Dimecres, 30 d'abril: eleccions

El proper dimecres, 30 d’abril, de 9 a 20 h, tindran lloc les eleccions. Són cridats a votar tots els col·lectius de la UB: el personal docent i investigador (PDI), el personal d’administració i serveis (PAS) i els estudiants. Per una banda, PDI, PAS estudiants escullen els seus representants al claustre, però els estudiants trien, a més, representants a la junta de facultat i als respectius consells d’estudis (de CAV i d'IiD).

Per a més informació sobre el procés electoral i sobre les candidatures presentades, podeu consultar la pàgina web: http://www.ub.edu/eleccions/

 

Seccions