«Els anys teòrics: arts, literatura i crítica»

Garolera, Narcís; Marí, Antoni; Mitrani  Alex (eds.). Els anys teòrics: arts, literatura i crítica, 1962-1979. Barcelona: Angle, 2018. 331 p. (El fil d'Ariadna; 113). ISBN 978-84-17214-52-4. 19 €.

Aquest volum recull les comunicacions presentades a dos simposis, un sobre art i un sobre literatura, celebrats el 2017, on els membres del grup que té com a investigador principal el professor Antoni Marí (UPF) van presentar la seva recerca. Els simposis són procediments obligatoris per a aquesta mena de grups, i la publicació sol estar finançada pel grup mateix; això ha fet que hagin proliferat en els darrers anys volums d'aquesta mena, en què cada comunicació esdevé un capítol firmat per l'investigador corresponent. Tot i que els grups intenten ser homogenis, els resultats dins de cada volum solen ser desiguals: aquest no és una excepció.

«El taller de libros prohibidos»

García, Olalla. El taller de libros prohibidos. Barcelona: Ediciones B, 2018. 571 p. ISBN 978-84-666-6433-2. 21,90 € en paper, 8,99 € llibre electrònic.

Escriure novel·la històrica comporta una feina d’investigació exhaustiva, un clar compromís de l’autor amb la història i la cerca d’un emmotllament entre els elements de ficció i la realitat. S’ha de retratar l’esperit de l’època amb rigor i ser fidel als fets històrics demostrables.

Pàgines