Inscripcions

El preu de la inscripció inclou el dinar: EDICIC dies 10 i 11 / JECCDOC  dia 10 / ISKO dies 11 i 12

El sopar de gala no està inclòs en el preu de la inscripció i s'haurà de fer una reserva per separat.

La incorporació de les comunicacions a les sessions del congrés està condicionada a la inscripció de com a mínim un dels autors. Sota cada inscripció es podran incorporar al programa del congrés un màxim de dues comunicacions.

General EDICIC (fins el 15/4/2019  30/4/2019)

120,00 EUR

General EDICIC (a partir del 16/4/2019 1/5/2019)

160,00 EUR

 

 

Estudiant EDICIC (fins el 15/4/2019  30/4/2019)

30,00 EUR

Estudiant EDICIC (a partir del 16/4/2019 1/5/2019)

50,00 EUR 

 

 

General EDICIC+ISKO+JECCDOC (fins el 15/4/2019  30/4/2019)*

 180,00 EUR

General EDICIC+ISKO+JECCDOC (a partir del 16/4/2019 1/5/2019)*

 240,00 EUR 

 

 

Estudiant EDICIC+ISKO+JECCDOC (fins el 15/4/2019  30/4/2019)*

 45,00 EUR 

Estudiant EDICIC+ISKO+ JECCDOC (a partir del 16/4/2019 1/5/2019)*

75,00 EUR

* La informació per fer inscripció únicament a les III Jornadas de Estudiantes de Ciencias de la Documentación) es troba disponible al web de las JECCDOC

No dóna dret al descompte com a estudiant estar matriculat en cursos de formació continuada, diplomats, cursos d'extensió universitària, cursos de postgrau no reglats en forma de màster, o altres casuístiques que no es corresponguin amb els tres nivells reglats i oficials de titulació (grau, màster i doctorat).


Les persones que facin el pagament sota alguna modalitat de descompte, hauran d'acreditar documentalment la seva condició d'estudiant o soci d'ISKO en el moment de fer l'acreditació i recollida de documentació a l'inici del congrés per poder-hi accedir.

 

Plataforma de registre i pagament de la inscripció


Accés: http://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=2&id=d4b9d6ba00fb4dcf6798

1. Un cop registrat, haureu de triar, com a forma de pagament, la que millor s'adapti a les vostres necessitats: "Targeta", "Rebut" o "Factura". Només podreu triar una de les tres opcions. En cas d'escollir factura, haureu d'indicar les dades que desitgeu que hi constin. [Raó social, NIF, adreça...]. 

2. Si opteu per les opcions "Rebut" o "Targeta", posteriorment no podreu sol·licitar factura. 

3. Si teniu qualsevol dubte, envieu un correu electrònic a edicic2019@ub.edu

 

Plataforma d'inscripció i pagament