Presentació

Grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (2014-16) (2014 SGR 760)
 
El grup de recerca “Cultura i continguts digitals: aspectes documentals, polítics i econòmics” va ser reconegut, amb el mateix nom, en la convocatòria SGR-2005  i també a la convocatòria SGR-2009 com a Grup de recerca consolidat. 
 
L’objectiu general del grup és l’estudi dels continguts digitals des del punt de vista cultural, documental, polític i econòmic. Es tracta, per tant, d’una aproximació interdisciplinar en la qual hi participen experts en l’àmbit de l’economia de la cultura, de la gestió cultural i de la biblioteconomia i documentació.