Butlletí

«Llegir per a aprendre»

Fluixà, Josep Antoni. Llegir per a aprendre: guia pràctica per a fomentar la lectura a l’escola. Alzira: Bromera, 2019. 150 p. (Didàctiques; 7). ISBN 978-84-9026-979-4. 13,95 €.

La promoció de la lectura ha estat un dels temes principals en molts assajos, on escriptors, bibliotecaris, mestres i professors han intentat cercar la fórmula màgica per aconseguir lectors. Llegir per a aprendre: guia pràctica per a fomentar la lectura a l'escola, és un llibre adreçat a mestres i també a professors de secundària sobre petites i grans accions per treballar la lectura des dels centres educatius. L'autor, Josep Antoni Fluixà, és mestre d'escola primària. Malgrat que això pugui fer semblar que l'obra estarà centrada només en aquesta etapa educativa, al llarg del llibre fa referència a accions que també poden ser aplicades a l'educació secundària, fet que s'agraeix perquè és el període educatiu que més abandonat queda pel que fa a la lectura.

De lletres i de formes

Samara, Timothy. Las formas de las letras: diseño tipográfico: pasado, presente y futuro. Madrid: Anaya Multimedia, 2019. 240 p. (Espacio de diseño). ISBN 978-84-415-4093-4. 29,95 €.

Des que això de la tipografia, les lletres, els alfabets, etc., està de moda en el nostre entorn cultural, es van publicant un seguit de llibres que pretenen mostrar-nos i explicar-nos, de manera normativa i a vegades fins i tot iniciàtica, els secrets de les formes gràfiques. Dins d’aquesta tendència hem de situar el llibre que pretenem comentar, de Timothy Samara, i que sota el títol de Las formas de las letras ens mostra, com si fos un text d’autoajuda, els secrets per copsar la forma, més que no pas l’ànima de l’expressió textual.

Pàgines