Mario Pérez-Montoro a Visualizar'18

Mario Pérez-Montoro, membre del CRICC, va participar, del 21 de setembre al 5 d'octubre de 2018, al seminari internacional Visualizar'18 organitzat pel centre MediaLab Prado (Madrid), on va ser seleccionat com a «col·laborador» en una convocatòria competitiva.

Aquest seminari ha estat una oportunitat única per, amb investigadors, professionals i docents d’altres disciplines (informàtica i disseny principalment), poder desenvolupar projectes encaminats a la visualització de dades personals.

Font: Notícies de la Facultat (08.10.18)