Jornada sobre la intercomprensió lingüística en l’educació superior (1 de desembre)

El proper dimarts, 1 de desembre, té lloc a l'Edifici Històric la Jornada sobre la intercomprensió lingüística en l’educació superior que s'organitza en el marc del Fòrum Vives. La intercomprensió lingüística és una oportunitat que permet, amb poc esforç i poca inversió de recursos, que tota la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS) accedeixi fàcilment a la comprensió d’altres llengües d’una mateixa família lingüística. Els objectius de la Jornada són fer una panoràmica de la intercomprensió lingüística en l’àmbit educatiu i posar sobre la taula els reptes actuals de la intercomprensió lingüística, molt especialment en el camp de la mobilitat universitària d’entrada i de sortida. Trobareu el programa i el formulari d'inscripció a: http://www.vives.org/files/2015/11/FV_intercomp_UB2015.pdf.