Març 2018

«Este libro te alegrará la vida: 50 placeres íntimos de la lectura»

Gray, Daniel. Este libro te alegrará la vida: 50 placeres íntimos de la lectura. Trad., Gemma Deza Guil; il., J. Mauricio Restrepo. Barcelona: Ariel, 2017. 231 p. ISBN 978-84-344-2584-2. 17,90 € paper, 9,99 € llibre electrònic.

Gray reconeix que l’origen de l’obra que comentem cal situar-lo en la trobada casual del llibre Delight de J.B. Priestley (Heinemann, 1949), en el qual l’autor britànic comparteix poc més de 100 petits plaers en un temps –tot just acabada la Segona Guerra Mundial– en què era del tot necessari saber trobar la bellesa i la bondat. Potser el que ens ha tocat viure a nosaltres no és tan gris. Tanmateix, agraïm trobar-nos amb una obra que ens reconcilia amb la vida i que ens descobreix la joie de viure-la amb un llibre a les mans.

Quin servei fan els clàssics avui?

Ordine, Nuccio. La utilitat de l’inútil: manifest. Trad., Jordi Bayod. Barcelona: Quaderns Crema, 2013 (5a reimp., 2016). 166 p. (Quaderns; 15). Conté un assaig d’Abraham Flexner. ISBN 978-84-7727-553-4. 9,50 €.

Ordine, Nuccio. Clàssics per a la vida: una petita biblioteca ideal. Trad., Jordi Bayod. Barcelona: Quaderns Crema, 2017. 171 p. (Biblioteca mínima; 206). ISBN 978-84-7727-580-0. 12 €.

Els dos llibres de Nuccio Ordine palesen la preocupació d’alguns sectors del món acadèmic, cultural i editorial pel lloc que han d’ocupar les humanitats en general i la literatura en particular no solament en la formació dels estudiants, tant els de secundària com els universitaris, sinó, i sobretot, en la societat i la cultura a venir.

Gemma Romanyà, in memoriam

El passat 5 de març de 2018, va morir als 72 anys Gemma Romanyà i Valls, qui durant més de 40 anys havia estat la gerent de la Impremta Romanyà Valls, primer a Capellades i després a la Torre de Claramunt. Tots els lectors de Catalunya (i de bona part de la resta d'Espanya) ens resulta molt familiar aquest taller d’arts gràfiques, ja que el seu nom figura a la pàgina de crèdits de molts dels llibres que hem tingut a les mans, de les principals editorials.

*Fotografia d’Àngel Font, de Testimonios para la historia

«Novela española del siglo XXI»

Pozuelo Yvancos, José María. Novela española del siglo XXI. Madrid: Cátedra, 2017. 373 p. (Crítica y estudios literarios). ISBN 978-84-376-3742-6. 20 € paper, 17,99 € llibre electrònic.

Ediciones Cátedra presentava al públic el passat mes d'octubre el darrer estudi del teòric i crític literari José María Pozuelo Yvancos, Novela española del siglo XXI. Una profunda anàlisi de la novel·la espanyola més destacada d'aquest segle.

«Ellas tienen la palabra: las mujeres y la escritura»

Benegas, Noni. Ellas tienen la palabra: las mujeres y la escritura. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2017. 160 p. (Centzontle). ISBN 978-84-375-0784-2. 9,90 €.

Las mujeres: esa costilla de Adán, ese pecado humano, ese segundo plano que siempre ha sido otorgado, y ese papel secundario que sigue ocupando hoy día. Eso sí, también esa musa que ha inspirado a tantos poetas y que siempre ha formado parte de la escritura. Ha formado parte hasta tal punto que así han pasado a la memoria nombres y apellidos de mujeres autoras de poemas y obras literarias de gran envergadura, pero silenciadas por la voz del pueblo.