Notícies

Seminari amb Núria Vergés i Anna Villarroya

El passat 15 de maig va tenir lloc un seminari del CRICC dedicat a la perspectiva de gènere en la recerca. En primer lloc, Núria Vergés, investigadora del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona, va detallar els avantatges de la inclusió de la perspectiva de gènere en la investigació i també va detallar les recomanacions que cal tenir presents en cada fase de la recerca (disseny, recollida de dades, publicació, difusió, etc.).

Seminari: Suport i formació d’usuaris a les biblioteques universitàries en l’actualitat (3 d'abril)

Els canvis que s’han donat en el context universitari en els darrers anys han fet que el servei de suport i formació d’usuaris ofert per la biblioteca universitària vagi més enllà de respondre preguntes de referència o d’informació bibliogràfica i organitzar cursos de formació en l’ús dels recursos i serveis propis de la biblioteca. 

Ignasi Labastida, president de la Junta Directiva de SPARC-Europe

Ignasi Labastida, investigador del CRICC, ha estat nomenat president de la Junta Directiva de SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) - Europe en la sessió que va tenir lloc a principis de març. SPARC-Europe és la branca europea d'una associació creada el 1998 als Estats Units per part de biblioteques acadèmiques per tal de promoure l'accés obert a les publicacions científiques.