Febrer 2019

«El taller de libros prohibidos»

García, Olalla. El taller de libros prohibidos. Barcelona: Ediciones B, 2018. 571 p. ISBN 978-84-666-6433-2. 21,90 € en paper, 8,99 € llibre electrònic.

Escriure novel·la històrica comporta una feina d’investigació exhaustiva, un clar compromís de l’autor amb la història i la cerca d’un emmotllament entre els elements de ficció i la realitat. S’ha de retratar l’esperit de l’època amb rigor i ser fidel als fets històrics demostrables.

«La novela del buscador de libros»

Bonilla, Juan. La novela del buscador de libros. Sevilla: Fundación José Manuel Lara, 2018. 273 p., [8] f. de lám. ISBN 978-84-17453-00-8. 19,90 €.

«[…] basta con que un columnista mencione un libro que no conozco para que se me abra el apetito, basta enterarme, en un prólogo, en una conversación, de la existencia de un libro apetitoso que yo ignoraba para que me ponga a la tarea de conseguirlo […]»

El Riquer-Valverde, o l’insòlit cas d’un compendi llegívol

Riquer, Martín de; Valverde, Jose María. Historia de la literatura universal. Presentación, Carlos Pujol; apéndice coordinado por Jordi Llovet. [Barcelona]: Gredos, 2018. 2 vol. ISBN 978-84-249-3840-6. 70 €.

Quan una comunitat, més o menys homogènia culturalment, es refereix a una obra amb el nom i cognoms del seu autor o autors, sense importar-li massa el seu títol exacte, estem indubtablement davant d’un text de referència fruit d’anys de treball i dedicació; d’un nombre de pàgines que es compten per milers i que gaudeix d’una vigència absoluta malgrat el pas d’un temps que es mesura en dècades i en edicions recurrents.

«Cómo acabar con la escritura de las mujeres»

Russ, Joanna. Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Pról., Jessa Crispin. Trad., Gloria Fortún. Madrid: Barrett: Dos Bigotes, 2018. 248, [20] p. ISBN 978-84-948871-4-7. 20,95 €.

Començaré aquesta ressenya fent una marrada i comentant uns altres llibres. Bé; no és exacte, només em fixaré en els seus sumaris. Fa uns anys, es va publicar l'assaig La utilitat de l'inútil, de Nuccio Ordine,[1] on es fa una entusiasta defensa de les humanitats i la seva importància en tots els aspectes de la vida, al·legant que si fas el que fas només pel benefici material que puguis obtenir, t'estàs perdent el veritable benefici.

«Historia del libro y edición de textos»

Pérez Priego, Miguel Ángel. Historia del libro y edición de textos. Madrid: UNED, 2018. 281 p. ISBN 978-84-362-7476-9. 25 €.

Aquesta obra tracta en un sol volum dues temàtiques que s’estudien, en general, de forma separada. La primera part és una síntesi d’història del llibre en què s’exposen els fonaments bàsics del procés de producció de les obres al llarg de la història i, la segona, s’endinsa en la complexa disciplina d’elaborar l’edició crítica d’un text. En aquest sentit és un encert aplegar i vincular ambdues matèries en un únic manual.