llibres

Una gran obra de consulta sobre literatura

Estébanez Calderón, Demetrio. Diccionario de términos literarios. 3.ª ed. Madrid: Alianza, 2016. 1.423 p. ISBN 978-84-9104-524-3. 63,25 €.

Les obres de consulta són una font d’informació imprescindible quan ens cal trobar una dada ràpidament. També en l'entorn llibreter ens trobem molt sovint en la necessitat de recordar un autor, de desxifrar un títol que «aproximadament» ens demana un client, de saber la disponibilitat d'una edició... Cada vegada més, les obres de consulta es troben disponibles en línia, amb els innegables avantatges que aquesta modalitat comporta respecte del paper: capacitat incommensurable per emmagatzemar informació, possibilitats potents de recuperar-la i actualització permanent de les dades. Tanmateix, també és cert que existeixen una gran quantitat d'obres de consulta que continuen publicant-se en paper i que compleixen perfectament la funció per la qual existeixen.

Todo lo que los frikis de la ciencia ficción patria deben saber

López-Pellisa, Teresa (ed. y dir.). Historia de la ciencia ficción en la cultura española. Madrid: Iberoamericana; Frankfurt am Main: Vervuert, 2018. 523 p. (La casa de la riqueza. Estudios de la Cultura de España; 44). ISBN 978-84-16922-81-9. 29,80 €.

Historia de la ciencia ficción en la cultura española es imprescindible para todo aquel que quiera saber más sobre la evolución de este género en el ámbito nacional. Compila artículos de diversos autores que a su vez conforman los catorce capítulos en que se estructura el libro. La edición y dirección del mismo están a cargo de Teresa López-Pellisa, quien firma la «Introducción» y el capítulo ocho. 

Pàgines