SERI: selecció de recursos d'interès

Amadeu Pons

 

Sumari general

1 Fonts secundàries 8 Informació legal
2 Diccionaris 9 Informació periodística
3 Enciclopèdies 10 Informació mèdica
4 Guies i directoris 11 Informació química
5 Repertoris biogràfics 12 Informació econòmica i empresarial
6 Estadístiques 13 Informació sobre patents i normes
7 Informació geogràfica 14 Recursos d'actualització

 

Presentació

Aquesta selecció de fonts d'informació s'ha creat com a material de treball per als alumnes del grau d'Informació i Documentació de la Universitat de Barcelona, però pot ser útil per a qualsevol perdona que necessiti localitzar una informació concreta ràpidament.

Per un cantó hi ha d'obres de consulta generals tant primàries (diccionaris, enciclopèdies, guies i directoris, repertoris biogràfics i estadístiques) com secundàries (bibliografies, catàlegs, cercadors a Internet, reculls de recursos en línia...).

També hi ha una mostra de fonts especialitzades (per a informació geogràfica, legal, periodística, química, mèdica i sobre normes i patents).

S'inclou també una selecció d'eines per a estar al dia en Informació i Documentació (congressos, revistes professionals, llistes de distribució, editorials...).

L'àmbit geogràfic és internacional. Majoritàriament s'inclouen fonts disponibles en línia i d'accés gratuït (si no s'indica el contrari).

Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.

 

 

Les cinc darreres novetats incorporades

Fonts d'informació mèdica - Bibliografies i catàlegs

Meta [en línia]. [S.l.]: Chan Zuckerberg Initiative. <https://meta.org/>. [Consulta: 2 abril 2019].

 

Fonts secundàries - Bibliografies especialitzades en Informació i Documentació

Bibliografía para oposiciones a archivos [en línia]. [Madrid]: Ministerio de Cultura y Deporte, [2019]. <http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/bibliografias-oposiciones.html>. [Consulta: 24 març 2019].

 

Guies i directoris - Generals - Espanya

Base de datos de fundaciones [en línia]. [Madrid]: Ministerio de Justicia. <https://fundosbuscador.mjusticia.gob.es/fundosbuscador/cargaBuscador.action?lang=es_es>. [Consulta: 20 març 2019].

 

Guies i directoris - Biblioteques i arxius - Àmbit internacional

Breeding, Marshall. Libraries.org [en línia]: a directory of libraries throughout the world. 1994-2017. <https://librarytechnology.org/libraries/>. [Consulta: 4 març 2019].

 

Guies i directoris - Món comercial del llibre: editorials, llibreries - Àmbit espanyol

Barandiaran, Txetxu. Mapa de librerías de España [en línia]. <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1NdnO8fPoS1oW0dPWJL9dzM3PoAjYUx6G>. [Consulta: 31 gener 2019].

 

____________________________________________________

Data d'actualització: 2 abril 2019