investigación y desarrollo en preservación digital: un balance internacional". El Profesional de la Información. vol. 18, núm. 6, p. 613-624. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23469  
  https://doi.org/10.3145/epi.2009.nov.04 
Torres-Salinas, D.; Guallar, J. (2009). "Evaluación de DocuMenea, sistema de promoción social de noticias de biblioteconomía y documentación.". El Profesional de la Información. vol. 18, núm. 2, p. 171-179. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23494  
Urbano, C. (2009). "Babel'H: una bibliografia coral en un centre d'estudis participatiu". Quadersns d'estudi (Centre d'Estudis de l'Hospitalet). núm. 22, p. 69-78.
Vall Casas, A. (2009). "Los bibliotecarios de las bibliotecas para pacientes en España: evolución histórica de una profesión". Anales de Documentación. núm. 12, p. 303-319. ISSN/ISBN: 1575-2437. Recuperado de http://revistas.um.es/analesdoc/article/viewFile/70381/67851  
Vall Casas, A.; Rodríguez Parada, C. (2009). "El dret a la informació dels pacients: metges i bibliotecaris, un camí per recórrer plegats". Annals de Medicina. vol. 92, núm. 3, p. 104-106. ISSN/ISBN: 0210-7465. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55250  
Document científic-tècnic
Villarroya, A. (2009). SPAIN in Council of Europe/ERICarts (eds) "Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe", 11th edition.. . 1-90. Recuperado de http://www.culturalpolicies.net/  
Conferència invitada
Bonet, L. (2009). Estrategias gubernamentales de apoyo a las industrias creativas. Economía Creativa: Las IC como factor de desarrollo local e internacional . Buenos Aires. ARG.
Borrego, A. (2009). Uso de revistas electrónicas en las bibliotecas del CBUC. Jornadas Españolas de Documentación (9as. 2009. Zaragoza). LibraryConnect Seminar . Zaragoza. ESP. http://www.elsevier.com/framework_librarians/Docs/2009Borrego.pdf.
Borrego, A. (2009). Avaluació de la recerca i avaluació de revistes en ciències socials i humanitats.. Seminari sobre avaluació, recerca i transferència en l'àmbit de les ciències humanes i socials: avaluació de la difusió de la investigació.. Alacant. ESP.
Mañà, T. . (2009). Les Roderes de Tintín: els reptes de la literatura infantil i juvenil en l'educació i els mitjans de comunicació. IV Congrés de Literatura infantil i juvenil catalana. Mollerussa. ESP. Barcelona: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, 2010 (Quaderns divulgatius; 40). Disponible a: http://www.escriptors.com/?q=publicacions_quadernsdivulgatius_40.
Pons i Serra, A. (2009). Bibliothèques et lecture: cela va-t-il encore de soi? La fréquentation, les usages et pratiques des publics; l'évolution des métiers. Le livre en Europe. Clermont-Ferrand. FRA.
Pons, Amadeu. (2009). Normes ISO de les revistes científiques. Segones Jornades Catalanes de Revistes Científiques . Barcelona. ESP.
Sánchez, L. (2009). Cinemàtica: Informe sobre processos de producció cultural. La Web Mediatitzada. Barcelona. ESP.
Somoza-Fernández, M. (2009). Tutoriales en el ámbito de las bibliotecas universitarias. II Seminari: biblioteca, aprenentatge i ciutadania . Vilanova i la Geltrú. ESP.
Urbano, C. (2009). El papel del lector en los nuevos escenarios de la comunicación científica digital. Jornada Medes 2009 de la Fundación Lilly: sostenibilidad de la ciencia y las publicaciones científicas en español.
Comunicació a congrés
Baró, M. (2009). As Bibliotecas escolares em Espanha. Evoluçao atualidade e perspectivas de futuro. Oeiras a ler. IV Encontro das Bibliotecas escolares do Concelho de Oeiras. p. 6-24.
Burset, S.; Sánchez, L. (2009). La comunicación de los adolescentes a través de los fotoblogs: comunicación e identidad.. Octava Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática. 6to Simposium Iberoamericano en Educación, Cibernética e Informática.. CISCI. vol. 3, p. 17-21. ISSN/ISBN: 1-934272-66-3.
Burset, S.; Sánchez, L. (2009). Socialización e identidad a través de los fotoblogs en el entorno adolescente.. Primer Congrés Internacional Joventut i Societat. Joventut i risc. Unes relacions ineludibles?. . ISSN/ISBN: 978-84-8458-293-9.
Gascón, J. ;Equip de Pràctiques de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, UB: Comalat, Maite ; Espelt, Constança ; Mañà, Teresa ; Rubió, Anna ; Salse, Marina ; Vall, Aurora. (2009). Practice and academia: internship programs at the Universitat de Barcelona LIS Faculty, 2008. BOBCATSSS 2009 proceedings . p. 1-13. Recuperado de http://eprints.rclis.org/handle/10760/12920  
Capítol de llibre
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2009). Teoría de situaciones y contenidos audiovisuales.. CISCI, INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFORMATICS AND SYSTEMICS (IIIS). CISCI. ISSN/ISBN: 1-934272-66-3.
Bonet, L. (2009). Características económicas del sector del teatro en España. La economía del espectáculo: una comparación internacional. Gescènic. p. 13-29. ISSN/ISBN: 978-84-935124-9-1.
Bonet, L. (2009). Introducción al ámbito Cultura y Territorio. Ciudades creativas. Cultura, territorio, economía y ciudad. Fundación Kreanta. vol. 1, p. 17-18. ISSN/ISBN: 978-84-613-2572-6.
Bonet, L. (2009). Una aproximación económica al análisis del turismo cultural. Un encuentro no casual: cultura, ciencias económicas y derecho. Fundación de cultura universitaria. p. 121-130. ISSN/ISBN: 978-9974-2-0734-9.
Bonet, L. (2009). Activitats culturals: música, teatre i dansa. Atles del turisme a Catalunya. Mapa nacional de l'oferta i els productes turístics. Generalitat de Catalunya. Departament d´Innovació, Universitats i Empresa. p. 134-141. ISSN/ISBN: 978-843-93842-8-1. Recuperado de http://www.ub.edu/mapaturismecat/ARTS/000.html  
Bonet, L. (2009). El llibre i la lectura, font de vells i nous intangibles. Catalunya, clúster internacional de l'edició. Gremi d'editors de Catalunya. p. 85-91. ISSN/ISBN: 978-84-935935-1-3.
Borrego, A.; Ollé, C.; Somoza, M. . (2009). An overview of LIS open access literature. Academic Librarianship in the 21st Century. Nova Science Publishers, Inc. p. 91-101. ISSN/ISBN: 978-1-60456-865-3.
Burset, S; Sánchez, L. (2009). Socialización e identidad a través de los fotoblogs. La metamorfosis del espacio mediático. Trípodos. p. 377-385. ISSN/ISBN: 978-84-936959-2-7.
Centelles, M. (2009). Sistemas semiautomáticos de categorización de la información. Web semántica y sistemas de información dcumental. Ediciones Trea. p. 217-240. ISSN/ISBN: 978-84-9704-460-8.
Mañà, T. . (2009). Actividad editorial en catalán:tiempo de bonanza. Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2009. SM. p. 37-44. ISSN/ISBN: 9788467534665.
Pons, A. (2009). Por una revisión de la norma ISO 690. Homenaje a Isabel de Torres Ramírez: estudios de Documentación dedicados a su memoria. Universidad de Granada. p. 647-657. ISSN/ISBN: 978-84-338-5034-8. Recuperado de http://campusvirtual.ub.edu/file.php/20065/Isabel_de_Torres-homenatge-iso.doc  
Pujolà, J.T.; García, M.A.; González, V. (2009). Textos generados en la web 2.0.. Estudios sobre el texto. Nuevos enfoques y propuestas.. Peter Lang. p. 79-102. ISSN/ISBN: 978-3-631-58310-4.
Sanz, S.; Pérez-Montoro, M. (2009). Conocimiento colaborativo: comunidades de práctica y otras estrategias organizacionales. LLORET ROMERO, N. (coord.) (2009). Nuevas perspectivas para la difusión y organización del conocimiento. Valencia: Servicio de Publicaciones de la Universitat Politècnica de València. ISBN 978-84-8363-398-4. p. 818-831. ISSN/ISBN: 978-84-8363-398-4.
Villarroya, A. (2009). Reflexiones compartidas sobre la economía de las artes del espectáculo. La economía del espectáculo: una comparación internacional. . Bissap Consulting SL. p. 179-197. ISSN/ISBN: 978-84-935124-9-1.
Llibre
Ardanuy, J. (2009). Vampiros.¡vaya timo!. . Editorial Laetoli. Pamplona. ISSN/ISBN: 978-84.92422-08-1.
Barrera, A.; Cañas, F.; Giménez, D.l; Graells, J.; Lasagna, M.; Lorezo, L.; Merino, C.; Pérez-Montoro, M.; Reig, D.; Rosillo, L.; Vélez, G.; Martínez, J.; Soteras, J.; Vives, N. (2009). El treball col•laboratiu a l'Administració. Aportacions del programa Compartim. MARTÍNEZ MARÍN, Jesús; SOTERAS GUIXÀ, Joana i VIVES LEAL, Núria (Coords.) (2009). El treball col•laboratiu a l'Administració. Aportacions del programa Compartim. Barcelona: Publicacions del Departament de Justicia, Generalitat de Catalunya. ISBN 978-84-39. Publicacions del Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya. ISSN/ISBN: 978-84-393-8185-3.
Ferran, N.; Perez-Montoro, M. (2009). Búsqueda y recuperación de información.. . Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC). ISSN/ISBN: 978-84-9788-834-9.
Ferran, Núria; Pérez-Montoro, Mario. (2009). Técnicas documentales aplicadas a la investigación. FERRAN, Núria i PÉREZ-MONTORO, Mario (2009). Técnicas documentales aplicadas a la investigación. Barcelona: EdiUOC. ISBN 978-84-693-6472-7. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC). ISSN/ISBN: 978-84-693-6472-7.
Somoza-Fernández, M. (2009). Análisis de los tutoriales web creados por bibliotecas universitarias. Materiales formativos para la ALFIN. . VDM Verlag Dr Müller. p. 330. ISSN/ISBN: 978-3-639-18763-2.
Article
González Sánchez, C.A.; Rueda Ramírez, P. (2009). «Con recato y sin estruendo»: puertos atlánticos y visita inquisitorial de navíos.. Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. vol. 5, núm. 1-2, 473-506.
Rueda Ramírez, P. (2009). Un saqueo de libros en el Cádiz de 1596.. Andalucía en la Historia. núm. 25, 106-109.
Rueda Ramírez, Pedro. (2009). Libros europeos en Centroamérica en los siglos XVI-XVII.. Yaxkin. vol. 25, núm. 2, 151-192. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/69030  
Rueda Ramírez, Pedro José. (2009). Projectes europeus del CERL sobre marques de propietat dels impresos. Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 51, 160-167. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54819  
Altres
Mañà, T. (2009). Notes biogràfiques de Maria Novell, Montserrat Pérez Iborra i Consol Pastor. Diccionari biogràfic de dones. Xarxa Vives d'Universitats. ISSN/ISBN: 978-84-695-6929-.
Somoza, M.; Rodríguez-Gairin, J.M.; Urbano, C. . (2009). MIAR: Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes. 2009 . Base de dades en línia d'accés obert. Recuperado de http://miar.ub.es/2009/  
2008
Taula rodona
Baró, M. (2008). Debat sobre aquesta nova etapa del món de l'edició en l'entorn digital, tot commemorant el llibre de Jordi Rubió Impremta i llibreria a Barcelona (1474-1553). . Tercer seminari de l'Aula Jordi Rubió i Balaguer (curs 2007-2008):Impremta i llibreria a la Barcelona digital del 2010. 29 de maig de 2008. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2008). Territory, culture and international cooperation. The European diploma in cultural project management. Delfos. GRC.
Bonet, L. (2008). 15 ans après le Traité de Maastricht: quel avenir pour la coopération culturelle en Europe?. 20º Anniversaire du DESS/master 'Développement culturel et direction de projet' de l'Université Lumière Lyon 2. Lyon. FRA.
Bonet, L. (2008). Economía del ocio y la cultura. VIII Congreso Nacional de Economía: Mercados globales e innovación económica. Zaragoza. ESP.
Bonet, L. (2008). Demografía, economía y sociedad. Seminario 'Retos y perspectivas de las lenguas medianas: el caso del catalán'. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2008). Impremta i llibreria a la Barcelona digital del 2010. Seminaris de l'Aula Jordi Rubió i Balaguer. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2008). Intercultural Dialogue in Knowlegde Society: tools and perspectives. 16th ENCATC Annual Conference. Lyon. FRA.
Bonet, L. (2008). Els partenariats públic-privat, reptes per a una gestió sostenible de la cultura. La cultura, un motor econòmic. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2008). El missatge i el mitjà o com les TIC's transformen la creació i la difusió de la cultura. La cultura, un motor econòmic. Barcelona. ESP.
Comalat Navarra, M. (2008). Perfils professionals, adaptabilitat constant. Jornades interprofessionals: Biblioteca pública,espai obert a l'aprenentatge [3es: 2008: Badalona]. Badalona. ESP.
Rey, C. . (2008). Técnicas de mercado en bibliotecas públicas. IV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. La Coruña. ESP.
Serra, J. (2008). Situació actual i perspectives de futur dels serveis de conservació de documents digitals. Jornada Innovadoc 2008: 14 i 15 d'octubre. Barcelona. ESP. En linia.
Urbano, C. (2008). Las Competencias de un graduado en Información y Documentación y su adaptación a las necesidades del mercado laboral del siglo XXI. Mesa redonda. I Encuentro de Académicos, Estudiantes y Profesionales de la Información. Universidad de León. León. ESP.
Sense especificar
Rey Martín, Carina. (2008). La Infoesfera en la innovación de la e-Administración: el conocimiento como proceso modernizador de la gestión documental y de las relaciones con la ciudadanía. II Coloquio Internacional E-DOCPA 2008. Oviedo. ESP.
Rey, C. . (2008). Curso Carta de Serviço como Ferramenta para a Qualidade . Workshop Avaliaçao da Biblioteca Universitária Brasileira. Salvador de Bahia (Brasil). BRA.
Secretaria comitè científic/org
Agustí, L.; Comalat, M. (2008). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documen. Escola d'Hivern per la biblioteca pública [4a edició: febrer 2008]. Barcelona. ESP.
Revisió
Rueda Ramírez, P. (2008). Els proyectes de digitalizació al Directori i Recol·lector de Recursos Digitals (ROAI).. Item: revista de biblioteconomia i documentació. vol. 49, 109-109. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/12284  
Rueda Ramírez, P. (2008). Review: Los libreros en la ciudad del comercio con las Indias (C. Álvarez. La imprenta y el comercio de libros en Sevilla en el siglo XVI).. Andalucía en la Historia. núm. 19, 112-112.
Rueda Ramírez, P. (2008).

Review: Lectoras pintadas

. Cultura Escrita & Sociedad. núm. 6, 226-229.
Rueda Ramírez, P. (2008). Review: "Cultura escrita en el mundo hispánico". . Andalucía en la Historia. vol. 5, núm. 22, 101-101.
Rueda Ramírez, P. (2008). Review: 'Cultura escrita en el mundo hispánico' (C.A. González Sánchez. Atlantes de papel).. Andalucía en la Historia. núm. 22, 101-101.
Presentació comunicació
Bonet, L; Villarroya, A; Barrios, M.; Castells, R. (2008). Who benefits from Governmental grants to cultural industries? The Catalan case. 15th International Conference on Cultural Economics (ACEI). Boston. USA.
Abadal, Ernest; Guallar, Javier. (2008). Les hemeroteques digitals de la premsa catalana: anàlisi dels diaris catalans de més difusió. Jornades Catalanes de Documentació (11es: Barcelona, 22-23 maig 2008). Barcelona. ESP. Guallar, J.; Abadal, E.'Les hemeroteques digitals de la premsa catalana: anàlisi dels diaris catalans de més difusió'. Jornades Catalanes de Documentació (11es: Barcelona, 22-23 maig 2008). Barcelona: COBDC, 2008. p. 149-162..
Aguilar, C; Sánchez, L.; Campos, M. (2008). Una aproximación Situacional al estudio de los contenidos audiovisuales. I Encuentro Internación de expertos en teoría de la información. León. ESP. Díaz, J.M. y Salto, F. (eds.) (2008) ¿Qué es información?. León: Universidad de León..
Argudo Plans, S.; Vall Casas, A. . (2008). El PAT en la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona: una experiencia positiva. Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria (V: Madrid, 2008) .
Argudo, S.; Calvo, J.; Garcia, C.; López, O.; Marsal, J.; Martínez, M.; Noguer, M.; Nuñez, LL.; Pérez, J.; Rodríguez, M.; Renedo, I.; Rozas, M.R.; Sancho, T.; Simon, J.; Suárez, M.M.; Triadó, X. (2008). La formación en Moodle en el Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. V Encuentro de Usuarios Moodle España (MoodleMoot 2008). Barcelona, 23, 24 y 25 de Octubre de 2008.. Barcelona. ESP. Actes (ISSN 2013-1569).
Argudo, S.; Calvo, J.; Martínez, M.; Noguer, M.; Núñez, L.; Pérez-Clausell, J.; Rodríguez, M.; Rozas, M.R.; Suárez, M.; Simon, J.; Triadó, X. (2008). Formación y motivación del profesorado.. V Encuentro de Usuarios Moodle España (MoodleMoot 2008). Barcelona, 23, 24 y 25 de Octubre de 2008.. Barcelona. ESP.
Argudo, S.; Espelt, C. (2008). El llenguatge i la captació de sentit en el comportament d'informació dels estudiants universitaris.. LEKENLÍN_08. JORNADA SOBRE LA LECTURA EN LÍNIA UPF - 12 de desembre 2008. Barcelona. ESP. LEKENLÍN: sobre la lectura_en_línia o la lectura electrònica [Bloc].
Argudo, Sílvia; Vall, Aurora. (2008). El PAT de la facultad de Biblioteconomía i documentación de la Universitat de Barcelona: una experiencia positiva.. V Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. Madrid, 4 y 5 de Septiembre de 2008.. Madrid. ESP.
Barrios, M.; Villarroya, A.; Borrego, A.; Frías, A.; Ollé, C. . (2008). A gender study of scientific productivity in Spain. . 10th International Conference on Science and Technology Indicators, Vienna (Austria). . Viena. AUT. Disponible: http://systemsresearch.arcs.ac.at/FTP/schiebel/FTP/BookOfAbstractsSTI2008/..
Bonet, L. (2008). Evolución de la gestión cultural. Los casos de América y Europa. Encuentro sobre cultura, economía y derecho. Buenos Aires. ARG.
Bonet, L.; Tresserras, J. (2008). Universidad y gestión del patrimonio literario. IV Seminario sobre patrimonio literario y territorio: Del mundo académico a la viabilidad económica. Barcelona. ESP.
Bonet, L.; Villarroya, A.; Barrios, M.; Castells, R. (2008). Who benefits from governmental grants to cultural industries? The Catalan case. 15th biennial conference of the Association for Cultural Economics International. Boston. USA.
Borrego, A.; Barrios, M.; Villarroya, A.; Frías, A.; Ollé, C. (2008). Research output of Spanish postdoctoral scientists: does gender matter?. 4th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 9th COLLNET Meeting. Berlín. DEU. http://www.collnet.de/Berlin-2008/BorregoWIS2008res.pdf.
Bosch,E; Sánchez, L. (2008). Imagen y aprendizaje: la construcción del significado en el libro album sin papabras. Primer congreso internacional en estudios del niño, infancias posibles, mundos reales. Braga. PRT.
Burset, S.; Sánchez, L. (2008). Identidad y género en los fotoblogs. 10º Congreso Internacional Interdisciplinar sobre las Mujeres, Women's worlds. Madrid. ESP.
Burset, S.; Sánchez, L. (2008). Fotoblogs y adolescentes: algo más que una forma de comunicación. ECREA 2nd European Communication Conference "Communication Policies and Culture in Europe". Barcelona. ESP.
Ernest Abadal. (2008). ¿Qué hacer para proyectar un repositorio? Medidas de impulso de carácter político. La proyección de los repositorios institucionales (Madrid, 10-12 diciembre 2008). Madrid. ESP.
Llueca, C. . (2008). Archivo de Internet: la experiencia del repositorio Padicat (Patrimonio Digital de Cataluña), El. Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo (4os: 2008: Vitoria). Vitoria. ESP.
Llueca, C.; Cócera, D. (2008). PADICAT: realitat i reptes de 3 anys de l'arxiu web de Catalunya. Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (11es : 2008). Barcelona. ESP.
Oroval, E.; Escardíbul; J-O.; Villarroya, A. (2008). El sistema de formación profesional. Retos y estrategias de mejora. XVII Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación . Santiago de Compostela. ESP. Investigaciones de Economía de la Educación 3.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario y Martinez Marin, Jesús. (2008). Success Factors of Communities of Practice in Public Administration: the Case of Catalonia's Government. 5th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning. New York. USA. PÉREZ-MONTORO, Mario y MARTINEZ, Jesús (2008). "Success Factors of Communities of Practice in Public Administration: the Case of Catalonia's Government". En O'SULLIVAN, Kevin. (ed.) (2008). ICICKM 2008. 5th International Conference on Intellectual Capital.
Rey Martín, C.; Álvarez, M.; Balagué, N.; Casas, C.; Comalat, M.; Ferrer Torrens, A.; Frías, A.; Rodríguez-Parada, C.; Vall Casas, A. (2008). Les cartes de serveis de les biblioteques de recerca, biblioteques públiques i arxius catalans: un estat de la qüestió. Jornades Catalanes d'Informació i Documentació: experiència i innovació (11es: 2008: Barcelona). Barcelona. ESP. 11es. Jornades Catalanes d'Informació i Documentacio: experiència i innovació. Barcelona: COBDC, 2008, p..
Rey Martín, C.; Atenas Rivera, J. (2008). ¿Qué está buscando el mercado laboral? Competencias profesionales y currículum. Formación, investigación y mercado laboral en información y documentación en España y Portugal. Salamanca: Ediciones universidad de Salamanca, 2008. Salamanca. ESP. Salamanca: Ediciones universidad de Salamanca, 2008, p.471-486..
Rey, C. Frias, A. (2008). La adaptación de contenidos en los servicios pesonalizados (SP) de información de actualidad de la prensa española en la red. IX Congreso ISKO-Spain. Nuevas perspectivas para la difusion y organización del conocimiento.. Valencia. ESP. Valencia: Editorial UPV, 2009. ISBN 978-84-8363-398-4. paginas 1001-1014..
Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. (2008). La prensa diaria como recurso pedagógico: una propuesta interdisciplinar. III Encuentro Ibérico de Docentes e Investigadores en Información y Documentación (III: Salamanca:2008). Salamanca. ESP. Formación, investigación y mercado laboral en Información y Documentación en España y Portugal = Formaçao, investigaçao e mercado de trabalho em Informaçao e Documentaçao em Espanha e Portugal. J. A. Frías, C. Travieso, eds. Salamanca: Ediciones de la Uni.
Rodriguez-Gairin, J.M.; Russo-Gallo, P.; Sulé-Duesa, A. (2008). A Virtual Exhibition of Open Source Software for Libraries. 16th BOBCATSSS Symposium 2008 (Zadar, Croatia, 28.01.2008 - 30.01.2008). Zadar. HRV. http://edoc.hu-berlin.de/docviews/abstract.php?lang=ger&id=28490.
Sánchez L. (2008). A Realist Perspective on Communication. Language, Communication and Cognition. Brighton. GBR.
Sánchez, L.; Campos, M. (2008). Idealism and communication. ECREA 2nd European Communication Conference "Communication Policies and Culture in Europe". Barcelona. ESP.
Santos-Hermosa, G. (2008). Les habilitats informacionals a la Biblioteca de la UOC. XI Jornades Catalanes d'Informació i Documentació.. Barcelona. ESP. http://hdl.handle.net/10609/3661.
Térmens, M. (2008). El uso de las revistas electrónicas: propuestas para una ampliación del campo de estudio. III Encuentro Ibérico de Docentes e Investigadores en Información y Documentación. Salamanca. ESP. José Antonio Frías; Críspulo Travieso (eds.): Formación, investigación y mercado laboral en información y documentación en España y Portugal. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2008. p. 761-771. ISBN 978-84-7481-654-9. DL S.689-2008.
Térmens, M. (2008). Les biblioteques universitàries de Catalunya són un sistema? Observacions a partir de l'ús de les revistes electròniques. 11 Jornades Catalanes d'Informació i Documentació . Barcelona. ESP. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2008. p. 287-300.
Vall Casas, A. . (2008). El nom fa la cosa? les biblioteques per a pacients: una aproximació terminològica. Jornades Catalanes de Documentació (11es: Barcelona, 2008) . Barcelona. ESP. 11es. Jornades Catalanes d'Informació i Documentacio: experiència i innovació. Barcelona: COBDC, 2008, p. 459-481 .
Villarroya, A. ; Argudo, S. ; Barrios, M. ; Comalat, M. ; Espelt, C. ; Mañà, T. ; Sulé, A. . (2008). La Evaluación continua en la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación de la Universitat de Barcelona, desde la perspectiva de sus estudiantes. V Congrés Internacional 'Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Lleida. ESP.
Villarroya, A.; Barrios, M.; Borrego, A.; Frías, A.; Ollé, C. . (2008). Factores determinantes de la productividad científica de hombres y mujeres en España. . V Foro sobre la Evaluación de la Calidad de la Educación Superior y de la Investigación, San Sebastián (Spain).. San Sebastián. ESP. http://www.ugr.es/~aepc/Vforo/CO-50.pdf.
Pòster
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2008). Una aproximación situacional al estudio de la información en los contenidos audiovisuales. I Encuentro internacional de expertos en Teoría de la información. Un enfoque interdisciplinar. León. ESP.
Baiget, T.; Caballo, M.; Ferrer-Sapena, A.; Giménez-Toledo, E.; Guallar, J.; Orduña-Malea, E.; Pérez-Agüera, J.R.; Redondo, S.; Tosete, F. (2008). DocuMenea: noticias frescas sobre documentación.. Jornades Catalanes de Documentació (11es: Barcelona, 22-23 maig 2008).. Barcelona. ESP.
Barrios, M.; Villarroya, A.; Borrego, A.; Ollé, C. . (2008). No respuesta y calidad de los datos en encuestas vía web y correo postal. V Congreso de Metodología de Encuestas. Córdoba. ESP.
Bosh, E.; Duran, T.; Sánchez, L. (2008). Wordless picturebooks. How are they read?. ECREA 2nd European Communication Conference "Communication Policies and Culture in Europe". Barcelona. ESP.
Ponència
Bonet, L. (2008). Expériences des plans stratégiques en matière culturelle: analyse de cas.. Journées de formation pour les Directeurs des Affaires Culturelles des collectivités territoriales d'Europe: 'La Rencontre de Malte' . Floriana. MLT.
Bonet, L. (2008). 3es Journées d'économie de la culture. Les nouvelles frontières de l'économie de la culture : des industries culturelles aux industries créatives?. La valorisation du patrimoine et de la créativité par l'industrie touristique. Paris. FRA.
Bonet, L. (2008). Localized economics and cultural industry: the case of Barcelona. Atelier Barcelon-Montréal: Une comparaison de deux villes . Montréal. CAN. BONET, L. (2009), 'Las economías de localización en el sector cultural: una propuesta sobre factores conformadores de capitalidad cultural aplicado al caso de Barcelona', International Management Journal, Vol 13, n.e. p. 53-74.
Bonet, L. (2008). El mercado de las artes escénicas en el estado español. Escenium. III Foro internacional de las artes escénicas. Bilbao. ESP.
Bonet, L. (2008). Turismo cultural. I Seminario Internacional-Ciencias económicas, derecho y cultura: hacia un modelo del Río de Plata. Montevideo. URY. BONET, L. (2009), 'Una aproximación económica al análisis del turismo cultural', Asuaga, C. [coord.] Un encuentro no casual: cultura, ciencias económicas y derecho, Montevideo, p. 121-130.
Bonet, L. (2008). Marché et politiques du spectacle vivant en Espagne. Mutations et enjeux des politiques culturelles territoriales. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2008). El debat terminològic sobre interculturalitat i multiculturalitat: reflexions aplicables al patrimoni. IV Jornada sobre la gestión del patrimonio: El patrimonio y el diálogo intercultural. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2008). L'avaluació i els seus indicadors. Aplicació en l'ámbit dels museus. VIII Jornades de Treball del Sistema del mNACTEC. Sant Hilari Sacalm. ESP.
Bonet, L; Colomer, J; Herrera, R; Cubeles, X; Tarrida, A; Gregorio, A. (2008). El mercado de las Artes Escénicas en le Estado Español. Escenium. Foro international de las artes escénicas. Bilbao. ESP.
Burset, S.; Sánchez, L. (2008). Presentació de la comunicació 'Adolescentes y fotoblogs: actores y escenarios para un ¿metalenguaje?' . Jornades 'Media, Minorias, Identidades'.. Covilha. PRT.
García, M.A. (2008). El estándar panhispánico en la era de internet. II Congreso Científico Internacional Científico-Práctico: Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas', Universidad Económica Estatal de Belarus (Minsk), 1 de febrero de 2008. Minsk. BLR. Actas del Congreso: Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas, Minsk, 2008, pp. 87-90. ISBN: 978-985-484-497-8.
Guallar, Javier. (2008). Web 2.0 en publicaciones periodísticas y científicas en España. Los casos de EPI y ThinkEPI.. III Internacional LIS-EPI meeting (Valencia, 24-25 septiembre 2008).. Valencia. ESP.
Rey Martín, Carina. (2008). Cartas de servicios como herramientas de calidad. Seminário avaliaçäo da biblioteca Universtária Brasileira.
Rey Martín, Carina. (2008). Evaluación y certificación de bibliotecas universitarias. Seminário avaliaçäo da biblioteca Universtária Brasileira.
Rey, C. . (2008). Taller 'Calidad y Cartas de servicio'. 1as Jornadas Universitarias de Calidad y Bibliotecas . Huesca. ESP.
Rey, C. . (2008). Certificaçao da Qualidade em Biblioteca. Workshop Avaliaçao da Biblioteca Universitária Brasileira. Salvador de Bahia (Brasil). BRA.
Rueda Ramírez, P. (2008). Escrituras de navegación a las Indias: el Estilo nuevo (1645) de Tomás de Palomares. . Congreso Internacional Litterae XI: Los Escribanos en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVII) . Madrid. ESP.
Serra, J. (2008). El projecte InterPARES. Jornada de presentació del projecte InterPARES TEAM Catalonia. 26 de setembre. Barcelona. ESP. En linia.
Serra, J. (2008). L'objecte d'informació d'arxiu: concepte i implementacions.. 5es. Jornades de Signatura Electrònica.18 i 19 de novembre de 2008. Barcelona. ESP.
Villarroya Planas, A.; Castells Ros, R.; Mañà Terre, T.; Argudo Planas, S.; Comalat Navarra, M.; Sulé Duesa, A.; Barrios Cerrejón, M.; Espelt Busquets, C. (2008). La evaluación continuada en la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación de la Universitat de Barcelona, desde la perspectiva de sus estudiantes.. 5è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Lleida. ESP.
Participació comitè científic/o
Balagué, N. . (2008). I Jornadas Jornadas Universitarias de calidad y bibliotecas. Huesca. ESP. http://biblioteca.unizar.es/rebiuncalidad/.
Centelles, M. (2008). Jornada en Difusió Cultural i World Wide Web (WWW) (1a : 2008 : Barcelona). Barcelona. ESP.
Guallar, Javier. (2008). III Internacional LIS-EPI meeting (Valencia, 24-25 septiembre 2008).. Valencia. ESP.
Sánchez,L. (2008). Panel on Communication, Communicability, Community. ECREA 2nd European Communication Conference. Communication Plicies and Culture in Europe. Barcelona. ESP.
miscellaneous
Bonet, L (ed.). (2008). Externalització de serveis culturals públics. Qualitat i eficiència en la cooperació públic-privat. . Gescènic. 1-111. ISSN/ISBN: 978-84-935124-3-9.
Bonet, L; Négrier, E (eds.). (2008). La fin des culturelles nationales? Les politiques culturelles à l'épreuve de la diversité. . La Découverte. 1-230. ISSN/ISBN: 978-2-7071-5433-0.
Duran, J.; Sánchez, L. (2008). Industrias de la comunicación audiovisual. íd.. Publicacions i Edicions UB. vol. 3, 1-358. ISSN/ISBN: 978-84-475-3291-9.
Villarroya, A. (2008). Mobility Schemes to Support the Mobility of Artists and Other Cultural Professionals - Case studies. . European Comission. Recuperado de http://www.mobility-matters.eu/web/mobility-case-studies.php  
Villarroya, A. (2008). National Approaches to Intercultural Dialogue in Europe - Country sheet. . ERICarts. Recuperado de http://www.interculturaldialogue.eu/web/intercultural-dialogue-country-sheets.php?aid=119  
Material Docent
Andreu Daufí, J.; Nolla Lacruz, S. (2008). Taller para la gestión de los Fondos personales. . Recuperado de http://cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehacemos/documentos/JornadaCastello_UB.pdf  
Article de revista
Serra J. (2008). "'La gestión y conservaciòn de documentos electrónicos mediante el sistema BAULA'. A: El documento electrónico:aspectos jurídicos,tecnológicos y archivisticos.". . Publicacions de la Universitat Jaume I. p. 259-282. ISSN/ISBN: 978-84-8021-662-3.
Serra J. (2008). "' Gestión y conservación de los documentos electrónicos desde la perspectiva archivística:un nuevo escenario de actuación'.A:El documento electrónico: aspectos jurídicos,tecnológicos y archivísticos.". . Publicacions de la Universitat Jaume I. p. 291-312. ISSN/ISBN: 978-84-8021-662-3.
Abadal, E.; Codina, L. (2008). "Función de los portales temáticos en la era de la búsqueda posmoderna". Anuario ThinkEPI. vol. 2008, p. 89-93. ISSN/ISBN: 1886-6344.
Abadal, E.; Codina, L. (2008). "La diversidad cultural en Google y los motores de búsqueda: una aproximación conceptual". El Profesional de la Información. vol. 17, núm. 2, p. 191-198. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23490  
Abadal, E; Rius, L. (2008). "Revistas científicas de las universidades españolas: acciones básicas para aumentar su difusión e impacto". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 31, núm. 2, p. 242-262. ISSN/ISBN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2008.v31.i2.427  
  https://doi.org/10.3989/redc.2008.v31.i2.427 
Agustí, Ll.; Redondo, S. (2008). "Public libraries: adapting to the digitised environment. An interview with John Lake". El Profesional de la Información. vol. 17, núm. 2, p. 236-238. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23463  
Andreu i Daufí, J. (2008). "Creació de l'Arxiu Històric de Banc Sabadell". Canal BS: revista interna del Grup Banc Sabadell. vol. Any 18, núm. 187, p. 30-31. Recuperado de http://www.bib.ub.edu/fileadmin/fdocs/ahbancsabadell.pdf  
Andreu i Daufí, J.; Nolla Lacruz, S. (2008). "UB perfundet omnia luce in tabulariis: Proyecto para la organización del Sistema de Gestión Documental de la Universitat de Barcelona". ANABAD. vol. 58, núm. 1, p. 93-97. ISSN/ISBN: 0210-4164. DOI: ISSN 0210-4164  
Ardanuy, J. (2008). "Els casos de vampirisme citats per Calmet". L'Upir. vol. 2, núm. 15, p. 93-132. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/u15.htm  
Ardanuy, J. (2008). "L'Upir d'Aleksandr Afanas'ev recollit a 'Russian Fairy Tales'". L'Upir. vol. 2, núm. 17, p. 153-160. ISSN/ISBN: 2014-2846. Recuperado de http://www.cercle-v.org/u17.htm  
Ardanuy, J.; Quintana, L.; Urbano, C. (2008). "Una aproximació bibliomètrica a la recerca en literatura catalana". Els Marges: revista de llengua i literatura. núm. 86 (tardor 2008, p. 41-66. ISSN/ISBN: 0210-0452.
Barrios, M.; Borrego, A.; Vilaginés, A.; Ollé, C.; Somoza, M. (2008). "A bibliometric study of psychological research on tourism". Scientometrics. vol. 77, núm. 3, p. 453-467. ISSN/ISBN: 0138-9130.
Bonet, L. (2008). "Transformacions i paradoxes en el comportament econòmic del sector cultural". Cultura. núm. 2, p. 42-53. Recuperado de http://cultura2.gencat.cat/revistacultura/_pdf/535552C02_03LluisBonet.pdf  
Bonet, L. (2008). "Ciutat, cultura i models turístics". Barcelona. Metròpolis Mediterrània. núm. 72, p. 66-69. ISSN/ISBN: 0214-6215.
BONET, L. (2008). "In Memoriam de Mark Schuster (1951-2008)". Butlletí de l'APGCC. núm. 60. Recuperado de http://www.gestorcultural.org/boletin/docs/memoriam_Mark_Schuster.pdf  
Bonet, L. (2008). "Obituary. J. Mark Schuster (1951-2008)". Journal of Cultural Economics. vol. 32, núm. 2, p. 153-154. ISSN/ISBN: 0885-2545.
Bonet, L. (2008). "Ciudad, cultura y modelos turísticos". Barcelona Metropolis. Revista d'Informació i Pensament Urbans. núm. 72, p. 66-69. ISSN/ISBN: 0214-6223. Recuperado de http://www.bcn.es/publicacions/b_mm/ebmm72/bmm72.pdf  
Bonet, L. (2008). "Porqué finalmente llegó el momento de la estadística cultural. Gozos y desvelos de un investigador". Índice. Revista de Estadística y Sociedad. núm. 24, p. 25-26. ISSN/ISBN: 1696-9359. Recuperado de http://www.revistaindice.com/numero26/p25.pdf  
Caridad Sebastián, M.; Marzal, M.A.; Ayuso, M. D.; Sebastià, M.; Rey, C.; Jorge, C.; Morales, A.M. . (2008). "Sociedad de la información e inclusión digital en España: antecedentes". Ciencias de la Información. vol. 37, núm. 1. ISSN/ISBN: 0864-4659.
Comalat-Navarra, M. (2008). "Seminario sobre la biblioteca pública 2010 y su papel con internet". El Profesional de la Información. vol. 17, núm. 2, p. 239-241. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23517  
Ferrer-Sapena, A.; Guallar, J. (2008). "Sobre la sociedad red.". El Profesional de la Información. vol. 17, núm. 6, p. 689-693. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23470  
Franganillo, J. (2008). "La industria editorial frente al libro electrónico". El Profesional de la Información. vol. 17, núm. 4, p. 416-417. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23499  
Franganillo, J. (2008). "Dipòsits: un factor psicològic de desconfiança". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 20. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16864  
Guallar, Javier; Abadal, Ernest. (2008). "Hemeroteca digital en la biblioteca pública". Anuario ThinkEPI. p. 153-158. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/125857  
Javier Guallar. (2008). "Prensa digital en 2007". Anuario ThinkEPI. núm. 2, p. 102-108. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/125838  
Llueca, C. . (2008). "Les biblioteques públiques i les biblioteques escolars: estat de la situació i línies de futur". Item: revista de biblioteconomia i documentació. vol. 48, p. 31-48. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18982  
Mañà, T. . (2008). "(Dis)funcions de la biblioteca escolar". Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura. núm. 46(2008), p. 5-9. ISSN/ISBN: 1133-9845.
Mañà, T. . (2008). "LLibres per a infants i joves: molta quantitat, poca varietat". Serra d'Or. núm. 585(set.2008), p. 58-62. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Martínez Trujillo, D.; López Vivancos, M.; Balagué Mola, N.; Casaldàliga Riera, A. (2008). "BIB21. Cap a un nou model de biblioteques al servei de les universitats públiques de Catalunya". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 48, p. 64-71. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18944  
Pons i Serra, A. (2008). "Arxivística i documentació". Anuari de la GEC. vol. 2007 (2008), p. 142-143.
Pons, Amadeu. (2008). "'Los servicios de información básicos: logros y retos'". Anuario ThinkEPI. vol. 2, p. 23-26. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=3188113&orden=0  
Pons, Amadeu . (2008). ""Els Amics dels Goigs us recomanem el llibre: Els goigs de Blanes: història, llegenda i goigs" [ressenya].". Amics dels Goigs. núm. 126, p. 7-7.
Redondo, S.; Guallar, J. (2008). "20 años de Doc6 : Entrevista a Adela d'Alòs-Moner.". El Profesional de la Información. vol. 17, núm. 5, p. 564-566. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23487  
Rey, C. ; Frías, Amparo . (2008). "Los servicios personalizados de información de actualidad: estudio de usuarios del periódico Avui.cat". El Profesional de la Información. vol. 17, núm. 4. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23519  
Ribera, M.; Térmens, M.; García-Martín, Maika. (2008). "Cómo realizar tests de usabilidad con personas ciegas". El Profesional de la Información. vol. 17, núm. 1, p. 99-105. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23522  
Rodríguez-Gairín, J.M.; Sulé Duesa, A. (2008). "DSpace: aspectes rellevants d'ús per a gestors de la informació i la documentació". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 20. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55546  
Russo-Gallo, P.; Rodríguez-Gairín, J.; Sulé-Duesa, A. . (2008). "Laboratorio virtual de software libre para bibliotecas". El Profesional de la Información. vol. 17, núm. 1, p. 71-76. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23503  
Sánchez, L. (2008). "Comunicació, imatge i aprenentatge". Temps d'Educació. vol. 35, p. 11-22. ISSN/ISBN: 0214-7351. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/28931  
Sulé-Duesa, A.; Comalat-Navarra, M. (2008). "Biblioteques de presó i biblioteques públiques: experiències exitoses d'una col·laboració ineludible". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 21. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55547  
Termens, M. (2008). "Looking below the surface: the use of electronic journals by the members of a library consortium". Library Collections Acquisitions & Technical Services. vol. 32, núm. 2, p. 76-85. ISSN/ISBN: 1464-9055. DOI: 10.1016/j.lcats.2008.05.004  
Termens, M. (2008). "El patrimoni bibliogràfic i la política de digitalització a Catalunya". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 48, p. 50-62. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18987  
Termens, M.; Barrios, M.; Diaz, M.; Guasch, D., Ponsa, P.; Ribera, M. (2008). "Estudio de la accesibilidad de los documentos científicos en soporte electrónico.". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 31, núm. 4, p. 552-572. ISSN/ISBN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2008.4.651  
  https://doi.org/10.3989/redc.2008.4.651 
Vall Casas, A.; Rodríguez Parada, C. (2008). "El dret a la informació del pacient: una aproximació legal i deontològica = El derecho a la información del paciente: una aproximación legal y deontológica = Patients' right to information: a review of the regulatory and ethical framework". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 21. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16812  
Villarroya, A.; Barrios, M.; Borrego; A.; Frías, A,. (2008). "PhD theses in Spain: a gender study covering the years 1990-2004". Scientometrics. vol. 77, núm. 3, p. 469-483. ISSN/ISBN: 0138-9130.
Villarroya, A.; Escardíbul, J.O. (2008). "Políticas públicas y posibilidades efectivas de elección de centro en la enseñanza no universitaria en España". Profesorado. Revista de Curriculum y Formación del Profesorado. vol. 12, núm. 2, p. 1-26. ISSN/ISBN: 1138-414X.
Document científic-tècnic
Villarroya, A. (2008). SPAIN in Council of Europe/ERICarts (eds) "Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe", 10th edition.. . 1-90. Recuperado de http://www.culturalpolicies.net/  
Conferència invitada
Ardanuy, J; Arguimbau, Ll. (2008). La R+D en investigació literària . IV SEMINARI SOBRE PATRIMONI LITERARI I TERRITORI. Del món acadèmic a la viabilitat econòmica . Barcelona. ESP. www.espaisescrits.cat/downloads/cat/rd_literatura_arguimbau.pdf .
Bonet, L. (2008). Conferencia sobre Economía de la Cultura. Seminario Internacional de Políticas de Financiación de las Artes Escénicas. Bogotá. COL.
Bonet, L. (2008). Diseño y planificación de proyectos culturales. Seminario Internacional 'La gestión cultural: teoría y fundamentos académicos en el marco de las expresiones artísticas y culturales en el Ecuador'. Quito. ECU.
Bonet, L. (2008). Monitorización y evaluación de proyectos culturales. Seminario Internacional 'La gestión cultural: teoría y fundamentos académicos en el marco de las expresiones artísticas y culturales en el Ecuador'. Quito. ECU.
Bonet, L. (2008). Economía de la Cultura. Foro Cultura, Economía y Desarrollo Territorial. Málaga. ESP.
Duran, J; Sánchez, L. (2008). Industrias de la comunicación audiovisual. Jornades 'La Web Mediatitzada'. Barcelona. ESP.
Gascón, J. (2008). Más allá de la universidad: la práctica profesional en el plan de estudios el Prácticum de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona . III Encuentro Ibérico de Docentes e Investigadores en Información y Documentación (5-7 de mayo de 2008: Salamanca). Salamanca. ESP.
Gascón, J. (2008). l'editoria catalana nel Settecento: riflessioni e confronti. Convegno Settecento: testi per libri-libri per testi (9-10 oct. 2008). Cosenza. ITA.
Gascón, J. (2008). I això de què va? Fonaments de l'anàlisi de contingut. SCATERM - V Seminari de Terminología de la Societat Catalana de Terminología (25-11-2010). Barcelona. ESP.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2008). Compartim: a Knowledge Management Project. 1st Probation Knowledge Management Conference, organitzada pel Ministry of Justice. London. 826.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2008). La Información en las organizaciones. 1st International Meeting of Experts in Theories of Information. Leon. ESP. PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, Mario (2008). "La Información en las organizaciones". En DÍAZ NAFRÍA, J. M. i SALTO ALEMANY, F. (eds.) (2008). ¿Qué es información?. León: Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO). ISBN 978-84-9773-451-6.
Comunicació a congrés
Álvarez, M.; Balagué, N.; Casas, C.; Comalat, M.; Ferrer, A.; Frías, A.; Rey, C.; Rodríguez, C.; Vall Casas, A. (2008). Les cartes de serveis de les biblioteques de recerca, Biblioteques públiques i Arxius catalans: un estat de la qüestió. 11es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació: experiència i innovació. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. vol. 11, p. 407-422. Recuperado de http://www.recercat.net/handle/2072/5409  
Bonet, L. (2008). Cultura, ciudad y desarrollo en un mundo globalizado. Tensiones. Selección de conferencias del Programa de formación en gestión cultural. Centro Cultural España-Córdoba. p. 149-171. ISSN/ISBN: 978-987-24322-0-1.
Oroval, E.; Escardíbul, J-O.; Villarroya, A. (2008). El sistema de formación profesional. Retos y estrategias de mejora. Actas de las XVII Jornadas de la Asociación de la Economía de la Educación. p. 53-61. ISSN/ISBN: 978-84-691-6511-9.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. i Martínez Marín, Jesús. (2008). Success Factors of Communities of Practice in Public Administration: the Case of Catalonia's Government. O'SULLIVAN, Kevin. (ed.) (2008). ICICKM 2008. 5th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning. London: Academic Conferences Limited Reading, vol. II, págs. 407-414. ISBN: 978-1-906638-16-0.. Academic Conferences Limited Reading. p. 407-414. ISSN/ISBN: 978-1-905305-53-7.
Capítol de llibre
Abadal, E. (2008). La biblioteca en la era digital. Escrituras digitales: tecnologías de la creación en la era virtual. Publicaciones de la Universidad de Alicante. p. 431-449. ISSN/ISBN: 84-7908-975-7.
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2008). Una aproximación situacional al estudio de los contenidos audiovisuales.. ¿Qué es información?. ISSN/ISBN: 978-84-9773-451-6.
Baró, M. (2008). La dimensión educativa de la biblioteca escolar. La biblioteca escolar como espacio de aprendizaje. Ministerio de Educación y Ciencia. p. 103-117. ISSN/ISBN: 978-84-369-4542-3.
Bonet, L. (2008). Reflexiones a propósito de indicadores y estadísticas culturales. Piñon, F.J. [eds.], Cuadernos de políticas culturales. Indicadores culturales 2007. Universidad Nacional de Tres de Febrero. p. 95-101. ISSN/ISBN: 978-987-1172-36-8.
Bonet, L.; Villarroya, A. (2008). The performing arts sector and its interaction with government policies in Spain. State on Stage. The impact of public policies on the performing arts in Europe. Boekmanstudies. p. 171-184.
Bonet, L; Négrier, E. (2008). Conclusions. La fin des culturelles nationales?. La fin des culturelles nationales? Les politiques culturelles à l'épreuve de la diversité. La Découverte. p. 187-210. ISSN/ISBN: 978-2-7071-5433-0.
Bonet, Ll.; Villarroya, A. (2008). An Unprecedented Explosion Of Cultural Activities. The Involvement Of The Public Sector In Spain And The Transformation Of The Performing Arts. State On Stage. The Impact Of Public Policies On The Performing Arts In Europe. Boekman Foundation. p. 171-184. ISSN/ISBN: 978-90-6650-091-4.
Carina Rey Martin; Javiera Atenas Rivera. (2008). ¿Qué está buscando el mercado laboral?: competencias profesionales y currículum. Formación, investigación y mercado laboral en Información y Documentación en España y Portugal. p. 479-486. ISSN/ISBN: 978-84-7481-654-9.
Comalat, M. (2008). El Plan de bibliotecas de Barcelona 1998-2010. Planificación estratégica de la cultura en España. Fundación Autor . p. 169-187. ISSN/ISBN: 978-84-8048-771-9.
Mañà, T. (2008). Actividad editorial en catalán: singular y universal. Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2008. SM. p. 29-36. ISSN/ISBN: 9788467528394.
Mañà, T. . (2008). El Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura. Planificación estratégica de la cultura en España. Felix Manito (coord.). Fundación Autor . p. 765-782. ISSN/ISBN: 9788480487719.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. . (2008). Knowledge Management in Organizations. TORRES-CORONAS, T. and ARIAS-OLIVA, M. (eds.) (2008). Encyclopedia of Human Resources Information Systems: Challenges in e-HRM. Hershey (Pennsylvania): Information Science Reference (Idea Group). ISBN 978-1-59904-883-3.. Information Science Reference (Idea Group). ISSN/ISBN: 978-1-59904-883-3.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2008). La comunicación humana y el lenguaje: lenguaje natural y lenguajes formales. OSTALE, J. (eds.) (2008). Temario de Oposiciones para Secundaria. Rama de Filosofía. Madrid: Centro de Estudios Académicos S.A. / Universidad de Salamanca (aval científico). ISBN 978-84-936163-3-5. Centro de Estudios Académicos. ISSN/ISBN: 978-84-936163-3-5.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2008). La Información en las organizaciones. DÍAZ NAFRÍA, J. M. i SALTO ALEMANY, F. (eds.) (2008). ¿Qué es información?. León: Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO). ISBN 978-84-9773-451-6. Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO). ISSN/ISBN: 978-84-9773-451-6.
Sánchez, L. (2008). El fenómeno de la comunicación. Industrias de la comunicación audiovisual. Comunicación activa. vol. 3, p. 21-42. ISSN/ISBN: 978-84-475-3291-9.
Sánchez, L; Campos, M. (2008). Idealism and Communication. Communication Policies and Culture in Europe. ECREA. ISSN/ISBN: 978-84-490-2570-6.
Térmens, M. (2008). El uso de las revistas electrónicas: propuestas para una ampliación del campo de estudio. José Antonio Frías; Críspulo Travieso (eds.): Formación, investigación y mercado laboral en información y documentación en España y Portugal. Ediciones Universidad de Salamanca. p. 761-771. ISSN/ISBN: 978-84-7481-654-9.
Llibre
Gascón García, J. (2008). Fonaments d'anàlisi documental. . Editorial UOC. p. 1-218. ISSN/ISBN: 84-8429-100-6.
Nuñez,F; Alsina, P; Alcoberro, R; Campos, M; Estrach, N; Galan, W; Garces, N; Mayos, G; Porta, Jose; Saborit, P; Sánchez, L; Verges, J. (2008). Filosofía. Curs de preparació per a la prova d'acces a la universitat per als més grans de 25 anys. . EducaciOnline. UOC. ISSN/ISBN: 978-84-95411-52-4.
Nuñez,F; Alsina, P; Alcoberro, R; Campos, M; Estrach, N; Galan, W; Garces, N; Mayos, G; Porta, Jose; Saborit, P; Sánchez, L; Verges, J. (2008). Filosofía. Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. . EducaciOnline. UOC. ISSN/ISBN: 978-84-95411-61-7.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2008). Gestión del Conocimiento en las Organizaciones. PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, Mario (2008). Gestión del Conocimiento en las Organizaciones. Gijón: Trea. ISBN 978-84-9704-376-2. Ediciones Trea. ISSN/ISBN: 978-84-9704-376-2. Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/123350  
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2008). Elaboración de proyectos de investigación en el ámbito de la gestión de la información y del conocimiento. PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, Mario (2008). Elaboración de proyectos de investigación en el ámbito de la gestión de la información y del conocimiento. Barcelona: EdiUOC. DL B-2.451-2008. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC).
Serra, Jordi . (2008). Los documentos electrónicos.Qué son y cómo se tratan. . Ediciones Trea. p. 1-187. ISSN/ISBN: 978-84-9704-395-3.
Vall Casas, A.; Rius Bou, A. (2008). Esporgar: manual d'avaluació crítica de la col•lecció. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. ISSN/ISBN: 84-86972-30-2. Recuperado de http://www.cobdc.org/publica/eines/index.html  
Article
Rueda Ramírez, P. (2008). Fiestas de cetro y mitra. . Andalucía en la Historia. núm. 20, 8-9.
Rueda Ramírez, P. (2008). La vuelta de tuerca: esto es Carnaval. . Andalucía en la Historia. vol. V, núm. 20, 20-25.
Rueda Ramírez, P. (2008). Un tesoro escondido en manuscritos y códices.. Andalucía en la Historia. vol. V, núm. 20, 20-25.
Rueda Ramírez, P. (2008). La conquista de Kazán por Iván el Terrible.. Historia. National Geographic. núm. 56, 18-21. Recuperado de http://www.historiang.com/index.jsp  
Rueda Ramírez, P. (2008). Fondos andaluces en la John Carter Brown Library.. Andalucía en la Historia. vol. 5, núm. 22, 94-97.
Rueda Ramírez, P. (2008). Alonso Rodríguez Gamarra en el comercio de libros con la América colonial.. Revista General de Información y Documentación. vol. 18, 129-145. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54743  
Rueda Ramírez, P.; Fernández Chaves, M. (2008). El terremoto como noticia: Relaciones de sucesos y otros textos del temblor de 1680. Estudios sobre el Mensaje Periodistico. vol. 14, 581-604. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54822  
Altres
Borrego, A.; Rodríguez-Gairin, J.M.; Ardanuy, J.; Barrios, M.; Somoza, M.; Urbano, C. . (2008). MIAR: Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes. 2008 [en línia].. Base de dades en línia d'accés obert. Recuperado de http://miar.ub.es/2008/  
2007
Taula rodona
Abadal, E. (2007). Promoción de las revistas científicas universitarias españolas. Jornada sobre revistas científicas electrónicas españolas en acceso abierto (2ª: Madrid, 22 de mayo 2007). Madrid. ESP.
Bonet, L. (2007). Les musées, centres de référence pour la culture et l'identité. Les Musées du XXIème siècle dans le monde francophone. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2007). How do we reinvent training within the cultural field to meet new competencies. Encatc Conference on Entrepreneurship and Education in Cultural Life. Goteborg. SWE.
Bonet, L. (2007). Absència de fronteres: la mirada cosmopolita. 'Fronteres' : transitorietat i dinàmiques interculturals. Fundació CIDOB. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2007). La cultura com a motor econòmic de Girona. Jornada dels Economistes 2007. Girona. ESP.
Ernest Abadal. (2007). Revistas científicas digitales: situación actual y perspectivas de futuro. VI Workshop CALSI: Información digital: nuevas perspectivas en la sociedad del conocimiento (València, 15-16 novembre 2007). València. ESP. Abadal, E; Keefer, A. Una década de revistas digitales: situación actual y tendencias de futuro. En: Información digital: nuevas perspectivas en la sociedad del conocimiento. València: Universitat Politécnica de València, 2007. p. 57-61.
Franganillo, J.; Juárez, F.; Maestro, A.; Prieto, E.; Seoane, C. (2007). El blog en la biblioteca 2.0. Jornadas Españolas de Documentación (10es: 2007: Santiago de Compostela). Santiago de Compostela. ESP.
Rueda Ramírez, P.; Hampe Martínez, T.; Zúñiga, M.; Suárez de la Torre, L. (2007). Homenaje a Carmen Castañeda. Leer en tiempos de la Colonia. Imprenta, bibliotecas y lectores en América. Zacatecas, Zac.. MEX.
Serra, J. (2007). Realitat i perpestives de la preservació digital. Seminari amb la professió: Preservació digital 7 de maig Facultat de Biblioteconomia i Documentació de Universitat de Barcelona. Barcelona. ESP.
Urbano, C. (2007). Taula de debat: 'Amb les noves titulacions, el sector comptarà amb els professionals que necessita?'. Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (11es : Barcelona : 2008). Barcelona. ESP.
Sense especificar
Burgos, L.; Franganillo, J.; García, A.; Tomàs, C. (2007). Blogs desde la prisión. Zemos98. Sevilla. ESP.
Secretaria comitè científic/org
Agustí, L.; Mlawer, T. (2007). XVI Simposio de Literatura Infantil y Juvenil, amb les editorials Lectorum Publications, Fondo de Cultura Económica, Grupo SM i Everest; el New York State Department of Education, CUNY, Long Island University i The Catalan Center/Institut Ramon Llull. (No. XVI Simposio de Literatura Infantil y Juvenil. Nova York. USA.
Rueda Ramírez, P. (2007). Secretario del Coloquio Las Españas que (no) pudieron ser. Herejías, exilios y otras conciencias (siglos XVI-XX), coordinado por Manuel Peña Díaz. Coloquio Las Españas que (no) pudieron ser. Herejías, exilios y otras conciencias (siglos XVI-XX). Córdoba. ESP.
Revisió
Rueda Ramírez, P. (2007). Review: Magdalena Lasala: Zaida. La pasión del rey
. Andalucía en la Historia. núm. 18, 109-109.
Rueda Ramírez, P. (2007). Review: Antonio Muñoz Molina: Córdoba de los Omeyas . Andalucía en la Historia. vol. 5, núm. 18, 109-109.
Rueda Ramírez, P. (2007). Review: José Manuel Cuenca Toribio: Dos siglos de postración. Política y políticos en la Andalucía contemporánea (1810-2006)
. Andalucía en la Historia. vol. 5, núm. 18, 109-109.
Rueda Ramírez, P. (2007). Review: Antonio de Quintanadueñas: Santos de la ciudad de Sevilla y su arzobispado
. Andalucía en la Historia. vol. 5, núm. 18, 109-109.
Rueda Ramírez, P. (2007). Review: Richard Ford: Richard Ford y Sevilla (1830-1833)
. Andalucía en la Historia. vol. 5, núm. 18, 109-109.
Rueda Ramírez, P. (2007).

Review: Lectoras en la Francia moderna

. Cultura Escrita & Sociedad. núm. 4, 227-229.
Informe
Baró, M. ; Mañà, T. ; Miret, I. ; Vellosillo, I. . (2007). Las Tecnologías de la información y de la comunicación en la educación. . Ministerio de Educación. Ministerio de Industria y Comercio. 48 p.. ISSN/ISBN: 651-07-143-X.
Comalat, M.; Sulé, A. (2007). Directrius per a les biblioteques de presons. . Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. 42. ISSN/ISBN: 978-84-86972-23. Recuperado de http://www.cobdc.org/publica/directrius/index.html  
Presidència de sessió
Bonet, L. (2007). Finance and International perspectives. 9th International Conference on Arts and Cultural Management. AIMAC. Valencia. ESP.
Urbano, C. (2007). Sesión de comunicaciones. Docència: adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Encuentro Ibérico de Docentes e Investigadores en Informacón y Documentación (3r : Salamanca : 2008). Salamanca. ESP.
Presidència comitè científic/or
Rueda Ramírez, Pedro; García, Idalia. (2007). Leer en tiempos de la Colonia. Imprenta, bibliotecas y lectores en América. Zacatecas, Zac.. MEX.
Presentació comunicació
Barrios, M.; Borrego, À.; Somoza, M.; Vilagines, A.; Ollé, C. (2007). Estudio bibliométrico de la producción científica sobre aspectos psicológicos en el ámbito del turismo. X Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud. Barcelona. ESP.
Diaz, M.; Barrios, M.; Termens, M.; Ribera, M.; Ponsa, P.; Guasch, D. . (2007). Estudio de la accesibilidad de los documentos científicos en soporte digital. II Congreso Español de Informática. CEDI 2007. . Zaragoza. ESP.
Díaz, M.; Barrios, M.; Térmens, Miquel; Ribera Turró, Mireia; Ponsa, Pere; Guasch, Daniel. (2007). Estudio de la accesibilidad de los documentos científicos en soporte digital. VIII Congreso Español de Interacción Persona-Ordenador (Interacción '2007). Zaragoza. ESP. En llibre i DVD.
Ernest Abadal. (2007). Líneas de actuación para los depósitos digitales españoles. La ecología de los repositorios institucionales: interacción entre sociedad, producción científica y acceso a la información (Gijón, 12-14 diciembre 2007).
Escardíbul, J-O.; Villarroya, A. (2007). Who pays for newspapers and magazines in Spain?. 9th International Conference on Arts and Cultural Management. Valencia. ESP. Actes del congrés.
Estivill, A.; Abadal, E.; Franganillo, J.; Gascón, J.; Rodríguez Gairín, J.M. (2007). Uso de metadatos en depósitos institucionales españoles: una primera aproximación.. Jornadas Españolas de Documentación (10es: 2007: Santiago de Compostela). Santiago de Compostela. ESP. E-información: integración y rentabilidad en un entorno digital. Fesabid 2007. P. 123-132.
Frías Castillo, Amparo; Rey Martín, Carina. (2007). Los servicios personalizados de información de actualidad en los medios de comunicación españoles a través de Internet. IX Jornadas de gestión de la información. Informar y difundir: servicios documentales y comunicación. Madrid. ESP.
García, M.A. (2007). Lengua modelo y modelo de lengua en ELE. XIV Encuentro Práctico de Profesores de ELE. Barcelona. ESP.
Llueca, C. . (2007). El proyecto PADICAT (Patrimonio Digital de Cataluña). TSIUC'07: Repositorios de e-información. Barcelona. ESP.
Llueca, C. . (2007). The National Library of Catalonia and the digital heritage. EBLIDA Copyright Expert Group Seminar. Granada. ESP.
Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario i Martinez Marin, Jesús. (2007). Enabling Knowledge Creation in Judicial Environments: the Case of Catalonia's Public Administration. 8th European Conference on Knowledge Management. Barcelona. ESP. PÉREZ-MONTORO, Mario y MARTINEZ, Jesús (2007). "Enabling Knowledge Creation in Judicial Environments: the Case of Catalonia's Public Administration". En MARTIN, B. and REMENYI, D. (eds), ECKM 2007. 8th European Conference on Knowledge Management. London: .
Rey Martín, C.; Ferrer Torrens, A. (2007). El camino hacia la calidad. E-información : integración y rentabilidad en un entorno digital : FESABID 07 . Santiago de Compostela. ESP.
Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. . (2007). El uso de la prensa diaria en la docencia de la Biblioteconomía: una propuesta interdisciplinar. Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria (IV: Madrid, 2007) .
Rueda Ramírez, P. (2007). 'Recoger sin rumor'. Los manuscritos e impresos bajo sospecha ante el Consejo de Indias.. II Congreso Internacional Escrituras Silenciadas: Historia, memoria y procesos culturales.. Alcalá de Henares. ESP. Escrituras silenciadas: historia, memoria y procesos culturales. Homenaje a José Francisco de la Peña, ed. de Manuel Casado Arboniés, Alejandro R. Díez Torre, Paulina Numhauser y Emilio Sola. Alcalá de Henares : Universidad de Alcalá, 2010, pp. 482-501. I.
Rueda Ramírez, Pedro. (2007). Los estancos de cartillas en Andalucía: la distribución del libro escolar en la edad moderna. Congreso Internacional la Andalucía Barroca. Antequera. ESP.
Sánchez, L. (2007). The Nature of Communication. ECREA Landmarks Conference. 25 Years of Universal Pragmatics. Facts and Fictions. Guildford. GBR.
Sánchez, L; Campos, M. (2007). The Idealist Paradigm in Knowledge Representation. VIII Congreso del capítulo español de ISKO- International Society for Knowledge Organization. León. ESP. VIII Congreso del capítulo español del ISKO-International Society for Knowledge Organization (ISBN: 978-84-9773-333-5).
Serra, J. (2007). La implantación de un servicio para la administración electronica:el sistema BAULA. VI Workshop CALSI. Información Digital:nuevas perspectivas en la sociedad del conocimiento.14 de noviembre. Valencia. ESP.
Serra, J. (2007). La gestión y conservación de documentos electronicos mediante el sistema BAULA. . 1er Congreso sobre gestión y conservación del documento electronico 13 de noviembre. Castello de la Plana. ESP. Monografía.
Sulé Duesa, A. (2007). Bibliotecas de prisión: 8 propuestas de mejora. FESABID 2007, 10as Jornadas Españolas de Documentación. Santiago de Compostela. ESP.
Térmens, M.; Miret, E.; Salvador, F. (2007). La implantación de un archivo digital en el Institut d'Estudis Catalans. TSIUC'07: Els dipòsits d'e-informació. Barcelona. ESP.
Urbano, C. (2007). Un año de postgrados oficiales: balance de la experiencia, enero 2005-mayo 2007. Jornadas Españolas de Documentación: FESABID 2007 (10as : Santiago de Compostela: 2007). Santiago de Compostela. ESP.
Vall Casas, A. . (2007). La visibilidad de las bibliotecas para pacientes o cómo se oculta aquello que debería mostrarse: los casos de Andalucía, la Comunitat Valenciana y Euskadi. Jornadas Españolas de Documentación (10as: Santiago de Compostela, 2007).
Vall Casas, A. . (2007). Reflexiones en torno a un perfil profesional: los bibliotecarios de las bibliotecas para pacientes en España. Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud (XII: Zaragoza, 2007) .
Villarroya, A.; Barrios, M.; Borrego, A.; Frías, A. . (2007). La obtención del doctorado en España: un análisis de género. Congrés internacional sobre biaix de gènere i desigualtats en l'avaluació de la qualitat acadèmica. Barcelona. ESP. Actes del congrés.
Pòster
Baiget, T.; Peset, F.; Subirats, I.; Rodriguez-Gairin, J. M.; Ferrer, A; Ontalba-y-Ruiperez, J. A. (2007). Authority records for author's names in Library and Information Science. Proceedings 5th Workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI5). Ginebra. CHE. http://oai5.web.cern.ch/oai5/posters.html#Poster25, http://eprints.rclis.org/archive/00009601/.
Barrios, M.; Borrego, A.; Vilagines, A.; Somoza, M.; Ollé, C. . (2007). Bibliometric study of psychological research on tourism. 11th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics (ISSI). . Madrid. ESP. Proceedings of ISSI 2007. 11th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics. Madrid: CINDOC, p. 828-829. 2007..
Peset, F.; Ferrer, A.; Baiget, T.; Rodriguez-Gairin, J.M. . (2007). Dspace and the standardization of the information: names of Spanish authors. Dspace User Group Meeting 2007. Roma. ITA. http://www.aepic.it/conf/viewabstract.php?id=216&cf=11.
Térmens, M. (2007). El uso de las revistas médicas en la universidad española. Reflexiones a partir de los datos del CBUC. XII Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud. Zaragoza. ESP.
Ponència
Abadal, E. . (2007). Digitalización, acceso abierto y calidad en revistas científicas de actividad física y deportes. Jornadas internacionales sobre la calidad de las revistas científicas de la actividad física y el deporte. València. ESP.
Baró, M. (2007). Los retos de la biblioteca escolar en el contexto de la sociedad del conocimiento. 2as Xornadas de bibliotecas escolares. Santiago de Compostela. ESP.
Baró, M. (2007). Bibliotecas escolares en España. Evolución, actualidad y perspectivas de futuro. IV Econtro das bibliotecas escolares de Oeiras. Oeiras. PRT.
Baró, M. (2007). La biblioteca escolar: un recurso imprescindible para los ciudadanos del mañana. VI Jornadas de animación a la Lectura y la escritura. Lorca. ESP.
Bonet, L. (2007). Reptes i dificultats en la internacionalització de les PIME culturals. La internacionalització i les PIME: oportunitats i amenaces. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2007). La cultura: ¿industria, negocio y bien común a la vez?. 6ª Foro La ciudad Humanizada . Sevilla. ESP.
Bonet, L. (2007). Cultura, territorio y economía. Retos y oportunidades. Jornadas Creación de Empresas en el Ámbito Cultural. Cádiz. ESP.
Bonet, L. (2007). The economic impact studies and the legitimation of cultural tourism. An analytica and methodological approach based in the Mediterranean region. 8th Mediterrenean Research Meeting. Mapping the Euro-Mediterranean Cultural Economy. Montecattini. ITA.
Bonet, L. (2007). Rethinking Added Value in the Creative Industries: Combining Theory and Empirical Data. Exploratory Workshop - ESF Standing Committee for Social Sciences (SCSS). Zurich. CHE.
Bonet, L. (2007). Training in transnational cultural cooperation. The University of Barcelona experience. TRAINING IN TRANSNATIONAL CULTURAL COOPERATION PROJECTS -Reflections and Challengeson, Validation and Certification. Delfos. GRC. VALIDATION AND CERTIFICATION. OF TRAINING IN THE FIELD. OF EUROPEAN CULTURAL. CO-OPERATION PROJECT. MANAGEMENT. FINAL REPORT. 2005-2007. http://www.labforculture.org/en/content/download/43002/380636/file/Final_Report_Vania.pdf.
Bonet, L. (2007). Economía de la producción y distribución de las Artes Escénicas en España. II Encuentro internacional de Economía de las artes del espectáculo. Buenos Aires. ARG. BONET, L. (2009), "Características económicas del sector del teatro en España", Elia, C.M. (recop.) La economía del espectáculo: una comparación internacional, Barcelona : Gescènic. Quaderns de cultura, n. 3. p. 13-29.
Bonet, L. (2007). Value perception and recognition process in today's cultural markets. Studia Manageralia. Helsinki. FIN.
Bonet, L. (2007). Cultural tourism. Advanced studies in cultural tourism management. Siracusa. ITA.
Bonet, L.; Tresserras, J. (2007). El turismo cultural en España e Iberoamérica en el panorama internacional. Seminario 'Estrategias de turismo cultural España-China'. Pekín. CHN.
Bonet, L; Claudio, M. (2007). El portal de gestión cultural iberoamericana. Institucionalización de la Cultura y Gestión Cultural, organizado por el Ministerio de Cultura. Madrid. ESP.
Ernest Abadal. (2007). Depósitos digitales en España: ¿qué se puede hacer?: una mirada internacional. Jornada TSIUC: repositorios de e-información (Barcelona, 13 noviembre 2007). Barcelona. ESP. Abadal, E. 'Dipòsits digitals a Espanay, què es pot fer?: una mirada internacional'. Teraflop, desembre 2007, p. 5.
Ernest Abadal. (2007). Digitalización, acceso libre y calidad en revistas de Actividad Física y Deporte. Jornadas internacionales sobre la calidad de las revistas científicas de la actividad física y el deporte (València, 25-26 octubre 2007). València. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2007). Las librerías europeas: almacenes de libros para el Nuevo Mundo. Leer en tiempos de la Colonia. Imprenta, bibliotecas y lectores en América. Zacatecas, Zac.. MEX.
Rueda Ramírez, P. (2007). El contrabando de libros en la Carrera de Indias: una faceta poco conocida del comercio del libro. Coloquio Internacional Ciudad y cultura gráfica en el mundo ibérico de la Edad Moderna: discursos, imágenes y representaciones.. Sevilla. ESP. Testigo del tiempo, memoria del universo. Cultura escrita y sociedad en el mundo ibérico (siglos XV-XVIII), comp. Manuel F. Fernández, C. A. González Sánchez, N. Maillard, [Barcelona]: Ediciones Rubeo, 2009, pp. 153-174..
Rueda Ramírez, P. (2007). El mercedario quiteño Fr. José de Yepes en litigios de contrabando: conflictos de jurisdicción y envíos de libros en el Buenos Aires del siglo XVIII.. Coloquio Internacional El comercio de los impresos entre el Antiguo y el Nuevo Mundo en los siglos XVIII y XIX.. Madrid. ESP.
Serra, J. (2007). La gestión y conservación de documentos electronicos desde la perspectiva archivistica: un nuevo escenario de actuación.. 1er Congreso sobre gestión y conservación del documento electronico 13 de noviembre. Castello de la Plana. ESP. Actas del 1er Congreso sobre gestión y conservación del documento electronico 13 de noviembre.
Térmens, M. (2007). La transformació del paper. Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques. Barcelona. ESP.
Participació comitè científic/o
Abadal, E. (2007). ELAG Library Systems Seminar: 'Library 2.0' (31st: Barcelona, 9-11 May 2007). Barcelona. ESP.
Balagué, N. . (2007). Library 2.0 . 31st ELAG Conference . Barcelona. ESP. http://elag2007.upf.edu/organization.htm.
Bonet, L. (2007). Los nuevos retos de la cooperación cultural internacional: indicadores de evaluación. Jornada Los nuevos retos de la cooperación cultural internacional. Barcelona. ESP.
Serra, J. (2007). Membre del comite cientific10as Jornadas españolas de documentación'E-información:integracióm y rentabilidad en un entorno digital.'9 a 11 de mayo de 2007. Organiza- FESABID. Santiago de Compostela. ESP.
Térmens, M. (2007). -. Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques. Barcelona. ESP.
miscellaneous
Bonet, L.; Négrier, E. (2007). La politique culturelle en Espagne. . Éditions Khartala, Paris. 1-181. ISSN/ISBN: 978-2-84586-918-9.
Article de revista
Abadal, E.; Estivill, A. (2007). "BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació.". Revista TK. núm. 18 (dic. 2006), p. 159-161. ISSN/ISBN: 1136-7679. Recuperado de http://www.asnabi.com/TK_archivos/TK_18/28abadalestivil.pdf  
Abadal, E.; Estivill, A.; Franganillo, J.; Gascón, J.; Rodríguez Gairín, J.M. (2007). "Temaria, un portal de artículos de biblioteconomia y documentación.". Revista TK. núm. 18 (dic. 2006), p. 185-191. ISSN/ISBN: 1136-7679. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34045  
Andreu i Daufí, J. . (2007). "Informe sobre l'XI Congrés d'Arxivística de Catalunya: 'Innovació i desenvolupament professional' (la Seu d'Urgell, 10, 11 i 12 de maig de 2007)". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 18. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16855  
Baiget, Tomàs; Rodríguez Gairín, J.M.; Peset Fernanda, Subirats, Imma, Ferrer-Sapena, Antonia. (2007). "Normalización de la información: la aportación de IraLIS". El Profesional de la Información. vol. 16, núm. 6, p. 636-643. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23468  
Balagué, N. . (2007). "Consolidando la calidad en las bibliotecas universitarias: evaluaciones, sellos, diplomas y certificaciones". El Profesional de la Información. vol. 16, núm. 4, p. 338-342. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23485  
Balagué, N. . (2007). "L'ús de la norma de qualitat ISO 9001 a les biblioteques d'institucions d'educació superior = El uso de la norma de calidad ISO 9001 en las bibliotecas de instituciones de educación superior = The use of ISO 9001 quality standard in higher education insti". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 19. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16844  
Balagué,N. (2007). "A Spanish model for the quality assurance and auditing of the libraries". Signum. núm. 3. Recuperado de http://pro.tsv.fi/stks/signum/200703/2.pdf  
Baró, M. ; Mañà, T. . (2007). "Salvar el último escollo. El profesional de las bibliotecas de centros de enseñanza no universitaria: perfil, formación y competencias.". Idea. Revista de Educación de Castilla-La Mancha.. núm. 5(2007), p. 186-193. ISSN/ISBN: 1699-6429.
Baró, M. ; Mañà, T. . (2007). "La Educación documental en secundaria". PLEC. Proyecto de lectira para centros escolares. Recuperado de http://www.plec.es/documentos.php?id_seccion=7&id_documento=127&nivel=Secundaria  
Baró, M. ; Mañà, T. (2007). "Quinze anys de biblioteques escolars a Catalunya (1992-2007). Crònica d'una altra oportunitat perduda". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 46, p. 53-65. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/19000  
Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. ; Miret, I. . (2007). "Biblioteca escolar i lectura". Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura. núm. 41(2007), p. 113-121. ISSN/ISBN: 1133-9845.
Baró, M.; Mañà, T.; Vellosillo, I.; Miret, I. (2007). "Biblioteca escolar y lectura". Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura. vol. gen., núm. 41, p. 113-121. ISSN/ISBN: 1133-9845.
Barrios, M.; Pons, A.; Segura, N. (2007). "La mobilitat internacional d'estudiants de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona en el marc del programa Erasmus: perspectiva i valoració.". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . vol. 19, núm. desembre. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8968  
Bonet, L. . (2007). "Una aproximación a la economía de la cultura en España. El caso de las artes escénicas". Economia della cultura. vol. XIV, núm. 4, p. 439-450. ISSN/ISBN: 1122-7885.
Borrego, A.; Anglada, L.; Barrios, M.; Comellas, N. . (2007). "Use and users of electronic journals at Catalan universities: the results of a survey.". Journal of Academic Librarianship. vol. 33, núm. 1, p. 67-75. ISSN/ISBN: 0099-1333.
Borrego, A.; Urbano, C. (2007). "Analysis of the behaviour of the users of a package of e'journals in the field of chemistry". Journal of Documentation. vol. 63, núm. 2, p. 243-258. ISSN/ISBN: 0022-0418.
Comalat Navarra, M.; Sulé Duesa, A. (2007). "Directrices para las bibliotecas de prisión de Cataluña: un instrumento de reflexión presente y de planificación futura". Educación y Biblioteca. vol. 19, núm. 158, p. 82-88. ISSN/ISBN: 0214-7491. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55506  
Comalat-Navarra, M.; Sulé-Duesa, A. (2007). "Directrices para las bibiotecas de prisión de Cataluña (1): un instrumento de reflexión presente y de planificación futura". Educación y Biblioteca. núm. 158, p. 82-88. ISSN/ISBN: 0214-7491.
Escardíbul, J.O.; Villarroya, A. (2007). "¿Quién paga por leer el periódico en Castilla y León?". Boletín Económico de Castilla y León. núm. 12, p. 121-126.
Franganillo, J. (2007). "La necesidad de buenas prácticas en la redifusión de contenido digital". Anuario ThinkEPI. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://thinkepi.net/repositorio/la-necesidad-de-buenas-practicas-en-la-redifusion-de-contenido-digital  
Franganillo, J.; Burgos, L. (2007). "Blocs a la biblioteca penitenciària: un taller de dinamització cultural". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 45, p. 87-104. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18976  
Javier Guallar. (2007). "La renovación de los diarios digitales: rediseños y web 2.0". El Profesional de la Información. vol. 16, núm. 3, p. 235-242. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23444  
Javier Guallar. (2007). "Prensa digital en 2006". Anuario ThinkEPI. núm. 1, p. 106-113. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/125837  
Javier Guallar. (2007). "Productos específicos de la prensa digital: los confidenciales". Anuario ThinkEPI. núm. 1, p. 101-104. ISSN/ISBN: 1886-6344. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/125823  
Llueca, C. (2007). "Archivando la web catalana, el proyecto PADICAT". Clip. Boletín de SEDIC. núm. 47. ISSN/ISBN: 1137-0904. Recuperado de http://www.sedic.es/p_boletinclip47_confirma.htm  
Mañà, T. . (2007). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 567 (març 2007), p. 63-69. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2007). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. juliol-agost 07, p. 97-102. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. ; Baró, M. . (2007). "A Colaboración de bibliotecas públicas e bibliotecas escolares: relación, cooperación ou integración?". Interea visual 09. Servizos de lectura. núm. mayo 2007, p. 29-34. ISSN/ISBN: 1885-2882.
Orduña-Malea, E.; Rodríguez Gairín, J.M.; Baiget, T. (2007). "Directorio de expertos en el tratamiento de la información (EXIT). Análisis de uso". El Profesional de la Información. vol. 16, núm. 5, p. 497-509. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23516  
Pinto,M.; Balagué,N.; Anglada,L. (2007). "Evaluación y calidad en las bibliotecas universitarias: experiencias españolas entre 1994-2006". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 30, núm. 3, p. 364-383. ISSN/ISBN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2007.v30.i3.390  
Pons i Serra, Amadeu . (2007). "'Arxivística i documentació'". Anuari de la GEC. vol. 2006 (2007), p. 144-145.
Pons i Serra, Amadeu . (2007). ""Riudoms en l'hagiografia de l'Església"". Floc, Lo: Revista del Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar. núm. 181 (abril-juny, p. 30-30. Recuperado de http://www.cerap.net/lofloc/lofloc181/lofloc181.pdf  
Pons, A. (2007). "'Advocacions amb goigs a l'Arquebisbat de Tarragona: Riudoms com a exemple' [ressenya].". Amics dels Goigs. núm. 122, p. 2-2.
Pons, Amadeu . (2007). "'La información especializada en Internet: directorio de recursos de interés académico y profesional (Ángeles Maldonado y Luis Rodríguez-Yunta, coords.)'". El Profesional de la Información. vol. 16, núm. 3, p. 273-274. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23515  
Pons, Amadeu . (2007). "'Els Amics dels Goigs recomanem... Sansa Llovich, Jordi. Els goigs de Tremp' [ressenya].". Amics dels Goigs. núm. 123, p. 25-25.
Pons, Amadeu . (2007). "'Repertori de catalanòfils' [ressenya].". RREO: Reference Reviews Europe Online. vol. 2004 (2007), núm. 10, p. 110-111. ISSN/ISBN: 1124-6332. Recuperado de http://rre.casalini.it/2004/bd-04.htm  
Ribera Turró, Mireia; Térmens Graells, Miquel; García, Maika. (2007). "How do blind people read digital documents? An observation of JAWS users". Library Hi Tech. ISSN/ISBN: 0737-8831.
Rodríguez Parada, C., Vall Casas, A. (2007). "Recursos d'informació i lleure per a infants malalts". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 19. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16835  
Rodríguez-Gairín, J.M. (2007). "Google Talk. Episodio III: La amenaza fantasma.". Anuario ThinkEPI. vol. 1, p. 159-162. ISSN/ISBN: 1886-6344.
Serra, J. . (2007). "La gestió per expedients i la preservació de la documentació electrònica: el sistema BAULA.". Lligall: Revista Catalana d'Arxivística. núm. 25. ISSN/ISBN: 1130-5398.
Serra, J.; Casellas.M. (2007). "Un model d'implantació d'un sistema de gestió de la documentació administrativa: el progecte DursiGED". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 18. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://eprints.rclis.org/archive/00009830/  
Somoza, M.; Abadal, E. (2007). "La formación de usuarios en las bibliotecas universitarias españolas". El Profesional de la Información. vol. 16, núm. 4, p. 287-293. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23484  
Urbano, C. (2007). "Informe del World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and Council (Durban, Sud-àfrica, 19-23 d'agost de 2007)". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 19. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8925  
Document científic-tècnic
Villarroya, A. (2007). SPAIN in Council of Europe/ERICarts (eds) "Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe", 9th edition.. . 1-90. Recuperado de http://www.culturalpolicies.net/  
Conferència invitada
Balagué, N. . (2007). Auditing the Library's Quality System. Finnish Research Library Association. Annual Quality Seminar.. Helsinki. FIN.
Bonet, L.; Villarroya, A. (2007). The performing arts sector and its interaction with government policies in Spain. International Conference on the Performing Arts in Europe. Utrecht. NLD. Boekmanstudies (ed.) .
Borrego, A.; Barrios, M.; Ollé, C.; Urbano, C. . (2007). E-journals usage studies at Catalan academic libraries. 31st ELAG Library Systems Seminar: Library 2.0. Barcelona. ESP. http://elag2007.upf.edu/papers/borrego.pdf.
Mañà, T. . (2007). Colaborar para avanzar: las bibliotecas públicas y escolares en España. Seminário As bibliotecas e a leitura no século XXI. Espinho (Portugal). PRT.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2007). Soluciones groupware de software libre para la gestión del conocimiento. 1ª Jornada de Software Libre para Unidades y Servicios de Información. Santiago de Compostela. ESP.
Rodríguez Parada, C.; Comalat, M. (2007). Principios éticos ante intereses ¿contrapuestos?: presentación del código deontológico del Cpl·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Ctalunya (COBDC). 10as Jornadas Españolas de Documentación FESABID 2007. Santiago de Compostela. ESP.
Comunicació a congrés
Bonet, L.; Villarroya, A. (2007). The performing arts sector and its interaction with government policies in Spain. Reader of the International conference State on Stage: Government support for the Performing Arts in EU member states. Experiences, perspectives, best practices. Boekmanstudies. p. 115-123.
Escardibul, J.O.; Villarroya, A. (2007). Who pays for newspapers and magazines in Spain? . Actas del '9th International Conference on Arts and Cultural Management'.
Pérez, M.; Martínez, J. (2007). Enabling knowledge creation in judicial environments: the case of catalonia's public administration. MARTIN, Blanca and REMENYI, Dan (eds), ECKM 2007. 8th European Conference on Knowledge Management. London: Academic Conferences Limited Reading, vol. II, págs. 766-773. ISBN: 978-1-905305-53-7. Academic Conferences Limited Reading. p. 766-773. ISSN/ISBN: 978-1-905305-53-7.
Capítol de llibre
Abadal, E. . (2007). Los retos de la biblioteca universitaria. Area, M., Hernández, F., Sancho, J (coords). De la biblioteca al centro de recursos para el aprendizaje y la investigación. Octaedro / ICE-UB. p. 9-18. ISSN/ISBN: 84-8063-909-5.
Abadal, E.F.; Gascón, J.G. (2007). Documentació. Documentació i arxivística. Pérez, A. (coord.). Editorial UOC. p. 1-70. ISSN/ISBN: 84-8318-770-1.
Baró, M. (2007). De quan diaris i revistes parlaven dels llibres infantils i juvenils. La valoració crítica de la producció per a infants i joves de les editorials Mentora i Joventut entre 1923 i 1936. El patrimoni de la imaginació: llibres d'ahir per a lectors d'avui.Coord. M. Baró, T. Colomer, T. Mañà. . Institut d'Estudis Baleàrics. p. 185-194. ISSN/ISBN: 9788495876213.
Bonet, L. (2007). Aproximación al análisis económico de la oferta y de la demanda cultural. Fundamentos de ciencias sociales aplicados a la gestión cultural (artes escénicas). Comunidad de Madrid. p. 75-109. ISSN/ISBN: 978-84-451-2996-8.
Bonet, L. (2007). El lugar de la economía de la cultura como disciplina contemporánea. Economía de la cultura. Universidad de Buenos Aires. p. 17-44. ISSN/ISBN: 978-987-05-2532-5.
Bonet, L. (2007). Le soutien gouvernemental aux industries culturelles: Interets domestiques et globalisation. La politique culturelle en Espagne. Éditions Khartala, Paris. p. 72-101. ISSN/ISBN: 978-2-84586-918-9.
Bonet, L. (2007). Les polítiques locals de suport a les indústries culturals: situació actual i perspectivas de futur. Cultura i municipi. Polítiques Culturals Municipals a Catalunya: 60 aportacions. Universitat Autònoma de Barcelona. p. 137-141. ISSN/ISBN: 9788469074145.
Esteva Casellas.L;Martinez B. ;Perpinyà R.; Serra J. . (2007). La gestió informatitzada d'un servei d'arxiu'. A : Manual d'arxivistica de Catalunya. Associació d'arxivers de Catalunya. p. Cap. 7.
Esteve Casellas.L ; Martinez B. ; Perpinyà R. ; Serra J. (2007). La gestió dels documents electrònics '. A:Manual d'arxivistica de Catalunya. Associació d'Arxivers de Catalunya. p. Cap. 6.
Mañà, T. . (2007). Actividad editorial en catalán: ...y que cumplas muchos más. Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2007. SM. p. 29-36. ISSN/ISBN: 9788467517385.
Mañà, T. . (2007). Els Llibres infantils a les biblioteques populars dels anys vint. El patrimoni de la imaginació: llibres d'ahir per a lectors d'avui. Institut d'Estudis Baleàrics. p. 195-200. ISSN/ISBN: 9788495876213.
Villarroya, A. (2007). Les politiques du spectacle vivant en Espagne . La politique culturelle en Espagne. Karthala. p. 53-76. ISSN/ISBN: 978-2-84586-918-9.
Villarroya, A. (2007). Los productos culturales españoles en el comercio internacional. Cultura y comercio en la comunidad internacional. Escuela Diplomática Madrid-Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. núm. 13, p. 415-442. ISSN/ISBN: 1576-2432.
Llibre
Baró, M. ; Cosials, A. ; Mañà, T. ; Comalat, M. . (2007). La Biblioteca escolar. . Junta de Castilla y León. Consejería de Educación. p. 31 p..
Mañà, T. . (2007). Les Biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya (1915-1925). . Pages editors. ISSN/ISBN: 9788497795197.
Oroval, E.; Escardíbul, J.O (dirs.). (2007). El sistema de formación profesional en Cataluña. Retos y estrategias ante la globalización. . Centre d'Economia Industrial. núm. 30, p. 1-223. ISSN/ISBN: 978-84-935324-1-3.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. . (2007). Gestión del Conocimiento en las Organizaciones. . Pearson Communication.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2007). The Phenomenon of Information. A Conceptual Approach to Information Flow. PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, Mario (2007a). The Phenomenon of Information. A Conceptual Approach to Information Flow. Lanham (Maryland): Scarecrow Press. ISBN 978-0-8108-5942-5.. Scarecrow Press. ISSN/ISBN: 978-0-8108-5942-5.
Sulé Duesa, A.; Comalat Navarra, M. (2007). Directrius per a les biblioteques de presó de Catalunya. . Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. ISSN/ISBN: 978-84-86972-23.
Térmens, M. (2007). L'ús de les revistes electròniques a les universitats catalanes. Una anàlisi en el context del Consorci de Biblioteques Uniersitàries de Catalunya. . Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. p. 1-322.
Térmens, M. (2007). La cooperació bibliotecària en l'era digital. Consorcis i adquisicions de revistes a les biblioteques universitàries catalanes . . Edicions Universitat de Barcelona. p. 1-322. ISSN/ISBN: 978-84-690-9151-7. Recuperado de http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1017107-113943/  
Article
Rueda Ramírez, P. (2007). Pedro el Grande. El zar de la nueva Rusia.. Historia. National Geographic. núm. 43, 90-103.
Rueda Ramírez, P. (2007). Las rutas del libro atlántico: libros enviados en el navío de Honduras (1557-1700).. Anuario de Estudios Americanos. vol. 64, núm. 2, 61-85. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/25682  
Rueda Ramírez, P. (2007). La Biblioteca americanista de Dionisio de Alcedo y Herrera, Presidente de la Audiencia de Panamá, en 1742.. Colonial latin american historical review clahr . vol. 16, núm. 2, 197-224.
2006
Taula rodona
Abadal, E. (2006). Diàleg: Codi obert i creative commons. Jornades Catalanes de Documentació (10es: Barcelona, 25-26 maig 2006). Barcelona. ESP.
Baró, M. (2006). El profesional de las bibliotecas de centros de enseñanza: perfil, formación y competencias . Jornada profesional BIBLIOTECAS Y EDUCACIÓN: UNA RELACIÓN A DEBATE . Madrid. ESP.
Baró, M. (2006). Biblioteques escolars a Catalunya: estat de la qüestió. 10es Jornades Catalanes de Documentació . Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2006). Los sectores implicados en el proceso creativo y económico de la cultura. Seminario 'La cultura en la Unión Europea. Las posibilidades de un mercado inteligente'. Barcelona. ESP. BONET, L. (2006), "Els sectors implicats en el procés creatiu i econòmic de la cultura", La cultura a la Unió Europea. Les possibilitats d'un mercat intel·ligent. Barcelona: Grup socialista al Parlament Europeu, p. 56-66.
Bonet, L. (2006). Religion and Culture. Catalonia and Beyond: National and Regional Identities and the 'New Europe'. New York. USA.
Bonet, L. (2006). Approche comparée des institutions et des politiques culturelles. Existe-t-il une Europe artistique et culturelle du Sud?. 3e Agora 'Les Métiers de la Médiation Culturelle. Europe vivante et espectacle du sud'. Bordeaux. FRA.
Bonet, L. (2006). Moderador de la Taula Rodona 'Formació i Desenvolupament Professional. Polítiques Culturals i Immigracó, Experiències i Reflexions. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2006). Taula Rodona de conclusions. Polítiques Culturals i Immigracó, Experiències i Reflexions. Barcelona. ESP.
Bonet, L; André, M; Ligorred, J; Perez Ferrando, G; Tresserras, J. (2006). Coordinador de Taula Rodona 'Identitats i Turisme'. Jornades Identitats, Cultura i Turisme. Barcelona. ESP.
Chacón, C; Bonet, L; Cullell, R; Marcé, X. (2006). Els Sectors Implicats en el Procés Creatiu i Económic de la Cultura. La Cultura a la Unió Europea. Les possibilitats d'un mercat intel·ligent. Barcelona. ESP.
Comalat, M. (2006). Asociacionismo y colegios profesionales. Jornades Documenta 06 [1es: 2006: Murcia]. Murcia. ESP.
Comalat, M.; . (2006). Les biblioteques públiques catalanes de l'any 2020. Jornades Catalanes d'Informació i Documentació [10es: 2006: Barcelona]. Barcelona. ESP.
Cosials, A.; Gental, M. (2006). El Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO: creant espais d'inclusió social.. I Encuentro de Bibliotecas Públicas y Diversidad Cultural. Gandia. ESP.
Mañà, T. . (2006). Planes institucionales de Bibliotecas escolares.. I Congreso Nacional de Bibliotecas Escolares. Salamanca, 18-20 octubre 2006. Salamanca. ESP.
Urbano, C. (2006). Profesionales singulares, orientaciones laborales plurales: elementos comunes y diversidad en el currículum europeo en información y documentación . Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (3º: Murcia: 2006). Murcia. ESP. En: Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (3º: Murcia: 2006). La Biblioteca Pública espacio ciudadano: actas. Madrid: Ministerio de Cultura, 2006. NIPO 551-06-097-8. p. 507-517..
Sense especificar
-. (2006). Grupo de trabajo: la conceptualización de ALFIN. Seminario de trabajo: ALFIN (Alfabetización informacional). . Toledo. ESP.
Baró, M. (2006). Participació en l'àmbit: La aplicación de la Alfin: buenas prácticas y pautas didácticas. Seminario de trabajo. Biblioteca, aprendizaje y ciudadanía. Toledo, 2/3 de febrer de 2006. Toledo. ESP.
Serra, J. (2006). Terceres jornades de Signatura Electrònica. Agencia Catalana de Certificació (CATCert). Barcelona. ESP.
Secretaria comitè científic/org
Agustí, L.; Mlawer, T. (2006). XV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en Español, amb l'editorial Lectorum Publications, New York State Department of Education, CUNY, Long Island University. (Nova York, 9 juny 2006) . XV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en Español. Nova York. USA.
Revisió
Rueda Ramírez, P. (2006). Review: Entre la pluma y la pared. Una historia de la cultura escrita en los Siglos de Oro
. Tiempos Modernos. vol. 5, núm. 14. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54628  
Rueda Ramírez, P. (2006). Review: Libros y enseñanza en México.. Cultura Escrita & Sociedad. núm. 3, 245-248.
Rueda Ramírez, P. (2006). Caminos de herejía [Antonio Fernández Luzón; Doris Moreno. Protestantes, visionarios, profetas y místicos. Madrid: DeBolsillo, 2006].. Clio. El pasado presente. núm. 53, 101-101.
Informe
Balagué, N.; Rey, C.; Falomir, V. (2006). Evaluación y gestión de la calidad de las bibliotecas universitarias. Marketing y comunicación. Estado de la cuestión y propuestas de mejora . . REBIUN. 1-13. Recuperado de http://www.rebiun.org/doc/13_-_CALIDAD_MARKETING_Y_COMUNICACION.rtf  
Borrego, A.; Ardanuy,J.; Rodríguez, J. M.; Somoza, M.; Urbano, C. (2006). Identificación y evaluación de revistas en procesos de evaluación de la investigación española en humanidades y ciencias sociales: análisis de las áreas de arte, educación, geografía, historia, psicología, religión y sociología.. .
Núria Balagué; Carina Rey; Vicent Falomir. (2006). Evaluación y gestión de la calidad de las bibliotecas universitarias. Marketing y comunicación: estado de la cuestión y propuestas de mejora. .
Presentació comunicació
Bonet, L. (2006). 14th International Conference on Cultural Economics (ACEI). Viena. AUT.
Bonet, L. (2006). The Bologna process in practice-Perspectives for culture management courses. 14th ENCATC Annual Conference. Potsdam. DEU.
Bonet, L. (2006). Making sense in the city. ESF SCSS Exploratory workshop. Ghent. BEL.
Borrego, A.; Anglada, L.; Barrios, M.; Comellas, N.; Ollé, C.; Urbano, C. (2006). Use and users of electronic journals: research at the Consortium of Academic Libraries of Catalonia. I Conferencia Internacional sobre Ciencias y Tecnologías Multidisciplinares de la Información. Mérida. ESP. Current Research in Information Sciences and Technologies: multidisciplinary approaches to global information systems, p. 217-220. ISBN: 84-611-3103-7..
Borrego, A.; Centelles, M.; Rodríguez Gairín, J.M.; Barrios, M.; Térmens, M.; Villarroya, A.; López, M. (2006). Diseño de una titulación de postgrado en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior: el caso del Máster en Gestión de contenidos digitales. VII EDIBCIC: Encuentro Asociación de Educadores e Investigadores de Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la Información y Documentación de Iberoamérica y el Caribe (7è: 2006: Marília, Sao Paulo, Brasil ) . Marilia. BRA. Publicació en 1 disc òptic (CD-ROM). .
Franganillo, J.; Burgos, L.; García, A.; Tomàs, C. (2006). Alfabetización digital en la prisión: una experiencia con jóvenes internos. II Congreso Internacional de la Alfabetización Tecnológica. Badajoz. ESP.
Llueca, C. . (2006). El projecte PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya) de la Biblioteca de Catalunya. 10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació . Barcelona. ESP.
Llueca, C. . (2006). Archivando la Web, el proyecto PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya). Bibliotecas y Objetos digitales (CSIC). Madrid. ESP.
Llueca, C. . (2006). El Proyecto Patrimonio Digital de Catalunya de la Biblioteca de Catalunya. GESCOM 2, Workshop de gestión de contenidos en las organizaciones. Barcelona. ESP.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2006). Gestión del Conocimiento y atención educativa a la diversidad: un proyecto para la mejora de la praxis docente. I International Conference on Multidisciplinary Information Sciences and Technologies (InSciT2006). Mérida. ESP. En GUERRERO-BOTE, Vicente P. (Ed.) (2006). Current Research in Information Sciences and Technologies. Badajoz: OIK, vol. I, págs. 444-449. ISBN 84-611-3104-5..
Ribera, M.; Térmens, M. (2006). La usabilitat a la biblioteca digital: més enllà de les pràctiques actuals. X Jornades Catalanes d'Informació i Documentació . Barcelona. ESP. pp. 349-356; ISBN: 84-86972-20-5..
Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. . (2006). Les biblioteques per a infants malalts als hospitals: a la recerca d'un espai propi. Jornades Catalanes de Documentació (10es: Barcelona, 2006) . Barcelona. ESP. 10es. Jornades Catalanes d'Informació i Documentacio: un espai de reunió, de diàleg, de participació. Barcelona: COBDC, 2006. .
Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. . (2006). Cómo concienciar a los alumnos de su aprendizaje a lo largo de sus estudios: un caso práctico en el área de biblioteconomía y documentación. Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria (III: Madrid, 2006) .
Rueda Ramírez, P. (2006). Las redes atlánticas de comercio del libro: negocios de librería americanos (siglos XVI-XVII).. XIII coloquio internacional de bibliotecarios: redes bibliotecarias: espacios de bienes comunes.. Guadalajara, Jalisco. MEX. Ma. de los Ángeles Rivera, Sergio López Ruelas (comps.). Redes bibliotecarias : espacios de bienes comunes. Guadalajara, Jalisco : Universidad de Guadalajara, Coordinación de Bibliotecas, 2007, pp. 19-36..
Rueda Ramírez, P.; Fernández Chaves, M. (2006). Contando ruinas. El temblor de tierra en las relaciones de sucesos andaluzas de 1680. IX Reunión científica de la Fundación Española de Historia Moderna. Málaga. ESP. En prensa.
Sánchez, L.; Ferret, A.; García, E.; Puig, X.; Campos, M. (2006). El fake en Internet y la crisis de la objetvidad en los medios de comunicación. Conocimiento abierto, sociedad libre. III Congreso online del Observatorio para la Cibersociedad. Barcelona. ESP. Actes digitals del III Congrés online del Observatori per a la Cibersocietat (ISBN:84-611-7675-5).
Villazán, G.; et al. (2006). Desmuntant armaris: estudi dels materials GLBT a les biblioteques públiques catalanes.. 10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona. ESP. 10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació : Barcelona World Trade Center : 25 i 26 de maig de 2006. Barcelona: COBDC, 2006. p. 497-524..
Pòster
Barrios, M.; Cosculluela, A.; Turbany, J.; Rodríguez-Gairín, J. M. . (2006). Estudio del porcentaje de respuesta en las encuestas electrónicas vía web y correo electrónico. Pamplona (Spain) 2006.. IV Congreso de Metodología de Encuestas.. Pamplona. ESP.
Borrego, A.; Somoza, M.; Urbano, C.; Rodríguez-Gairín, J.M.; Ardanuy, J. (2006). MIAR: Una eina per a la identificació i l'avaluació de revistes en ciències socials i humanitats. 10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (Barcelona: 25-26 Maig 2006). Barcelona. ESP. Barcelona: COBDC, 2006, p. 615-616. ISBN: 84-86972-20-5..
Rueda Ramírez, P. (2006). Projecte d'estudi. La impremta a Xàtiva (1702-1707): el patrimoni bibliogràfic recuperat. 10es Jornadas Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona. ESP. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2006, pp. 628-629..
Térmens, M.; Ribera, M.; Centelles, M. (2006). Redisseny d'un web amb un gestor de continguts: Joomla! a la Facultat de Biblioteconomia de la Universitat de Barcelona. X Jornades Catalanes d'Informació i Documentació . Barcelona. ESP.
Ponència
Agustí, L. (2006). Los servicios documentales de los Institutos Cervantes en el mundo. 51th Meeting SALALM (Seminar on the Acquisition of Latin American Library Materials) Crossing Borders, Latin American Migrations: Collections and Services for/from New Library Users.. Santo Domingo. DOM.
Baró, M. (2006). Programas de bibliotecas escolares en España. El perfil del bibliotecario escolar. 1 Congreso Nacional de Bibliotecas escolares. Salamanca. ESP.
Bonet, L. (2006). Aspectos Econômicos das Artes. Fórum Arte Contemporânea e suas Interfaces. Sao Paulo. BRA.
Bonet, L. (2006). Case Study in 'Cultural Diversity As A Part Of Urban Planning'. 14th Annual Conference of the European Network of Cultural Administration Training Centres. Bratislava. SVK.
Bonet, L. . (2006). The methodologies and approaches of cultural analysis. A think tank workshop on Cultural Observatories. Belfast. NIR.
Bonet, L. . (2006). La investigación sobre la acción cultural. Un intento de estado del arte. OCIOGUNE 2006. Foro de Investigación, pensamiento y reflexión en torno al fenómeno del ocio: El Ocio en las disciplinas y áreas de conocimiento. Bilbao. ESP.
Bonet, L. . (2006). Cultura, ciudad y desarrollo en un mundo globalizado. Ciclo de conferencias del Centro cultural de España en Córdoba.. Córdoba. ARG. BONET, L. (2008), "Cultura, ciudad y desarrollo en un mundo globalizado", Tensiones. Selección de conferencias del Programa de formación en gestión cultural, Córdoba, Argentina: Centro Cultural España-Córdoba, p. 149-171.
Comalat Navarra, M. (2006). La figura del Colegio profesional: qué son y para qué sirven. Jornadas Documenta 06 [1es: 2006: Murcia]. Murcia. ESP.
García, M.A. (2006). Los foros virtuales en el desarrollo de la competencia comunicativa. I Congreso Científico Internacional: Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas', Universidad Económica Estatal de Belarus (Minsk), 1 de febrero de 2006. Minsk. BLR. Actas del Congreso: Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas, Minsk, 2006, pp. 171-173. ISBN: 985-484-277-0.
García, M.A. (2006). Entre la oralidad y la escritura: el análisis del discurso escrito en los foros virtuales. I Congreso Científico Internacional: Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas', Universidad Económica Estatal de Belarus (Minsk), 1 de febrero de 2006. Minsk. BLR. Actas del Congreso: Tecnologías de comunicación en el sistema de relaciones económicas, Minsk, 2006, pp. 173-175. ISBN: 985-484-277-0.
Mañà, T ; Baró, M. . (2006). Aprender en la biblioteca. II Jornadas sobre bibliotecas escolares de Extremadura. Mérida, 17 y 18 de mayo de 2006. Mérida. ESP. Actas de las II Jornadas sobre Bibliotecas escolares de Extremadura. Mérida: Junta de Extremadura, 2006, pp.45-52.
Mañà, T. . (2006). Estrategias para usar la información.. IV Jornadas regionales de bibliotecas escolares.Leer e investigar para aprender.6 y 7 septiembre 2006. Oviedo (Asturias). ESP.
Rueda Ramírez, P. (2006). Las cartillas en el comercio de libros con América: siglos XVI-XVII. Coloquio Cultura Escrita en México celebrado en CIESAS-Occidente. Guadalajara, Jalisco. MEX. En prensa.
Participació comitè científic/o
Pons Serra, Amadeu. (2006). ---. X Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya) . Barcelona. ESP.
miscellaneous
Ribera, M.; Sulé, A.; Térmens, M. (2006). Web Content Accessibility Guidelines: traducció catalana autoritzada. . World Wide Web Consortium.
Article de revista
Jordi Serra . (2006). "Nou programari lliure de gestió d'arxius". Butlletí de l'Associació d'arxivers de Catalunya. núm. 82.
Pérez-Montoro, M. (2006). "Informe sobre la I International Conference on Multidisciplinary Information Sciences and Technologies - InSciT2006". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 17. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8955  
Pérez-Montoro, M. (2006). " Informe sobre el I Congresso Ibero-americano de Gestão do Conhecimento e Inteligência Competitiva". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 17. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8957  
Pérez-Montoro, M.; Gascón, J. (2006). "Entrevista a Marcia J. Bates: 'El context i la interacció han de ser elements bàsics en els sistemes de recuperació de la informació'". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 45, p. 51-62. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18986  
Abadal, E. . (2006). "Espacio europeo de formación superior en biblioteconomía y documentación". Anuario ThinkEPI. vol. 2007, p. 123-126. ISSN/ISBN: 1886-6344.
Abadal, E.; Codina, L. (2006). "¿Es Google una amenaza para la diversidad cultural?". Anuario ThinkEPI. vol. 2007, p. 94-96. ISSN/ISBN: 1886-6344.
Abadal, E; Rius, L. (2006). "Revistas científicas digitales: características e indicadores". RUSC: Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento. vol. 3, núm. 1, p. 6-20. ISSN/ISBN: 1698-580X. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18216  
Borrego, A.; Urbano, C. (2006). "La evaluación de revistas científicas en ciencias sociales y humanidades". Información, cultura y sociedad. . núm. 14, p. 11-27. ISSN/ISBN: 1514-8327.
Caridad Sebastián, M.; Marzal, M.A.; Ayuso, M. D.; Sebastià, M.; Rey, C.; Jorge, C.; Morales, A.M. (2006). "Sociedad de la Información e inclusión digital en España. Antecedentes. Primera parte". Ciencias de la Información. vol. 37, núm. 1, p. 64-80. ISSN/ISBN: 0864-4659.
Contreras Gila, Salvador; Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel . (2006). "Estudio bibliométrico de la producción científica sobre aceite de oliva en MEDLINE". Elucidario: Seminario bio-bibliográfico Manuel Caballero Venzalá. vol. 1, núm. Marzo, p. 407-418. ISSN/ISBN: 1885-9658. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34067  
Gascón, J.; Server, A. (2006). "Item: revista de biblioteconomia i documentació (Publicar literatura profesional en España)". Revista TK. núm. 18, p. en premsa. ISSN/ISBN: 1136-7679.
Guallar, J. (2006). "La hemeroteca de prensa.". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 29, p. 629-633. ISSN/ISBN: 0210-0614.
Guallar, J. (2006). "iMente, servicios de información de actualidad en línea.". El Profesional de la Información. vol. 15, núm. 6, p. 426-435. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23504  
International Federation of Library Association and Institutions Sulé Duesa, Andreu (tr.). (2006). "Recomanacions de serveis bibliotecaris per a interns". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 16. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8922  
Llueca, C. . (2006). "Archivando la Web, el proyecto Padicat (Patrimonio Digital de Cataluña)". El Profesional de la Información. vol. 15, núm. 6, p. 473-478. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23442  
Llueca, C.; Fenoll, C. (2006). "Cinquanta idees per sorprendre des de la biblioteca pública". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . vol. 17. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8950  
Llueca, C.; Fenoll, C. (2006). "Ajuntaments a Internet, anàlisi a les comarques de Girona 2001-2006". Item: revista de biblioteconomia i documentació. vol. 42, p. 63-109. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18948  
Mañà, T. (2006). "La Creació de les biblioteques populars de la Mancomunitat". L'Avenç. Revista catalana d'història. núm. 314(juny 2006), p. 46-49. ISSN/ISBN: 0210-0150.
Pons, Amadeu . (2006). "'Gosos: poesia religiosa popolare della Sardegna centro-settentrionale' [ressenya].". Amics dels Goigs. núm. 120, p. 20-20.
Pons, Amadeu . (2006). "'Joan Ibba, Bibliografia algueresa, L'Alguer, Edizioni del Sole 2004, 326 pp. [ressenya]'". Arxiu de Textos Catalans Antics. vol. 25, p. 661-661. ISSN/ISBN: 0211-9811.
Rodríguez Gairín, J.M.; Franganillo, J.; Abadal, E.; Estivill, A.; Gascón, J. (2006). "Sindicación de contenidos en un portal de revistas: Temaria". El Profesional de la Información. vol. 15, núm. 3, p. 214-221. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23506  
Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. (2006). "Informe de les 10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (Barcelona, 25 i 26 de maig de 2006)". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 14. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8913  
Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. (2006). "El derecho a la información del enfermo hospitalizado". ANABAD. vol. LVI, núm. 3, p. 165-185. ISSN/ISBN: 0210-4164.
Térmens, M. (2006). "DOI: The ¿Big Brother¿ in the dissemination of scientific documentation". International Microbiology. vol. 9, núm. 2, p. 139-142. ISSN/ISBN: 1139-6709. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/32132  
Urbano, C. (2006). "To count or not to count, that is the question". Anuario ThinkEPI. vol. Año 2007, p. 156-158. ISSN/ISBN: 1886-6344.
Vall Casas, A. (2006). "Esporgar: per què, com i quan". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 16. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8915  
Document científic-tècnic
Villarroya, A. (2006). SPAIN in Council of Europe/ERICarts (eds) "Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe", 8th edition.. . 1-90. Recuperado de http://www.culturalpolicies.net/  
Conferència invitada
Bonet, L. (2006). Vers des politiques culturelles régionales et interregionales?. Régions et diversité culturelle: une dynamique européene et mondial. Lyon. FRA.
Bonet, L. (2006). Xifres i capitalitats del sector editorial. Les Empreses de la Cultura. L'Edició. Els Reptes del Liderat.. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2006). Políticas culturales de proximidad. Interacció 2006. Barcelona. ESP.
Bonet, L. . (2006). LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CULTURAL COMO EJE DEL DESARROLLO ECONÓMICO. Primer Congreso Internacional. Las industrias de la cultura como eje de desarrollo económico. Valparaiso. CHL.
Bonet, L. . (2006). La gestion des ressources au service des projets artistiques. Seminaire hispano-marocain de gestion des projets culturels. Casablanca. MAR.
Bonet, L. . (2006). Culturas, desarrollo y territorios: El papel de las políticas culturales en el desarrollo. TALLER HISPANO-MARROQUÍ DE POLÍTICAS CULTURALES. Bases para la gestión cultural territorial. Tetuán. MAR.
Bonet, L. . (2006). European Cultural Policy, Face to Face with Globalisation. COMPARATIVE CULTURAL POLICY STUDIES. Sharing the Variety of European Cultural Policies. Jyväskylä. FIN.
Bonet, L. . (2006). Planificando y evaluando las políticas culturales. Seminario sobre gestión cultural. Fuenteventura. ESP.
Bonet, L. . (2006). Els diners i els sabers. ciutat, cervells i economia. Ciclos. Estrategues a Barcelona. Barcelona. ESP.
Bonet, L. . (2006). POLÍTICAS CULTURALES URBANAS Y MAPAS CULTURALES. PARCUR. Parlamento cultural del Mercosur. Buenos Aires. ARG.
Bonet, L. . (2006). CULTURA Y CIUDAD EN UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN. Encontro Niteroi con Espanha. Niteroi. BRA.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2006). Gestión del Conocimiento en España: panorama y perspectivas. I Congresso Ibero-americano de Gestão do Conhecimento e Inteligência, Competitiva. Curitiba. BRA.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2006). Información y comunicación.. V Seminari de Teoria de la Comunicació Audiovisual.. Barcelona. ESP.
Serra, J. (2006). Proyecto BAULA.Gestión de expedientes electrònicos:Tramitación,integraciones i archivo. Foro de Tecnologia Documental y Workflow Organiza Informatica de El Corte Ingles. Madrid. ESP. En linea.
Urbano, C. (2006). L'impatto della letteratura scientifica in area umanistica e nelle scienze sociali. Seminario Interdisciplinare: tecnologie digitali e ricomposizione dell'antico: papiri, siti archeologici, archivi digitali (Parma 2006). Parma. ESP.
Comunicació a congrés
Bonet, L. (2006). A la recerca d'indicadors culturals: quins, com i per a qui. Els indicadors en la gestió cultural. Meridians 2005. IV Jornades per a programadors culturals. Publicacions de la Universitat Jaume I. p. 12-18.
Bonet, L. (2006). El perfil del gestor cultural al segle XXI. I Congrés internacional sobre la formació dels gestors i tècnics de cultura. Actes.. Diputació de València. SARC. p. 105-112.
Borrego, A.; Somoza, M.; Urbano, C.; Rodríguez-Gairín, J.M.; Ardanuy, J. (2006). MIAR: Una eina per a la identificació i l'avaluació de revistes en ciències socials i humanitats.. Actas de las 10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació.. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. p. 615-617. ISSN/ISBN: 84-86972-20-5.
Capítol de llibre
Bonet, L. (2006). L'estat actual de la factoria cultural a Espanya. Informe econòmic i social de les Illes Balears 2005. Fundació Sa Nostra. p. 502-508. ISSN/ISBN: 84-96031-83-7.
Bonet, L. (2006). Cultural divesity and intercultural policies in Barcelona. Metropolis of Europe. Diversity in Urban Cultural Life. CIRCLE publication . p. 40-97. ISSN/ISBN: 83-923359-0-2.
Bonet, L. (2006). Els sectors implicats en el procés creatiu i econòmic de la cultura. La cultura a la Unió Europea. Les possibilitats d'un mercat intel•ligent. Grup socialista al Parlament Europeu. p. 56-66.
Mañá, T. (2006). Actividad editorial en catalán: resultados notables. Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2006. SM. p. 57-62. ISSN/ISBN: 84 675 0882 5.
Massísimo, À.; Franganillo, J. (2006). An IFLA Management & Marketing Section project: the MatPromo database. Marketing in library and information services: international perspectives. K.G. Saur Verlag. ISSN/ISBN: 9783598117534.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. . (2006). O Conhecimento e sua Gestão em Organizações. TARAPANOFF, Kira (org.) (2006). Inteligência, informação e conhecimento. Brasilia: IBICT-UNESCO, págs 117-138. ISBN 85-7652-063-x. . p. 117-138. ISSN/ISBN: 85-7652-063-x.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. . (2006). Gestión del Conocimiento y atención educativa a la diversidad: un proyecto para la mejora de la praxis docente. GUERRERO-BOTE, Vicente P. (Ed.) (2006). Current Research in Information Sciences and Technologies. Badajoz: Open Institute of Knowledge, vol. I, págs. 51-62. ISBN 84-611-3104-5.. vol. 1, p. 444-449. ISSN/ISBN: 84-611-3104-5.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2006). Gestión del Conocimiento, gestión documental y gestión de contenidos. TRAMULLAS, Jesús (Coord.) (2006). Tendencias en documentación digital. Gijón: Ediciones Trea. ISBN 84-9704-270-0.. Ediciones Trea. p. 110-133. ISSN/ISBN: 84-9704-270-0.
Llibre
Agustí, L. (2006). Essential guide to Spanish reading: Librarians' selections.. Essential guide to Spanish reading: Librarians' selections. Edited by Lluís Agustí. Coral Gables, FL: America Reads Spanish, 2007 . America Reads Spanish. ISSN/ISBN: 9780979606700. Recuperado de http://www.americareadsspanish.org/img_entrevistas/ESSENTIAL_GUIDE.pdf  
Agustí, Ll. (2006). Homenaje a Eduardo Propper de Callejón: Burdeos 1940, la labor humanitaria de un diplomático español = A Tribute to Eduardo Propper de Callejón: Bordeaux 1940, the humanitarian work of a Spanish diplomat. Homenaje a Eduardo Propper de Callejón: Burdeos 1940, la labor humanitaria de un diplomático español = A Tribute to Eduardo Propper de Callejón: Bordeaux 1940, the humanitarian work of a Spanish diplomat. Edición, Lluís Agustí. Nova York: Instituto Cervan. The International Raoul Wallenberg Foundation. ISSN/ISBN: 9780979606700. Recuperado de http://www.raoulwallenberg.net/files/3316.pdf  
Bonet, L. (2006). Diversidad cultural y políticas interculturales en Barcelona. . CIDOB. p. 1-102. ISSN/ISBN: 1698-2568.
Bonet, L. (2006). Diversitat cultural i polítiques interculturals a Barcelona. . CIDOB. p. 1-98. ISSN/ISBN: 1698-2568.
Rodríguez, S.; Bravo, J.; Ribas, J.; Cuevas, M. Á.; Balagué, N.; Anglada, L.; Arboix, E. (2006). Guia d'avaluació dels Serveis Bibliotecaris i de la seva contribució a la qualitat de l'aprenentatge i de la recerca . . AQU: Agència Catalana per la Qualitat Universitària. p. 1-74. Recuperado de http://www.aqu.cat/doc/doc_22922137_1.pdf  
Rodríguez, S.; Bravo, J.; Ribas, J.; Cuevas, M. Á.; Balagué, N.; Anglada, L.; Arboix, E. (2006). Guia d'avaluació externa dels Serveis Bibliotecaris i de la seva contribució a la qualitat de l'aprenentatge i de la recerca . . AQU: Agència Catalana per la Qualitat Universitària. p. 1-54. Recuperado de http://www.aqu.cat/doc/doc_56511177_1.pdf  
Article
Rueda Ramírez, P. (2006). La circulación de menudencias impresas en las redes atlánticas (siglos XVI-XVII). . Cultura Escrita & Sociedad. vol. 1, núm. 2, 53-76.
Rueda Ramírez, P. (2006). Las estampas o ver por papel. La llegada de grabados a tierras americanas en los siglos XVI-XVII.. Representaciones. Revista de Estudios sobre Representaciones en Arte, Ciencia y Filosofía. vol. 2, núm. 1, 35-58.
Rueda Ramírez, P. (2006). Iván III. El primer zar de Rusia.. Clio. El pasado presente. núm. 59, 86-91.
Rueda Ramírez, P. (2006). Las ediciones sevillanas de Lope de Vega.. Andalucía en la Historia. núm. 14, 86-89.
Altres
Ardanuy, J. (2006). News about 'The Journey of the Damned Coffin'. The Borgo Post. vol. 11, núm. 4, 2-2.
2005
Taula rodona
Alòs-Moner, A.; Centelles Velilla, M. A. (2005). Propuesta de modelo de metadatos para el portal de la Generalitat de Catalunya. Fesabid 2005: Jornadas Españolas de Documentación (9as: 2005: Madrid) . Madrid. ESP.
Bonet, L. (2005). Taking responsability for Cultural Entitlement as Practitioners and Policy Makers. Catalyst Conference on European Cultural Entitlement. Manchester and Liverpool. GBR.
Bonet, L. (2005). Activitats culturals i biblioteca pública. Jornades Biblioteca Pública i Lectures. Barcelona. ESP.
Bonet, L. . (2005). El sector teatral en xifres. Jornada sobre el sector teatral. Barcelona. ESP.
Bonet, L. . (2005). Las dinámicas económicas de las actividades culturales. AlCultural 2005. Encuentro de gestión cultural. Faro. PRT.
Bonet, L.; Tarrats, F.; Suárez, M.; Colomines, A.; Lecea, I.; Vicente, C.; Barrera, R.; Huellín, S. (2005). Moderador de la taula rodona sobre patrocini i gestió pública i privada dels monuments. Jornada sobre la gestió del patrimonio de la humanitat. Barcelona. ESP.
Bonet, L; Fina, X; Buijze, B; Squella, A, et. al. (2005). Moderador del debat 'Aprenentatge dels models internacionals i la seva aplicabilitat a Catalunya'. 3er Simposio en Gestió Cultural 'Els nous models d'organització per al sector cultural'. Barcelona. ESP.
Centelles Velilla, M. A. (2005). Competentes para la representación y la recuperación de la información: el reto del Espacio Europeo de la Enseñanza Superior (EEES) . Congreso del Capítulo Español de ISKO (7º: Barcelona: 2005) . Barcelona. ESP.
Centelles Velilla, M. A. (2005). I+D+eas prácticas: alianzas entre centros universitarios, empresas y administraciones para la investigación sobre OC. Congreso del Capítulo Español de ISKO (7º: Barcelona: 2005) . Barcelona. ESP.
Gascón, J. (2005). Experiencias de aplicación de ontologías . Seminario Uso de lenguajes documentales en la web semántica (Madrid: 12 de diciembre de 2005). Madrid. ESP.
Rey, C. . (2005). El vino elemento de vida. El vino: cultura, gastronomia y tradición. Curso de Verano julio 2005. Adra- Almeria . ESP.
Sense especificar
Pons Serra, Amadeu. (2005). ---. Jornades Bilioteques Públiques i Lectures (Facultat de Biblioteconomia i Documentació) . Barcelona. ESP.
Secretaria comitè científic/org
Agustí, L.; Mlawer, T. (2005). XIV Simposio de Literatura Infanti y Juvenil Lectorum Publications, New York State Department of Education, CUNY, Long Island University. (Nova York, 27 maig 2005) . XIV Simposio de Literatura Infanti y Juvenil. Nova York. USA.
Cosials, A. (2005). Terceres Jornades de Biblioteca Escolar. El Prat de Llobregat . ESP.
Cosials, A. (2005). SEGONES JORNADES INTERPROFESSIONALS 'LA BIBLIOTECA EDUCADORA: ENTRE EL LLIBRE I LA LECTURA' . Calafell. ITA.
Sílvia Argudo. (2005). VII Congreso ISKO-España. La dimensión humana de la organización del conocimiento. Barcelona, 6-8 de julio de 2005.. Barcelona. ESP.
Revisió
Rueda Ramírez, P. (2005). Review: 'Lectoras pintadas' (Stefan Bollmann. Las mujeres, que leen, son peligrosas).. Cultura Escrita & Sociedad. núm. 6, 226-229.
Rueda Ramírez, P. (2005).

Review: Una librería del Siglo de Oro en Sevilla

. Cultura Escrita & Sociedad. vol. 1, núm. 1, 216-218.
Informe
Aguareles, M.A.; Romeo, M.; García, M. A.; González, M. V.; Sánchez, L.; Obis, L. . (2005). El tractament de la immigració i la religió als informatius de les televisions locals.. . Recuperado de http://www.gencat.cat/diari_c/4416/05150027.htm  
Borrego, A.; Ardanuy, J.; Rodríguez-Gairín, J.M.; Somoza, M.; Urbano, C. (2005). Identificación y evaluación de revistas en procesos de evaluación de la investigación española en humanidades y ciencias sociales: análisis de las áreas de antropología, comunicación social, derecho, documentación, economía y filosofía . Informe EA2005-0191 del Programa de Estudios y Análisis del Ministerio de Educación y Ciencia. Borrego, A. director)..
Térmens, M. (2005). Centre de Recursos Digitals Catalans (CREDIC). Informe. Informe elaborat per encàrrec de l'Institut d'Estudis Catalans. Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 1-124.
Urbano, C.; Somoza, M.; Borrego, A.; Salse, M.; Rodríguez-Gairin, J.M. (2005). Sistema d'informació per a la identificació i avaluació de revistes [en línia].. Estudi realitzat per encàrrec de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya.
Presidència de sessió
Balagué, N. . (2005). Experiencias de calidad en bibliotecas universitarias españolas. Jornadas 'La calidad en las bibliotecas'. Palma de Mallorca. ESP.
Cosials, A. (2005). JORNADES INTERNACIONALS SOBRE LECTURA FÀCIL.. Barcelona. ESP.
Gascón, J.;. (2005). Fundamentos: sessió de comunicacions (6 de juliol). 7º Congreso del Capítulo Español de ISKO (International Society for Knowledge Organization): la dimensión humana de la organización del conocimiento (Barcelona: 6-8 juliol 2005). Barcelona. ESP. Actes publicades a: Barcelona: Universitat de Barcelona, Departament de Biblioteconomia i Documentació, 2005. .
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2005). Ética y competencias en el manejo de la información. VII Congreso de la International Society for Knowledge Organization (Capítulo español). Barcelona. ESP.
Rey, C. . (2005). El vino: Cultura, Gastronomia y Tradición. El vino: cultura, gastronomia y tradición. Curso de Verano julio 2005. Adra- Almeria . ESP.
Presidència comitè científic/or
Bonet, L. (2005). European Network of Cultural Administration Training Centres. Annual Conference 2005 'Culture Management and the question of values in a shifting landscape'. Postdam. DEU.
Bonet, L. (2005). Director. Seminario de Cooperación Cultural Euro-Marroquí. Rabat. MAR.
Gascón, J.; Argudo, S.; Burguillos, F.; Centelles, M.; Vall, A. (2005). 7º Congreso del Capítulo Español de ISKO (International Society for Knowledge Organization): la dimensión humana de la organización del conocimiento (Barcelona: 6-8 juliol 2005). Barcelona. ESP. Actes publicades a: Barcelona: Universitat de Barcelona, Departament de Biblioteconomia i Documentació, 2005. .
Presentació comunicació
Abadal, E.; Estivill, A.; Franganillo, J.; Gascón, J.; Rodríguez Gairín, J.M. . (2005). L'accés multilingüe per matèries a articles de revista.. Congreso ISKO-España (7è: 2005: Barcelona). La dimensión humana de la organización del conocimiento.. Barcelona. ESP. Barcelona: Universitat de Barcelona, Departament de Biblioteconomia i Documentació, 2005. p. 33-50..
Bargalló, A.; Cantos, C.; Centelles, M.; Casaldàliga, A. . (2005). Estudi d'usabilitat: el cas de la intranet de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra.. Congreso del Capítulo Español de ISKO (7º: Barcelona: 2005) . Barcelona. ESP.
Estivill, A.; Abadal, E.; Franganillo, J.; Gascón, J.; Rodríguez Gairín, J. M. (2005). Uso de metadatos Dublin Core en la descripción y recuperación de artículos de revistas digitales. International Conference on Dublin Core and Metadata Applications. Madrid. ESP. http://temaria.net/estivill2005es.pdf.
Estivill, A.; Abadal, E.; Franganillo, J.; Gascón, J.; Rodríguez Gairín, J.M. (2005). Use of Dublin Core metadata for describing and retrieving digital journals. International Conference on Dublin Core and Metadata Applications (Madrid, 12-15 setembre 2005). Proceedings. Madrid. ESP. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2005, p. 153-156.
Gascón, J.; Server, A.; Abadal, E.; Estivill, A.; Franganillo, J.; Rodríguez Gairín, J.M. . (2005). Aplicación de un tesauro multilingüe: problemas planteados y objetivos futuros. Seminario Uso de lenguajes documentalesen la web semántica (Madrid: 12 de diciembre de 2005). Madrid. ESP.
Llueca, C. . (2005). El centro de documentación del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona: un ejemplo de cooperación con la industria editorial. . II Workshop de la Library of the Open University (OU) i la Biblioteca Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Barcelona. ESP. Los centros de información bajo indicadores empresariales: evaluación y valoración de las tendencias actuales.
Llueca, C. . (2005). El proyecto PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya), archivando la web catalana. Archivo de la Internet española . Madrid. ESP.
Llueca, C. . (2005). La memòria d'Internet: el projecte PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya). 3r Seminari Internacional de Periodisme Digital . Vilanova i la Geltrú. ESP.
Rey, C.; Ferrer, A. (2005). Aplicación del Libqual+ en el Crai de la Universitat de Barcelona. 9as Jornadas Españolas de Documentación - FESABID- 2005. Madrid. ESP. p.109-119.
Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. (2005). El derecho a la información del niño hospitalizado. XI Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de la Salud . Terrassa. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2005). La circulación de menudencias impresas en las redes atlánticas (siglos XVI-XVII).. VIII Congreso Internacional Historia de la Cultura Escrita.. Alcalá de Henares. ESP. Cultura escrita & sociedad. 2 (2006), 53-76. ISSN 1699-8308.
Serra, J. [et.al]. (2005). La signatura electrònica d'agrupacions documentals en el Sistema de Gestió d'Expedients i Arxiu Digital del DURSI. II Jornades de Signatura Electrònica. Agència Catalana de Certificació (CATCert). Barcelona. ESP.
Solimine, G.; Abadal, E. (2005). Digital library development in Italy and Spain. PISTA'05: the 3rd International Conference on Politics and Information Systems, Technologies and Applications (3rd: Orlando, July 14-17, 2005). Orlando, Florida. ESP. PISTA'05. Edited by N. Callaos et al. International Institute of Informatics and Systemics, 2005. ISBN 980-6560-24-8.
Somoza-Fernández, M.; Rodríguez-Gairín, J.M. (2005). Los agentes de software desde la perspectiva de las bibliotecas: delegación de tareas en el préstamo interbibliotecario. 7 Congreso del capítulo español de ISKO Barcelona 6, 7 y 8 de julio. Barcelona. ESP. 521-533. Recuperado de http://eprints.rclis.org/archive/00004094  
Urbano, C.; Somoza, M.; Borrego, A.; Rodríguez-Gairín, J.M.; Ardanuy, J.; Cosculluela, A.; Pons, A.; Brucart, J.M.; Guardiola, E. (2005). MIAR: una base de datos para la identificación y la evaluación de la difusión secundaria de revistas de humanidades y ciencias sociales [en línia] . I Jornadas Españolas de Indicadores para la Evaluación de la Ciencia y la Tecnología (Madrid: 2005). Madrid. ESP. Presentació publicada en el web del congrés: http://www.cindoc.csic.es/info/fesabid/26.htm.
Urbano, C; Seguí, R.; Borrego, A. (2005). Clasificar el conocimiento para evaluar la generación de conocimiento: clasificaciones y evaluación de la investigación en ciencias humanas y sociales. 7º Congreso del Capítulo Español de ISKO. Barcelona, 6-8 de juliol de 2005. Barcelona. ESP. 7º Congreso del Capítulo Español de ISKO: La dimensión humana de la organización del conocimiento (Barcelona: Universitat de Barcelona: Capitulo Español de ISKO, 2005), p. 597-612. DL B-31968-2005..
Vinyoles, T.; Baiges, I.J.; Baró, M.; Cabaleiro, J.; Cantarell, E.; Comas, M.; Lázaro, M.; Piñol, D.; Rubió, A.; Vinyoles, T. . (2005). Del espacio simbólico al espacio material. Recorridos por la Barcelona medieval. Encuentros internacionales del Medioevo. 2005.'El espacio urbano en la Europa Medieval'. . Nájera. ESP. B. ARÍZAGA; J.Á. SOLÓRZANO (eds.), El Espacio Urbano en la Europa Medieval. Nájera.Inst. Est. Riojanos-Gobierno de la Rioja, 2006, 465-482. .
Pòster
Abadal, E.; Estivill, A.; Franganillo, J.; Gascón, J.; Rodríguez Gairín, J.M. (2005). Temaria, un portal de revistas digitales españolas de Información y Documentación. Jornadas Españolas de Documentación (9as: Madrid, 14-15 abril 2005). Madrid. ESP. Actas de las Jornadas Fesabid 2005. Madrid: Fesabid, 2005. p. 523-525..
Ponència
Abadal, E. (2005). Hacia la gestión digital de la publicación científica. Jornadas sobre Documentos digitales (30-31 marzo 2005). Madrid. ESP.
Abadal, E. (2005). La recuperación de la información en la web. Jornadas InfoDiez: 'De la información al conocimiento' (3as: Zaragoza, 12-14 abril 2005). Zaragoza. ESP.
Abadal, E. (2005). La biblioteca en l'era digital. II Jornadas de literatura comparada: Tecnologías de la creación en la era digital (Universitat d'Alacant, 24-27 octubre 2005). Alacant. ESP.
Bonet, L. (2005). Ponente de la mesa de Polítcias Culturales. II Jornadas Expresiones Vivas - Conferencia Internacional, organizado por Instituto Raízes da Tradiçao y La Casa Amarilla, Asociación Cultural. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2005). Industrias culturales, indicadores y globalización. 3er Encuentro Internacional de Promotores y Gestores Culturales. Desarrollo Cultural: del Pluralismo Cultural a la Interculturalidad. Guadalajara, Jalisco. MEX.
Bonet, L. (2005). Importància en xifres del sector teatral en el context de la cultura a Catalunya. Jornada 'Les empreses de la cultura. El teatre, creativitat i visió empresarial'. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2005). Ponencia y participación en el debate 'La idea de lo latinoamericano como recurso cultural' . Nuevos Clientes / Viejos Mercados. Negociando el imaginario cultural latinoamericano en el mercado global, organizado por Casa Amèrica Catalunya. Barcelona. ESP.
Bonet, L. . (2005). ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS E INDICADORES DE POLÍTICA CULTURAL. III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PROMOTORES Y GESTORES CULTURALES. Guadalajara (México). MEX.
Bonet, L. . (2005). Cultural divesity and intercultural policies in Barcelona. CIRCLE Conference on Urban Cultural Life and Inter-City Cultural Interactions for Cultural Diversity. Varsovia. POL. BONET, L. (2006) Cultural divesity and intercultural policies in Barcelona, ILCZUK; ISAR [eds.] Metropolis of Europe. Diversity in Urban Cultural Life, Warszawa: CIRCLE, vol 14, p. 40-97.
Bonet, L; Healy, T; Saint-Cyr, C. (2005). The Cultural cooperation between european local authorities and american continent. Cultural cooperation between local and regional authorities in Europe and American continent.
Bonet, L; Kangas, A; Pongy, M. (2005). Workshop 'The Bologna process in practice. Experiences with interntional modules and projects'. European Network of Cultural Administration Training Centres. Annual Conference 2005 'Culture Management and the question of values in a shifting landscape'. Postdam. DEU.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2005). Gestión documental, Gestión del Conocimiento y Gestión de Contenidos. Jornadas sobre Documentos Digitales 2005. Madrid. ESP.
Rey Martín, C. (2005). Nuestros usuarios, aliados, desconocidos y satisfechos. XI Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud. Terrassa. ESP.
Vinyoles, T. ; Baiges, I. J.; Baró, M.; Cabaleiro, J; Cantarell, E.; Comas, M.; Piñol, D.; Rubió, A.; Vinyoles, T. . (2005). Les fonts a l'abast: projectes i experiències didàctiques. Democràcia, ciutadania i arxius. Segones Jornades Educació-Arxius. Barcelona, 6 i 7 de setembre de 2005. Barcelona. ESP. G. Tribó (Coord.), Democràcia, ciutadania i arxius. Segones Jornades Educació Arxius. Barcelona, 6 i 7 de setembre de 2005, Barcelona: ICE UB, 2006, pp. 51-81..
Participació comitè científic/o
Abadal, E. (2005). Jornadas de bibliotecas digitales (JBIDI'2005) (5as: Granada, 2005). Granada. ESP.
Bonet, L. (2005). I Conferencia Internacional sobre Polítcias Culturales. Bilbao. ESP.
Pons Serra, A. (2005). ---. 7è Congrés ISKO-Espanya . Barcelona. ESP.
Rey Martín, Carina. (2005). La dimensión humana de la organización del conocimiento. 7 Congreso del Capítulo Español de ISKO. Barcelona. ESP.
Serra, J. (2005). X Jornades d'Arxivística de Catalunya. X Jornades d'Arxivística de Catalunya, celebrades a Terrassa del 19 al 21 de maig de 2005.. Terrassa. ESP.
Serra, J. (2005). Congres DLM-Forum 2005. DLM-Network on electronic records. Budapest. ESP.
miscellaneous
Baró, M. et al. (2005). Directrius IFLA/UNESCO per la biblioteca escolar. Revisió de la traducció. . . Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. vol. 2, 329-379.
Gascón, J.; Burguillos, F.; Pons, A. . (2005). La dimensió humana de l'organització del coneixement: actes del 7è congrés del Capítulo Español d'ISKO = La dimensión humana en la organización del conocimiento: actas del 7º congreso del Capítulo Español de ISKO = = The human dimension in the knowledge o. . Publicacions i Edicions UB. 1-862.
Article de revista
Abadal, E. . (2005). "Bases de datos documentales en el web: análisis del software para su publicación = Text retrieval software for the Web". Hipertext.net. núm. 3. ISSN/ISBN: 1695-5498.
Abadal, E.; Güell, C. (2005). "Investigadores en el campus: recursos y servicios para la investigación en la biblioteca universitaria". Mi Biblioteca. vol. 2, núm. 4, p. 64-71. ISSN/ISBN: 1699-3411.
Agustí, Ll. (2005). "Aportacions per a una bibliografia de l'exili republicà català, valencià i balear als Estats Units d'Amèrica". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 15. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8926  
Andreu i Daufí, J. (2005). "Informe sobre les X Jornades d'Arxivística de Catalunya : 'Els arxivers com (ens) comuniquem?' (Terrassa, 19, 20 i 21 de maig de 2005)". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 15. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16833  
Ardanuy, J. (2005). "Uso real de los modelos matemáticos en los motores de recuperación de la información". Novática. núm. 174, p. 50-53. ISSN/ISBN: 0211-2124.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2005). "Odó Hurtado, un exili oblidat". Diari Avui. vol. 26/07/2005, p. 35-35. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Baró, M. ; Callao, E. ; Mañà, T. . (2005). "El Maneig de la informació: una formació per als futurs ciutadans". Perspectiva Escolar. núm. 291(gener 2005), p. 96-102. ISSN/ISBN: 0210-2331.
Baró, M. ; Mañà, T. . (2005). "La Colaboración de bibliotecas públicas y bibliotecas escolares. ¿Relación, cooperación o integración?". Revista de Educación. núm. Núm.extra(2005), p. 325-337. ISSN/ISBN: 0034-8082.
Bonet, L. . (2005). "Factores condicionantes de la participación cultural". Boletín GC. Portal Iberoamericano de gestión cultural. vol. Abril, núm. 11, p. 2-5. Recuperado de http://www.gestioncultural.org/gc/boletin/pdf/Indicadores/LBonet-Indicadores.pdf  
Bonet, L. . (2005). "Mercat cultural i indústria turística. Paradoxes i reptes del turisme cultural". Revista CIDOB d'Afers Internacionals. vol. Abril, núm. 93, p. 14-17. ISSN/ISBN: 1133-6595. Recuperado de http://www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/dcidob/dcidob_93_turisme_i_sostenibilitat_cultural  
Bonet, L. (2005). "Luces y sombras del patrimonio cultural como yacimiento de empleo". Ph investigación. Boletín del IAPH. vol. julio, núm. 54, p. 36-43. ISSN/ISBN: 2340-9479. Recuperado de http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/publicaciones/form_ibol.html  
Borrego, A.; Urbano, C. (2005). "Estadísticas e indicadores de rendimiento de colecciones y servicios bibliotecarios de carácter electrónico: estudio de caso de las revistas electrónicas". El Profesional de la Información. vol. 14, núm. 1, p. 30-38. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23466  
Brey-Casiano, C.; Gascón, J. (2005). "Entrevista a Carol Brey-Casiano: 'Sí, podem fer-ho!'". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 39, p. 73-85. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18972  
Centelles Velilla, M. . (2005). "Taxonomías para la categorización y la organización de la información en sitios web ". Hipertext.net. núm. 3. ISSN/ISBN: 1695-5498.
Centelles Velilla, M. . (2005). "Taxonomies: què són, perquè serveixen, i com es construeixen". BIBLIODOC. Anuari de Biblioteconomia, Documentació i Informació. vol. 2006, p. 21-40. Recuperado de http://www.cobdc.org/publica/bibliodoc/bibliodoc2006.html  
Cosials, A.; López, M.; Omella, E. (2005). "Archimed i els seus projectes.". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 14. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16843  
Evans, P.; Anglada, L.; Borrego, A.; Peters, J. (2005). "Big deal usage: a case study with Emerald Fulltext". Library + Information Update. vol. 4, núm. 11, p. 30-33. ISSN/ISBN: 1476-7171.
Franganillo, J.; Catalán, M. (2005). "Bitàcoles i sindicació de continguts: dues eines per difondre informació". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 15. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8930  
Gascón, J. (2005). "Les biblioteques de Verne". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 41, p. 99-102. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18997  
Guallar, J.; Cornet, A. (2005). "Fuentes de información digitales en los centros de documentación de prensa: recursos web gratuitos.". El Profesional de la Información. vol. 14, núm. 4, p. 296-309. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23454  
Guallar, J.; Cornet, A. (2005). "Fuentes de información digitales en los centros de documentación de prensa: las bases de datos comerciales.". El Profesional de la Información. vol. 13, núm. 2, p. 107-117. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/24344  
Llueca, C. . (2005). "Fundraising: oportunitats i usos en les pràctiques de captació de recursos per patrocini, mecenatge o sponsorització. ". Item: revista de biblioteconomia i documentació. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18966  
Llueca, C. (2005). "Webs sempre accessibles: les biblioteques nacionals i els dipòsits digitals nacionals". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 15. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8953  
Mañà, T. . (2005). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 546 (juny 2005), p. 65-70. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. ; Comalat, M. (2005). "L'Èxit imparable de les biblioteques". El Periódico de Catalunya. núm. 13/11/2005. ISSN/ISBN: 1578-7478.
Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. . (2005). "Usos, usuarios y algunas paradojas". Cuadernos de Pedagogía. núm. 352(dic. 2005), p. 20-24. ISSN/ISBN: 0210-0630.
Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. . (2005). "Un Futuro en juego". Cuadernos de Pedagogía. núm. 352(dic. 2005), p. 16-19. ISSN/ISBN: 0210-0630.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2005). "Informe sobre la 1ª Jornada de Software Libre para Unidades y Servicios de Información (Santiago de Compostela, 10 de mayo de 2007)". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 18. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8959  
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2005). "Sistemas de gestión de contenidos en la gestión del conocimiento". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 14. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8949  
Pons, Amadeu . (2005). "'López Yepes, José (ed.). 'Diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación''". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 39, p. 101-105. ISSN/ISBN: 0214-0349.
Pons, Amadeu; Gascón, Jesús. (2005). "'Llista de novetats'". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 39, p. 111-133. ISSN/ISBN: 0214-0349.
Quintana Trias, L.; Baró, M. (2005). "La correspondència entre Josep Pla i l'Editorial Joventut i les decisions editorials de Pla als anys 40 ". Catalan Review. International Journal of Catalan Culture. vol. XIX , núm. 1-2, p. 285-314. ISSN/ISBN: 0213-5949.
Rodríguez Parada, C., Vall Casas, A. (2005). "Les biblioteques per a pacients poden existir al marge de la biblioteca pública?: una panoràmica internacional". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 14. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8911  
Salse-Rovira, M. . (2005). "Panoràmica dels sistemes de gestió de biblioteques al segle XXI ". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . vol. 15. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8908  
Serra, J. . (2005). "Valoración y selección de documentos electrónicos: pricipios y aplicaciones.". Tria. núm. 12, p. 119-155. ISSN/ISBN: 1134-1602.
Somoza, M. . (2005). "Eines per a la creació d'exercicis al web". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 14. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8906  
Sulé Duesa, A. . (2005). "Les biblioteques de presó a Catalunya". BIBLIODOC. Anuari de Biblioteconomia, Documentació i Informació. vol. 2004, p. 19-58.
Térmens, M. (2005). "Los consorcios, una nueva etapa de la cooperación bibliotecaria". El Profesional de la Información. vol. 14, núm. 3, p. 166-173. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23505  
Térmens, M. . (2005). "Digitalització dels llibres de les biblioteques". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 41, p. 7-25. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18980  
Urbano, C. (2005). "Informe del World Library and Information Congress: 71th IFLA General Conference and Council (Oslo, 14-18 d'agost de 2005)". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 15 (desembre). ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8917  
Urbano, C.; Borrego, A.; Brucart, J.M.; Cosculluela, A.; Somoza, M. (2005). "Análisis bibliométrico de la bibliografía citada en estudios de filología española". Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 28, núm. 4, p. 439-462. ISSN/ISBN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2005.v28.i4.174  
Conferència invitada
Balagué, N. . (2005). La calidad de los servicios de la universidad: evaluación, acreditación y certificación. Evaluación y certificación de un servicio universitario. . Servicios de Información y Orientación Universitarios. Encuentros 2005: La información y orientación universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior. Pamplona. ESP. http://www.unavarra.es/info/siou/presentaciones/balague.htm.
Balagué, N. . (2005). Normas ISO y certificación de sistemas de calidad en bibliotecas y servicios de información . XI Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de la Salud. Terrassa. ESP. http://www.jornadasbibliosalud.net/producto1.pdf.
Bonet, L. (2005). Conferencia magistral. I Conferencia Internacional sobre Polítcias Culturales. Bilbao. ESP.
Bonet, L. (2005). Luces y sombras del Patrimonio Cultural como yacimiento de empleo. Jornadas Salidas Profesionales Relacionadas con el Patrimonio Cultural. Madrid. ESP.
Bonet, L. (2005). Conferencia magistral. 3er Encuentro Internacional de Promotores y Gestores Culturales. Desarrollo Cultural: del Pluralismo Cultural a la Interculturalidad. Guadalajara, Jalisco. MEX.
Bonet, L. (2005). Avaluació i indicadors de polítiques culturals locals. Jornades Internacionals 'Cultura in Urban Governance. Eurocult21'. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2005). Qué es una empresa cultural. V Jornadas sobre innovación y empresa. Cultura y sociedad del ocio en el desarrollo económico.. Huesca. ESP.
Bonet, L. (2005). La gestión de la cultura: retos y profesionalización. Valencia. Innovación tecnológica y turismo cultural. Valencia. ESP.
Bonet, L. (2005). Creativity and tourism - Convergent or divergent futures?. Association of Tourism and Leisure Education Annual Conference 2005 'Tourism, creativity and development'. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2005). Conferencia magistral. IV Jornades per a Programadors Culturals: Els Indicadors en la Gestió Cultural, dins del programa MERIDIANS 2005. Castelló de la Plana. ESP.
Bonet, L. . (2005). El perfil del gestor cultural del siglo XXI. CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA FORMACIÓN DE GESTORES Y TÉCNICOS DE CULTURA. Valencia. ESP.
Bonet, L. . (2005). El mercado internacional de las industrias culturales y su regulación en la Organización Mundial del Comercio. IV ENCUENTRO ECONOMÍA DE LA CULTURA. Sevilla. ESP.
Bonet, L. . (2005). A LA RECERCA D'INDICADORS CULTURALS: QUINS, COM I PER A QUI?. JORNADES MERIDIANS'05: ELS INDICADORS CULTURALS EN LA GESTIÓ CULTURAL. Castelló de la Plana. ESP.
Bonet, L. . (2005). Los retos de la empresa cultural. V Jornadas de Innovación y empresa. Huesca. ESP.
Bonet, L. . (2005). LOS RETOS DE LA INDUSTRIA CULTURAL FRENTE A LA DIVERSIDAD CULTURAL: ¿DE LA OMC A LA CONVENCION DE LA UNESCO?. III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PROMOTORES Y GESTORES CULTURALES. Guadalajara (México). MEX.
Bonet, L. . (2005). Industria cultural y desarrollo. Seminario del Instituto Veracrucense de Cultura. Xalapa (Veracruz. México). MEX.
Bonet, L. . (2005). La responsabilidad social del gestor cultural y el desarrollo sustentable. Seminario de la Secretaría de cultura de Oaxaca. Oaxaca (México). MEX.
Bonet, L. . (2005). La cooperación cultural entre las colectividades de Europa y las del continente Americano. Seminario de Les Rencontres, Association of European Cities and Regions for Culture. Cork. IRL.
Bonet, L. . (2005). La idea de lo latinoamericano como recurso cultural. Seminario de Tristestópicos: Nuevos clientes, viejos mercados. Barcelona. ESP.
Bonet, L. . (2005). Los retos económicos y las apuestas de las culturas minoritarias: el caso catalán. Ia Conferencia internacional sobre políticas culturales. Bilbao. ESP.
Bonet, L. . (2005). Luces y sombras de Patrimonio Cultural como yacimiento de empleo. Jornadas: Las salidas profesionales relacionadas con el patrimonio cultural. Madrid. ESP. BONET, L. (2005), 'Luces y sombras del patrimonio cultural como yacimiento de empleo', HP Boletín del IAPH, n. 54, julio, p. 36-43.
Bonet, L. . (2005). Turismo cultural y desarrollo. Seminario de diseño de proyectos culturales locales. Tanger. MAR.
Bonet, L. . (2005). La culture, instrument de developpement. Seminario de cooperación cultural Euro-Marroquí. Rabat. MAR.
Borrego, A. (2005). Acceso abierto: valores nuevos para viejos actores. I Encuentro Iberoamericano de Editores Científicos. Buenos Aires. ARG. Presentació publicada al web del congrés: http://www.caicyt.gov.ar/eidec2005/trabajos/borrego.pdf.
Cosials, A. (2005). La biblioteca pública: un espai d'inclusió social. . 10è aniversari de la Biblioteca de Can Torró (Alcúdia). Alcúdia. ESP.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2005). El conocimiento en la empresa audiovisual. IV Seminario de Teoría de la Comunicación Audiovisual. Barcelona. ESP.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2005). Gestión del Conocimiento: fundamentos y metodología. III Jornadas InfoDIEZ. Zaragoza. ESP.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2005). El conocimiento y su gestión en las organizaciones. Seminario Documentació-IULA DigiDoc . Barcelona. ESP.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2005). La Organización del Conocimiento en la empresa. VII Congreso de la International Society for Knowledge Organization (Capítulo español). Barcelona. ESP.
Comunicació a congrés
Abadal, E.; Estivill, A.; Franganillo, J.; Gascón, J.; Rodríguez Gairín, J.M. (2005). L'accés multilingüe per matèries a articles de revista. La dimensió humana de l'organització del coneixement: actes del 7è congrés del Capítulo Español d'ISKO. . Publicacions i Edicions UB. p. 33-50.
Estivill, A.; Abadal, E.; Franganillo, J.; Gascón, J.; Rodríguez Gairín, J.M. (2005). Use of Dublin Core metadata for describing and retrieving digital journals. Vocabularies in practices: proceedings of the International Conference on Dublin Core and Metadata Applications . Universidad Carlos III de Madrid. p. 153-156.
Gascón, J.; Burguillos, F.; Pons, A. (2005). ---. La dimensió humana de l'organització del coneixement. 7.º Congreso del Capítulo Español de ISKO. Departament de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona. p. 1-17. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=365463  
Capítol de llibre
Abadal, E. (2005). Contenidos digitales in Internet: algunos problemas. Experiencias de traducción: reflexiones desde la práctica traductora. Publicacions de la Universitat Jaume I. p. 31-41. ISSN/ISBN: 84-8021-485-6.
Baró, M. ; Mañà, T. ; Miret, I. ; Vellosillo, I. . (2005). Estudio de campo de las bibliotecas escolares en España. Las bibliotecas escolares en España. Análisis y recomendaciones . Fundación Germán Sánchez Ruipérez. p. 119-275. ISSN/ISBN: 8489384584.
Frías, J.A.; Borrego, A. (2005). Más allá de la cantidad: la incorporacion de los métodos cualitativos a la investigación en Información y Documentación. Metodologías de investigación en Información y Documentación. Ediciones Universidad de Salamanca. p. 193-211. ISSN/ISBN: 84-7800-563-3.
Mañà, T. . (2005). Actividad editorial en catalán: progresa adecuadamente. Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2005. SM. p. 45-52. ISSN/ISBN: 84 348 3804 4.
Mañà, T. . (2005). La Infància com a font d'inspiració. Lola Anglada i l'ideal del llibre. Diputació de Barcelona. p. 25-30. ISSN/ISBN: 84-9803-048-X.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2005). La semántica de la información en Dretske. GARRIDO, M.; VALDÉS, L. y ARENAS, L. (eds.) (2005). El Legado filosófico y científico del siglo XX. Madrid: Cátedra. ISBN 84-376-2272-7. Cátedra. ISSN/ISBN: 84-376-2272-7.
REY MARTIN, CArina; FERRER TORRENS, Adelaida. (2005). Aplicación del Libqual+ en el CRAI de la Universidad de Barcelona. Infogestión: FESABID 2005. p. 109-120. ISSN/ISBN: 84-930335-5-3.
Llibre
Abadal, E.; Codina, L. (2005). Bases de datos documentales: características, funciones y método. . Síntesis. p. 220. ISSN/ISBN: 84-9756-263-1.
García, M. A.; Bañó, C.; Garachana, M.; Martínez, E.; Varela, C. (2005). Con textos 4. Nivel medio. . Publicacions i Edicions UB. ISSN/ISBN: 84-475-2900-2.
García, M.A.; González, M.; Polanco, F. . (2005). Lengua española: aspectos descriptivos y normativos en usos orales y escritos. Textos docents. Publicacions i Edicions UB. núm. 235, p. 1-90. ISSN/ISBN: 8447530183.
Gascón García, J.; Ramos Merino, J.L. (2005). Fundamentos de análisis documental. . Editorial UOC. p. 1-121. ISSN/ISBN: 84-9707-628-1 .
Vila Pujol, R.; Blasco Mateo, E.; Borrero Barrera, M.; Cruz Piñol, M.; Figueras Solanilla, C.; Forment Fernández, M.; Garachana Camarero, M.; García Asensio, M.A.; Martínez Díaz, E.; Montolío Durán, E.; Pérez Edo, M.A.; Polanco Martínez, F. (2005). Gramática Normativa de la Lengua Española (construcción de textos). . Publicacions i Edicions UB. p. 1-107. ISSN/ISBN: 84-8338-447-7.
audiovisual
Llueca, C. . (2005). Arxiu Europeu de l'Espai Públic Urbà = European Archive of Urban Public Space = Archivo Europeo del Espacio Público Urbano [Recurs electrònic]. . Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Article
Argudo Plans, S.; Centelles Velilla, M. (2005). Metodología para el diseño de taxonomías corporativas. Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información. vol. 19, núm. 39, 158-178.
Rueda Ramírez, P. (2005). Review: La passion des livres. Rubens et sa bibliothèque. Tiempos Modernos. vol. 2005, núm. 12, 1-2. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54627  
Altres
Agustí, L. (2005). Odó Hurtado [recurs electrònic]: Pàgina web dedicada a l'escriptor català exiliat a Mèxic Odó Hurtado (Barcelona, 1902-1965). . Recuperado de http://www.odohurtado.com  
Cosials, A. [trad.]. (2005). Directrius IFLA/UNESCO per a la biblioteca escolar.. Directrius IFLA/UNESCO per a la biblioteca escolar. [traduït per Àlex Cosials]. Barcelona: COBDC, 2005. 52 p.. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
2004
Taula rodona
Balagué, N. . (2004). La gestió al 2014, què hem d'aprendre.. 9es Jornades catalanes de Documentació. Barcelona. ESP.
Bonet, L. . (2004). La ambigua relación entre desarrollo económico y desarrollo cultural. Interacció 2004: Impacto de la economía en la esfera cultural. Barcelona. ESP.
Bonet, L. . (2004). Old media - New Media. Diálogo Forum 2004. Comunicación audiovisual global, diversidad cultural y regulación. Barcelona. ESP.
Bonet, L. . (2004). Turismo y cultura: Casos de turismo cultural. Seminario sobre Gestión cultural. San Juan de Puerto Rico. PRI.
Papa, M; Quevit, M; Bodson, S; Bonet, L; Carette, D; Celette, R; Guillaume, C; Rillaer, J; Rodzievicz, B; Hermand, L; Nicol, R; Pette, G. (2004). Atelier pour le cercle des administrateurs territoriaux. Les Journées Internationales Culture et Régions d'Europe. Lille. FRA.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2004). Webs i intranets. 9es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona. ESP.
Vazquez, J; Buenaventura, F; Cosialls, R; Ávila, A; Bonet, L. (2004). Las industrias culturales frente a la convención de la diversidad cultural. Jornadas sobre Diversidad Cultural, Creación e Industrias Culturales organizado por el Minsterio de Cultura. Zaragoza. ESP.
Sense especificar
Carme Mayol, Amadeu Pons (traductors). (2004). 'Uso de las revistas de Biblioteconomía y Documentación (LIS) en los proyectos finales de las maestrías' de Lucy A. Tedd.. World Library and Information Congress: 70th IFLA General Conference and Council. Buenos Aires. ARG.
Pons Serra, A. (2004). ---. IX Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya) . Barcelona. ESP.
Informe
Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. (2004). Projecte ciber@ula: una finestra virtual oberta a un món real. Estat de la Qüestió. Informe per a la Fundació la Caixa. .
Urbano, C.; Borrego, A.; Cosculluela, A.; Cantos, C. (2004). Ús de revistes electròniques de compra consorciada del CBUC (2000-2003) . Informe de recerca realitzat per encàrrec del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) . 1-73.
Urbano, C.; Borrego, A.; Rodríguez-Gairín, J.M.; Cosculluela, A.; Ardanuy, J.; Brucart, J.M.; Guardiola, E.; Pons, A.; Somoza, M. . (2004). La evaluación de revistas en procesos de evaluación de la investigación española en humanidades y ciencias sociales [en línia]: desarrollo de un modelo. Informe EA2004-00025 del Programa de Estudios y Análisis del Ministerio de Educación y Ciencia. Urbano, C. (director) http://wwwn.mec.es/univ/html/informes/estudios_analisis/resultados_2004/ea0025/ea0025.pdf. Base de dades annexa a: http://bidoc.ub.es/pub. 102.
Presentació comunicació
Bonet, L. . (2004). The effectiveness of governamental tools to support the audiovisual industry. 13th International Conference on Cultural Economics. Chicago. USA.
Bonet, L. . (2004). What to do involve artist into the cultural system?. CIRCLE Conference on Whose culture is it?: Trans-generational approaches to culture. Barcelona. ESP.
Borrego, A.; Urbano, C.; Ros, R.; Térmens, M. (2004). La base de dades de sumaris del CBUC: anàlisi global del seu ús i de la relació entre la utilització del seu servei de subscripcions per correu electrònic i el consum d'articles i sumaris d'un paquet de revistes electròniques.. IX Jornades Catalanes d'Informació i Documentació . Barcelona. ESP. pp. 15-23; ISBN: 84-86972-17-5..
Contreras-Gila, S.; Rodríguez-Gairín, J.M. (2004). Estudio bibliométrico de la producción científica sobre aceite de oliva en MEDLINE. Congreso Internacional sobre Aceite de Oliva y Salud. Jaen. ESP. Recuperado de http://www.cias2004.com/comunicaciones/1_6.htm  
Cosials, À.; Serra, O. (2004). El Servei de Biblioteques Escolars 'L'Amic de Paper' al pla municipal de biblioteques escolars de Cornellà de Llobregat. . Trobades de Coordinació de Biblioteques Escolars i Públiques.. Saifores. ESP.
Franganillo, J.; Massísimo, À.; Gómez, J.A.; Saorín, T. (2004). La base de datos MatPromo, una ayuda de IFLA para la promoción de las bibliotecas. Foro Biblioteca y Sociedad. Múrcia. ESP. Actas del Foro Biblioteca y Sociedad: experiencias de innovación y mejora. Madrid: ANABAD, 2004. p. 607-617..
Mañà, T. ; Baró, M. . (2004). Cooperar es cosa de dos: biblioteca pública y escuela. II Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Salamanca (17,18 y 19 de noviembre 2004). Salamanca. ESP. La Biblioteca pública: compromiso de futuro. Actas II Congreso Nacional de Bibliotecas públicas. Madrid: Ministerio de Cultura. Subd.Gral.Coord. Bibliotecaria, 2004, p.136-141.
Rodríguez Parada, C.; Vall Casas, A. . (2004). Educació en el lleure i l'ús de les tecnologies de la informació als hospitals pediàtrics: un estat de la qüestió . Jornades Catalanes de Documentació (9es: Barcelona, 2004) . Barcelona. ESP. 9es. Jornades Catalanes d'Informació i Documentació: un espai de reunió, de diàleg, de participació. Barcelona: COBDC, 2004, p. 341-359. .
Rueda Ramírez, P. (2004). Las imprentas castellanas y el negocio atlántico del libro: la circulación de impresos toledanos a tierras americanas en los siglos XVI y XVII. I Jornadas sobre Patrimonio Bibliográfico en Castilla-La Mancha. Toledo. ESP. Toledo : Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2004. Págs. 145-159..
Sulé Duesa, A.; Pérez Pulido, M. (2004). Las bibliotecas de prisión en España: una propuesta de mejora de la gestión y el aprovechamiento de los recursos. Foro Biblioteca y Sociedad: experiencias de innovación y mejora. Múrcia. ESP.
Sulé, A. (2004). Uso y aplicaciones de las nuevas tecnologías en la organización y recuperación de la información en las bibliotecas de prisión de Cataluña. I Congreso Internacional sobre Tecnología Documental y del Conocimiento. Madrid. ESP.
Térmens, M. (2004). El processament tècnic de la digitalització d'imatges. IX Jornades Catalanes d'Informació i Documentació . Barcelona. ESP.
Pòster
Abadal, E.; Estivill, A.; Franganillo, J.; Gascón, J.; Rodríguez Gairín, J.M. (2004). Temària: portal d'articles de revistes espanyoles de Biblioteconomia i Documentació. Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (9es: Barcelona, 2004). Barcelona. ESP.
Chavez, S.; Rodríguez Gairín, J.M. (2004). El directori del Col·legi de Bibliotecaris-documentalistes de Catalunya: un model de gestió integrada via Web. Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (9es: Barcelona, 2004). Barcelona. ESP.
Ponència
Bonet, L. (2004). 'Impacte de l'economia en l'esfera cultural', dintre del Seminari 1 'Desenvolupament econòmic i desenvolupament cultural: complementaris o antitètics?'. Interacció 2004. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2004). Ponencia. Seminario sobre Innovación, Tecnología y Turismo Cultural, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Valencia. ESP.
Bonet, L. (2004). Ponencia en el Diáleg 'Comunicació audiovisual global, diversitat cultural i regulació'. Forum Universal de les Cultures-Barcelona 2004, organitzado per el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2004). Ponencia. Seminario Internacional: La formación en gestión y políticas culturales para la diversidad cultural y el desarrollo, organizado por la Cátedra UNESCO: Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona. Girona. ESP.
Bonet, L. (2004). Economía y Gestión Cultural / Cooperación cultural: acervo y estrategias / Planificación e indicadores de evaluación cultural / Turismo y cultura / El diseño estratégico al servicio de la gestión cultural / Análisis de modelos de gestión. Seminario Gestión y Políticas Culturales. Bases para la Reflexión y Desafíos para Puerto Rico, organizado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Universidad del Sagrado Corazón y la Universidad de Barcelona. Santurce. PRI.
Bonet, L. . (2004). Factores condicionantes de la participación cultural. Jornadas Estrategias de participación y acceso a la cultura. Barcelona. ESP.  BONET, L. (2005), 'Factores condicionantes de la participación cultural', Boletín GC. Portal Iberoamericano de gestión cultural, [abril] n. 11, p. 2-5..
Bonet, L. . (2004). Políticas de cooperación e industrias culturales en el desarrollo Euro-Latinoamericano. Seminario de la 3a Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y la Unión europea. México. MEX. BONET, L. (2004), 'Políticas de cooperación e industrias culturales en el desarrollo Euro-Latinoamericano', Industrias culturales y desarrollo sustentable, México: Conaculta, OEI, p. 165-200.
Bonet, L. . (2004). Problematiques de développement de modèles culturels dans la Péninsule Ibérique: émergences et renaissances. Séminaire de formation aus questions internationales sur les politiques de soutien au spectacle vivant en Europe. Fontevraud. FRA.
Bonet, L. . (2004). Cultural cooperation today: new frontiers and strategies. World public forum on dialogue of civilizations. Rhodes. GRC.
Bonet, L. . (2004). The design of simulation games on cultural management: theoretical and methodological framework. ENCATC workshop on Simulation Games on Cultural Management. Barcelona. ESP.
Bonet, L. . (2004). Las industrias culturales entre las negociaciones de la OMC y la convención de la diversidad cultural. Congreso internacional sobre Diversidad, creación e industria cultural. Zaragoza. ESP. BONET, L. (2004), 'La excepción cultural', Análisis del Real Instituto Elcano, n. 94/2004..
Bonet, L. . (2004). Gestió de projectes patrimonials. Museus: polítiques y estrategias culturals. Tarragona. ESP.
Bonet, L. . (2004). Cooperación cultural: Acervo y estrategias. Seminario sobre Gestión cultural. San Juan de Puerto Rico. PRI.
Bonet, L. . (2004). Economía y gestión cultural. Seminario sobre Gestión cultural. San Juan de Puerto Rico. PRI.
Caridad Sebastián, M.; Marzal García-Quismondo, M.Á.; Ayuso García, M.D.; Sebastiá Salat, M.; Rey Martí, C.; Jorge García-Reyes, C.; Morales García, A.M. (2004). Sociedad de la información e inclusión digital en España: iniciativas y proyectos en marcha. I Eniidi: Encontro Internacional de Inclusao Digital para o Desenvolvimento Rural. Encontro Nacional da Escola Digital Integrada para Educaçao de Família Rural.. Brasília. BRA. 52 p. .
Centelles, M. (2004). Taxonomies al web: planificació i posada en marx d'un sistema d'organització i recuperació de continguts en entorns corporatius. Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (9es: 2004: Barcelona) . Barcelona. ESP.
García Asensio, M. A. ; González, V. (2004). Internet com a eina de treball. Desevolupament d'una activitat dirigida a l'assignatura de Llengua.. III Jornada de docència del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Barcelona.. ESP.
García, M.A.; González, M. V. , González, J., Martínez, E. (2004). Docencia universitaria no presencial de Lengua Española a través de un foro telemático. IV Congreso Internacional Virtual de Educación. Universitat de Palma de les Illes Balears. 9-29 de febrero de 2004. Palma de Mallorca. ESP. [cd-rom] Actas del IV Congreso Internacional Virtual de Educación. ISBN: 84-7632-863-X. DL: PM 298-2004.
Mañà, T. . (2004). Les Altres revistes infantils catalanes: La Mainada i Jordi. Col·loqui 'En Patufet, cent anys: la revista i el seu impacte' organitzat pels Departaments de Filologia Catalana i Periodisme de la UAB i la Fundació Folch i Torres.. Barcelona. ESP. En Patufet, cent anys: la revista i el seu impacte. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004.
Serra, J. (2004). La firma electrónica y el archivo digital. I Jornades de Signatura Electrònica. Agència Catalana de Certificació (CATCert). Barcelona. ESP.
Sulé, A. (2004). La tecnologia aplicada als serveis especials. Serveis especials a les biblioteques: parlen els usuaris. Barcelona. ESP.
Urbano, C.; Borrego, A. (2004). Usage of e-journals at CBUC libraries: What we know and what we know we don't know. ICOLC Fall'04 Conference: 6th European meeting. Barcelona. ESP. Presentació publicada en el web del congrés: http://www.cbuc.es/icolc04bcn/programme.htm.
Participació comitè científic/o
Serra, J. (2004). Membre del comitè avaluador del 7è Congrés del Capítol Espanyol d'ISKO. . 7è Congrés del Capítol Espanyol d'ISKO. Barcelona. ESP.
Serra, J. (2004). Membre del comitè científic de les IX Jornades Catalanes de Documentació, . IX Jornades Catalanes de Documentació, 25 i 26 de novembre de 2004.. Terrassa. ESP.
miscellaneous
Hampshire, Steve;Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2004). Fundamentos de Teoría de la Comunicación. . Publicacions i Edicions UB. ISSN/ISBN: 84-477-0876-4.
Article de revista
Pérez-Montoro, M. (2004). " Información y comunicación en entornos virtuales". razón y palaba. núm. 38. ISSN/ISBN: 1605-4806. Recuperado de http://www.razonypalabra.org.mx/actual/mperez.html  
Pérez-Montoro, M. (2004). " Identificación y representación del conocimiento organizacional: la propuesta epistemológica clásica". IN3 Working paper series. vol. DP04-01. ISSN/ISBN: 2013-8644. Recuperado de http://www.uoc.edu/in3/dt/20390/index.html  
Agustí, Ll. (2004). "La biblioteca de Nueva York". Cervantes: revista del Instituto Cervantes. vol. 1, núm. 1. Recuperado de http://www.cervantes.es/seg_nivel/institucion/revista_cervantes/revista_pdf_01/rc_bibliotecas_01.pdf  
Bailac, A.; Baró, M.; Gascón, J. (2004). "Entrevista a Assumpta Bailac;'Hem d'adaptar-nos a la realitat actual i preveure la futura'". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 37, p. 47-60. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18959  
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2004). "Els perills de la cuina ràpida". Diari Avui. vol. 13/10/2004, p. 36-36. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Baró, M.; Mañà, T. (2004). "Eugeni d'Ors i les biblioteques : una aproximació a partir del Glosari". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 12 (juny 2004). ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8907  
Bonet, L. . (2004). "Reflexiones a propósito de indicadores y estadísticas culturales". Boletín GC. Portal Iberoamericano de gestión cultural. núm. Mayo. Recuperado de http://www.gestioncultural.org/gc/boletin/pdf/Indicadores/LBonet-Indicadores.pdf  
Bonet, L. . (2004). "La excepción cultural". Análisis del Real Instituto Elcano. núm. 94/2004. Recuperado de http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/513.asp  
Bonet, L. . (2004). "Què implica promoure la participació en l'àmbit de la cultura?". Barcelona cultura. vol. Nov. - Des., núm. 18, p. 10-11. Recuperado de http://www.bcn.es/cultura  
Bonet, L. . (2004). "Una reflexión en clave latinoamericana". Dossier Economía y Cultura. núm. 1, p. 38-43.
Borrego, A. (2004). "La propietat intel·lectual dels resultats de la recerca en l'àmbit universitari ". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 38 (Set-des), p. 81-93. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18947  
Borrego, A.; Comalat, M.; Estivill, A. . (2004). "Inserció laboral dels titulats en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 12 (juny 2004). ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16815  
Centelles Velilla, M. . (2004). "Escriure (correctament) per al web ". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 13. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8910  
Grau, J.; Guallar, J. (2004). "My News, la hemeroteca digital de la prensa española.". El Profesional de la Información. vol. 13, núm. 6, p. 466-476. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23471  
Grau, J.; Guallar, J. (2004). "El negocio de buscar en internet. Análisis del mercado de los buscadores en 2003.". El Profesional de la Información. vol. 13, núm. 6, p. 292-300. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23495  
Llargués, E.; Serra, J.; Ribas, D. (2004). "El Catàleg de processos del DURSI: un model de qualitat (II)". Butlletí Funció Publicació. núm. 44, p. 27-29.
Llargués, E.; Serra, J.; Ribas, D. (2004). "El Catàleg de processos del DURSI: un model de qualitat (I)". Butlletí Funció Publicació. núm. 43, p. 28-29.
Mañà, T. . (2004). "Biblioteques escolars: una nova oportunitat". Escola Catalana. núm. 409(abril 2004), p. 6-8. ISSN/ISBN: 1131-6187.
Mañà, T. . (2004). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 534 (juny2004), p. 66-69. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2004). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 540 (desembre), p. 99-103. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Pons, A. (2004). "'[Reseña de] Spiller, David. La provisión de recursos de información para los usuarios de bibliotecas.". Educación y Biblioteca. vol. 139, núm. ene.-feb., p. 25-27. ISSN/ISBN: 0214-7491.
Pons, A. (2004). "'[Reseña de] Delgado Casado, Juan. Las bibliografías regionales y locales españolas: evolución histórica y situación actual.'". Item: revista de biblioteconomia i documentació. vol. 36, núm. gen.-març, p. 109-114. ISSN/ISBN: 0214-0349.
Pons, A. (2004). "'Fonts en línia d'interès per a l'estudi de la literatura catalana'". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . vol. 12, núm. juny. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8902  
Rodríguez Gairín, J.M. . (2004). "PHP-Nuke: software de código abierto en la gestión de contenidos web". El Profesional de la Información. vol. 13, núm. 6, p. 458-466. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23453  
Sulé Duesa, A. (2004). "Informe del seminari "Serveis especials a les biblioteques: parlen els usuaris" (Barcelona, 24 de febrer de 2004)". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 12. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8920  
Sulé Duesa, A. (2004). "Tecnologies de la informació (barates) aplicades a persones amb necessitats especials". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 12. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8921  
Sulé Duesa, A.; Pérez Pulido, M. (2004). "Las bibliotecas de prisión en España: una propuesta de mejora de la gestión y el aprovechamiento de los recursos". ANABAD. vol. 2004, núm. 1-2, p. 239-258. ISSN/ISBN: 0210-4164.
Térmens, M.; Ribera, M. (2004). "Taula de punts de verificació de les Directrius per a l'accessibilitat al contingut de pàgines web, versió 1.0.". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 12. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8897  
Urbano, C. (2004). "De Paul Otlet a TDX: Xarxa i treball documental en xarxa". TERAFLOP. núm. Núm. 74 (Gener).
Urbano, C.; Anglada, L.M.; Borrego, A.; Cantos, C.; Cosculluela, A.; Núria, C. . (2004). "The use of consortially purchased electronic journals by the CBUC (2000-2003) ". D-Lib Magazine . vol. 10, núm. 6 (June 2004). ISSN/ISBN: 1082-9873.
Vall Casas, A. (2004). "La revista Biblioteconomia (1944-1976) o com l'anàlisi del contingut i els llenguatges documentals interessaven als professionals de l'època". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 13. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8914  
Villarroya, A. . (2004). "2004: Año del diálogo y del conocimiento universal de las culturas". Boletín GC. Portal Iberoamericano de gestión cultural. núm. 6.
Villarroya, A. . (2004). "Perfil de la Administración Pública de la Cultura de España: Principales lineamientos de la gestión pública y de la plataforma político-cultural de la Guía de la Administración Iberoamericana". Guía de la Administración Cultural Iberoamericana.
Conferència invitada
Abadal, E.; Berasategui, M. Ll. (2004). Recursos documentals per a la recerca en educació física i esport. Jornades sobre investigació i doctorat en educació física i esport. Barcelona. ESP.
Bonet, L. (2004). Introducción al Análisis Económico de la Cultura. Encuentro Académico Internacional de Economía de la Cultura 2004. Buenos Aires. ARG.
Bonet, L. (2004). Aportaciones del pensamiento económico al análisis de la cultura. Encuentro Internacional sobre Economía de la Cultura. Buenos Aires. ARG.
Bonet, L. . (2004). Producción e intercambio de bienes y servicios culturales: la doble perspectiva europea y iberoamericana. Congreso internacional en economía de la cultura. Buenos Aires. ARG.  BONET, L. (2004), 'Una reflexión en clave latinoamericana', Observatorio. Industrias culturales de la ciudad de Buenos Aires, Dossier Economía y Cultura n. 1, p. 38-43.
Bonet, L. . (2004). Dos fases indisociables de la gestión cultural: planificar y evaluar. IX Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz. Planificación estratégica de la cultura. San Juan de Puerto Rico. ESP. BONET, L. (2001), 'Planificar y evaluar: dos fases indisociables de la gestión cultural', Periférica [diciembre], p: 41-50.
Centelles, M.; Estivill, A. . (2004). Organización y acceso a recursos de aprendizaje en un contexto universitario.. Workshop REBIUN sobre proyectos digitales (4rt: Barcelona, 2004, 7-9 d'octubre) . Barcelona. ESP. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2004.
Mañà, T. ; Baró, M. . (2004). Bibliotecas escolares ¿para qué? La promoción de la lectura desde las bibliotecas escolares. Seminario Internacional de Animación a la Lectura. Santiago de Chile. CHL.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2004). Contextos informativos y procesos de comunicación.. III Seminari de Teoria de la Comunicació Audiovisual. Barcelona. ESP.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2004). 'The Knowledge Identification Problem. Scope and Consequences in Network Society' dintre del organitzat (Brussel.les, 7 i 8 de juny de 2004).. Workshop on Network of Knowledge. Research and Policy for Knowledge-Based Economy . Brussel.les. BEL. PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, Mario (2004a).'The Knowledge Identification Problem. Scope and Consequences in Network Society'. [En línia]. En EUROPEAN COMMISSION (INFORMATION SOCIETY DIRECTORATE GENERAL (DG INFSO)), NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (NSF) and ORGANI.
Sánchez, L. (2004). El papel de la ética en la gestión de la información. Jornades de presentació dels estudis de ciències de la informació i de la comunicació. Barcelona. ESP.
Comunicació a congrés
Rodríguez-Gairín, J.M.; Somoza-Fernández, M. (2004). La gestión del conocimiento a partir de estudios bibliométricos. La producción científica española en Medline-PubMed (1997-2002). 1. El problema de los estudios basados en afiliación.. Actas de las Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud.. Servicio de publicaciones de la Diputación de Málaga. p. 223-236. ISSN/ISBN: 84-7785-680-X.
Capítol de llibre
Pérez-Montoro Gutiérrez, M;Hampshire, Steve;. (2004). Hacia la fundamentación de una disciplina: el caso de la Teoría de la Comunicación. . Publicacions i Edicions UB. ISSN/ISBN: 84-477-0876-4.
Pérez-Montoro Gutiérrez,M. (2004). Contextos informacionales y procesos de comunicación. HAMPSHIRE, Steve i PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, Mario (eds.) (2004). Fundamentos de Teoría de la Comunicación. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. ISBN 84-477-0876-4.. Publicacions i Edicions UB. ISSN/ISBN: 84-477-0876-4.
Pérez-Montoro Gutiérrez,M. (2004). El coneixement a les organitzacions. PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, Mario i CAMPOS HAVIDICH, Manuel (2004). Representació i processament del coneixement. (2ona edició). Barcelona: EdiUOC. ISBN 84-9788-047-1.. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC). ISSN/ISBN: 84-9788-047-1.
Pérez-Montoro Gutiérrez,M. (2004). Els contextos informatius. . PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, Mario i CAMPOS HAVIDICH, Manuel (2004). Representació i processament del coneixement. (2ona edició). Barcelona: EdiUOC. ISBN 84-9788-047-1.. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC). ISSN/ISBN: 84-9788-047-1.
Pérez-Montoro Gutiérrez,M. (2004). Els processos de comunicació. . PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, Mario i CAMPOS HAVIDICH, Manuel (2004). Representació i processament del coneixement. (2ona edició). Barcelona: EdiUOC. ISBN 84-9788-047-1.. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC). ISSN/ISBN: 84-9788-047-1.
Pérez-Montoro Gutiérrez,M. (2004). El conocimiento en las organizaciones. . PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, Mario i CAMPOS HAVIDICH, Manuel (2004). Representación y procesamiento del conocimiento. (2ona edició). Barcelona: EdiUOC. ISBN 84-9707-454-8. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC). ISSN/ISBN: 84-9707-454-8.
Pérez-Montoro Gutiérrez,M. (2004). Los contextos informativos. . PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, Mario i CAMPOS HAVIDICH, Manuel (2004). Representación y procesamiento del conocimiento. (2ona edició). Barcelona: EdiUOC. ISBN 84-9707-454-8). Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC). ISSN/ISBN: 84-9707-454-8.
Pérez-Montoro Gutiérrez,M. (2004). Los procesos de comunicación. . PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, Mario i CAMPOS HAVIDICH, Manuel (2004). Representación y procesamiento del conocimiento. (2ona edició). Barcelona: EdiUOC. ISBN 84-9707-454-8). Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC). ISSN/ISBN: 84-9707-454-8.
Abadal, E. . (2004). Control terminológico en la recuperación de la información . Gonzalo, C.; García Yebra, V. (eds.). Manual de documentación y terminología para la traducción especializada. p. 409-420. ISSN/ISBN: 84-7635-578-5.
Baró, M. . (2004). L'Insegnamento delle abilità di ricerca dell'informazione nelle Biblioteche scolastiche della Spagna. . Inciampare nel problema. Il proceso di ricerca dell'informazione nella biblioteca scolastica multimediale. Pàdua: Università degli Studi di Padova, 2003 . imprimitur. p. 169-192. ISSN/ISBN: 88-87300-34-8.
Baró, M. (2004). La formazione dei bibliotecari scolastici in spagna. Una materia precaria". -.. Biblioteche Solastiche. Rassegna annuale di temi, informazione, documenti. Editrice Bibliografica. p. 53-61.
Bonet, L. (2004). La estrategia cultural de Turisme de Barcelona, un consorcio público-privado de éxito. J. Font (ed.) Casos de turismo cultural. De la planificación estratégica a la gestión del producto. Editorial Ariel. p. 235-259.
Bonet, L. (2004). Políticas de cooperación e industrias culturales en el desarrollo Euro-Latinoamericano. Industrias culturales y desarrollo sustentable. Secretaría de relaciones exteriores, Conaculta, OEI. p. 165-200. ISSN/ISBN: 970-35-0643-7.
Borrego, A. (2004). Estudios de inserción laboral de los titulados en Biblioteconomía y Documentación. Proyecto de diseño de plan de estudios y titulo de grado en Información y Documentación.. p. 33-41.
Campos, M.; Sánchez, L. (2004). La función comunicativa del lenguaje. Fundamentos de Teoría de la Comunicación. PPU - Universitat de Barcelona. p. 63-75. ISSN/ISBN: 84-477-0876-4.
Estivill, A.; Gascón, J. (2004). Catalan literature. Anonymous classics: a list of uniform headings for European literatures. p. 19-31.
Gascón, J.; Boddaert, Nadine. (2004). Occitan literature. Anonymous classics: a list of uniform headings for European literatures. Ifla. p. 150-154.
Mañà, T. . (2004). Datrebil, 7 cuentos y 1 espejo. Equipo Peonza.Cien libros para un siglo. Madrid: Anaya, 2004. p. 202-203. ISSN/ISBN: 84-667-2722-1.
Mañà, T. . (2004). Les Altres revistes infantils: La Mainada i Jordi. En Patufet, cent anys. La revista i el seu impacte.. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. p. 107-116. ISSN/ISBN: 84-8415-664-8.
Perez-Montoro, M. . (2004). 'The Knowledge Identification Problem. Scope and Consequences in Network Society'. EUROPEAN COMMISSION, NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (NSF) and ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (2004). Network of Knowledge. Research and Policy for Knowledge-Based Economy. Brussels. . Recuperado de ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/perez_montero_the_knowledge_identification_problem_workshop_brussels_7_and_8_june_2004.pdf  
Rey, C. . (2004). Redacció de diverses veus de l'àrea de 'Aspectos metodológicos, económicos, jurídicos y éticos'. . Diccionario Enciclopédico de las Ciencias de la Documentación . Síntesis. vol. 2. ISSN/ISBN: 84 9756 258 5.
Sánchez, L.; Campos, M. (2004). Lógica y Ciencia. Summa Logicae en el siglo XXI. Unimedia, 5. ISSN/ISBN: 87-7800-627-3.
Llibre
Abadal, E. . (2004). Gestión de proyectos en información y documentación. . Ediciones Trea. p. 104. ISSN/ISBN: 84-9704-144-5.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M.; Campos Havidich, M. (2004). Representació i processament del coneixement. (2ona edició). . Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC). ISSN/ISBN: 84-9788-047-1.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M.; Campos Havidich, M. (2004). Representación y procesamiento del conocimiento. . . Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC). ISSN/ISBN: 84-9707-454-8.
audiovisual
Estivill, Assumpció; Gascón, Jesús; Miralpeix, Concepció; Sulé, Andreu. (2004). MEC : manual d'exemples de catalogació : recull d'exemples comentats en els formats ISBD i MARC. . Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. ISSN/ISBN: 8447528219.
Estivill, M.A.; Gascón, J.; Miralpeix, C.; Sulé, A. (2004). MEC: manual d'exemples de catalogació: recull d'exemples comentats en els formats ISBD i MARC.. . Publicacions i Edicions UB. 1 CDROM. ISSN/ISBN: 84-475-2821-9.
Article
Argudo Plans, S.; Gómez Sustaíta, R. (2004). Vinculación de la biblioteca universitaria con el entorno informacional.. Academia. vol. Año VI, núm. 38, 32-36.
Rueda Ramírez, P. (2004). La Celestina camino de América. El libro en circulación en la Carrera de Indias (siglos XVI-XVII).. Celestinesca. núm. 28, 101-116.
Altres
Mañà, T. . (2004). Pròleg. Lourdes Reyes. Vivir la lectura en casa. Barcelona : Joventut. 11-12. ISSN/ISBN: 84-261-3390-8.
2003
Taula rodona
Gascon, J. (2003). Participante en la mesa redonda 'Docencia de los lenguajes documentales' - Moderador de la sesión 2. 6º Congreso de ISKO-España (5-7 mayo 2003). Salamanca. ESP.
Gascón, J. (2003). Docencia de la organización del conocimiento. 6º Congreso del Capítulo Español de ISKO (International Society for Knowledge Organization): 5-7 mayo 2003, Salamanca. Salamanca. ESP.
Sense especificar
Pons Serra, A. (2003). --- . VIII Jornadas Españolas de Documentación (Fesabid) . Barcelona. ESP.
Secretaria comitè científic/org
Rueda Ramírez, P. (2003). Secretario del Congreso Internacional '500 Años de la Fundación de la Casa de la Contratación de Sevilla (1503-2003)', organizado por la Universidad de Sevilla y la Escuela de Estudios Hispano-Americanos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 500 Años de la Fundación de la Casa de la Contratación de Sevilla (1503-2003). Sevilla. ESP.
Informe
Urbano, C. (2003). Proposta de rectificació provisional de les llistes de revistes de documentació i de pedagogia i didàctica del sistema d'avaluació de la recerca en humanitats i ciències socials de la CONACIT. Informe sobre avaluació de la recerca, redactat a petició de la Presidència de Comissió de Recerca de la Divisió V, segons acord de la reunió de la Comissió del dia 13 de març de 2002.. 1-100.
Presidència de sessió
Gascón, J. (2003). Lenguajes documentales aplicados: sesión de comunicaciones . 6º Congreso del Capítulo Español de ISKO (International Society for Knowledge Organization): 5-7 mayo 2003, Salamanca. Salamanca. ESP.
Gascón, J. (2003). Lenguajes documentales aplicados: sesión de comunicaciones . 8º Congreso del Capítulo Español de ISKO (International Society for Knowledge Organization): 5 18-20 abril 2007, Lleó. Lleó. ESP.
Presentació comunicació
Abadal, E. (2003). Portales de revistas digitales. Jornadas profesionales sobre publicaciones electrónicas de ByD (1as: Madrid, 13-14 de mayo de 2003). Publicaciones electrónicas de Biblioteconomía y Documentación: 2002-2003. [Madrid] Servicio de Documentación Multimedia, 2003. 1 DVD..
Argudo, S.; Estivill, A.; Miralpeix, C. (2003). Presentació i accés a les revistes electròniques a les universitats catalanes.. Jornades sobre revistes digitals: de l'autor i el productor a l'usuari (2002:Barcelona). Barcelona. ESP.
Argudo, S.; Miralpeix, C. (2003). La aplicación de metadatos a recursos educativos: agentes y modelos. Jornadas Españolas de Documentación (8as:2003:Barcelona). Los sistemas de información en las organizaciones: eficacia y transparencia. Barcelona. ESP. pp: 295-305, ISBN: 84-930335-3-7 .
Balagué, N. (2003). La biblioteca universitaria, centro de recursos para el aprendizaje y la investigación: una aproximación al estado de la cuestión en España. Jornadas Los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación en los Procesos de Innovación Docente. Palma de Mallorca. ESP. http://www.aab.es/pdfs/gtbu_bu_crai.pdf.
Baró, M.; Cosials, À. (2003). School librarians to facilitate an educational change process.. 69th IFLA General Conference and Council. Berlin. DEU. Proceedings 69th IFLA General Conference and Council, Berlin. 2003.
Bolaños Mejías, C.; Llorens Morillo, J.; Marzal García-Quismondo, M.A.; Rey Martín, C.; García Martul, D. (2003). 'Características de los Topic Maps, ventajas de su aplicación en un gabinete jurídico' . X Congreso SIGEF.. León. ESP. Proceedings of the Xth International Association for Fuzzy-Set Management and Economy Congress, León, OCtober 9-11, 2003..
Bolaños-Mejías, C.; Llorens-Morillo, J.; García-Quismodo, M.; Rey-Martin, C.; García-Martul, D. . (2003). Características de los Topics maps, ventajas de su aplicación en un gabinete jurídico. 10 International Association for Fuzzy-Set Management and Economy Congress. León. ESP. Emergent Solutions for the Information and Knowledge Economy, vol II, pp. 569-584.
Borrego, A. . (2003). Características de las referencias a documentos web en revistas españolas de biblioteconomía y documentación: análisis de su perdurabilidad.. VIII Jornadas Españolas de Documentación . Barcelona. ESP. pp: 407-416, ISBN: 84-930335-3-7.
García Asensio, Mª.Á.; González Argüello, Mª.V.; González Martínez, J.; Martínez Díaz, E. (2003). Un espacio de encuentro lingüistico. El foro como prolongación de la clase de lengua. XXXIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüistica.. Gerona. ESP.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2003). La propuesta epistemología clásica en la identificación y representación del conocimiento organizacional. VI Congrés de la International Society for Knowledge Organization - España. Salamanca. ESP. FRÍAS, José Antonio (ed.) (2003). Tendencias de investigación en organización del conocimiento. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca. ISBN 84-7800-709-1.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M.;Cobarsí Morales, J. (2003). El proyecto LAGNIKS: un programa de gestión del conocimiento desarrollado en la ONU para mejorar la gobernabilidad en la región de Latinoamérica y Caribe. 8ª Jornadas Españolas de Documentación. Barcelona. ESP. FESABID (2003). Los sistemas de información en las organizaciones: eficacia y transparencia. ISBN 84-9303355-3-7.
Rodríguez-Gairín, J.M. , Somoza-Fernández, M . (2003). La gestión del conocimiento a partir de estudios bibliométricos. La producción científica española en Medline-PubMed (1997-2002). 1. El problema de los estudios basados en afiliación. [en línia]. X Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud. Málaga (13-15 Noviembre 2003). . Málaga. ESP.
Rodríguez-Gairin, J.M.; Urbano, C. . (2003). Diseño de una herramienta cliente/servidor para el estudio bibliométrico de la producción científica recogida en bases de datos [Pòster] . Jornadas Españolas de Documentación (8es: 2003: Barcelona). FESABID2003: Los sistemas de información en las organizaciones: eficacia y transparencia. Barcelona: COBDC: FESABID, 2003. . Madrid. ESP. pp: 539-540, D.L.: B-6066-2003, ISBN: 84-930335-3-7.
Rodríguez-Gairín, J.M.; Urbano-Salido, C . (2003). GTMetrics: Herramienta cliente/servidor para estudios bibliométricos de referéncias bibliográficas [poster] . 8as Jornadas Españolas de Documentación (FESABID 2003) . Barcelona. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2003). 'Vidas para el ejemplo. Libros devotos y papeles milagrosos del ecijano P. Juan de Santiago (1689-1762)'. VII Congreso de historia Écija, economía y sociedad,. Ecija. ESP. Actas del VII Congreso de historia Écija, economía y sociedad, Écija, 2005, t. II, pp. 149-161..
Somoza, M. . (2003). Tutoriales temáticos interactivos: nuevos modelos para nuevos entornos didácticos . 8as Jornadas Españolas de Documentación (DOCUMAT 2003) . Barcelona. ESP. pp: 477-486, D.L.: B-6066-03, ISBN: 84-930335-3-7.
Térmens Graells, M.; Ribera Turró, M. (2003). La accesibilidad de las universidades españolas en la web. Congreso Virtual Integración sin Barreras en el Siglo XXI (Buenos Aires: Red de Integración Especial, enero 2003).
Urbano, C.; Térmens, M. (2003). El triple laberinto: desencuentros entre los modelos de creación, de distribución y de acceso a la información científica. III Workshop REBIUN sobre proyectos digitales. Barcelona, Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat Politècnica de Catalunya (http://bibliotecnica.upc.es/rebiun/Programa.htm). Barcelona. ESP. DOI: http://bibliotecnica.upc.es/rebiun/presentacions/1.ppt  
Ponència
Ana Villarroya Planas. (2003). Coordinadora acadèmica. Seminari internacional "Las políticas culturales en España. Un análisis territorial comparado" organitzat pels Doctors Lluís Bonet (Universitat de Barcelona) i Emmanuel Négrier (CEPEL/Université de Montpellier). Barcelona. ESP.
Baró, M. (2003). Insegnamento-apprendimento delle abilità informative (Information literacy) in Spagna. Convegno Internazionale I colori del testo. Lettura, ricerca, biblioteca. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Itàlia). Torí. ITA.
Baro-Llambias, M. (2003). L'Insegnamento delle abilità di ricerca dell'informazione nelle Biblioteche scolastiche della Spagna. Inciampare nel problema. Università degli Studi di Padova. Pàdua. ITA. Inciampare nel problema. Il proceso di ricerca dell'informazione nella biblioteca scolastica multimediale. Pàdua: Università degli Studi di Padova, 2004. p. 169-181.
Bonet Agusti, Lluís. (2003). L'economia de la cultura: gestió dels intangibles. Jornada dels Economistes 2003 del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Barcelona. ESP.
Bonet, L. . (2003). El aporte de la economía al análisis de los indicadores culturales. Seminario internacional 'Indicadores culturales. Su contribución al estudio de la economía y la cultura. México. DF. MEX. BONET, L. (2004), 'Reflexiones a propósito de indicadores y estadísticas culturales', Boletín GC. Portal Iberoamericano de gestión cultural, [mayo].
Bonet, L. . (2003). L'economia de la cultura: gestió d'intangibles. Jordana dels economistes 2003. Lleida. ESP. BONET, L. (2003), Economia de la cultura: la gestió d'intangibles, La nova Europa en l'economia mundial, Barcelona: Col.legi d'Economistes de Catalunya, p. 259-261..
Bonet, L. . (2003). Mercados artísticos e intervención pública. ARCO'2003: ART, BUSINESS AND SOCIETY . Madrid. ESP.
Comalat, M.; . (2003). Els dossiers electrònics: una eina per a la docència i la comunicació. II Jornada de docència. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de Barcelona. Barcelona. ESP.
Jiménez, L; Bonet, L; Cliché D; Tolila. (2003). Experiencias en Europa sobre indicadores culturales y sistemas de información. Seminario Internacional sobre Indicadores Culturales: su contribución al estudio de la economía y la cultura. México, DF. MEX.
Serra, J. (2003). La gestió de la documentació administrativa en el marc dels projectes d'administració electrònica. Jornada sobre l'administració digital i la gestió de documents. Barcelona. ESP.
miscellaneous
Lopes da Silva, B. (2003). Chiquinho. . El Cobre. 1-262. ISSN/ISBN: 8496095150.
Material Docent
Aguilar, C. (2003). Astronàutica: Pel camí dels estels . Idees i Vincles del segle XX.. Recuperado de http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/credits/credit.htm  
Aguilar, C. (2003). Transports: Un món que es fa més petit . Idees i Vincles del segle XX.. Recuperado de http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/credits/credit.htm  
Article de revista
Pérez-Montoro, M. (2003). "El documento como dato, conocimiento e información ". tradumática. núm. 2. ISSN/ISBN: 1578-7559. Recuperado de http://www.fti.uab.es/tradumática/revista  
Pérez-Montoro, M. (2003). "Gestión del Conocimiento y Documentación Digital: un estudio de caso". Hipertext.net. núm. 1. ISSN/ISBN: 1695-5498. Recuperado de http://www.hipertext.net  
Pérez-Montoro, M. (2003). "El lenguaje en la comunicación y recuperación de la información". tradumática. núm. 2. ISSN/ISBN: 1578-7559. Recuperado de http://www.fti.uab.es/tradumática/revista  
Andreu i Daufí, J.; Cruellas i Serra, R.M.; Elvira i Silleras, M. (2003). "La documentació personal com a eina docent: ensenyar i aprendre amb els fons personals". Lligall: Revista Catalana d'Arxivística. núm. 21, p. 223-270. ISSN/ISBN: 1130-5398. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55210  
Ardanuy J; Romero, L. (2003). "The Journey of the Damned Coffin". Journal of Dracula Studies. núm. 5, p. 40-42.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2003). "Tret de sortida de l'any Simenon-Maigret". Diari Avui. vol. 26/01/2003, p. 47-47. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2003). "Brel, el dret a somiar". Diari Avui. vol. 23/03/2003, p. 61-61. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Bonet, L. . (2003). "El sector audiovisual: nou motor de la indústria cultural catalana". Nota d'Economia. núm. 76-77, p. 103-114. ISSN/ISBN: 0213-3644.
Bonet, L. . (2003). "Les indústries culturals: reptes i oportunitats". Trípodos. Revista digital de comunicació. núm. 14, p. 59-69. ISSN/ISBN: 1138-3305. Recuperado de http://www.tripodos.com/pdf/14M_6bonet.pdf  
Bonet, L. . (2003). "La publicació del LLibre blanc de les indústries culturals de Catalunya". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 10. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16809  
Borrego, A. . (2003). "El dret de préstec a les biblioteques: panorama internacional". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 11. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8896  
Burgos Oliván, L.; Sulé Duesa, A. . (2003). "La Biblioteca del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona ". Item: revista de biblioteconomia i documentació. vol. 33, núm. gen-abr, p. 29-52. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18985  
Comalat-Navarra, M.; Espelt-Busquets, C.; Rubió-Rodon, A. . (2003). "Nous jaciments laborals per a diplomats: anàlisi dels convenis de cooperació educativa de la Facultat de Bibioteconomia i Documentació (UB), 1998-2002 ". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 33, p. 71-83. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18953  
Cosials, A. (2003). "Biblioteca pública y cohesión social.". Educación y Biblioteca. vol. 15, núm. 136, p. 88-92. ISSN/ISBN: 0214-7491.
Elvira i Silleras, M.; Andreu i Daufí, J. (2003). "Informe de la Jornada sobre l'Administració Digital i la Gestió de Documents (Barcelona, 19 de juny de 2003)". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 9. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16859  
Estivill Rius, A.; Pons, A.; Mañà, T. (2003). "Dones bibliotecàries". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. Núm. 10 . ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8901  
Ford, Barbara J.; Ventura, N.; Gascón, J. (2003). "Entrevista a Barbara J. Ford: 'Hem d'estar orgullosos de ser bibliotecaris'". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 33, p. 15-27. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18994  
García, M.A.; González, V. (2003). "Actitudes de los profesores en formación respecto de la enseñanza de la lengua en el aula de español como lengua extranjera". Plurilingüisme i educació: els reptes del segle XXI. Ensenyar llengües en la diversitat i per a la diversitat. ICE Universitat de Barcelona. p. 332-344. ISSN/ISBN: 84-88795-71-8.
Grau, J.; Guallar, J. (2003). "Ocenet Consulta, base de datos en línea para bibliotecas públicas y universitarias". El Profesional de la Información. vol. 12, núm. 5, p. 419-422. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23496  
Grau, J.; Guallar, J.; Ontalba, J.A. (2003). "Fesabid'2003: las jornadas de referencia.". El Profesional de la Información. vol. 12, núm. 3, p. 236-242. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23462  
Guallar, J. (2003). "Mètodes i tècniques de recerca en els articles de documentació periodística a Espanya (1997-2002).". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 11. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16846  
Mañà, T. . (2003). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 522(juny 2003), p. 68-71. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2003). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 528 (desembre), p. 94-98. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Serra, J. (2003). "L'Administració digital i la gestió de documents". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 11. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8905  
Serra, J.; Canela, M. (2003). "La perspectiva arxivística de la gestió dels documents electrònics". Revista d'arxius. núm. 2. ISSN/ISBN: 1696-1552.
Urbano, C. (2003). "Avaluació de revistes i avaluació de la recerca en humanitats i ciències socials a Catalunya: aproximació a un problema [en línia]". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 10 (juny 2003). ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8887  
Urbano, C.; Térmens, M. (2003). "Les set vides del paper: formats de presentació i models de distribució en línia dels treballs publicats en revistes científiques digitals [en línia]". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 11 (des. 2003). ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8895  
Villarroya, A. . (2003). "La financiación pública de la enseñanza privada no universitaria en España". Revista de Educación. núm. 330, p. 187-204. ISSN/ISBN: 0034-8082.
Document científic-tècnic
Ardanuy, J. (2003). Els models matemàtics de Recuperació de la Informació i la seva implementació en motors de cerca de propòsit general.[en línia]. http://eprints.rclis.org/archive/00007953/.
Conferència invitada
Ana Villarroya Planas. (2003). Análisis de proyectos culturales: de la teoría a la práctica. III Jornadas de Formación y Gestión Cultural. Albacete. ESP.
Bonet, L. (2003). Tipologías de actores y perfiles profesionales en Gestión Cultural. IV Jornadas de Formación y Gestión Cultural. Facultad de Humanidades de Albacete. Universiad de Castilla-La Mancha. Albacete. ESP.
Bonet, L. (2003). Economía de la cultura y el aporte de los indicadores culturales. Indicadores culturales: su contribución al estudio de la enconomía y la cultura.. Mexico, DF. MEX.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2003). Identificación y representación del conocimiento organizacional: la propuesta epistemológica clásica.. Seminari dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació. Barcelona. ESP.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2003). El reto de la Gestión del Conocimiento en la Sociedad de la Comunicación. III Seminari de Teoria de la Comunicació Audiovisual. Barcelona. ESP.
Urbano, C. (2003). Reference linking: un reto de normalización para las revistas electrónicas [en línia]. I Jornadas Profesionales sobre Publicaciones Electrónicas de Biblioteconomía y Documentación (libros, revistas, boletines y portales). Madrid, 13-14 mayo de 2003.. Madrid. ESP. Publicaciones electrónicas de Biblioteconomia y Documentación: 2002-2003 [dvd]. Madrid: Universidad Complutense, Servicio de Documentación Multimedia, 2003. ISBN 84-95903-15-6..
Comunicació a congrés
Bonet, L. (2003). Economia de la cultura: la gestió d'intangibles. Jornada dels Economistes: La nova Europa en l'economia mundial. Col·legi d'Economistes de Catalunya. p. 259-261.
Bonet, L.; Négrier, E. (2003). L'observation culturelle face à la globalisation. Quelles sources d'information pour évaluer quells objectifs de politique culturelle?. Actes du Colloque International sur les statistiques culturelles. UNESCO (Paris). p. 101-116.
Capítol de llibre
Pérez-Montoro Gutiérrez,M. (2003). Elementos estratégicos para la Gestión del Conocimiento. . ROVIRA, Cristòfol y CODINA, LLuís (dir.) (2003). Documentación Digital. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. . [Consulta: 17 març 2003]. ISBN 84-88042-39-6. . Servei de Publicacions de la Universitat Pompeu Fabra. ISSN/ISBN: 84-88042-39-6. Recuperado de http://documentacióndigital.org  
Pérez-Montoro Gutiérrez,M. (2003). La Gestión del Conocimiento y su dimensión documental. . FUENTES I PUJOL, Eulàlia (Dir.) (2003). BIBLIODOC 2001-2002. Anuario de Biblioteconomía, Documentación e Información. Barcelona: Col•legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. ISBN 84-86972-15-9. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. ISSN/ISBN: 84-86972-15-9.
Bonet, L. . (2003). 'Cultural Tourism' . TOWSE, R. [ed.] (2002), Handbook of Cultural Economics .
Bonet, L.; De Gregorio, A.; Villarroya, A. (2003). Diagnòstic, estratègies i propostes d'intervenció: Diagnòstic integrat . Llibre Blanc de les Indústries Culturals de Catalunya. p. 366-379. ISSN/ISBN: 84-393-6104-1.
Bonet, L.; De Gregorio, A.; Villarroya, A. (2003). Diagnòstic, estratègies i propostes d'intervenció: Estratègies d'intervenció governamental. Llibre Blanc de les Indústries Culturals de Catalunya. p. 380-401. ISSN/ISBN: 84-393-6104-1.
Perez-Montoro Gutierrez, M. (2003). 'La propuesta epistemología clásica en la identificación y representación del conocimiento organizacional' . FRÍAS, José Antonio (ed.) (2003). Tendencias de investigación en organización del conocimiento. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca. ISBN 84-7800-709-1.. Ediciones de la Universidad de Salamanca. ISSN/ISBN: 84-7800-709-1..
Perez-Montoro Gutierrez, M.; Cobarsi Morales, J. (2003). 'El proyecto LAGNIKS: un programa de gestión del conocimiento desarrollado en la ONU para mejorar la gobernabilidad en la región de Latinoamérica y Caribe'. FESABID (2003). Los sistemas de información en las organizaciones: eficacia y transparencia. Barcelona: FESABID. ISBN 84-9303355-3-7.. Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística. ISSN/ISBN: 84-9303355-3-7..
Prats, J.;Rey, C. . (2003). Las bases Modernas de la alimentación tradicional. Martínez López. J. M.Las bases modernas de la alimentación rural y tradicional. Instituto de Estudios Almerienses. Diputación de Almería. . Instituto estudios almerienses. p. 53-61. ISSN/ISBN: 84-8108-288-0.
Villarroya, A.; Andreu, J.; Fuentealba, J. (2003). Experiència internacional: Experiències il.lustratives . Llibre Blanc de les Indústries Culturals de Catalunya. p. 312-341. ISSN/ISBN: 84-393-6104-1.
Llibre
Bonet, L. (2003). Llibre Blanc de les Indústries Culturals de Catalunya. . Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Article
Argudo Plans, S.; Espelt, C. (2003). Informe del VI Congreso del Capítulo Español de ISKO (International Society of Knowledge Organization) (Salamanca, 5-7 de maig de 2003) . . BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 10. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8894  
Rueda Ramírez, P. (2003). Los correos en los inicios de la Casa de la Contratación de Sevilla (1503-1511).. Atalaya Filatélica. núm. 101, 29-33.
Altres
Térmens Graells, M.; Ribera Turró, M.; Sulé Duesa, A. (2003). Nivel de accesibilidad de las sedes web de las universidades españolas. Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 26, núm. 1, 19-37. ISSN/ISBN: 0210-0614. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/32129  
2002
Taula rodona
Comalat, M.; Reyes, L. (2002). Servicios bibliotecarios en zonas rurales. Primer Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Valencia. ESP.
Rey Martín, Carina . (2002). Enologia y gastronomia Creativas. Necesidad de ayuda. Gastronomia y Enología. Historia y Análisis. Roquetas de MAr. Almeria. ESP.
Sense especificar
Pons Serra, A. (2002). ---. II Jornada sobre la Recerca en Biblioteconomia i Documentació (Departament de Biblioteconomia i Documentació) . Barcelona. ESP.
Pons Serra, A. (2002). ---. Jornades sobre Revistes Digitals: de l'autor i el productor a l'usuari . Barcelona. ESP.
Pons Serra, A. (2002). ---. Seminari de treball: Convergència Europea en els Ensenyaments de Biblioteconomia i Documentació . Barcelona. ESP.
Secretaria comitè científic/org
Agustí, Lluís [et al.]. (2002). Le Polar européen à Paris, trobada sobre la literatura policíaca europea en col•laboració amb ECALIS (European Cultural Agencies, Libraries and Information Services), Bilipo, lBibliothèque Nordique de Sainte Geneviève i el Centre Unesco de París. (París, . Le Polar européen à Paris. París. FRA.
Bonet Agusti, Ll. (2002). Primer congreso internacional del turismo cultural . Salamanca . ESP.
Cosials, A. (2002). Segones Jornades de Biblioteca Escolar.. Cornellà de Llobregat . ESP.
Cosials, A. (2002). Jornades Interprofessionals 'La biblioteca pública: espais d'integració social' . Salt. ESP.
Informe
Balagué, N. (2002). Les normes de qualitat ISO 9000 a les biblioteques universitàries. . 1-149.
Presentació comunicació
Abadal, E. (2002). Las revistas de Biblioteconomía y Documentación en Internet. Jornadas de estudio sobre las revistas científicas de ByD en España (Madrid, 3 de diciembre de 2002). Publicaciones electrónicas de Biblioteconomía y Documentación: 2002-2003. [Madrid] Servicio de Documentación Multimedia, 2003. 1 DVD..
Bonet, L. . (2002). Las múltiples caras y retos de la cooperación cultural en el paisaje iberoamericano. Aprendizajes a partir de la experiencia europea. . Simposio internacional de políticas culturales . Santiago de Chile. CHL.
Bonet, L. . (2002). Interecultural Cooperation: Miths, magic or monster? . ENCATC Conference. Dartingtong . GBR.
BONET, L. . (2002). L'observation culturelle face à la globalisation. Quelles sources d'information pour évaluer quells objectifs de politique culturelle?. LES STATISTIQUES FACE AUX DÉFIS DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE DANS UN CONTEXTE DE GLOBALISATION. MONTRÉAL . CAN. BONET, L.; NEGRIER, E. (2003) L'observation culturelle face à la globalisation, Montréal: UNESCO Institut for Statistics.
Bonet, L. . (2002). La formación y la investigación en turismo cultural. Primer congreso internacional del turismo cultural . Salamanca. ESP.
Bonet, L. . (2002). Industrias culturales e intervención pública: una perspectiva desde la diversidad y el desarrollo cultural iberoamericano. Seminario 'Las culturas iberoamericanas en el siglo XXI. Integración socioeconómica y cultural en Iberoamérica' . Rio de Janeiro. BRA.
Cosials, A.; Martí, S.; Artigal, J. (2002). El grupo de Bibliotecas Catalanas asociadas a la Unesco, creando espacios educadores, culturales e informativos.. I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas.. València. ESP. La Biblioteca Pública, Portal de la Sociedad de la Informació : Actas del I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (Valencia, 29, 30 y 31 de Octubre de 2002).
García, M.A.; González, M. V. . (2002). Actitudes de los profesores en formación respecto de la enseñanza de la lengua escrita en el aula de español como lengua extranjera . XXIII Seminari Llengües i Educació . Barcelona. ESP.
Gascón, J.; Estivill, A.; Andreu, J.; Rodríguez Gairín, J.M. (2002). Presentació de comunicació . 8es Jornades Catalanes de Documentació (15-16 novembre 2002). Hospitalet de Llobregat. ESP.
Jornet, N.; Rey, C.; Rodríguez, C.; Rubió, A. . (2002). Un recurso para la docencia: los 'dossiers electrònics': el caso de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universidad de Barcelona . IBERSID. VII Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación . Zaragoza. ESP.
Jornet, N.; Rey, C.; Rodríguez, C.; Rubió, A. (2002). El uso de los 'dossiers electrònics' en la Facultad de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. III Jornadas de Bibliotecas Digitales.. El Escorial, Madrid. ESP. Actas de las III Jornadas de Bibliotecas Digitales.
Mañà, T. . (2002). Una Biblioteca pública también para los jóvenes. Primer Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Valencia (29,30 i 31 octubre 2002). Valencia. ESP. pp: 243-248.
Rey, C.; Haddad, Ch. . (2002). Fons intercultural en el disseny d'una biblioteca. . 2es Jornades 'De la realitat educativa catalana a la interculturalitat. Els nouvinguts'. . Barcelona. ESP.
Rodríguez-Gairín, J.M. . (2002). Interfaz adaptativa para la gestión y control de revistas electrónicas. III Jornadas de Bibliotecas Digitales (JBIDI'02). El Escorial. ESP. pp: 31-40, ISBN: 84-688-0205-0.
Serra, J.; Domingo, J. (2002). La intervenció en la creació dels documents electrònics. Jornades de l'Associació d'Arxivers Valencians, celebrades a Torrent (València). València. ESP.
Serret, C.; Cosials, A. (2002). Recursos disponibles i confiança necessària.. Fòrum'97: el nucli antic en el Sant Boi del futur. Sant Boi de Llobregat. ESP. Fòrum'97: el nucli antic en el Sant Boi del futur. Sant Boi de Llobregat: l'Ajuntament, 1998. p. 209-219.
Somoza, M.; Rodríguez-Gairín, J.M. . (2002). Les tecnologies de la informació en l'accés i la gestió de Fonts d'informació en Ciències de la Salut . Segona Trobada de Professors de Ciències de la Salut . Barcelona. ESP.
Térmens Graells, M.; Ribera Turró, M. (2002). Usabilidad y accesibilidad de bibliotecas y universidades. VI Jornadas del SIDAR: accesibilidad y experiencia del usuario (23 a 25 de octubre de 2002). Santa Cruz de Tenerife. ESP.
Térmens, M. . (2002). La accesibilidad de las webs de las universidades andaluzas. XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Málaga. ESP. pp: 213-225, D.L.: MA-707/2002, ISBN: 84-920914-7-9.
Urbano, C.; Térmens, M. . (2002). Les set vides del paper: formats de presentació i models de distribució en línia dels treballs publicats en revistes científiques digitals [en línia]. Jornades sobre revistes digitals: de l'autor i el productor a l'usuari. 21-22 nov. 2002. Organizadas por el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i la Universitat de Barcelona. Barcelona. ESP.
Ponència
Baró, M. (2002). La formación de usuarios en la biblioteca escolar. I Jornadas de Bibliotecas escolares de Cantabria.. Torrelavega. ESP.
Baró, M.; Mañà, T. . (2002). Ficción e información en las bibliotecas escolares. Seminario 'Bibliotecas Escolares y Calidad de la Educación' organizado por ANELE (Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza) . Madrid. ESP. http://www.cnice.mecd.es/recursos2/bibliotecas/html/seminario/seminario.htm.
BONET, L. . (2002). LIMITACIONES Y RETOS DE LOS ESTUDIOS SOBRE DIMENSIÓN E IMPACTO ECONÓMICO DE LA CULTURA . CONFERENCE ON CULTURE, DEVELOPMENT & ECONOMY . NEW YORK . USA.
Bonet, L. . (2002). Gestión del patrimonio y desarrollo cultural. III Seminario Internacional de la Red Medamérica' . Barcelona. ESP.
Bonet, L. . (2002). La industria audiovisual latinoamericana. Los círculos auidovisuales de la CITA. Biarritz. FRA.
García, M.A. . (2002). Actitudes y creencias sobre la expresión escrita . Congreso Científico Internacional: Lenguas Extranjeras: teoría y práctica de la enseñanza, MinskUniversidad Económica de Belarús, 30-31 de enero de 2002. Proyecto Tempus Tacis N 21.068-200. Minsk. BLR. Actas del Congreso Internacional: Lenguas Extranjeras. Teoría y práctica de la enseñanza, Minsk, pp.215-218. ISBN: 985-426-718-0.
Marina Salse Rovira. (2002). Presentació de comunicacions . 8es Jornades Catalanes de Documentació . Barcelona. ESP.
Rey Martín, C. (2002). La captación de usuarios. Curso sobre modelos de Gestión Cultural. Las BIbliotecas públicas: nuevas tecnologías para el desarrollo cultural. Zaragoza. ESP.
Rey Martín, C. (2002). Evaluación de bibliotecas. Gestión eficaz de la biblioteca. . Madrid. ESP.
Rey Martín, Carina . (2002). La aproximación al ciudadano: servicios, comunicación e imagen exterior. Curso Biblioteconomia. Palma de Mallorca. ESP.
Serra, J. (2002). Estrategias de preservación de documentos electrónicos: el National Archives and Records Administration y el Public Record Office.. V Jornadas de Archivos Electrónicos.. Priego de Córdoba. ESP. Actas de las V Jornadas de Archivos Electrónicos..
Participació comitè científic/o
Comalat Navarra, M. (2002). Jornades de Biblioteques Escolars [2es: 2002: Cornellà]. Cornellà. ESP.
Mañà, T. . (2002). Membre Comitè Organitzador. II Jornades de Biblioteques Escolars. COBDC. Barcelona. ESP.
Serra, J. (2002). Membre del Comitè Científic . III DLM-Forum on electronic records. Barcelona. ESP.
Serra, J. (2002). Membre del DLM-Monitoring Comittee, comitè permanent del DLM forum on electronic records.. DLM-Monitoring Comittee. Barcelona. ESP.
Material Docent
Aguilar, C. (2002). Termodinámica. Projecte Aracné, ciència en Xarxa..
Article de revista
Abadal, E. . (2002). "Elementos para la evaluación de interfaces de consulta de bases de datos". El Profesional de la Información. vol. 11, núm. 5, p. 349-360. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23451  
Abadal, E. . (2002). "Buscar información en Internet". CompUDB. vol. 1, núm. 5, p. 5-6.
Abadal, E.; Gascón, J.; Mañà, T. (2002). "Salomó, Godot i la cabina dels Germans Marx". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . vol. Any XXVII, núm. 8962 (11 setem), p. Supl, p. XIV-XIV. ISSN/ISBN: 1575-5886.
Agustí, Ll. (2002). "Viage literario a la Iglesias de España de Jaime y Joaquín Lorenzo Villanueva [Edició facsímil de la Biblioteca Valenciana fons Nicolau Primitiu]". Métodos de Información. vol. maig, núm. 50. ISSN/ISBN: 1134-2838. Recuperado de http://www.faximil.com/descargas/2002-50-85.pdf  
Agustí, Ll. (2002). "Entre ladrillos y clics de ratón (bricks and clics)". Métodos de Información. vol. gen.-mar., núm. 49. ISSN/ISBN: 1134-2838. Recuperado de http://www.avei.org/revista/mei49/2002-49-30.pdf  
Agustí, Ll. (2002). "Entrevista con José Antonio Pascual ". Métodos de Información. vol. gen.-mar., núm. 49. ISSN/ISBN: 1134-2838. Recuperado de http://www.avei.org/revista/mei49/2002-49-26.pdf  
Agustí, Lluís. (2002). "Les réseaux des bibliothèques à l'extérieur: les modèles français et espagnol". Bulletin des bibliothèques de France. núm. 47, p. 55-61. Recuperado de http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/2002/05/document.xsp?id=bbf-2002-05-0055-008/2002/05/fam-dossier/dossier&statutMaitre=non&statutFils=non  
Andreu i Daufí, J.; Campos i González, I.; Elvira i Silleras, M. (2002). "El cas dels papers catalans a Salamanca : hem perdut els papers?". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 9. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16870  
Andreu, J.; Campos, I.; Elvira, M. (2002). "Informe sobre la Jornada de presentació de la llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents (Escola d'Administraci´Pública de Catalunya)". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 8. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8903  
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). "Dos-cents anys de Dumas". Diari Avui. vol. 22/07/2002, p. 31-31. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). "1.000 anys de llengua catalana al Rosselló". Diari Avui. vol. 5/06/2002, p. 42-42. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). "El saló del còmic de París viu la seva primera prova de foc". Diari Avui. vol. 2/06/2002, p. 52-52. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). "Guerra a la premsa gratuïta". Diari Avui. vol. 4/03/2002, p. 51-51. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). "Noces de plata del Pompidou". Diari Avui. vol. 3/02/2002, p. 50-50. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). "El Mar, de Blai Bonet, al francès". Diari Avui. vol. 1/02/2002, p. 38-38. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). "El testimoni d'una afganesa". Diari Avui. vol. 29/01/2002, p. 35-35. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). "La guerra total de Peter Brook". Diari Avui. vol. 26/01/2002, p. 49-49. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). "Quatre continents en un museu". Diari Avui. vol. 4/01/2002, p. 37-38. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2002). "La cineasta Coline Serreau dirigeix 'El Barber de Sevilla' a París". Diari Avui. vol. 2/04/2002. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Baró, M. ; Comalat, M. ; Mañà, T. . (2002). "Las Bibliotecas de los centros públicos de educación secundaria en la ciudad de Barcelona". Anales de Documentación. núm. 5 (2002), p. 51-79. ISSN/ISBN: 1575-2437.
Baró, M. ; Mañà, T. . (2002). "Situación actual de las bibliotecas escolares". Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ). núm. 146(feb.2002), p. 15-24. ISSN/ISBN: 0214-4123.
Bonet, L. . (2002). "El turisme cultural al SICT: Espai per una reflexió estratègica". TotCett (Informatiu del centre d'estudis tècnics turístics). vol. Abril, núm. 3, p. 13.
Gallart, N.; Keefer, A.; Pons, A. . (2002). "'Informe de les Jornades sobre revistes digitals: de l'autor i el productor a l'usuari (Barcelona, 21 i 22 de novembre de 2002)' ". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . vol. 9, núm. desembre. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8898  
Gascón, J. (2002). "Índexs d'Item, del número 1 al 30: matèries, autors, obres ressenyades i afiliacions dels autors; recull de sumaris dels 30 números". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 30, p. 125-211. ISSN/ISBN: 0214-0349.
Llueca, C. . (2002). "Causas del abandono del dominio .es". Novetats-ICT. vol. 103. Recuperado de http://hdl.handle.net/10760/6229  
Mañà, T. . (2002). "LLibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 510 (juny 2002), p. 64-69. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2002). "LLibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 516 (des.2002), p. 111-116. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. (trad). (2002). "IFLA.Secció de biblioteques per a infants i joves. Directrius de serveis bibliotecaris per a adolescents ". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 9 (des. 2002). ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8899  
Pons, A. (2002). "'Recursos per a la recerca en biblioteconomia i documentació' ". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . vol. 9, núm. desembre. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8900  
Rey, C. ; Rodríguez Parada, C. . (2002). "Reflexions sobre la mesura de la qualitat en la Biblioteca". Item: revista de biblioteconomia i documentació. vol. 32, p. 57-67-150. ISSN/ISBN: 0214-0349.
Ribera, M.; Térmens, M. . (2002). "Accessibilitat al web: panoràmica general". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 31, p. 5-16. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/19019  
Salmurri, C.; Abadal, E.; Sancho, M.; Llevat, M.; Sulé, A.; Corbera, M. . (2002). "Diseño y creación de la base de datos documental del Grupo Godó ". El Profesional de la Información. vol. 11, núm. 3, p. 195-204. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23502  
Salse-Rovira, M. Pradas, Marga . (2002). "L'arbre del coneixement : un projecte de classificació i thesaurització de la terminologia en català ". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. maig-agost 2002, p. 93-110. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18962  
Serra, J. . (2002). "Informe sobre el tercer DLM-Forum on electronic records (Barcelona, 6-8 de maig de 2002)". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 8. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16814  
Somoza, M. . (2002). "Avaluació dels tutorials PubMed i ERIC ". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 9. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8886  
Térmens, M.; Ribera, M.; Sulé, A. . (2002). "L'accessibilitat dels webs de les universitats catalanes". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 31, p. 53-76. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/19005  
Villarroya, A. . (2002). "A look at school choice in Spain". Mediterranean journal of educational studies. vol. 7, núm. 2, p. 21-36. ISSN/ISBN: 1024-5375.
Conferència invitada
Balagué, N. . (2002). La aplicación de las normas ISO 9000 en los centros de documentación: una oportunidad de mejora . Seminario sobre Información y Documentación en Centros de Documentación de Espacios Naturales Protegidos y de Medio Ambiente. Valsain. ESP. Valsaín:CENEAM, 2001 http://www.mma.es/secciones/formacion_educacion/grupos_ceneam/documentacion_espacios/pdf/balague1.pdf.
Bonet, L. . (2002). La politique culturelle en Catalogne: les enjeux, le cadre politique et operationnel, et les démarches. Seminaire Européen sur l'observation régionale des politiques culturelles. Montpellier. FRA.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2002). Gestión de la Información en los medios de comunicación audiovisuales.. II Seminari de Teoria de la Comunicació Audiovisual . Barcelona. ESP.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2002). Gestión del Conocimiento en la industria audiovisual. II Seminari de Teoria de la Comunicació Audiovisual . Barcelona. ESP.
Comunicació a congrés
Rodríguez-Gairín, J.M. . (2002). Interfaz adaptativa para la gestión y control de revistas electrónicas. Actas de las III Jornadas de Bibliotecas Digitales (JBIDI'02) . p. 31-40. ISSN/ISBN: 84-688-0205-0. Recuperado de http://bd.ub.es/pub/rzgairin/jbidi2002_a.pdf  
Capítol de llibre
Pérez-Montoro Gutiérrez,M. (2002). Los contextos informativos. . PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, Mario i CAMPOS HAVIDICH, Manuel (2002). Representación y procesamiento del conocimiento. Barcelona: EdiUOC. ISBN 84-8429-435-8. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC). ISSN/ISBN: 84-8429-435-8.
Pérez-Montoro Gutiérrez,M. (2002). Los procesos de comunicación. . PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, Mario i CAMPOS HAVIDICH, Manuel (2002). Representación y procesamiento del conocimiento. Barcelona: EdiUOC. ISBN 84-8429-435-8. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (EDIUOC). ISSN/ISBN: 84-8429-435-8.
Abadal, E. . (2002). Edición digital . López Yepes, José (coord): 'Manual de ciencias de la documentación' . p. 633-649. ISSN/ISBN: 84-368-1645-5 .
Agustí, Ll. (2002). La Bibliothèque Espagnole de Paris. Les bibliothèques parisiennes: architecture et décor. Paris: Action Artistique de la Ville de Paris, 2002. Action Artistique de la Ville de Paris. p. 259-260. ISSN/ISBN: 2-913246-39-7.
Balagué, N. . (2002). Implementing ISO 9000 Standards in a University Library. The Quality System in Universitat Autonoma de Barcelona Library Service . Education and research for marketing and quality management in libraries . K.G. Saur Verlag. p. 145-156. ISSN/ISBN: 3-598-21829-X.
Baró, M. . (2002). Les biblioteques per a infants . La literatura infantil i juvenil catalana: un segle de canvis . p. 119-134. ISSN/ISBN: 84-89489-55-6.
Baró, M. . (2002). La biblioteca scolastica in Spagna negli anni '90: un malato in buona salute. . Formazione del docente documentalista della biblioteca scolastica multimediale . p. 146-160.
Baró, M. ; Mañà, T. . (2002). Ficción e información en las bibliotecas escolares. Bibliotecas escolares y calidad de la educación. Madrid: ANELE, 2002. p. 31-39.
Bonet, L. (2002). 'Industrias culturales y desarrollo en Iberoamérica: Antecedentes para un debate'. GARCÍA CANCLINI, N. [coord.], Iberoamérica 2002. Diagnóstico y porpuestas para el desarrollo cultural. p. 249-277.
Centelles Velilla, M.; Gibernau Crespo, C. (2002). La gestión de proyectos web en entornos corporativos. Documentación digital. Servei de Publicacions de la Universitat Pompeu Fabra. ISSN/ISBN: 84-88042-39-6.
Mañà, T. . (2002). Fonts d'informació sobre literatura infantil i juvenil catalana (1964-2000). La literatura infantil i juvenil catalana: un segle de canvis. Barcelona : ICE, 2002. p. 245-260. ISSN/ISBN: 84-89489-55-6.
Pons, A. (2002). Bibliografia i cronologia de Carme Mayol . Carme Mayol, entre la professió i la docència . p. 83-93. ISSN/ISBN: 84-475-2637-2.
Llibre
Alberch, R.; Boadas, J.; Nadal, J.; Llueca, C. . (2002). Bibliografia de la ciutat de Girona [Recurs electrònic] . Dirigida per Ramon Alberch, Joan Boadas, Joaquim Nadal ; actualització: Mònica Ferrer, Ciro Llueca, amb la col·laboració de Pau Saavedra ; coordinació informàtica: Lluís-Esteve Casellas. . Edicions de l'Ajuntament de Girona. ISSN/ISBN: 84-8496-083-8 .
Baró, M. ; Mañà, T. . (2002). La Formación de usuarios en la biblioteca escolar: educación infantil y primaria.. . Consejería de Educación de la Junta de Andalucía . p. 50. ISSN/ISBN: 84-699-7324-X.
Baró, M. ; Mañà, T. . (2002). La Formación de usuarios en la biblioteca escolar: educación secundaria.. . Consejería de Educación de la Junta de Andalucía . p. 66. ISSN/ISBN: 84-699-9554-5.
Comalat, M. ; Elvira, M. ; Espelt, C. ; Mañà, T. ; Rey, C. ; Reyes, L. ; Rodríguez, C. (Comissió de Pràctiques). (2002). Pràcticum de la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació. . Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació: Universitat de Barcelona.. p. 59. ISSN/ISBN: 84-475-2643-7.
Larra, Mariano José de. (2002). Artículos. Larra, Mariano José de. Artículos. Edición, selección, introducción y notas de Lluís Agust. Barcelona: Edebé, 2002. . EDEBÉ. p. 517. ISSN/ISBN: 842366305.
Pérez, M.; Campos, M. (2002). Representación y procesamiento del conocimiento.. . ISSN/ISBN: 84-8429-435-8.
audiovisual
Grup de Treball per a les Concrecions a les AACR2 (Gázquez, A.; Estivill, A.; Gascón, J.; Rovira, A.; Mayol, I.; Tort, M.). (2002). Concrecions a les AACR2 (Part II, Encapçalaments, títols uniformes, referències) / recopilades pel Grup de Treball per a les Concrecions a les AACR2 amb la coordinació del Servei de Normalització Bibliogràfica . . Biblioteca de Catalunya.
Article
Argudo Plans, S. (2002). Avaluació de les metadades com a eina d'indexació i recuperació al web de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. . BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 9. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8892  
Estivill, A.; Argudo Plans, S.; Miralpeix, C. (2002). Presentació i accés a les revistes electròniques a les universitats catalanes. . BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 9. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8893  
Altres
Estivill, A. ; Mañà, T. ; Pons, A. (2002). Dones bibliotecàries: calendari 2003 . Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut Català de la Dona.. 1-14.
2001
Taula rodona
Bonet Agusti, Ll. (2001). El espacio cultural iberoamericano. El punto de vista económico. Colloque international Trois espaces linguistiques, face aux défis de la mondialisation . Paris . FRA.
Sense especificar
Pons Serra, A. (2001). ---. I Jornada de Terminologia i Serveis Lingüístics (Institut Universitari de Lingüística Aplicada) . Barcelona. ESP.
Pons Serra, A. (2001). ---. VIII Jornades Catalanes de Documentació (Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya) . L'Hospitalet de Llobregat. ESP.
Secretaria comitè científic/org
Rueda Ramírez, P. (2001). Secretario del Congreso Internacional 'El mundo de las Academias: del ayer al hoy. La Real Academia Sevillana de Buenas Letras a los CCL años de su fundación'. . 'El mundo de las Academias: del ayer al hoy. La Real Academia Sevillana de Buenas Letras a los CCL años de su fundación'. . Sevilla. ESP.
Rueda Ramírez, P. (2001). Secretario del coloquio internacional 'La Cultura de Dos Mundos. Identidades e imágenes de la Edad Moderna', organizado por la Universidad de Sevilla y la Escuela de Estudios Hispano-Americanos'. . 'La Cultura de Dos Mundos. Identidades e imágenes de la Edad Moderna'. Sevilla. ESP.
Revisió
Urbano, C. (2001). Bibliografía comercial y distribución de libros en España: diez años de evolución y cinco de Internet.. Anuari de biblioteconomia, documentació i informació: BIBLIODOC 2000. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes, 2001.. 167-186. ISSN/ISBN: 84-86972-13-2.
Informe
Rodríguez, C.; Urbano, C. (2001). Estadístiques i indicadors de biblioteques universitàries de la Unió Europea i Espanya com a marc de l'avaluació de les biblioteques universitàries de Catalunya (any 1998). Informe de trabajo para el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 20.
Térmens, M. (2001). Distribució de revistes científiques en format digital. Informe elaborat per encàrrec del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 1-83.
Publicacions Multimèdia
Abadal, E. (2001). La biblioteca en el entorno digital . Documentación digital: curso de postgrado impartido a distancia a través de Internet . vol. 3.
Mañà, T. ; Baró, M. . (2001). Exploradors de biblioteques: programa per conèixer la biblioteca i el seu funcionament. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2001.
Presentació comunicació
Abadal, E. . (2001). El control de la terminologia en la recuperació de la informació. 1a Jornada de Terminologia i Documentació. Barcelona. ESP. pp: 31-39, ISBN: 84-477-0734-2 .
Abadal, E. . (2001). Bases de datos de arquitectura en el web. Catalogación de documentación de archivos de arquitectura . Barcelona. ESP.
Abadal, E. . (2001). Evaluación de interfaces de consulta de bases de datos . VI Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación (IBERSID'2001) .
Balagué, N. (2001). Implementing ISO 9000 standards in a university library. The quality system in Universitat Autonoma de Barcelona Library Service. IFLA Sateliite Meeting.'Education and research for marketing and quality management in libraries'.. Québec. CAN. Conference Papers. Québec,2001. pp.145-156.
Bonet, L. . (2001). Gestión del patrimonio mundial. Congreso Patrimonio Mundial organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte . Córdoba. ESP.
Cid, P.; Urbano, C. (2001). Estratègies i recursos docents en Biblioteconomia i Documentació en Europa. Seminari Anual del Grup de Treball en Recerca i Docència del COBDC. Barcelona. ESP.
Comalat, M.; Rubió, A.; Urbano, C. (2001). Nous jaciments laborals per a diplomats: anàlisi dels convenis de cooperació educativa de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB [Pòster]. Jornades Catalanes de Documentació (8es: 2001: L'Hospitalet de Llob.) Catalunya en la societat de la informació: realitats i reptes. Barcelona: COBDC, 2001. . Barcelona. ESP. pp: 107-107, D.L.: B-48167-2001.
Estivill, A; Rodríguez-Gairín, J.M.; Gascón, J; Andreu, J. (2001). Recursos Web i Metadades. 8es Jornades Catalanes de Documentació.. Barcelona. ESP.
Pérez-Montoro Gutiérrez, M. (2001). La información como fundamento cognitivo de una definición adecuada de conocimiento. V Congrès de la International Society for Knowledge Organization - España. Alcalá de Henares. ESP. EXTREMEÑO PLACER, Ana (ed.) (2001) La representación y organización del conocimiento: metodologías, modelos y aplicaciones.págs. 79-87. ISBN 84-8138-435-6.
Pons Serra, A. (2001). El Programa Socrates-Erasmus. Seminari sobre Estratègies i Recursos Docents en Biblioteconomia i Documentació: una Mirada a Europa (Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya) . Barcelona. ESP. No publicada..
Rey, C. . (2001). Los Usuarios de las bibliotecas biomédicas y sus intereses (moderadora de taula rodona).. 9as Jornadas de información y documentación en ciencias de la salud.. Cáceres. ESP.
Rey, C.; Rodríguez, C. . (2001). Reflexions sobre la mesura de qualitat en la biblioteca universitària. . 8es Jornades Catalanes de Documentació.. Barcelona. ESP.
Rodríguez-Gairín, J.M. (2001). WINSUMAR: Distribución y consulta electrónica de sumarios de revistas. II Jornadas de Bibliotecas Digitales. Almagro (Ciudad Real). ESP. pp: 249-255.
Salmurri, C.; Corbera, M.; Llevat, M.; Sancho, M.; Abadal, E.; Bechini, M.; Burguillos, F.; Sulé, A. . (2001). Disseny i creació de la base de dades documental del Grup Godó . 8es Jornades Catalanes de Documentació: Catalunya en la societat de la informació: realitats i reptes . Barcelona. ESP. pp: 29-30, D.L.: B-48167-2001.
Villarroya, A. (2001). Markets, competition and the management of education: the case of Spain . The Fifth International Research Symposium on Public Management . Barcelona. ESP. Proceedings.
Pòster
Comalat, M.; Reyes, L. (2001). Els serveis bibliotecaris a zones rurals. Jornades Catalanes de Documentació [8es: 2001: Barcelona]. Barcelona. ESP.
Ponència
Baró, M. ; Mañà, T. (2001). La formación de usuarios: función esencial de la biblioteca escolar.. I Jornadas de Bibliotecas escolares de Asturias. Oviedo. Septiembre 2001 . Oviedo. ESP. I Jornadas de Bibliotecas escolares de Asturias. Llanes: Centro del Profesorado y Recursos de Oriente, 2002. p. 55-65.
BONET, L. . (2001). STRUCTURE OF THE THEATRE SYSTEM OF SPAIN . CONFERENCE ON CULTURAL POLICY AND THEATRE MANAGEMENT. CHISINAU . MDA.
Cristobal Urbano Salido. (2001). Miembro del comité organizador. 8es Jornades Catalanes de Documentació. Barcelona. ESP.
Cristobal Urbano Salido. (2001). Miembro del comité organizador. Seminari Anual del Grup de Recerca i Docència del COBDC. Barcelona. ESP.
Article de revista
Abadal, E. . (2001). "Las bases de datos en España a principios del siglo XXI ". El Profesional de la Información. vol. 10, núm. 12, p. 8-12. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23450  
Agustí, Ll.; Luna, A. (2001). "El llibre ha mort, visca el llibre!". Diari Avui. vol. 19/03/2001. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Andreu Daufí, J. (2001). "El perfil profesional del archivero en la organización: propuesta metodológica para el tratamiento sistémico de los recursos de información de la institución". Biblios: Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información. núm. 8. ISSN/ISBN: 1562-4730. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/97884  
Andreu i Daufí, J. (2001). "Informe de les Vuitenes Jornades d'Arxivística de Catalunya : la descripció arxivística: noves tècniques, noves eines? (Tortosa, 17, 18 i 19 de maig de 2001)". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 7. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16865  
Andreu i Daufí, J.; Elvira i Silleras, M.; Campos i González, I. (2001). "Una lectura de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 7. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16837  
Bagunyà, L. ; Baró, M. ; Mañà, T. . (2001). "El Analfabetismo bibliotecario ". Bibliotecas públicas y escolares . p. 99-103. ISSN/ISBN: 958-9342-10-08.
Balagué, N. . (2001). "L'Externalització o la flexibilitat de la gestió. ". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 28, p. 4-13. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18998  
Balagué, N. . (2001). "Aplicación de las normas ISO 9000 en bibliotecas: La experiencia del Servicio de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Barcelona". Calidad Latina . núm. 14. Recuperado de http://www.calidadlatina.com/pub/014-OCT-01.pdf  
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2001). "L'any 2002, Victor Hugo". Diari Avui. vol. 31/12/2001, p. 30-30. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2001). "La cançó francesa perd Gilbert Bécaud". Diari Avui. vol. 19/12/2001, p. 45-45. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2001). "Jacques Audiard triomfa amb 'Sur mes lèvres'". Diari Avui. vol. 2/11/2001. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2001). "Jeanne Moreau dirigeix 'Attila'". Diari Avui. vol. 21/09/2001. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Balcatrena, Z. (pseud. de Lluís Agustí). (2001). "L'IEC i la RAE tenen molt bones relacions: José Antonio Pascual [entrevista]". Diari Avui. vol. 24/08/2001, p. 29-29. ISSN/ISBN: 2340-2016.
Bonet, L. (2001). "Les polítiques culturals davant la globalització". Ámbits de Política i Societat. vol. Tardor, núm. 19-20, p. 52-56. ISSN/ISBN: 1578-9918.
Bonet, L. (2001). "Planificar y evaluar: dos fases indisociables de la gestión cultural". Periférica Internacional. vol. Diciembre, núm. 2, p. 41-50. ISSN/ISBN: 1577-1172. Recuperado de http://diana.uca.es/search~S7*spi?/fperif%C3%A9rica/fperiferica/1,38,232,B/l962&FF=fperiferica+15771172+2001+n+2&3,,11,0,-1  
Borrego, A. . (2001). "Bibliotecarios reales para bibliotecas virtuales: la necesidad de asistencia humana en el entorno digital ". Métodos de Información. vol. 8, núm. 48, p. 47-55. ISSN/ISBN: 1134-2838.
Comalat, M.; Serra, O. (2001). "La contractació de serveis externs: un recurs imprescindible per a les biblioteques escolars". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 28, p. 49-54. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18988  
Domingo, J.; Serra, J.; Canela, M.; Campos, I. (2001). "Archiwa i rejestry administracyjne w sieci informatycznej Generalitat Katalonii na przykladzie Archiwum Departamentu Kultury". Archiwista Polski. núm. 4.
Estivill, A.; Andreu, J.; Gascón, J.; Rodríguez Gairín, J.M.; Urbano, C. (2001). "Recursos web i metadades: informe del projecte ". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . vol. 7, núm. desembre. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8971  
Fenoll, C.; Llueca, C. . (2001). "L'avaluació de webs d'ajuntament: presentació d'una eina d'anàlisi i estat de la qüestió a les comarques de Girona. ". Item: revista de biblioteconomia i documentació. vol. 29, núm. jul-des, p. 57-80. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18999  
Franganillo, J.; Figuerola, T. M. (2001). "Anàlisi del cercador múltiple Copernic 2001 Pro = Análisis del buscador múltiple Copernic 2001 Pro". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 6. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8965  
Mañà, T. . (2001). "Catalunya: un mercado algo saturado". Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ). núm. 142 (oct.2001), p. 12-18. ISSN/ISBN: 0214-4123.
Mañà, T. . (2001). "LLibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 493(gen.2001), p. 67-70. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2001). "Búsqueda y selección en Internet". Cuadernos del Lazarillo. núm. 5, p. 8-13. ISSN/ISBN: 1576-9666.
Mañà, T. ; Mayol, C. . (2001). "Les Bibliothèques publiques en Espagne". Bulletin des bibliothèques de France. vol. 46, núm. 6, p. 73-79.
Pons, A. (2001). "Fonts i recursos d'informació per a la recerca". Temps d'Educació. vol. 25, núm. 1r semestre, p. 295-300. ISSN/ISBN: 0214-7351. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/28955