llibres

Silenci? Ara parlen les dones

Sánchez García, Remedios; Gahete Jurado, Manuel (coords.). La palabra silenciada: voces de mujer en la poesía española contemporánea (1950-2015). Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. 510 p. (Prosopopeya Manuales). ISBN 978-84-17069-93-3. 29 € en paper, 18 € llibre electrònic.

Us imagineu que les veus poètiques actuals quedessin relegades a l’oblit per una condició de gènere?

Doncs, moltes vegades, la realitat supera la ficció i això és justament el que ens explica l’obra objecte d’aquesta ressenya: La palabra silenciada. Voces de mujeres en la poesía española contemporánea (1950-2015).

Gabriel Ferrater i el seu curs de literatura catalana contemporània

Ferrater, Gabriel. Curs de literatura catalana contemporània: conferències a la Universitat de Barcelona (1965-66 i 1967). Ed., Jordi Cornudella. Barcelona: Empúries, 2019. 411 p. (Biblioteca universal Empúries; 263). ISBN 978-84-17016-96-8. 23 €.

Amb el títol, ara ja de referència, Curs de literatura catalana contemporània, i en l’edició anotada de Jordi Cornudella, l’Editorial Empúries acaba de publicar el conjunt complet de les més de vint conferències que aquell poeta i intel·lectual que va ser Gabriel Ferrater (Reus, 1922 – Sant Cugat del Vallès, 1972) va impartir a la Universitat de Barcelona en els cursos 1965-1966 i el 1967.

Pàgines