«Diccionario de caracteres tipográficos»: caràcters o costums

Buen Unna, Jorge de. Diccionario de caracteres tipográficos. Gijón: Trea, 2017. 277 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 312). ISBN 978-84-17140-14-4. 29 €.

Una nova publicació sobre la tipografia que, una vegada més, ve a completar i ampliar el gruix bibliogràfic sobre el tema i que ineludiblement evidencia que estem en un món que no s’esgota i que encara té moltes aportacions a fer en la nostra nova cultura. 

«Yonquis de las letras», de Jorge Comensal

Comensal, Jorge. Yonquis de las letras. Madrid: La Huerta Grande, 2017. 132 p. (Ensayo; 14). ISBN 978-84-171180-8-2. 12 €. 

Els llibres enganxen. Quan diem això, no ho diem literalment (a no ser que el llibre, físicament parlant, estigui molt brut), sinó que és un símil drogodependent. Generalment llegim afirmacions d'aquest tipus a les faixes promocionals: «t'enganxa des de la primera pàgina» o «no el podràs deixar de banda» o «no podràs parar de llegir». Són eslògans sobreusats i gastats. Al departament de màrqueting de les editorials ho saben, això, i ja no ho diuen tan directament, ho amaguen entre frases que semblen dir una altra cosa però que, en realitat, diuen el mateix.

Pàgines