«El autor y su editor»

Unseld, Siegfried. El autor y su editor: trabajar con Hesse, Brecht, Rilke, Walser. 2.ª ed., ampl. Pról., Jorge Herralde. Trad., Genoveva y Antón Dieterich. Barcelona: Taurus, 2018. 313 p. (Clásicos radicales). ISBN 978-84-306-1997-9. 18,90 € en paper, 9,99 € llibre electrònic.

Es tracta de la recuperació d’un llibre publicat per primera vegada el 1978, en coherència amb la intenció expressa d’aquesta col·lecció de l’editorial Taurus, «Clásicos radicales». Ho remarco perquè moltes idees de Siegfried Unseld sobre el futur del llibre en relació al desenvolupament de les noves tecnologies han estat clarament superades o desmentides per la realitat.