HIPLE

II Jornada d’Història de l’Edició. Exilis, censures i resistències en el món hispànic al segle XX

El passat 9 de novembre, a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, es va celebrar la II Jornada d’Història de l’Edició. La jornada forma part d’un cicle, la primera edició es va fer a l’abril de 2015 amb el nom de «Minerva a la impremta: els estudis de gènere al món del llibre».