Comunicacions / Pòsters

Els organitzadors del IX Encuentro Ibérico EDICIC assumeixen un compromís doble: d'una banda, afavorir la difusió ràpida dels resultats presentats en la trobada; de l'altra, dinamitzar les sessions de presentació oral de comunicacions perquè esdevinguin espais vius on es provoquin debats reals sobre els resultats presentats pels participants. Aquest compromís es reflecteix en dues iniciatives:

  • Estimular que els participants millorin la disponibilitat àgil i en obert dels resultats obtinguts mitjançant la difusió del text complet de les seves comunicacions en forma de preprint, abans que comenci l'Encuentro. Per a la publicació definitiva d'aquests treballs es faran acords amb revistes de l'àrea perquè admetin a consideració com a manuscrits aquests preprints. Lògicament, la decisió de publicació dependrà de cada revista, en base als seus criteris de publicació i al procés de revisió per parells.
  • Dinamitzar les sessions de presentació de comunicacions mitjançant el debat real entre autors i assistents, estimulat pels moderadors i membres del comitè científic presents en les sales. Per això, al web de l'Encuentro s'oferiran com a actes prèvies els resums definitius i revisats de les comunicacions, acompanyats de l'enllaç web al preprint quan els autors els hi hagin dipositat.

Instruccions per als autors

Per tal que els participants disposin de resums definitius i revisats abans del començament de l'Encuentro, com també del text complet en versió preprint, consulteu les instruccions i la plantilla amb el format per a normalitzar els resums que s'han d'enviar.

Plataforma per a la tramesa de propostes:  https://fbd.ub.edu/edicic2019/ca/enviaments

La incorporació de les comunicacions a les sessions del congrés està condicionada a la inscripció de com a mínim un dels autors. Sota cada inscripció es podran incorporar al programa del congrés un màxim de dues comunicacions.

Dates clau

- Tancament del termini de tramesa de resums: 15/1/2019 porrogat fins el 4/2/2019

- Resposta dels avaluadors: abans del 28/2/2019

- Data límit de tramesa del resum corregit de la comunicació: 15/5/2019

- Data límit per a comunicar la URL del preprint: 15/6/2019