«Libros: cómo aprovecharlos al máximo»

Penniman, James Hosmer. Libros: cómo aprovecharlos al máximo. Trad., Antonio Rodríguez Pastor. [Valencia]: JPM Ediciones, 2018. 100 p. (Papyros; 3). ISBN 978-84-15499-52-7. 12 €.

Este breve y conciso libro de James Hosmer Penniman (1860-1931) –eminente pedagogo literario e investigador de la historia colonial y revolucionaria de los Estados Unidos– nos ofrece una apreciable e inteligente recopilación de argumentos y reflexiones destinados a mejorar la relación del lector con los libros, a fin de profundizar en su valía y aprovechamiento, como forma de crecimiento humano y placer personal.

Vint-i-sis poetes del vint-i-u

Díez de Revenga, Francisco Javier. Poetas españoles del siglo XXI: aproximaciones al mapa poético actual. Vol. 1. Barcelona: Calambur, 2015. 186 p. (Selecta philologica; 1). ISBN 978-84-8359-363-9. 20 €.

Francisco Javier Díez de Revenga, catedràtic de literatura espanyola de la Universitat de Múrcia, presenta aquest llibre sobre poetes espanyols del segle XXI. L'autor ha publicat nombrosos estudis sobre literatura i poesia espanyola, concretament del Segle d'Or espanyol i del segle XX, i és especialista en la Generació del 27. Aquest llibre té un aire d’obra de consulta, pel seu caràcter informatiu i per la facilitat amb què el lector hi trobarà informació sobre poetes, de diferents generacions, que han publicat llibres durant els primers quinze anys d'aquest segle. Díez de Revenga, seguint un criteri exclusivament personal ‒així ho indica a la introducció‒, ha triat vint-i-sis poetes nascuts entre 1926 i 1985 que destaquen per la seva excel·lència o excepcionalitat. L'obra és el primer volum de la col·lecció «Selecta philologica», nascuda amb la intenció de publicar obres de caire acadèmic d'abast internacional.

Pàgines