Antecedents

Convocatòria 2005 SGR 00839


Cultura i continguts digitals: aspectes documentals, polítics i econòmics
Coordinació: Assumpció Estivill
 
Línies de recerca
 
1 Organització i recuperació de continguts digitals
Coordinació: E. Abadal
Membres: J. Gascón, J. Franganillo,  M. Centelles, M. Salse, A. Sulé. J.M. Rodríguez Gairín
 
2 Anàlisi econòmica i cultural de continguts digitals
Coordinació: E. Abadal i L. Bonet
Membres: A. Sulé, A. Villarroya, M. Claudio, M. Salse, M. Centelles
 
3. Indústries de la cultura
Coordinació: L. Bonet
Membres: A. Villarroya, M. Claudio, J. Tresserres, A. de Gregorio. R. Castells
 
 

Convocatòria 2009 SGR 177


Cultura i Continguts Digitals: aspectes documentals, polítics i econòmics
Coordinació: E. Abadal
 
 
Línies de recerca
 
1 Anàlisi de la situació de l’accés obert (open access) a la ciència a Espanya.
Coordinació: E. Abadal
Membres: M. Claudio, A. Keefer, M. Centelles, J.M. Rodríguez Gairín, M. Térmens, S. Redondo, A. Villarroya
 
2 Anàlisi dels mercats i la dimensió econòmica de la producció digital i cultural.
Coordinació: Lluís Bonet
Membres: E. Abadal, F. Carreño, M.A. Chávez, M. Claudio, A. de Gregorio, R. Castells, V. Queiroz, A. Villarroya
 
3 Anàlisi de les dinàmiques culturals i els models d'intervenció social i governamental.
Coordinació: Anna Villarroya
Membres: L. Bonet, F. Carreño, M.A. Chávez, M. Claudio, A. de Gregorio. R. Castells, V. Queiroz
 
4 Anàlisi de les polítiques de col·lecció i l’ús de metadades en repositoris institucionals i en col·leccions digitals de Catalunya i d’Espanya.
Coordinació: Assumpció Estivill
Membres: M. Chavarría, Jorge Franganillo, Jesús Gascón, Josep Manuel Rodríguez-Gairín, Andreu Sulé.
 
5 Anàlisi de les condicions i situació actual de la preservació de documents digitals a Espanya i assajar solucions tècniques i metodològiques.
Coordinació: Miquel Térmens
Participants: Jordi Andreu, Alice Keefer, M. Salse, Jordi Serra