Temes / Programa

Organització del coneixement per a l’explotació de col·leccions patrimonials i arxius audiovisuals

Els esquemes d’organització són bàsics per a la recuperació i l’aprofitament de qualsevol recurs amb un potencial valor informatiu. Sovint, s’han tractat els recursos textuals i d’interès actual i immediat, amb informació útil en el mateix moment de la seva creació. El congrés vol emfasitzar les possibilitats del tractament i de l’ús d’aquests esquemes en els recursos que tenen un valor patrimonial (o que el podran tenir en el futur) i, en particular, en les imatges i els recursos audiovisuals. Uns i altres són cada cop més utilitzats per usuaris de tot tipus: professionals,  investigadors, ciutadans, etc. i cal facilitar-ne, de manera sostenible, la gestió i l’ús.

 

Subtemes:

1. Organització del coneixement i memòria: explotació i recuperació de documentació de valor patrimonial

2. Sistemes d’organització del coneixement (KOS) en col·leccions de recursos visuals i audiovisuals

3. Interoperabilitat i interfícies d’usuari i sistemes de descobriment: organitzar els recursos actuals per a disposar del patrimoni del futur

4. Sostenibilitat i dimensió social dels sistemes d’informació i organització del coneixement