Octubre 2016

Passat i present de la llibreria, Liber 2016

Tal com vam anunciar en aquest blog, ahir 12 d’octubre de 2016 va tenir lloc un acte organitzat per l’Escola de Llibreria en el marc del Liber. L’assistència, que omplia a vessar la petita sala on es desenvolupà la sessió, estava formada per alumnes i exalumnes de l’Escola, professors, mitjans de comunicació i públic en general.

Formar lectores en la era digital

Merino, Paciano; Polanco, José Luis. Formar lectores en la era digital. Madrid: Ediciones de la Torre, 2015. 188 p. (Proyecto didáctico Quirón; 162). ISBN 978-84-7960-752-4. 12 € en paper, 6 € llibre electrònic.

Formar lectores en la era digital és una declaració sobre l’amor a la lectura i les ganes d’encomanar el seu plaer als infants i als joves. Tot i que la seva aparença física (coberta, contracoberta, maquetació del text...) no és gaire atractiva, el discurs de Paciano Merino i José Luis Polanco ens atrapa. Parlen de l’amor pels llibres, de la lectura lenta, de l’acompanyament que les famílies, l’escola i altres agents culturals com les biblioteques han de fer per aconseguir que els més petits esdevinguin amants de les lletres, llegides i escrites. Paraules com temps, observació, pensament, vida, emoció, lectura no obligatòria, omplen les pàgines del llibre i els lectors que volem encomanar la nostra passió per la lectura ens sentim compresos i reconfortats. Acompanyats.

Problemes del món del llibre d'ahir, problemes d'avui

Diderot, Denis. Carta sobre el comercio de libros. Pról., Sergio Vila-Sanjuán; estudio preliminar, Roger Chartier; trad. y notas, Alejandro García Schnetzer. Barcelona: Seix Barral, 2013. 141 p. (Biblioteca abierta). ISBN 978-84-322-1482-0. 15 € en paper, 7,99 € llibre electrònic.

El síndic dels llibreters de París, André Le Breton, va encarregar a Diderot l'any 1763 la redacció d'una història de la reglamentació del llibre en l'Antic Règim, aquesta seria amb el temps la famosa Lettre sur le commerce de la librairie... A pesar de la relació professional que unia Le Breton a Diderot (Le Breton era el principal editor de l'Encyclopédie) l'encàrrec no va satisfer els llibreters parisencs que van acabar editant un text que poc s'assemblava a l'original i amb un títol diferent. Va caldre molt de temps, quasi un segle, per tal que la Carta... de Diderot fos publicada, el 1861, i encara de manera mutilada.

Érase una voz: el primer libro del bebé

Sanjuán, Beatriz. Érase una voz: el primer libro del bebé. Zaragoza: Pantalia, 2016. 62 p. (Cuadernos Hexágono; 4). ISBN 978-84-942456-3-3. 8 €.

«Es mi empeño transmitir por escrito el privilegio y la eterna revolución afectiva que supone la lectura de regazo. Investigar los avances y los datos de muy diferentes saberes que me permiten afirmar que el bebé “comprende”, “lee”, pero en ese acto de desenredar la verdad y la ternura no puede pasarse por alto un fundamento esencial, una hipótesis que hace indispensable tanta belleza: el lenguaje literario con el que recibimos a nuestros bebés porta un significado no pragmático, sino gratuito, que completa las necesidades primarias del ser humano. Sin él no puede alcanzar una sana percepción de sí mismo como individuo ni una integración real en la colectividad.»