Lydia Sánchez i Sergio Villanueva a l'ECREA 2014 de Lisboa

Lydia Sánchez, professora de CAV, i Sergio Villanueva, estudiant de doctorat i becari APIF de la Facultat, assisteixen a la 5th European Communication Conference (ECC 2014) que organitza l’European Communication Research and Education Association (ECREA) sota el lema «Communication for empowerment: citizens, markets, innovations» i que té lloc a Lisboa del 12 al 15 de novembre.

Lydia Sánchez hi coordina el panel dedicat a «Materialism and communication: what's wrong with old materialism?» dins de la secció «Philosophy of communication», i hi presenta la comunicació: «The materiality of communication and practical theory». Sergio Villanueva hi presenta la comunicació «Spanish Civil War in the sutures of neorealist greek cinema: a study of Nikos Koundouros' Oi Paranomi and To Potami».

Seccions