Abril 2017

La Casa de les Lletres: presentació del projecte

Dimarts dia 25 d'abril de 2017 va tenir lloc a la Llibreria Calders de Barcelona una presentació poc habitual, la de la mesura de govern del sector del llibre de l'Ajuntament de la ciutat que s'ha de debatre al plenari del Consell Municipal d'aquest mateix mes.

L'encarregat d'explicar el contingut d'aquesta mesura va ser Jaume Collboni, tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, i es va voler fer en un format diferent, com d'una entrevista, de la mà del conegut periodista cultural Sergio Vila-Sanjuán, director del suplement Cultura|s de La Vanguardia, i firma convidada en aquest blog

Panorámica de la edición española de libros (2015)

Panorámica de la edición española de libros [en línia]: análisis sectorial del libro. 2015. [Madrid]: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016. 154 p. <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/panoramica-de-la-edicion-espanola-de-libros-2015-analisis-sectorial-del-libro/libros-y-lectura/20784C>. [Consulta: 19 abril 2016]. NIPO 030-15-149-X.

La Panorámica de la edición española de libros, que es realitza des de l’any 1988, proporciona una gran quantitat de dades estadístiques que faciliten l’anàlisi de la situació actual i l’evolució recent de l’edició de llibres a Espanya. Respecte a anteriors edicions, aquesta darrera, corresponent a l’any 2015, exclou les reimpressions, oferint d’aquesta manera una imatge més real de la producció editorial.

Un manual que podria ser de referència

Miró Gómez, Javier. Manual de autopublicación: guía de autoedición, promoción y comunicación para escritores independientes. Madrid: Autorquía, 2016. 184 p. ISBN 978-84-608-8397-5. 12 €.

1. El contingut
El títol del llibre sintetitza allò que el llibre és: un manual, una guia. Aquesta publicació abraça gairebé tots els àmbits que un autor ha de tenir en compte a l’hora d’escriure i de publicar una obra; i ho fa de manera ordenada, sistemàtica i profundament detallista. El llibre està dividit en vuit capítols (Autoedició, Autopublicació, L’autor, L’obra, Planificació, Crowdfunding, Conclusions, i Recursos per a escriptors), en els quals el lector és guiat a través de totes les etapes del procés amb l’addició constant de consells pràctics.

Com escriure bé una ressenya

Serra Casals, Enric. Com escriure bé una ressenya. Vic: Eumo, 2017. 254 p. ISBN 978-84-9766-586-5. 18 €.

Al llarg de la seva vida acadèmica, els estudiants trobaran que tot sovint els professors els demanaran l’exercici de llegir diferents obres i preparar de cada una d’elles un escrit que expliqui el contingut del text i les seves característiques principals, així com una petita contextualització de l’obra i potser una valoració personal. Aquest escrit, anomenat ressenya, és un text de contingut acadèmic i no pot ser redactat de qualsevol manera.

Las críticas literarias nos ayudan

Averbach, Márgara. Leer antes: crítica literaria en suplementos culturales. València: Universitat de València, 2015. 285 p. (Biblioteca Javier Coy d'estudis nord-americans; 122). ISBN 978-84-370-9803-6. 16 € en paper, 7,44 € llibre electrònic.

Este ensayo habla de la crítica literaria como trabajo periodístico en los suplementos de los diarios populares argentinos durante los últimos 20 años desde el punto de vista de una crítica literaria argentina, además de escritora, Margara Averbach (Buenos Aires, Argentina, 1957- ).