7è Congrés ISKO-España: 1a Trobada d'Estudiants per a l'Organització del Coneixement7è Congrés ISKO-España: 1a Trobada d'Estudiants per a l'Organització del Coneixement
 Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona

español

Els alumnes som els receptors de la informació que transmeten tant els nostres professors com els experts que, a les aules, als congressos, a les jornades, seminaris, etc., contribueixen al nostre aprenentatge de les pautes necessàries per organitzar el coneixement de manera professional. En el marc del 7è Congrés ISKO-Espanya de Barcelona, tindrà lloc la 1a Trobada d'Estudiants de Documentació per a l'Organització del Coneixement, on es parlarà de l'Organització del Coneixement des del nostre punt de vista, el dels estudiants.

Per una banda, se'ns brinda l'oportunitat de prendre la paraula i se'ns planteja el repte de realitzar les nostres pròpies aportacions a aquest àmbit: explicar les nostres experiències, treballs i propostes. De l'altra, se'ns ofereix l'oportunitat de conèixer fins a quin punt els futurs professionals de l'organització del coneixement som necessaris a les organitzacions d'avui dia i del futur, oferint-los els nostres serveis i els nostres coneixements.

En aquesta 1a Trobada, que està organitzada per estudiants i per als estudiants, volem oferir una oportunitat a tots aquells estudiants de Documentació de les diferents facultats d'arreu d'Espanya perquè puguin aportar el seu punt de vista sobre el tema de l'organització del coneixement, un aspecte fonamental que ens afecta o ens afectarà com a futurs professionals.

Universitat de BarcelonaISKO

7è Congrés d'ISKO-Espanya
https://fbd.ub.edu/isko2005
Secretaria Tècnica del Congrés
Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona
Edifici UB-Sants
Melcior de Palau, 140  •  08014 Barcelona
Tel. 93 4035767  •  Fax 93 4035772
isko2005@ub.edu