«El discurso híbrido: formas de escribir en la web»

Ramírez Gelbes, Silvia. El discurso híbrido: formas de escribir en la web. Buenos Aires: Ampersand, 2018. 268 p. (Comunicación y lenguajes). ISBN 978-987-4161-15-4. 20 €.

«La alfabetización ya no se refiere solamente al aprendizaje de la lectura y la escritura.» Amb aquesta eloqüència, la lingüista argentina Silvia Ramírez Gelbes comença el seu llibre, ben pedagògic, sobre la particular forma de l'escriptura digital. «Escribir para las pantallas [...] demanda una sensibilidad diferente por parte de quien escribe el texto», afirma unes línies més endavant.

«Els anys teòrics: arts, literatura i crítica»

Garolera, Narcís; Marí, Antoni; Mitrani  Alex (eds.). Els anys teòrics: arts, literatura i crítica, 1962-1979. Barcelona: Angle, 2018. 331 p. (El fil d'Ariadna; 113). ISBN 978-84-17214-52-4. 19 €.

Aquest volum recull les comunicacions presentades a dos simposis, un sobre art i un sobre literatura, celebrats el 2017, on els membres del grup que té com a investigador principal el professor Antoni Marí (UPF) van presentar la seva recerca. Els simposis són procediments obligatoris per a aquesta mena de grups, i la publicació sol estar finançada pel grup mateix; això ha fet que hagin proliferat en els darrers anys volums d'aquesta mena, en què cada comunicació esdevé un capítol firmat per l'investigador corresponent. Tot i que els grups intenten ser homogenis, els resultats dins de cada volum solen ser desiguals: aquest no és una excepció.

Pàgines