Nou llibre «Interaction in digital news media: from principles to practice»

S'ha publicat el llibre Interaction in digital news media: from principles to practice (Palgrave Macmillan, Springer), coordinat pel professor de la Facultat i membre del Consell de Direcció del CRICC, Mario Pérez-Montoro.

Participen en el llibre els membres del CRICC Ernest Abadal i Javier Guallar, i un nombrós grup d'investigadors de la UPF i d'altres centres com ara Lluís Codina, Pere Freixa, Xaquin Veira, Barbara Millet, Javier Díaz-Noci, Rafael Pedraza-Jiménez, Joan Soler-Adillon i Alexis Apablaza.

El llibre analitza el paper de la interactivitat en els cibermitjans actuals (els digital news media), estudiant entre d'altres temes, les noves experiències d'interacció de contingut, les tendències de visualització de la informació presents en els mitjans, les darreres aplicacions de la realitat virtual en l'àmbit informatiu, la problemàtica dels drets d'autor en els nous mitjans o l'anàlisi de la producció científica en l'àmbit internacional en interactivitat als mitjans.

Font: Notícies de la Facultat (21.09.18)